PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Do banky či nemocnice nová občanka kvůli chybějícím údajům nestačí

4.2.2012

Počínaje lednem přestaly úřady do občanských průkazů vpisovat zákaz pobytu, údaje o rodinných příslušnících nebo omezení právní způsobilosti. Podle oslovených institucí to může přinést těžkosti při sjednávání smluv, informování o stavu nemocného nebo při policejní práci v terénu.

Absence některých údajů pozmění situaci v nemocnicích. Pokud někdo bude chtít informace o nemocném dítěti nebo partnerovi, občanský průkaz mu už nepomůže. Do nového typu dokladu, který má formát platební karty, už úřady nesmějí zapisovat údaje o manželovi, manželce, partnerovi, partnerce či dětech.

"Příbuzenský vztah se proto bude muset prokazovat jiným způsobem, a to může být s novými občanskými průkazy komplikovanější," upozornil výkonný ředitel Asociace českých a moravských nemocnic Stanislav Fiala.

V nemocnicích platí pro podávání informací striktní pravidla. Údaje o zdraví, které patří mezi citlivé, nedostane kdokoliv, ale pouze osoby blízké (příbuzní nebo manželé) nebo ty, které si určí sám pacient.

Podle Fialy k prokázání osoby blízké nestačí například to, že má stejné příjmení jako pacient. "Právně to nemůže být důkazem manželů," tvrdí právník Fiala. Nemocnici proto příbuzenský vztah může potvrdit přímo pacient. Pokud je v tak vážném stavu, že to není možné, musí být příbuznost prokázána občanským průkazem a k tomu oddacím nebo rodným listem.

Naopak žádné změny kvůli vyškrtnutí údajů o partnerech a dětech neočekává Česká pošta. Za dítě do 15 let musí zásilku i nadále přebírat rodič. "Pokud se prokáže rodným listem dítěte nebo prohlášením," upozorňuje mluvčí České pošty Marta Selicharová. Situaci nezmění ani to, že nově mohou mít občanské průkazy i nejmenší děti.

Pokud se na přebírání dopisů či balíků domluví manželé, pak musí mít zplnomocnění v podobě průkazu příjemce. "Jde o potvrzení, že například manžel může za manželku na poště zásilku převzít. V případě, že toto zmocnění nemá, zásilku mu nevydáme a musí si ji adresát převzít osobně," dodala Selicharová.

Víc práce v bankách a u policie

O něco složitější může být s novými občanskými průkazy také papírování v bance. "Například pokud klient nemá v občanském průkazu uveden rodinný stav, může po něm banka v některých případech, mezi něž patří třeba žádosti o úvěr, vyžadovat doložení rodinného stavu," upozorňuje mluvčí ČSOB Pavla Hávová.

Změna přinese práci navíc také policii. "Pokud policisté, kteří pracují v terénu, vidí přímo na občanském průkazu, že má člověk třeba zákaz vstupu do konkrétní herny či omezenou způsobilost k právním úkonům nebo je jí zbaven, tak je jejich práce rychlejší a pro ně komfortnější," popsala mluvčí Policejního prezidia ČR Veronika Hodačová. Pokud informace na občanském průkaze nejsou, musí je policista ověřit skrze vysílačku. "Může dojít k situaci, kdy není možné provést celou lustraci hned, což je dílčí komplikace," dodala Hodačová.

K novým občanským průkazům jsou skeptičtí advokáti přes občanské právo, které oslovil iDNES.cz. Doklad už nesmí od ledna 2012 upozorňovat na to, že má jejich majitel omezenou právní způsobilosti nebo o ni zcela přišel. To může komplikovat uzavírání smluv.

"V praxi mohou vznikat problémy zejména z důvodu, že v nových občanských průkazech nebudou uvedeny údaje o zbavení či omezení způsobilosti k právním úkonům. Právní úkon osoby, která k němu nemá způsobilost, je dle občanského zákoníku od počátku neplatný," upozorňuje advokát Karel Vrzáň.

"Například v bance, když se bude uzavírat smlouva o úvěru a z občanského průkazu ani fyzicky nepůjde poznat, zda je tam osoba s omezenou nebo vyloučenou právní způsobilostí, pak není problém s ní uzavřít smlouvu a půjčit jí peníze. Takový právní akt je neplatný. Než se ale na to přijde, peníze mohou být pryč," míní advokát Jakub Svoboda.

Člověku, který je právně nezpůsobilý nebo má omezenou právní způsobilost, úřady vydají občanský průkaz ve chvíli, kdy o to požádá jeho opatrovník nebo příbuzný, který o něj pečuje.

"Právní úprava do konce roku 2011 zvyšovala jistotu druhé smluvní strany, kdy si mohl každý se souhlasem dotyčné osoby ověřit, zda je způsobilá k právnímu úkonu. Na druhou stranu i do účinnosti novely se stávalo, že opatrovník mnohdy opomenul změnit občanský průkaz a právní úkony učiněné nesvéprávnou osobou byly neplatné. Jelikož však v tomto případě opatrovník porušil své povinnosti, bylo možné se na něm domáhat náhrady škody, pokud vznikla. Po novele bude uplatnění škody složitější," popsal Vrzáň.

Vnitro: problémy vyřeší nové registry

Vrzáň je přesvědčený, že až za pět let bude nepovinné uvádět adresu trvalého bydliště, zhorší to situaci soudů. "Může dojít k problémům s doručováním listin těmto osobám. K podání žaloby je třeba uvést údaj o bydlišti účastníků, dle bydliště žalovaného se pak určuje, který soud bude o žalobě rozhodovat," upozornil advokát.

První problém by mohly překlenout datové schránky. Ty už nyní povinně používají státní instituce. Jejich provoz ale je poznamenán omyly. Více o pastech datových schránek čtěte tady. Pro podnikatele a obyvatele je jejich použití zatím dobrovolné. Statistici navíc při loňském sčítání lidu upozorňovali, že trvalé bydliště nehraje už takovou roli jako dříve. Lidé se stěhují za prací, ale nemění si kvůli tomu doklady, takže v občanském průkazu mají jako bydliště místo, kde se ve skutečnosti příliš nezdržují.

Vnitro změny na průkazech hájí. "Byly vypuštěny zejména ty údaje, které bezprostředně neslouží k identifikaci občanů. Patří k nim i ty o omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům," míní Petra Schneiderová z tiskového odboru ministerstva.

Stát navíc připravuje změny v databázích obyvatel a až začnou fungovat v praxi, některých informací na občanských průkazech podle Schneiderové nebude třeba. "K povinnému ukončení zápisu rodného čísla dojde 1. ledna 2020, tedy v době, kdy bude osm let fungovat systém základních registrů a zajišťovat on-line aktualizovaný elektronický přístup k údajům vedeným o občanovi," popisuje Schneiderová. "Systém základních registrů navíc používá jiné identifikátory než rodné číslo a lze tedy předpokládat, že dojde k postupnému utlumování používání rodného čísla pro identifikaci osoby," dodala.

Jenže právě nový způsob tvoření databází a jejich možné spojování vede už nyní k obavám, například ve zdravotnictví. Zákon, který má začít platit už od dubna, totiž umožňuje, aby údaje byly shromažďovány bez souhlasu pacientů a aniž by se vědělo, kdo všechno do jejich dat nahlížel

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk stahuje-200-zemi.cz
stahuje-cely-svet.cz nejsme-otroci.cz universe-people.com cosmic-people.com
angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org 200-countries-download.org
all-the-world-downloads.org himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru
anges-lumiere.fr angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu
andjeli-neba.com.hr anjos-ceu.eu angeli-raja.eu engelen-hemel.nl
ingerii-cerului.ro cennetin-melekleri.web.tr himmelens-anglar.se