PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Více než dvě třetiny IT administrátorů chtějí kvůli stresu změnit zaměstnání

24. května 2012

Téměř sedmdesát procent administrátorů sítí informačních technologií zvažuje změnu zaměstnání z důvodu vysokého pracovního stresu. K nejčastěji citovaným příčinám stresu patří požadavky manažerů, podpora uživatelů sítě a náročné termíny.

Vyplývá to z průzkumu IT Admin Stress Survey zaměřeného na práci zaměstnanců v IT, který uspořádala společnost GFI Software mezi více než čtyřmi stovkami respondentů z řad IT pracovníků ve Velké Británii a Spojených státech.

Ke stresu přispívají i přesčasy

Vedle stresových faktorů IT administrátoři v průzkumu zdůrazňovali, že mají pravidelně přesčasové hodiny nad rámec běžného 40hodinového pracovního týdne a v mnoha případech překračují maximum 48 hodin týdně stanovené evropskými směrnicemi.

„IT je dnes klíčová součást úspěchu každé společnosti, přesto řada malých a středně velkých společností neposkytuje svým IT manažerům takové zdroje, aby mohli efektivně vykonávat svou práci,“ říká Martin Říha, ředitel pro strategii ve společnosti GFI Česká republika a Slovensko a dodává:

„To se podle našich zkušeností nepromítá jen do stresujícího prostředí v IT odděleních, ale také to dopadá na jejich profesní a osobní život. Firmy by se měly snažit, aby jejich pracovníci v IT měli k dispozici veškeré nástroje, které potřebují k úspěšné práci a mohli tak fungovat produktivněji a lépe vybalancovat svůj pracovní a soukromý život.“

Neznalost uživatelů plodí zbytečné požadavky

Velká část pracovního stresu IT administrátorů vzniká mj. v důsledku požadavků uživatelů, kterým často chybí základní znalosti práce s počítačem. Respondenti průzkumu například uvedli, že dostávají velké množství požadavků ohledně „poruchy“ počítače nepřipojeného do elektrické sítě, vylití tekutiny do počítače či vědomého opakovaného stahování stejného škodlivého obsahu.

Průzkum rovněž zjistil, že IT profesionálové mají velké množství neproplacených přesčasových hodin, když 34 % z nich si ročně napracuje ekvivalent dalších 12 pracovních týdnů. Značné množství dotazovaných IT pracovníků navíc vykazuje podprůměrnou fyzickou kondici a čtvrtina z nich dokonce trpí zdravotními problémy typu vysokého krevního tlaku.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk stahuje-200-zemi.cz
stahuje-cely-svet.cz nejsme-otroci.cz universe-people.com cosmic-people.com
angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org 200-countries-download.org
all-the-world-downloads.org himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru
anges-lumiere.fr angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu
andjeli-neba.com.hr anjos-ceu.eu angeli-raja.eu engelen-hemel.nl
ingerii-cerului.ro cennetin-melekleri.web.tr himmelens-anglar.se