PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Američanům má být v rámci Obamovy zdravotní reformy implantován mikročipRFID čipy ve skleněných trubičkách, připravené na implantaci

17. 6. 2013

Uvidíme, zda bude zákonný požadavek na aplikaci mikročipů nakonec uplatněn.

V roce 2010 vyšla moje kniha "Jste připraveni na mikročip?" a já jsem se ptal: "Je implantování mikročipů skrytou součástí zdravotní reformy? Budou nově narozené děti od roku 2013 dostávat tento mikročip záhy po narození? Ve své knize jsem dále uvedl: "ZÁKON O ZDRAVOTNÍ PÉČI, který vámi zvolení zástupci schválili, aniž by jej četli, obsahuje paragraf nazvaný Podtitul C-11, Paragraf 2521 – Národní zdravotnické registrační zařízení.

V tomto paragrafu se píše:

"Ministr zajistí zavedení národního zdravotnického registračního zařízení (v této podsekci uváděného jako ‚registr‘, který umožní analýzu bezpečnosti aplikace a výsledných dat z každého zařízení, které – "(A) je či bylo použito v nebo na pacientovi; a (B) je zařízením třídy III; nebo (ii) zařízení třídy II, jež lze implantovat."

Uvedené formulace jsou záměrně nekonkrétní, vypovídají však o tom, že se Amerika má stát první zemí na světě, která bude vyžadovat od všech občanů, aby přijali implantovaný RFID mikročip, který usnadní kontrolu nad zdravotní péčí.

Mnoho států, například Virginie, přišlo s iniciativou "zastavte zavádění znamení bestie" ve snaze znemožnit aplikaci takového zákona.

Bližší a rozsáhlejší informace k tomuto tématu najdete na webu www.stahuje-cely-svet.cz .

Kvůli mnoha dalším věcem, o kterých jsem psal či mluvil a které jsou spolehlivě zdokumentovány, jsem pravidelně napadán určitými lidmi, zejména pak členy křesťanské komunity, kteří nemají ponětí o tom, co se vlastně děje. Jejich kritika mi nikdy nezabránila v tom, abych uváděl fakta, neboť se nikdy nezabývám tím, co si o mých slovech myslí ostatní. Křesťan by měl milovat pravdu, ať už je či není přijímána. Nechci nikoho hanit, ale nezáleží mi na tom, jestli to, co říkám, je populární. Záleží mi jen na tom, jestli je to pravda a zda je moudré to v dané chvíli sdělovat.

Existuje mnoho věcí, o kterých bych mohl mluvit, nedělám to ale, protože v této zemi žije hodně lidí, kteří při konfrontaci s pravdou, jež nezapadá do jejich zmanipulovaného myšlení, trpí kognitivní disonancí. Zatímco se zavedení mikročipů den za dnem blíží, "vyrábí se krize" ilegálního přistěhovalectví a problémy států, jako je Arizona, vytváří prostor pro senátory Charlese Schumera (demokrat) a Lindseye Grahama (republikán). Tito pánové prosazují přijetí zákona, podle kterého mají mít všichni občané Spojených států národní biemotrický průkaz totožnosti, chtějí-li pracovat na území USA. Nezáleží na tom, jak jste na tom z hlediska amnestie či imigrace, všichni prostě budete mít národní biometrický průkaz totožnosti, který bude posléze obsahovat i RFID transmitter, Díky němu budou elektronické databáze Velkého bratra moci sledovat všechny vaše osobní informace. Jde prostě o průkaz totožnosti s jiným názvem. Z průkazu totožnosti se stane implantovaný mikročip, neboť ten je technicky účinnější. Všechny tyto věci

, které se mají už brzy dít, jsou jen špičkou ledovce.

Prezident Ronald Reagan odmítl tento zákon, který má umožnit "znamení bestie". Ve své knize "Jste připraveni na mikročip?" se zabývám opatrnými formulacemi v zákonu o zdravotní péči, ve kterém se píše o zdravotním čipu a implantovaném mikročipu. Nikdy se to neskrývalo, jsou to prostě republikáni a demokraté, spolu s našimi korporátními a orwelovskými médii, kdo vědomě tyto skutečnosti ignoruje. Skupina Bilderberg nařídila, aby mikročipy dostali všichni Američané a poté zbytek světa. Před přijetím zákona o zdravotní péči bylo stanoveno, že od roku 2013 dostane každé nově narozené dítě mikročip. Mnoho lidí kvůli tomu kritizuje prezidenta Obamu, jenže i když jde o součást Obamovy zdravotní reformy, plán na zavedení mikročipů se zrodil už před desítkami let a byl urychlen republikánskou administrativou prezidenta George Bushe a jeho údajně "znovuzrozeným" generálním prokurátorem Johnem Ashcroftem po 11. září. Zdá se, že Ashcroftovi mnohem víc záleželo na tom, aby bylo zakryto poprsí Sochy svobody ve vstupní hale

Ministerstva spravedlnosti než na ochraně našich ústavních svobod, mezi něž patří i svobodná volba náboženství.

RFID čipy se implantují už dnes

Evangeličtí křesťané jsou bohužel schopni výtečných politických tahů, když se zaměřují na podružná témata a přehlížejí témata zásadní. Je tomu tak, protože evangeličtí křesťané v dnešní Americe nemají skutečně biblický pohled na svět. Opravdu nechci působit nepřátelsky, ale je historickou skutečností, že evangeličtí křesťané sehráli roli těch, které Lenin nazýval "užitečnými idioty". Což zjevně nebyl Boží plán. Většina evangelických křesťanů v Americe má velmi povrchní víru, což je důsledek toho, co je učí v jejich kostelech a seminářích.

Nová technologie RFID čipů je tak vyspělá, že to připomíná science fiction. Apoštol Pavel vysvětluje, jako to zapadá do Zjevení 13, ve kterém Falešný prorok směřuje k jedinému světovému náboženství a nutí lidi, aby přijali znamení bestie. Implantovaný mikročip, biočip nebo zdravotní čip nemusí být nutně znamením bestie. Znamení bestie vyžaduje vědomé odmítnutí Ježíše Krista jako Pána a uctívání Antikrista jako Boha.

Pokud si pořád myslíte, že to není pravda, přečtěte si tento dokument v PDF

Přejděte na stranu 1000, v polovině strany se začíná psát o RFID čipech. Pro lidi bude velkým problémem samotný akt implantace mikročipů, biočipů nebo zdravotních čipů kvůli této paralele s biblickým znamením bestie.

Každý mikročip lze kromě toho po jeho implantaci doplnit pokročilejším stupněm kontroly. Takže to, co začíná jako implantovaný mikročip, se může stát technologií, která vás v budoucnu přinutí uctívat systém Nového světového řádu. Rozvíjející se funkce mikročipů činí toto nebezpečí reálným.

Samotné přijetí mikročipu ze zdravotních důvodů působí nevinně. Nikdo vám však nezaručí, že se z něj nestane znamení bestie. To je nebezpečí, kterému čelíme.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk stahuje-200-zemi.cz
stahuje-cely-svet.cz nejsme-otroci.cz universe-people.com cosmic-people.com
angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org 200-countries-download.org
all-the-world-downloads.org himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru
anges-lumiere.eu angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu
andjeli-neba.com.hr anjos-ceu.eu angeli-raja.eu engelen-hemel.nl
ingerii-cerului.ro cennetin-melekleri.web.tr himmelens-anglar.se