PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Historik opísal zánik civilizácie: Mrazivá podobnosť s tým, čo sa teraz deje aj na Slovensku

DĚLENÍ LIDSTVA VRCHOLÍ.

PO ZÁNIKU STÁVAJÍCÍHO LIDSKÉHO SYSTÉMU MOHOU VZNIKNOUT JINÉ - NOVÉ SYSTÉMY PRO 2 ODDĚLENÉ SKUPINY OBYVATELSTVA:
1)
PRO NEGATIVNÍ - VĚTŠÍ ČÁST OBYVATELSTVA - MŮŽE VZNIKNOUT ČIPOVÝ OTROCKÝ SYSTÉM, JAKÝ DOSUD NIKDO NEZAŽIL.
2)
PRO POZITIVNÍ - MENŠÍ ČÁST OBYVATELSTVA - MŮŽE VZNIKNOUT NEBESKÝ - SVOBODNÝ, HARMONICKÝ A VNITŘNĚ BOHATÝ SYSTÉM SPOLEČNOSTI NA NOVÉ ZEMI V 5. DIMENZI V NEBI.

4.11.2014

Slávny historik Edward Gibbon je už po smrti vyše dvesto rokov, ale jeho bystrý postreh je pravdepodobne dodnes platný. V roku 1776 napísal knihu o základných príčinách pádu Rímskej ríše. Zoznam príznakov úpadku rímskej spoločnosti koluje po internete a je pozoruhodné, ako sa tieto príčiny zhodujú so súčasnými trendmi.

Historik sa narodil v roku 1737, aby takmer o tridsať rokov neskôr vydal monumentálne šesťzväzkové dielo "Úpadok a zánik Rímskej ríše". V nej zhrnul dôvody, prečo zanikla slávna Rímska ríša. Jeho charakteristika spoločnosti pred dvomi tisíckami rokov nápadne pripomína tú súčasnú na Slovensku. Prečítajte si ich a posúďte sami:

1. Veľká väčšina obyvateľov preferuje zábavu pred prácou.

2. Tradičná rola otcov ako živiteľov rodiny sa spochybňuje, množia sa rozvrátené vzťahy a slobodne žijúce matky bez otcov.

3. Zanedbávajú sa seniori. Ľudia sa starajú o domácich miláčikov viac ako o svojich starých rodičov.

4. Literatúra a umenie sa stávajú bezduchým. Takzvané umelecké diela sú škaredé, nevkusné, nič nehovoriace, ale napriek tomu za ne bohatí zaplatia horibilné sumy.

6. Čestná vojenská služba vlasti sa odmieta, spochybňuje a vysmieva sa jej. Armádu tvoria nájomní žoldnieri.

7. Usilovne pracujúci ľudia sú zosmiešňovaní a vzorom sú pokrytci, populisti, pochybní umelci a tzv. celebrity.

7. Daňové zaťaženie obyvateľstva stále rastie a štát prerozdeľuje neúmerne vysoké sumy. Ľudia nemusia pracovať, pretože štát sa o nich vždy nejako postará.

8. Úroveň vzdelania rapídne klesá.

9. Štátny dlh rastie do výšky, ktorá sa nikdy nesplatí.

10. Prestáva sa vyrábať a pestovať, pretože domáca výroba je veľmi drahá a potraviny a výrobky sa dovážajú zo satelitných krajín.

11. Kto sa dostal do pozície, kde môže zo štátneho kradnúť, väčšinou tak robí. Postihnuteľnosť týchto zločinov je veľmi malá.

12. Počatie a výchova detí sú vnímané ako obťažujúce a detí sa rodí čoraz menej.

13. Rokmi osvedčené mechanizmy, chrániace poctivých pred podvodníkmi, náhle zlyhávajú.

14. Verejné funkcie sa stávajú predmetom koristi, zisku, udeľujú sa za úplatky, a kto ich získal, chce si z nich uchmatnúť, aby sa mu vložený úplatok niekoľkonásobne vrátil.

15. Storočiami predkov preverené hodnoty - ako je česť, zmysel pre povinnosť, zodpovednosť, nadšenie pre prácu, pre dobročinnosť, zápal pre veci verejné, sú vysmievané a zosmiešňované.

16. Šíri sa cynizmus.

17. Šíri sa plytvanie, nestriedmosť, znevažovanie vedomostí, zručnosti a poctivej práce.

18. Do krajiny prichádza veľké množstvo cudzincov.

19. Politici ponúkajú ilúzie, ktoré si vynucujú zábavu a štátne podpory (chlieb a hry)

20. Občania stále na všetko nadávajú.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk stahuje-200-zemi.cz
stahuje-cely-svet.cz nejsme-otroci.cz universe-people.com cosmic-people.com
angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org 200-countries-download.org
all-the-world-downloads.org himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru
anges-lumiere.eu angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu
andjeli-neba.com.hr anjos-ceu.eu angeli-raja.eu engelen-hemel.nl
ingerii-cerului.ro cennetin-melekleri.web.tr himmelens-anglar.se