1752. Doporučené filmy a pohádky souvztažící s info Světelnými.

(Zpracoval Martin W., Ivo A. Benda.)

1.5.2003.

Místo: Okolí Brna, Česká Lípa.

Leták na 4 stranách na internetu www.vesmirni-lide.cz .

DOPORUČENÉ FILMY A POHÁDKY SOUVZTAŽÍCÍ S INFO SVĚTELNÝMI :

1) Nesmrtelná tetaPohádka podle K. J. Erbena, kde je ukázáno ovládání lidí skrze ovládací programy (zde v pohádce souvztažnost pozice vzhůru nohama a kamufláž : Ano je NE a ne je ANO) postavou „Závistí“ (pí.Bohdalová). Postavy „Štěstí“ (pí Šafránková) a „Rozum“ (p.Cupák) – bytosti Sil Světla pomáhají Matějovi vysvobodit království. Odhalen zažitý ovládací zakořeněný způsob systému, který funguje tady u nás : „hrb se a mlč, jen pro bůh nereptej radši se skrč !!!“ A především – na konci je ukázáno, jak se lze vyháknout a zbavit tohoto ovládání – PRAVOU ČISTOU LÁSKOU VŠECH. Negativní stav – „Závist“ prchá pryč, království je vysvobozeno.

2) O šípkové Růžence Pohádka, kde je vidět spící království, souvztažící se zapouzdřením ducha a duše, kdy většina lidí spí (podobně jako tady nyní asi 99,999 % lidí). ČISTOU LÁSKOU – polibkem se spící království vrátí ke své původní přirozené modalitě života.

3) O vodníkoviPohádka, kde je přesně vidět zapouzdření ducha a duše v hrníčcích pod vodou – viz obr. 793 na www.vesmirni-lide.cz . Vodník souvztaží s negativním stavem a voda se zónou vymístění. Účel je vysvobození z hrníčků (pouzder) a návrat na vzduch – DOMŮ, do PRAVÉHO STVOŘENÍ.

4) O ztracené lásce Seriál, kde je znázorněna přesným věrohodným způsobem cesta Světelná duchovní a překonávání překážek a testů. Hlavní postava – dívka „Honza“ (sl. Jurčová) přes tlaky v okolí (negativní stav) zvládá za pomoci bytostí Sil Světla (Stvořitel – „Láska“ (pí.Wagnerová)) duchovní cestu a plní si své poslání Světelné – pomáhá nezištně a houževnatě jiným lidem a stále má čistou Lásku v srdci ke všem, i „zlým“ – nevědomým lidem. Opět znázorněn POZITIVNÍ STAV („Honza“, „Láska“, „Racajda“) i negativní stav (starosta, „Janek“, „Floxína“, …) a fungování Kosmických zákonů (zákon setby a sklizně, stejné přitahuje stejné, atd…). Také nezbytné vlastnosti Světelné – Láska, dobro, moudrost, pomoc druhým, ale i houževnatost, úsilí, píle a odvaha. Na závěr VYSVOBOZENÍ LÁSKOU a NÁVRAT DOMŮ. Mnoho pravdivých – pravých informací Světelných.

5) Pravdivá pohádka Kontakty mladých děvčat v USA v 19. století s malými krásnými zástupci Konoťanské civilizace. Kontakty probíhají v přírodě a doma. Sdělení 1575-6, obr. 465 na www.vesmirni-lide.cz , kniha „Fantasy“ – str. 88 – obrázek.

6) O lidech a Boží lékárněČeská pohádka z přelomu 20. a 21. století. Perfektním jedinečným způsobem znázorněna AKTIVACE neg. stavu i s PROPADEM DO ZÓNY VYMÍSTĚNÍ a následný život v temném prostředí. Komunikace se Zemí – živou CÍTÍCÍ bytostí. Zpočátku slabé, avšak stále silnější naváděcí impulsy z PŮVODNÍHO PŘIROZENÉHO PROSTŘEDÍ, DOMOVA – PRAVÉHO STVOŘENÍ – a především NÁVRAT DOMŮ DO PRAVÉHO STVOŘENÍ SKRZE ČISTOU LÁSKU V SRDCI za pomoci bytostí z pozitivního stavu. Ozdravění a vyléčení Země energií LÁSKY.

7) O statečném kováři Pohádka, kde mladý prostý člověk ukázal, že čistá Láska v srdci, nebojácnost, poctivost a vytrvalost jsou nade všechna kouzla a čáry. Pomoc a Láska ke druhým je více než-li myšlenky na sebe sama. Zvládány zkoušky a testy na duchovní cestě za pomoci bytostí z pravého Stvoření. Vysvobození milované bytosti.

8) Princ a VečernicePohádka podle Boženy Němcové, kde je ukázána pomoc bytostí Sil Světla i jejich schopnost měnit prostředí – cestování myšlenkou přes svůj singulární střed, duchovní srdce. Cesta Světelná, zdolávání překážek a testů za pomoci přátel Světelných.

9) Pyšná princeznaZnámá česká pohádka, kde je jemnou výstižnou formou znázorněna práce na sobě (pyšné princezny Krasomily) – transformace zel a lží v genech na lásku a dobra v nich. Také jsou perfektně ukázány stíny neg. stavu (rádcové), kterak przní původní (pravé) informace a našeptávají (vnucují své neg. myšlenky) králi. Podle toho v tomto ovládacím stavu tak žijí lidé v celém Půlnočním království (planetě Zemi ve 3.dimenzi). Také systém okrádání energií skrze „povinné daně“. Opakem je Miroslavova země, kde je život v Lásce, harmonii a radosti, kam na konec princ s princeznou odcházejí. LÁSKA jako květina klíčí do poupěte, ten, kdo lidi MILUJE, tomu nejvíc kvete ...

10) Byl jednou jeden králSůl je nade vše koření a víc než sůl je Láska. A LÁSKA JE SOLÍ – PODSTATOU – ŽIVOTA. Král (p. Werich) najde pevnou půdu pod nohama uvědoměním si svého dosavadního neg. života (ego) a změní ho do láskyplné šťastné polohy nejen pro něj, ale především pro všechny lidi – sdílení.

11) Princ BajajaČeská pohádka. Mladý Bajaja pozná princeznu, která má být dána drakovi (drak, plaz – neg. stav). Vydává se s Láskou a odvahou v srdci se svým kamarádem, bratříčkem koněm, kterého odvážně zachrání a se kterým následně komunikuje (niterná komunikace), na cestu k jejímu vysvobození. Cesta je trnitá a plná překážek, ale s velikou čistou Láskou v srdci, houževnatostí, pílí a trpělivostí princeznu následně vysvobodí ze spárů neg. stavu (i jeho přisluhovačů), a s ní i celé království.

12) Spadla z oblakov Seriál pro mládež ze začátku 80.let. Majka – bytost Sil Světla přilétá z Vesmíru a několikrát se v přírodě fyzicky setkává s pozemskými přáteli, poznává jejich život a pomáhá jim nezištně s Láskou, pokorou a radostí. Předává jim mnoho informací, buduje se opravdové přátelství, vše probíhá s čistou Láskou a radostí z obou stran, po skončení mise odlétá domů.

13) Srdečný pozdrav ze zeměkoule Bytosti z jiných světů (p. Lasica a Satínský) přistanou na okraji města na hromadě odpadků (odpadkový koš – zóna vymístění) a poznávají podivné (nepřirozené) způsoby života lidí. Ukázána a odhalena ona podivnost, nepřirozenost, zprzněnost a zvrácenost života na ZemiPOZICE VZHŮRU NOHAMA a ODPOVÍDÁNA REÁLNĚ OTÁZKA „JAK BY VYPADLA ŽIVOT BEZ DUCHOVNÍCH ZÁKONŮ LÁSKY A BEZ SPOLUPRÁCE SE STVOŘITELEM PRVOTNÍM VŠEHO A VŠECH“.

14) Zámotek, Zámotek - návrat2 navazující americké filmy (díly), kde jsou znázorněni skvělým způsobem Vesmírní přátelé. Láska, pokora a pomoc nám, pozemšťanům. Vidět skvěle, kterak září, svítí a vznáší se v prostoru Láskou a myšlenkou. Ukázán rozdíl energií zde na Zemi a energií z jiných světů na pozemšťanech, kteří byli na planetách Vesmírných lidí. Také jsou vidět lodi a přemístění (případná evakuace) do nich paprskem energie. Jeden z nejvěrohodnějších filmů, jaké dnes jsou.

15) Město andělů1998. Vesmírní přátelé („andělé“) pomáhají v různých situacích. Perfektně znázorněna pomoc i některé jejich schopnosti – čtení myšlenek. Jsou stále s námi a pomáhají nám, znázorněn rozdíl dimenzí, kdy je vidět z jejich vyšší do nižší, ne však opačně. Výjimka – původní schopnosti u některých dětí. Jsou to naši průvodci i po tzv. smrti. Velice výstižný krásný film. Odchylka – ve skutečnosti však nejsou v černém, ale v zářivém oblečení a mají svobodnou vůli.

16) Akce Bororo Český film z r. 1973, pí Turzonovová hraje Plejáďanku, setkává se s pozemšťany (p. Brodský, Sovák), kteří tomu nevěří. Vyslovena výstižná věta : „Jste tak pyšní a tak málo víte…“. Jasně a zřetelně ukázán rozdíl v myšlení a chování.

17) NenarozenýHumornou formou ukázána příprava a samotný proces inkarnace – vstupu duší z intermediálního světa na planetu Zemi a jejich poznávání našeho podivného světa a působení v něm. Stejně tak i symbolicky naváděcí impulsy z duchovních pravých původních světů.

18) Blesk Mladý člověk prožívá po dosavadním negativním způsobu života „klinickou smrt“ a setkává se s bytostmi Sil Světla. Je mu ukázáno co činil a také sám CÍTÍ toto svoje neg. působení. Je mu řečena skutečnost : „Jste krásné spirituální bytosti, LÁSKA JE PODSTATOU“. Vrátí se zpět, mění život na polohu Lásky, dobra a pomáhá druhým lidem, i když mu jeho přátelé již nerozumí (jiné vibrace).

19) Bělásek Mladý citlivý člověk žijící zcela odlišným způsobem života vůči neg. okolí ukazuje svým příkladem, že život není o materiálnu a požitkářství, ale o Lásce, pokoře, skromnosti a víře v lepší svět, ze kterého přišel, aby svým životním příkladem UKÁZAL CESTU. Na konci odchází z tohoto světa (zóny vymístění) zpět – DOMŮ, do PRAVÉHO STVOŘENÍ. Ukázány i některé schopnosti v souladu s Kosmickými zákony.

20) Vidláci Film, kde je humornou formou znázorněna změna života mladých lidí – manželů z dosavadní pozice typického konzumního materiálního světa do PŘIROZENĚJŠÍCH, šťastnějších, i když skromnějších životních podmínek mezi skupinu lidí, kteří takto – v LÁSCE, DOBRU, RADOSTI žijí a POMÁHAJÍ SI. Změna myšlení a chování, návrat k PŮVODNÍ PŘIROZENOSTI ŽIVOTA.

21) Star TrekZnámý seriál, kde je solidně znázorněno prostředí v lodích a práce, úkoly Vesmírných lidí. Jejich vztahy jsou však ve skutečnosti, oproti dílu jiné – nesmírně Láskyplné, harmonické, vše dělají s Láskou, radostí a uvědoměním, že pracují pro Stvořitele Prvotního všeho a všech. Na lodích si pomáhají a doplňují se velice a často bytosti z jiných, nejrůznějších (i několika) světů. 50 % pravdivost.

22) KontaktFilm z r. 1997, kde je vidět úsilí a víra mladé výzkumnice, že jsou jiné světy a civilizace. Její vůle má plody, když zažije přes veliký speciální stroj, kterým se dostane do vyšší dimenze (dimenzionální tunel), nádherný zážitek, kdy se setká v jiné dimenzi (v PRAVÉM STVOŘENÍ) se svým otcem, který před časem „zemřel“ – vrátil se DOMŮ. Pro pozorovatele na Zemi v této dimenzi její kabina spadla do moře a uběhl jistý krátký čas několika sekund, pro ženu uběhlo mnoho minut (rozdíl dimenzí, čas a prostor - ODLIŠNÉ VIBRACE). Nikdo jejímu pravdivému vysvětlení nevěří. Je však zamlčena informace o dlouhých desítkách minut rušeného záznamu kamery, co měla s sebou v kabině (ačkoliv to bylo v této dimenzi jen pár sekund). Ukázána pravdivě snaha druhé strany (neg.stavu – ještírků – přes své temné organizace) prznit, překrucovat, zesměšňovat a vyvracet informace pravé Světelné (prý není důkaz, a přitom byl rušený záznam kamery). 75% pravdivost.

23) Ztraceni v Bermudském trojúhelníkuFilm, kde je skvěle znázorněn rozdíl dimenzí a prostup do vyšší dimenze. Výprava lidí na lodi s přístrojem, který vytvoří vyšší vibrace a posádka se dostane do jiné vibrační sféry – jiné dimenze. Ukázán krásný svět v překrásném prostředí s nádhernými srdečnými lidmi, opětné setkání s pozemskou bytostí, která dříve svému milovanému příteli PŘEVIBROVALA. Řečena a odhalena informace, že už p. Einstein přišel na rozdíl a podstatu dimenzí.

24) Irské tanceVystoupení taneční skupiny „Lord of the Dance“, souboru Michaela Flatleyho, kde je tanečním a hudebním způsobem skvěle znázorněn život Vesmírných přátel v pravém Stvoření – v Lásce, dobru a radosti, za spolupráce a tvorbě se Stvořitelem Prvotním všeho a všech. Prvky kultury (irské, keltské) jsou velice podobné jako u našich milovaných Vesmírných přátel. Ukázána i aktivace negativního stavu a boj Sil Světla a Sil Temna, kdy se druhá strana snaží dobít Stvořitele a Pozitivní stav, což se nepodaří. Odpovídána tanečním způsobem reálně otázka „jak by vypadal život bez Stvořitele, Jeho tvorby a spolupráce s ním“. Na závěr viděna i pomoc od Stvořitele a po zkušenostním zodpovězení otázky vítězství nad neg. stavem – jeho závěrečná eliminace a NÁVRAT VŠECH K PŮVODNÍMU MÓDU, pravému životu v LÁSCE a DOBRU, VE SPOLUPRÁCI SE STVOŘITELEM. Znázorněny skvěle i různé úrovně dimenzí, ovládání, pomocí Světla, boje mezi Světlem a Temnem atd.

25) SněhurečkaRuská pohádka. Ze zajetí chladu s touhou a upřímným srdcem Sněhurečka poznává na konci příběhu Lásku, kterou si cení nade vše, zvyšuje si její míru, až zmizí z dosavadní reality jinam – PŘEVIBRUJE, což je nesmírně hezky a výstižně znázorněno.

26) Zakletý vrchPohádka, znázorněno úsilí vysvobození milované bytosti (pomoc druhým lidem co v pasti neg. stavu jsou – poslání Světelné) z jejich spárů. Láska vítězí, návrat domů s Láskou a radostí.

27) SmolíkoviMaďarský kreslený seriál pro mládež. Typický život průměrné rodinky, ze kterého se vymyká syn Ládínek, který si jde svou vlastní cestou přirozenosti a ukazuje ostatním, kteří v zajetí hmoty a spěchu jsou, cestu. Cestuje do Vesmíru, komunikuje se svým příbuzným z jiných světů, zvyšuje si poznání. 2. řada seriálu výstižně ukazuje nejen zrcadlo naší současné pozemské civilizace, ale i život na nejrůznějších planetách – I VARUJÍCÍ INFORMACE.

28) NávštěvníciSeriál nejen pro mládež. Děj se odehrává okolo výpravy bytostí z jiných světů na planetu Zemi, kteří poznávají odlišný život zdejších lidí. Ukázáno cestování v časoprostoru (změna dimenzí, cestování v čase zpět) i technické odlišnosti vyspělejší civilizace, jakož i život na jejich planetě a lodě.

29) Spejbl a HurvínekKlasické české dílo, kde je věrohodně souvztažný proces ovládání lidí – loutek. Nitky – ovládací programy + individuální myšlenkové vstřiky. (V tomto stavu je nyní okolo 95 % lidí)

30) Včelka MájaZnámý kreslený seriál pro děti. Včelka od narození má cítění po cestování a poznávání, nikoliv po zažitém stereotypním životě všech dalších z včelstva. A tak se vydává do světa, kde se seznamuje s řadou kamarádů, se kterými řeší nejrůznější životní situace. Všichni si pomáhají, když je zapotřebí, obohacují se navzájem a sdílejí Lásku a radost.

31) Broučci Seriál pro děti. Broučci poznávají život a další přátele. Broučci musí SVÍTIT – jako lidi mají zářit. Život v Lásce, harmonii a radosti.

32) Včelí medvídciSeriál pro děti. Čmeláčci zdolávají životní nesnáze, poznávají nové kamarády, žijí v Lásce, radosti, harmonii a pomáhají si.

33) O krtečkoviKreslený seriál pro děti. Krteček zažívá nejrůznější dobrodružství a s Láskou a radostí řeší nejrůznější životní situace a poznává nové kamarády, se kterými spolupracuje a žije v Lásce a radosti.

34) Den poté(The Day After Tomorrow) - Globální oteplování, tání ledovců, ... Lidstvo se ocitá na prahu klimatických změn.

35) Zvonilka(Tinker Bell) - Přemýšleli jste někdy nad tím, proč je příroda tak krásná? Kde se berou všechny ty barvy, které přicházejí s měnícími se ročními obdobími? Vstupte do země plné dobrodružství a tajemství, kde víla Zvonilka a její přátelé silou víry, přátelství a kouzelného prášku proměňují zimu v jaro a učí se, jak důležité je být sám sebou. Zobrazen život v lásce, radosti, harmonii a užitku druhým.

36) Zvonilka a ztracený poklad(Tinker Bell and the Lost Treasure) - Popusťte uzdu fantazii s nejslavnější vílou světa! Vydejte se se Zvonilkou na dobrodružnou cestu za hranice Roklinky. Zvonilka a ztracený poklad je krásný příběh o síle skutečného přátelství... Zobrazen život v lásce, radosti, harmonii a užitku druhým.

37) Zvonilka a velká záchranná výprava(Tinker Bell and the Great Fairy Rescue) - Co byste dělali, kdybyste potkali vílu? Staňte se svědky prvního setkání Zvonilky s člověkem, který není tím, kým myslíte. Sledujte, jak se víly vypraví na odvážnou a dobrodružnou záchrannou akci. A možná se i naučíte létat ... Zobrazen život v lásce, radosti, harmonii a užitku druhým.

38) Láska z Nebes(Rab Ne Bana Di Jodi) - Indický film s poučením o nezištné, nesobecké lásce. Obsahuje i hudbu, tance, krásné barvy.

39) Náš domov(Nosso Lar) - Brazílie, 2010. Krásný film o životě po životě - o tom, jak se lidé směřují dle svých voleb do odpovídajících světů. Je tu skvěle ukázána pomoc Andělů Nebes bytostem v nižších světech. Zobrazena je určitá úroveň zóny vymístění - temný svět (v menší míře) a určitá úroveň (město) v zóně umístění - Nebeském světě (ve větší míře) a samotný život v Nebi - život v lásce, harmonii, úctě, a nezištné práci pomoci bližním svým. Film je vřele doporučován milovanými Anděly Nebes. Lze shlédnout online ZDE.

40) Oceán plastů - http://www.youtube.com/watch?v=5dnjJftS_QY

41) Ať přiletí čáp, královno!

42) Babička

43) Bambi

44) Barbie - Fairytopia

45) Barbie - Princezna a švadlenka

46) Barbie a 12 tančících princezen

47) Barbie a diamantový zámek

48) Barbie a kouzelné Vánoce

49) Barbie a kouzlo pegasu

50) Barbie mořská víla

51) Barbie princezna z ostrova

52) Barbie v louskáčku

53) Barbie z labutího jezera

54) Buď zdráv Kubrte

55) Císařův pekař

56) Český sen

57) Čokoláda

58) Den, kdy se zastavila Země (1951)

59) Domov (Home)

60) Gattaca

61) Helena Gold

62) Helena Vondráčková - přelety

63) Helena Vondráčková: Koncert

64) Honza málem králem

65) Jáchyme, hoď ho do stroje

66) Jak přicházejí sny

67) Jak se budí princezny

68) Ježíš - králoství bez hranic

69) Karel Gott - hity 60. let

70) Karel Gott - hity 70. let

71) Karel Gott - hity 80. let

72) Kate a Leopold

73) Kdyby tisíc klarinetů

74) Klimatické zariadenie má poruchu

75) Krkonošské pohádky 1, 2

76) Lord of the dance (1996)

77) Miláčku, vrať se!

78) Moderní doba

79) Momo

80) Mr. Bean 1, 2, 3

81) Nádherná zelená

82) Nebojsa

83) Nedvědi na Strahově

84) Nepříjemná pravda

85) Obušku, z pytle ven!

86) Pekařův císař

87) Podraz jménem Obama

88) Pohádka o prolhaném království

89) Pohádky z mechu a kapradí

90) Pollyanna

91) Posvátná planeta

92) Pozitivní matrix

93) Princezna se zlatou hvězdou

94) Príšerky s.r.o.

95) Pýcha a Předsudek

96) Roboti

97) S tebou mě baví svět

98) Sexmise

99) Seznamte se, Joe Black

100) Síť

101) Sněhurka

102) Strakonický dudák

103) Svatební cesta do Jiljí

104) Svět podle Prota

105) Terminál

106) Trosečník

107) Truman Show

108) Tři oříšky pro popelku

109) Tři veteráni

110) Vrchní, prchni

111) Zeitgeist

112) Zeitgeist Addendum

113) Zlaté dno

114) Zlatovláska

115) Život je krásný

Toto je jen malá část z toho, co bylo od Stvořitele Prvotního a Vesmírných přátel přes různé pozemšťany z řad umělců nám, lidem planety Země, předáno za účelem duchovní pomoci nám. Je to mnoho nejrůznějších impulsů (i když to je jen asi 5 % z toho všeho co tu na planetě máme) přes různá díla – FILMY, POHÁDKY, PÍSNĚ, KNIHY – které dostává KAŽDÝ člověk od narození, aby VYCÍTIL, že toto není skutečný, pravý život a jeho pravé prostředí, a aby měl díky tomu příležitost ZAČÍT MĚNIT SVOJE MYŠLENÍ A CHOVÁNÍ. POSTUPNĚ TAK PŘETRANSFORMOVÁVAT ZLA A LŽI ve svých genech na větší a větší míru LÁSKY A DOBER A VRÁTIT SE DOMŮ, DO PRAVÉHO STVOŘENÍ …

To, zda to někdo udělá či neudělá, je každého svobodná vůle a volba, avšak se všemi důsledky které to má a bude mít. Každý se směruje do těch kterých podmínek v závislosti na jeho VIBRACÍCH, v souladu s Kosmickými – energetickými – zákony, podle kterých všechno, vždy a všude 100 % funguje.

Přes tyto díla je nám ODHALENA větší či menší měrou PRAVDA O SOUČASNÉ POZICI A SITUACI LIDÍ. STEJNĚ TAK I JEDINÁ MOŽNOST ŘEŠENÍ A VYSVOBOZENÍ Z OVLÁDACÍHO LOUTKOVÉHO STAVU – PRAVOU ČISTOU LÁSKOU.

Tato dílka jsou mj. také výsledkem zvládnutých zkoušek vícero lidí, kteří přes tlaky druhé strany odolali a díky nim jsou nyní nám, v této době, k dispozici. Tito lidé z řad umělců, ale i prostých lidí (žili skromným nenápadným životem v Lásce a ukazovali takto příkladně dalším cestu), tvořili 1. vlnu Světlonošů, kteří přicházeli v průběhu celého minulého století a plnili si tímto svoje poslání. Šlo o to, aby vnesli a rozšířili ENERGII LÁSKY do prostoru planety Země, a to i takto konkrétně, materiálně A PŘIPRAVILI TÍM PODMÍNKY PRO 2. vlnu bytostí s posláním Světelným z PRAVÉHO STVOŘENÍ, která nyní již plní další, závěrečné úkoly své Světelné pro tuto rozhodující dobu, dobu PŘECHODU DO VYŠŠÍCH DIMENZÍ.

Vše je tvorba milovaného Stvořitele Prvotního všeho a všech, Jeho přirozenosti Pána Ježíše Krista, který má vše pod kontrolou a dává lidem ještě trochu času, aby se NYNÍ vysvobodili a VRÁTILI SE DOMŮ, DO PRAVÉHO STVOŘENÍ, ještě před závěrečnou, definitivní eliminací negativního stavu.

 

VŠECHNY DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ PODROBNÉ INFORMACE o tom, jak zlepšit kvalitu života a žít v Lásce a harmonii s celým Stvořením a jak dodržovat duchovní – Kosmické zákony; o příčinách očistných procesů planety Země; o nebezpečí zneužití informačních technologií a blížící se čipové totalitě; o kontaktech s Vesmírnými lidmi plných Lásky a dobra a jejich pomoci nám – spojení s vesmírnými národy; jak se dostat z pasti negativního stavu a vrátit se k pravé přirozenosti lidského života ?

Toto vše a mnohem víc – 6000 STRAN TEXTŮ informací z 53 knih a přes 2000 OBRÁZKŮ a novinových článků – je k dispozici volně na internetových adresách :

www.andele-nebe.cz
www.andelenebe.cz
www.andele-svetla.cz
www.andelesvetla.cz
www.deti-nebe.cz
www.vesmirni-lide.cz
www.vesmirnilide.cz
www.universe-people.cz
www.anjeli-neba.sk
www.anjeli-svetla.sk
www.stahuje-200-zemi.cz
www.stahuje-cely-svet.cz
www.nejsme-otroci.cz
www.stahuje-200-krajin.sk
www.stahuje-cely-svet.sk
www.nie-sme-otroci.sk

www.universe-people.com
www.cosmic-people.com
www.angels-light.org
www.angels-heaven.org
www.ashtar-sheran.org
www.200-countries-download.org
www.all-the-world-downloads.org
www.we-arent-slaves.org

www.himmels-engel.de
www.angeles-luz.es
www.angely-sveta.ru
www.anges-lumiere.fr
www.angelo-luce.it
www.anioly-nieba.pl
www.feny-angyalai.hu
www.andjeli-neba.com.hr
www.anjos-ceu.eu
www.angeli-raja.eu
www.engelen-hemel.nl
www.ingerii-cerului.ro
www.cennetin-melekleri.web.tr
www.himmelens-anglar.se

 

MILUJTE A MĚJTE SE RÁDI

ŽIJTE V LÁSCE A DOBRU

LÁSKA JE PODSTATOU

obr420x.gif (1401 bytes)  image3blue.gif (9237 bytes) obr420x.gif (1401 bytes)