STAŽENÍ / DOWNLOAD - ORIGINÁL / ORIGINAL - 05/2024 (otevřete ve Wordu 2002 / Open in MS Word 2002)
   STAŽENÍ / DOWNLOAD - ZKRÁCENÁ VERZE / ABBREVIATED VERSION - 05/2024 (otevřete ve Wordu 2002 / Open in MS Word 2002)
ORIGINÁLNÍ SOUBOR ROZDĚLENÝ NA 7 ČÁSTÍ / ORIGINAL FILE DIVIDED IN 7 PARTS - 05/2024:
   JAK PŘEŽÍT - ČÁST 1 / HOW TO SURVIVE - PART 1
   JAK PŘEŽÍT - ČÁST 2 / HOW TO SURVIVE - PART 2
   JAK PŘEŽÍT - ČÁST 3 / HOW TO SURVIVE - PART 3
   JAK PŘEŽÍT - ČÁST 4 / HOW TO SURVIVE - PART 4
   JAK PŘEŽÍT - ČÁST 5 / HOW TO SURVIVE - PART 5
   JAK PŘEŽÍT - ČÁST 6 / HOW TO SURVIVE - PART 6
   JAK PŘEŽÍT - ČÁST 7 / HOW TO SURVIVE - PART 7

www.jak-prezit.cz    www.ako-prezit.eu

 

www.how-to-survive.org

 

www.wie-man-ueberlebt.de

 

www.como-sobrevivir.es

 

www.kak-vyzhit.ru

 

www.comment-survivre.fr

 

www.come-sopravivere.it

 

www.jak-przezyc.pl

 

jataji@seznam.cz

 

EN - Prepared by / CZ - Zpracoval: Ivo A. Benda

 

ČLÁNKY   www.jak-prezit.cz   www.ako-prezit.eu  1. 1. 2019 – 12. 2. 2023
ARCHIVNÍ VERZE Z 02/2023.

AKTUÁLNÍ VERZE DOSTUPNÁ V STAHOVACÍM REŽIMU - VIZ "STAŽENÍ" VPRAVO NAHOŘE.

ARTICLES   www.how-to-survive.org   January 2019 - February 2023.
ARCHIVE VERSION SINCE FEBRUARY 2023.

UP-TO-DATE VERSION IS AVAILABLE IN THE DOWNLOAD MODE -- SEE THE DOWNLOAD BUTTON IN THE UPPER RIGHT CORNER.

 

 

OBSAH

(1)

ÚVOD

 

(2)

BUDOVÁNÍ ČIPOVÉ TOTALITY LIDMI – nejrozsáhlejší kapitola

 

(3)

OBSAH ROUŠEK, RESPIRÁTORŮ, TESTŮ A VAKCÍN NA COVID-19

 

(Vybrané články z předchozí kapitoly – CO je v testech a mRNA vakcínách po laboratorních analýzách)

 

(4)

ZMĚNA KLIMATU A MIGRACE

 

(5)

NIČENÍ PŘÍRODY LIDMI

 

(6)

NIČENÍ ZDRAVÍ LIDMI

 

(7)

OBNOVA PŘÍRODY LIDMI

 

(8)

OBNOVA ZDRAVÍ LIDÍ

 

(9)

EVAKUACE LIDSTVA

 

(10)

ROZHOVORY – IVO A. BENDA

 

(11)

ZÁŽITKY BLÍZKÉ SMRTI – ZBS

 

(12)

DVANÁCTERO PŘIKÁZÁNÍ JEŽÍŠE

 

(13)

NÁVAZNOST 1 A 2 LISTU TESALONICKÝM NA ZJEVENÍ JANOVO – APOKALYPSU

 

(14)

SMARAGDOVÉ DESKY – 15 KAPITOL CZ, EN, – 13 KAPITOL DE, ES, RU, FR

 

(15)

DÁVNÉ CIVILIZACE – POUČENÍ Z OPAKOVANÝCH CHYB

 

(16)

ZELENÁ ENERGIE

 

(17)

OSTATNÍ

 

Vyhledání, např. 17. kapitoly: Ctrl F (17) (Enter 2x zmáčknout kvůli EN Obsahu). Pokud se nemůžete z různých důvodů dostat na článek (už neexistuje, omezení kvůli reklamě, šmírovací podmínky cookies apod.), vyhledejte jej podle názvu v Googlu či jinde a použijte informace z jiného zdroje.

How  to  survive

 

ARTICLES   www.jak-prezit.cz   www.ako-prezit.eu  January 1, 2019 – February 12, 2023

 

CONTENT

(1)

INTRODUCTION

 

(2)

BUILDING A CHIP TOTALITY BY PEOPLE – the most extensive chapter

 

(3)

CONTENTS OF MASKS, RESPIRATORS, TESTS AND VACCINES FOR COVID-19

 

(Selected articles from the previous chapter – WHAT is in tests and mRNA vaccines after laboratory analyses)

 

(4)

CLIMATE CHANGE AND MIGRATION

 

(5)

DESTRUCTION OF NATURE BY PEOPLE

 

(6)

DESTRUCTION OF HEALTH BY PEOPLE

 

(7)

RENEWAL OF NATURE BY PEOPLE

 

(8)

RESTORATION OF PEOPLE'S HEALTH

 

(9)

THE EVACUATION OF MANKIND

 

(10)

INTERVIEWS – IVO A. BENDA

 

(11)

NEAR DEATH EXPERIENCES – NDE

 

(12)

THE TWELVE COMMANDMENTS OF JESUS

 

(13)

THE CONNECTION OF THE FIRST AND SECOND EPISTLE TO THE THESSALONIANS TO THE BOOK OF REVELATION – THE APOCALYPSE OF JOHN

 

(14)

THE EMERALD PLATES – 15 CHAPTERS CZ, EN, – 13 CHAPTERS DE, ES, RU, FR

 

(15)

ANCIENT CIVILIZATIONS – LESSONS FROM REPEATED MISTAKES

 

(16)

GREEN ENERGY

 

(17)

OTHER

 

Search, e.g. Chapter 17: Ctrl F (17). If you cannot get to the article for various reasons (it no longer exists, restrictions due to advertising, snooping conditions of cookies, etc.), search for it by name in Google or elsewhere and use information from another source.

 

Articles can be translated by a (Google) translator or you can find some in the original English version and possibly translate them as well.

Pamatuješ se na analogii s dětmi, které si hrají se zápalkami ?

 

Děti při hře se zápalkami nepodpálily dům úmyslně. Byl to výsledek hry, nebylo to jejich rozhodnutí. A dům shořel jen proto, protože hasiči přišli pozdě.

 

V případě vaší civilizace hasiči už přišli.

 

Ty představuješ sbor hasičů. Ty a ostatní na Zemi, kteří se oddají službě pomáhat při probouzení lidstva.

 

LIBERA - ANGEL

 

https://youtu.be/_j13d5eFgQk

 

TO SE STARCI LÍBÍ  –  BIA SOCEK

 

https://youtu.be/NbouaCsVVbA

https://www.youtube.com/watch?v=NbouaCsVVbA&list=RDNbouaCsVVbA&start_radio=1

 

 

www.playlist-music.org

 

www.jak-prezit.cz

 

www.ako-prezit.eu

 

 

 

 

Ivo Ashtar Benda, autor   www.andele-nebe.cz  ,  www.heavenly-angels.org  ,  himmels-engel.de

 

(1)

 

ÚVOD

 

INTRODUCTION

 

 

 

Každý článek informuje o každodenním svobodném kroku miliard lidí zde na planetě Zemi na začátku 21. století.

 

Rozhodl jsem se pro VÝBĚR podstatných článků podle aktuálnosti a důležitosti toho, CO zde lidé provádí a JAK žijí.

 

Podstatné vnitřní souvislosti a vysvětlení k těmto článkům najdete na mém webu andele-nebe.cz , jak-prezit.cz , co-jist.cz , nejsme-otroci.cz , neocipuj-se.cz . Tyto weby mají své jazykové verze heavenly-angels.org , himmels-engel.de , angeles-luz.es , angely-sveta.ru , anges-lumiere.fr , angelo-luce.it , anioly-nieba.pl , feny-angyalai.hu , andjeli-neba.com.hr , anjos-ceu.eu , angeli-raja.eu , engelen-hemel.nl , ingerii-cerului.ro , cennetin-melekleri.web.tr , himmelens-anglar.se .

 

Od roku 1998 až 2006 jsem na 230 přednáškách, také v médiích (vše na žádost lidí) a na mých webech varoval lidi před budováním čipové totality lidmi a dále před ničením přírody a životního prostředí lidmi – vše toto dělají ze své svobodné vůle, v rámci svobod, které požívají. Ke svobodám ovšem neoddělitelně patří i ODPOVĚDNOST, tedy všechny důsledky a následky těchto voleb si aktéři ponesou a zakusí na vlastní kůži. Znamená to v případě pozitivních voleb spokojený, zdravý a šťastný život – to zažívá dnes 2 % obyvatelstva, v případě negativních voleb nespokojený, nemocný a nešťastný život – to zažívá dnes 98 % obyvatelstva.

 

19.5.2019

 

Ivo A. Benda

 

 

Podpora autoru Ivo A. Bendovi - budování a provozy webů, šíření info lidem po celém světě, (není organizace, není podnikatel), děkuji velice:

 

CZ

 

000 000 - 2051 1010 03 / 0800

CESKA SPORITELNA

IBAN: CZ17 0800 0000 0020 5110 1003

BIC (SWIFT): GIBACZPX

MENA: CZK

 

SK

 

0353 2881 50 / 0900

SLOVENSKA SPORITELNA

IBAN: SK17 0900 0000 0003 5328 8150

BIC (SWIFT): GIBASKBX

MENA: EUR

 

 

Píseň od Andělů Nebe posílám vám, lidem.  www.andele-nebe.cz

 

Naty Hrychová - Hallelujah (Desatero)

 

https://youtu.be/-b3RqR5DWeo

 

https://www.youtube.com/watch?v=-b3RqR5DWeo

 

https://www.facebook.com/WENDiGO79/videos/10205138441283354/UzpfSTEwNzIzOTQzMzk0NTc1MTI6MjMzMzkzOTExNjYzNjM1NQ/

 

 

Píseň od Andělů Nebe lidem

 

Ten text má jenom deset vět,

kdo chce může přemejšlet,

však né každýho jeho obsah chytí.

 

Že je to návod praktický,

a asi platí navždycky,

rozhodně má širší využití.

 

Halelújá, halelújá, halelújá, halelúújá.

 

Těch deset bodů božích vět,

by klidně mohlo spasit svět,

jenže pořád někde něco vázlo !

 

Jak umíme se vymlouvat,

„Já kdybych moh, tak já bych rád“

jenže jsme už dávno zvyklí na zlo !

 

Halelújá, halelújá, halelújá, halelúújá.

 

Možná si včas vzpomenout,

že moc práce je duše žrout,

a že je dobrý sednout si a zpívat.

 

A možná děti naučit,

že slabí mají právo žít,

vždyť už se na to nedá dívat !

 

Halelújá, halelújá, halelújá, halelúújá.

 

Halelújá, halelújá, halelújá, halelújá.

 

Halelújá, halelújá.

 

Známou skladbu Leonarda Cohena s textem Gábiny Osvaldové nazpívala Naty Hrychová ve svých 10 letech. Video k ní jsme pořídili během jedné zářijové soboty v roce 2014. Náš velký dík patří zejména Zdeňce a Honzovi za perfektní zpracování klipu v rekordním termínu. Děkujeme i Milanovi za jeho rady při výběru lokace, Elišce, která s Natálkou píseň nastudovala, a Michalovi, v jehož studiu se natáčelo. Jsme hluboce vděčni všem našim andělům. www.natyhrychova.cz

 

A song from the Angels of Heaven to the people

 

The text has only ten sentences,

who wants can reconsider

however, not everyone is caught by its content.

 

That it is a practical instruction,

and probably applies forever,

it definitely has a wider use.

 

Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah.

 

The ten points of God's sentences,

could well save the world

but something was still stuck somewhere!

 

How can we make excuses

"If I could, I would"

but we have been used to evil for a long time!

 

Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah.

 

Maybe remember in time

that too much work eats the soul,

and that it is good to sit down and sing.

 

And maybe teach the children

that the weak have the right to live

after all, you can't look at it anymore!

 

Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah.

 

Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah.

 

Hallelujah, hallelujah.

 

 

 

Jen se na sebe podívej.

 

Všechno je obráceně, všechno je vzhůru nohama.

 

Lékaři ničí zdraví,

 

právníci ničí spravedlnost,

 

univerzity ničí znalosti,

 

vlády ničí svobodu,

 

hlavní média ničí informace

 

a náboženství ničí spiritualitu.

 

 

LIDÉ  SE  NECHALI  OKRÁST  SILAMI  TEMNA

 

O  SCHOPNOST  ROZLIŠOVÁNÍ  DOBRA  A  ZLA  !

 

A to buď v tomto jejich životě anebo většinou již v předchozích jejich životech.

 

Problémem a hlavní charakteristikou lidí je, že stále hledají viníka svých problémů MIMO SEBE,

 

proto nemohou správně postupovat ve svém vývoji.

 

Jsou pro kohokoliv žijícího v Nebi UKÁZKOU, JAK NEŽÍT ŽIVOT !!!

 

Lidé planety Země tak stvořili DUAT – DUCHOVNÍ BOJIŠTĚ – svět po 300 000 let tvořený

 

zcela rovnovážným soubojem Sil Světla a Sil Temna,

 

ve kterém 98 % z lidí je dnes dálkově ovládána entitami z Temných světů

 

a žijí iluzorní, mrtvý život s vlastními zážitky na vlastní kůži !

 

 

ZMĚNA  2020

 

Co se začalo v roce 2020 díti, kdy skončila přechodná etapa na planetě Zemi

 

Toto je POSLEDNÍ SOUD, čili TŘÍDĚNÍ DUŠÍ, oddělování čistého zrna od zlého plevele, což už nebude tolerováno, aby dál zde žili pospolu a jak v podobenství Ježíš praví: Plevel nemůže být vytrhán coby výhonek mladý a ještě nezralý, protože by to vytrhalo i zrno.. musí se počkat, až bude zrno dostatečně silné a dospělé, aby vytrhání plevele jej nepoškodilo.. pak bude plevel sesbírán a naházen na hromadu a spálen a dobré zrno bude Otcem svezeno do jeho stodol … proto je nejen ten Covid vlastně metlou na hmoťáky a na zlouny, které nejen to odstraní.. vytrhává je to odtud i s kořeny a přesunuje je to temných dimenzí pekel či pravěkých jiných planet posléze pro opakování cyklu reinkarnací z důvodu změny prostředí a podmínek,

což změní nakonec duši každou, kupodivu…

 

Viz obr. 5000 Třídění duší na  www.andele-nebe.cz

 

www.jak-prezit.cz

 

 

POZNÁNÍ  LIDSKÉ  SPOLEČNOSTI

26.9.2022

1.1.5783 židovské datum

Začátek dalšího sedmiletého cyklu lidských událostí

 

 

Sdělím vám poznání lidské společnosti.

 

Od roku 1998 velmi aktivně varuji lidi před ČIPOVOU TOTALITOU, KTEROU SI SAMI BUDUJÍ !

 

Lidé měli mnoho času, aby pochopili, co tu dělají a aby při tomto pochopení OBRÁTILI svůj smysl a běh života – svobodně a bez nátlaku.

 

Ovšem, mějme na paměti, že náš svět je ŠKOLA ŽIVOTA, kterou nám stvořilo NEBE a tedy každý člověk má zde postupné lekce školní životní látky k naučení s pravidly podobnými jako ve škole pro děti včetně opakování třídy a látky, jen s tím rozdílem, že NELZE OPISOVAT !  Dokonce i školní rok začíná 1. září (anebo dle židovského kalendáře přesnějí cca o 2 týdny později jeho novým rokem).

 

Toto školní období má své stupně, a jeden z nich – PŘECHODNÉ OBDOBÍ právě v roce 2019 skončil a rokem 2020 začal další stupeň výuky – TŘÍDĚNÍ ZRNA OD PLEV.

 

Během této výuky se každý člověk SÁM zatřídil do jedné ze DVOU SKUPIN – ZRNA A PLEVY.

 

Pro ZRNO je záměr NEBE jej sklidit do svých stodol (jakmile bude zralé) – na své obydlené planety jako je NOVÁ ZEMĚ atd.

 

Pro PLEVEL je záměr NEBE jej spálit, no co s ním, a s tímto požárem a popelem si zahraje svoji hru druhá strana – Síly temna.

 

Vždyť je to tak jednoduché !

 

Jako výpověď toho, CO tu lidé dělají a jaký život vedou, zde mám pro vás tento zdroj - tisíce článků z mnoha zdrojů (aby někoho nenapadlo, že je to smyšlené).

 

www.jak-prezit.cz

 

 

 

 

 

 

 

Yanni - “Renegade”… The “Tribute” Concerts!... 1080p Digitally Remastered & Restored

 

https://youtu.be/YjHYzFHZKrM

 

www.playlist-music.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽIJEME VE ZVLÁŠTNÍCH ČASECH,

 

KDY MLADÍ I STAŘÍ JSOU VZDĚLÁVÁNI VE LŽI,

 

A TEN, KTERÝ SE ODVÁŽÍ ŘÍKAT PRAVDU,

 

JE NAZÝVÁN ŠÍLENCEM ČI BLÁZNEM.

 

 

Platón, řecký filosof, 427 – 347 př. n. l.

 

 

JE  ČAS  OPUSTIT  TENTO  ZAČAROVANÝ  KRUH  LŽÍ  !

 

 

 

 

 

 

 

 

Mladí by si měli uvědomit, že MLÁDÍ JE HŘÍČKA PŘÍRODY, TO NENÍ JEJICH ZÁSLUHA.

 

The youth should realize that YOUTH IS NATURE'S GAME, IT IS NOT THEIR MERIT.

 

 

Naopak STÁŘÍ, TO JE UKÁZKA NĚČEHO, CO PŘEŽILO

 

A TÍM PÁDEM MÁ NĚJAKÉ VÝSLEDKY A ZKUŠENOSTI.

 

On the contrary, IT IS AGEING, IT IS AN EXAMPLE OF SOMETHING THAT HAS SURVIVED

 

 AND THEREFORE HAS SOME RESULTS AND EXPERIENCE.

 

 

Proto je to SVĚT, který ukazuje VAŠE SRDCE A SKUTKY.

 

Therefore, it is a WORLD that displays YOUR HEART AND DEEDS.

 

 

Přeji vám spokojený a harmonický život a aby jste neskončili jako otroci s čipy v těle !

 

I wish you a happy and harmonious life and that you don't end up

 

as slaves with chips in your body!

 

 

 

 

(2)

 

BUDOVÁNÍ ČIPOVÉ TOTALITY LIDMI – nejrozsáhlejší kapitola

 

BUILDING A CHIP TOTALITY BY PEOPLE – the most extensive chapter

 

 

 

Každý článek informuje o svobodném kroku budování ČIPOVÉ TOTALITY lidmi na Zemi.

 

www.nejsme-otroci.cz

 

www.neocipuj-se.cz

 

SÍLY TEMNA PŘIPRAVUJÍ JEDINOU TOTALITNÍ VLÁDU SVĚTA "NWO", PENÍZE JEN V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ A ČIP V KAŽDÉM ČLOVĚKU ZA ÚČELEM ÚPLNÉHO ZOTROČENÍ LIDÍ !

 

SÍLY SVĚTLA VARUJÍ LIDI A SNAŽÍ SE TOMUTO ZABRÁNIT, ALE NIKOLI ZASAHOVÁNÍM, ALE VYSVĚTLOVÁNÍM A PŘEDÁNÍM PRAVDIVÝCH INFORMACÍ VŠEM LIDEM O JEJICH SITUACI.

 

LIDÉ MOHOU VŠE ZVRÁTIT, POKUD SI TO ZVOLÍ. JDE O DRUH JEJICH ŽIVOTA.

 

NESTAŇTE SE OTROKY – chtějí vám sebrat svobodnou vůli a řídit vás dálkově centrálním kvantovým počítačem !  Kdo se po přijetí čipu bude chtít vzepřít totalitnímu systému, jednoduše mu jej vypnou – nebude si moci již nic koupit a ani prací vydělat !  Pracují na tom zrůdy !

 

Jediné východisko je ZMĚNA SAMA SEBE - svědomitý život, čisté pozitivní úmysly a nezištná pomoc bližním svým - tím je zajištěna boží ochrana před vším zlem a již od roku 1998 je připravena evakuace čistě myslících lidí na vesmírné lodě Andělů Nebes - duchovně vyspělých láskyplných a moudrých národů z Vesmíru. Předal vám lidem Ivo Aštar Benda a Vesmírní přátelé – Andělé Nebe.

 

www.andele-nebe.cz  ,  www.nejsme-otroci.cz  ,  www.neocipuj-se.cz

 

www.jak-prezit.cz  ,  www.ako-prezit.eu

 


Bible hovoří:

 

O evakuaci pozitivních lidí  –  www.evakuace-lidstva.cz  :


Matouš 24. verš 38. Neboť stejně jako v těch dnech před potopou jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do toho dne, kdy Noé vešel do archy,


39. a nic nepoznali až do chvíle, kdy přišla potopa a všechny smetla, tak to bude i při příchodu Syna člověka.

 

40. Tehdy budou dva na poli; jeden bude vzat a druhý zanechán.

 

41. Dvě budou mlít mlýnským kamenem, jedna bude vzata a druhá zanechána.

 

42. Proto bděte, neboť nevíte, ve kterou hodinu přijde váš Pán.

 

Janovo zjevení 15.kap.:

 

14. A viděl jsem, hle, bílý oblak, a na oblaku sedí někdo jako Syn člověka, na hlavě má korunu ze zlata a v ruce ostrý srp.

 

15. V tom další anděl vyšel z chrámu a mocným hlasem zavolal na toho, který seděl na oblaku: „Pošli svůj srp a začni žeň, protože nastala hodina žně a úroda země dozrála.“

 

16. A ten, který seděl na oblaku, hodil svůj srp na zem, a země byla požata.


O dnech kdy budou lidé očipováni – www.neocipuj-se.cz :


Zjevení Janovo 14.kap.:

 

verš 15. Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou.


16. A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch,

 

17. aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.

18. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest. (VŠECHNY ČÁROVÉ KÓDY - I TY ČIPOVÉ OBSAHUJÍ TAJNĚ 666)

15. kap.:

 

verš 9. Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem: „Kdo pokleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku,

 

10. bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu; a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem.

 

11. A jeho muka neuhasnou na věky věků a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před šelmou a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno.

 

12. Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“

 

 

---

 

 

VAROVÁNÍ LIDEM – WARNING TO PEOPLE

 

 

CZ

 

Lidé  !
98 % z vás se propracovává vlastní volbou do Temných světů.
Již NYNÍ je vaše mysl dálkově ovládána
na 95 % ještěry z Temných světů.  (2007)
Zavedením ČIPŮ do vašich těl budete brzy ovládáni na 99,9 %  !
Jenom 2 % z vás se směřuje do Nebe
a tím se vyhne
 čipové totalitě.
Ještě stále máte příležitost toto malé procento zvyšovat
prací na sobě a se sebou !
SVŮJ  ŽIVOT  JEŠTĚ  STÁLE  DRŽÍTE  VE  SVÝCH  RUKOU  !
www.andele-svetla.cz

Sdělení 2850.   

 

 

EN

 

People  !
98 % of you are, by your own choices,
working your way down to the Dark worlds.
Even NOW is your mind remotely controlled at average 95 %
by the saurians/reptilians from the Dark worlds.  (year 2007)
After implanting CHIPS into your bodies
you will be controlled at 99.9 % !
Only 2 % of you are heading for Heaven
and thus will avoid
 the chip totality.
You still have an opportunity to increase this percentage
through the work on yourselves and with yourselves.
YOU  STILL  HAVE  YOUR  LIFE  IN  YOUR  HANDS  !
www.universe-people.com

Message 2850.   

 

 

DE

 

Leute !
98% von Euch arbeiten sich aufgrund ihrer eigenen Wahl
in die Dunklen Welten durch. Bereits JETZT wird Euer Geist zu 95%
durch die Echsen aus der Dunklen Welt ferngesteuert (Stand: 2007).
Durch die CHIP-Einführung in Eure Körper werdet Ihr
bald zu 99,9% beherrscht werden !
Nur 2% von Euch schreiten Richtung Himmel und können somit
der Chip-Totalität entgehen. Immer noch habt Ihr die Möglichkeit,
diesen kleinen Prozentsatz durch die Arbeit an Euch selbst
und mit Euch selbst steigern zu können !
EUER LEBEN HABT IHR IMMER NOCH IN EUREN EIGENEN HÄNDEN !
www.himmels-engel.de

Mitteilung 2850.   

 

 

 

ES

 

ˇ Gente !
98% de vosotros llega por su propia elección a los mundos Oscuros.
YA AHORA es vuestra mente mandada a distancia en 95%
por los saurios de los mundos Oscuros  (2007).
ˇ Después de la implementación de los chips en vuestros cuerpos
vais a estar manipulados pronto en 99,9 % !
Sólo 2% de vosotros llega hacia el Cielo
y así va a evitar la
 totalidad de los chips.
ˇ Todavía tenéis la posibilidad de subir este pequeńo porcentaje
trabajando en vosotros mismos y con vosotros mismos !
ˇ SU  VIDA  ES  TODAVÍA  ES  VUESTROS  MANOS !
www.angeles-luz.es

Comunicación 2850.   

 

 

 

IT

 

Gente  !
IL 98% di voi si fa strada a seconda delle proprie scelte nei Mondi oscuri.
Gia ora la vostra mente č comandata a distanza
al 95% dai Rettiliani dei Mondi oscuri.  (2007)
Con L' inserimento dei chip nei vostri corpi sarete presto comandati al 99,9 %  !
Solo 2 % di voi si dirige nel Cielo
e cosě eviterŕ
la Totalitŕ del chip.
Avete ancora la possibilitŕ che questa piccola percentuale
aumenti lavorando su se stessi e con se stessi !
TENETE  ANCORA  LA  PROPRIA  VITA  NELLE  VOSTRE  MANI  !
www.angelo-luce.it

Comunic. 2850.   

 

 

---

 

 

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY – EXTRÉMNÍ NEBEZPEČÍ PRO LIDSTVO

29.8.2013

https://gloria.tv/post/zgphthGiFHrR1x2SA3RyStk68

 

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY – EXTRÉMNÍ NEBEZPEČÍ PRO LIDSTVO

 

PŘEDMLUVA

 

První verze této studie vyšla v roce 2002. Od té doby trend směřující k odstranění svobod nikdy nezakolísal. Naopak, byl utvrzen a posílen a níže popsané technologie se nadále rozvíjely a šířily. Nyní, o 12 let později, tyto technologie začínají expandovat a používat se ve stále rostoucím počtu zemí.

 

Nebezpečí těchto implantátů jsou již velmi dobře známá a široce zdokumentovaná.

 

Následující aktualizace je vážným varováním celému lidstvu ohledně velmi nebezpečných čipových implantátů. Jejím cílem je opět lidi varovat a možná – kdo ví – vyvolat reakci, která zde dlouho zoufale chyběla…

 

1. ÚVOD

 

Elektronické čipy jsou dnes tak běžné, že se nad nimi ani nezamýšlíme. Jsou všude – v našich kalkulačkách, počítačích, domácnostech, domácích spotřebičích atd. Již po několik let jsou i v našich debetních kartách, v kartách sociálního systému, v kreditních kartách, a dokonce v našich občanských průkazech.

 

Existuje zvláštní druh mikročipu, který se dává na spotřební zboží kvůli „logistice“: RFID čipy. Tagy vybavené největšími RFID čipy (RFID = Radio Frequency Identification Devices = zařízení radiofrekvenční identifikace) jsou vyrobeny ze samolepicího papíru velikého pár čtverečních centimetrů a obsahují anténu stočenou do čtvercového tvaru. Tento systém „RFID tagů“ byl delší dobu používán americkou armádou a armádou všeobecně.

 

Tradiční RFID tag

 

Nejmenší RFID čipy jsou malinké (asi jako zrnka prachu!). Po armádě je začali používat i soukromé společnosti: holící strojky Gillette, oblečení značky Benetton i obchodní domy Carrefour dávají na obaly svého zboží malé čipy, a někdy i do zboží. Tyto čipy mají nahradit čárkové kódy, které nacházíme na všech produktech. Vysílají signály, které mimo jiné umožňují stanovit potřebu „doplnění zásob“ jakmile už jejich zboží není na skladě. Nicméně RFID čipy, které jsou také přezdívané „spychips“, mohou být použiti jako „špióni“, které si pravděpodobně přineseme s sebou domů! Zejména by mohly být použity k otipování zákazníků, poznat jejich zvyky atd. Kdo může zaručit, že nebudou použity, aby nás postupně zbavily soukromí ?  Je zajímavé, že s RFID čipy se v minulosti začalo pro vojenské účely, pro špionáž! (trup letadla atd.)

 

Některé skupiny spotřebitelů, například Americká asociace CASPIAN (viz www.nocards.org), již odsoudily, a dobře udělaly, tuto ostudnost a invazi do našeho soukromí. Kromě toho bylo několik firem, které používají RFID, přistiženo při narušení soukromí nic netušících lidí prostřednictvím těchto čipů!

 

Hitachi μ-chip (mu-chip), jeden z nejmenších RFID čipů na světě

 

Na druhou stranu, tyto RFID tagy ohrožují mnoho pracovních míst (zaváděním automatických pokladen), a již vedly ke stávkám ve Francii.

 

RFID je již nahrazován slovy „VÝPOČETNÍ RFID“ (COMPUTATIONAL RFID) nebo CRFID, kdy jsou RFID tagy proměněny v minipočítače s více možnostmi, jak ničit svobodu (Srov.:)

 

RFID tags get an intelligence upgrade

14.8.2009

https://www.newscientist.com/article/dn17616-rfid-tags-get-an-intelligence-upgrade/) !

 

V dnešní době jsou RFID mikročipy zapouzdřené ve skle, vybavené stočenou anténou a obsahující údaje (jméno, očkování atd..), už implantovány zvířatům a umožňují je identifikovat, lokalizovat, vystopovat je a najít, a to i pomocí družic, pokud se ztratí nebo utečou. Stručně řečeno: co bylo včera sci-fi, se dnes stává realitou.

 

Ale přemýšlejme: Když se podařilo aplikovat tuto techniku na zvířatech, proč bychom nemohli udělat to samé … s lidskými bytostmi ?

 

Je to technicky a technologicky možné.

 

Snaha o aplikaci technologie RFID v lidském těle se bohužel začala šířit. Například ve Francii bylo navrženo dávat starým lidem stiženým demencí na oděv čipy, aby bylo možné je sledovat (srov. https://www.cnews.fr//france/2013-01-31/grand-age-une-puce-pour-retrouver-les-personnes-dependantes-361815). V tomto konkrétním případě jsou již tyto čipy na oblečení, velmi blízko k tělu.

 

Samozřejmě, máme na svou „ochranu“ právní, morální a etická pravidla a také lidská práva (která jsou každý den porušována). Ale jsou tyto ochranné bariéry skutečně dostatečné a účinné, hlavně pokud ti, kteří mají moc a stanovují zákony, jsou těmi, kteří je porušují ?

 

Mimochodem, na hypotézu o implantování mikročipů do lidí, se ve velkém měřítku dívají jako na čistou paranoiu. Ale poté, co si přečtete tuto studii, možná změníte svůj názor. To, co bylo bez našeho vědomí připravováno, naštěstí vyšlo napovrch, a tomuto děsivému scénáři se možná podaří vyhnout díky nám, díky vám, pokud budete včas reagovat. Proto POVSTAŇTE, dnes přišel čas, abychom začali něco dělat za sebe, za naše děti a budoucí generace, nebo jinak tato planeta bude brzo naplněna zombie, která budou řízena vůlí těch, kteří do nich implantovali mikročip.

 

A teď si, prosím, přečtěte tuto studii až do konce a udělejte si názor. Volba je na vás. Přesto však doufám, že se pozvednete, protože věci, o nichž budeme hovořit, se dějí TADY A TEĎ! Můžete se také podívat na obsah této studie prostřednictvím odkazů a webových stránek týkajících se tématu, o němž zde hovoříme (viz odkazy v kapitole 10).

 

2. HISTORIE PODKOŽNÍCH MIKROČIPŮ

 

Podkožní mikročip není nějaký zbrusu nový vynález, pracovalo se na něm více než 40 let, jak ukazuje svědectví Dr. Carl W. Sanderse.

Dr. Carl W. Sanders je inženýr elektroniky a vynálezce. Pracoval pro mnoho vládních organizací a společností, jako je IBM, General Electric, Honeywell a Teledyn. Během 32 let, kdy pracoval na biomedicínském poli, se zaměřoval na mikročipy.

 

V roce 1968 se zúčastnil výzkumného projektu vztahujícího se k „míšnímu mostu“, jehož cílem bylo vyléčit ženu, která měla velmi poškozenou páteř. Cílem bylo najít řešení, jak propojit motorické nervy atd. Tento projekt vedl k vytvoření mikročipu, který se automaticky dobíjí díky teplotním výkyvům lidského těla, což mu dává téměř neomezenou životnost. Proto je mikročip vybaven termoelektrickým dobíjecím obvodem a malou, opakovaně použitelnou, lithiovou baterií. Je zajímavé, že v té době se lithium hodně používalo, a to hlavně v NASA.

 

Lékař z Bostonského medicínského centra potvrdil Dr. Sandersovi, že v případě, že dojde k porušení mikročipu uvnitř lidského těla, lithium může způsobit velmi bolestivou hnisavou ránu. Ale navzdory tomuto nebezpečí bylo rozhodnuto používat v mikročipech lithiovou baterii.

 

Poté, co na tyto účely bylo vynaloženo 1,5 milionu dolarů, SE ZJISTILO, ŽE NA LIDSKÉM TĚLE JSOU DVĚ MÍSTA, KDE SE TEPLOTA MĚNÍ VELMI RYCHLE, A TO ČELO (PŘÍMO POD VLASOVOU ČÁROU) A HŘBET RUKY.

 

Z finančních důvodů (mikročip „nebyl dostatečně výnosný“) bylo těm, kteří byli za projekt zodpovědní, řečeno, že mají najít pro čip nové aplikace.

 

Protože bylo zaznamenáno, ŽE ZMĚNY FREKVENCE MIKROČIPU MAJÍ PŘÍMÝ VLIV NA CHOVÁNÍ PACIENTA, JAKMILE JE MIKROČIP DO TĚLA IMPLANTOVÁN, „kdosi“ výzkumníky přeorientoval na MOŽNOST MĚNIT LIDSKÉ CHOVÁNÍ POMOCÍ MIKROČIPU. Mikročip může vysílat signály stimulující různé části mozku. Bylo například možné zvýšit hladinu adrenalinu, který pak způsobil změnu chování.

 

Kromě toho podle objevů Carla Sanderse a jeho týmu, POMOCÍ ČIPU MŮŽE BÝT DOKONCE PROVÁDĚNA KONTROLA PORODNOSTI. Čip zastavuje produkci hormonů v oblasti hypofýzy, což způsobuje okamžitou menopauzu. Tento jev byl sledován v Indii a jiných částech světa. Podle Carla Sanderse je konečným cílem mocností, které vládnou světu, REDUKOVAT SVĚTOVOU POPULACI o 90%. Tedy na počet, který je podle nich jednodušší ovládat.

 

Během setkání s členy CIA a osobnostmi jako Henry Kissinger (bývalý americký státní sekretář, který podporuje nový světový řád a má více než pochybnou minulost z času prezidenta Nixona; osobně dohlížel na hlavní operace CIA a FBI a řídil vojenské důstojníky) se Carl Sanders dozvěděl, že k tomu, aby bylo možné POPULACI OVLÁDAT, je nejprve nutné ji IDENTIFIKOVAT.

Takže projekt se musel znovu přeorientovat a MIKROČIPŮM BYLA PŘIDÁNA SCHOPNOST ZAZNAMENÁVÁNÍ A OBNOVA DAT OBSAHUJÍCÍCH JMÉNO A TVÁŘ JEDNOTLIVCE, ČÍSLO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ (SPOLU S MEZINÁRODNÍMI KÓDY), OTISKY PRSTŮ, FYZICKÝ POPIS, RODINNOU GENEALOGII, ADRESU, ZAMĚSTNÁNÍ, ÚDAJE O DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍCH A ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACI. K „obnově“ údajů může docházet díky zvláštnímu scanneru, který analyzuje a zpracovává data obsažená v mikročipu.

 

V této době Dr. Sanders pracoval pro společnost Lucent technologies. Pojmenoval podkožní mikročip pro člověka “#BT952000”. Během výzkumu a nastavování čipu “#BT952000 Sanders užíval počítač “Data-Net 30”. Tento počítač již měl 18bitové jméno rozdělené do 3 skupin po 6 bitech (6, 6, 6). Sanders (který v té době nebyl věřící a nevěnoval pozornost číslům a podobným věcem) také použil pro mikročip – čistě logicky a kvůli pohodlí – jméno odpovídající 18 bitům rozdělené do 3 skupin po 6 bitech (6, 6, 6). Potom si však Dr. Sanders uvědomil, že byl podveden a že se ve skutečnosti podílel na vytvoření strašného zařízení, které může být znamením šelmy popsaným ve Zjevení sv. Jana (viz kapitola 7 tohoto textu). Stal se pak věřícím a nyní jezdí po celém světě a varuje lidi před touto technologií.

 

Dva různé druhy scannerů určených pro čtení jedinečného čísla podkožního mikročipu pro člověka a propojení tohoto čísla s on-line databází. Na levé straně je ruční model, na pravé straně, „portálový“ model

 

Mezi svými složkami má mikročip vysílač/přijímač, který vysílá digitální signál založený na impulsech, který přenáší 85 datových prvků. Také v pravidelných intervalech vysílá digitální signál. Tento signál, používaný jako relé, vysílá důležité informace, které se případně mohou použít k LOKALIZACI osoby s implantovaným čipem prostřednictvím družic, základen na zemi a reléových antén. Takže nositel mikročipu se stává „živou anténou“, která může být prostřednictvím družice kdykoliv vypátrána !

 

Dr. Sanders se zúčastnil 17 setkání po celém světě, včetně Bruselu a Lucemburku, kde se o těchto věcech HOVOŘILO S CÍLEM ZAVEDENÍ JEDNÉ SVĚTOVÉ VLÁDY A JEDNÉ SVĚTOVÉ MĚNY.

 

(Než se začnete smát myšlence celosvětové měny, podívejte se například na vývoj v Evropě:národní měny byly nahrazeny nadnárodní měnou – eurem. V roce 2009 došlo k důležitému kroku, údajně s cílem „pomoci vyřešit globální ekonomickou krizi“, ale v masmédiích se o tom příliš nehovořilo: jedná se o PRVNÍ VÝROKY A KROKY SMĚŘUJÍCÍ K JEDNOTNÉ SVĚTOVÉ MĚNĚ! G20 a MMF diskutovali, že by SDR (SPECIAL DRAWING RIGHT – zvláštní práva čerpání) měly nahradit dolar jako globální rezervní měnu. Ostatní vůdci po celém světě se vyjádřili ve prospěch světové měny, AVŠAK DOSTATEČNĚ NEVYSVĚTLILI, CO PŘESNĚ BY TO MĚLO BÝT. ÚČASTNÍKŮM G8 BYLA PŘEDLOŽENA SVĚTOVÁ MĚNA S NÁZVEM „EURO DOLLAR (viz www.futureworldcurrency.com/Documents.asp). Organizace spojených národů (OSN) poté navrhla světovou měnu ve zlatě (ORO) a stříbře (UNO) (srov. beforeitsnews.com/…/nwo-alert-globa…), měnu, která BY PRAVDĚPODOBNĚ BYLA BEZCENNÁ, ALE KTERÁ BY UMOŽNILA PŘECHOD K „NĚČEMU JINÉMU“. Tato měna byla potvrzena Světovou radou pro zlato. Co se týče vyjádření ve prospěch světové vlády, je jich příliš mnoho, abychom se zde mohli o všech zmínit. Sledujte zprávy a dočtete se nebo uslyšíte o mnoha hlavách států, které vyzývají k utvoření této světové vlády nebo Nového světového řádu.

 

Vědom si děsivých možností mikročipu, Carl Sanders se po dokončení projektu rozhodl pro prevenci, tedy varovat obyvatelstvo před NEBEZPEČÍMI, které s sebou nesou mikročipy. Tento mikročip díky své miniaturizaci – není větší než zrnko rýže – obsahuje 250 000 složek a může být implantován pod kůži hypodermickou stříkačkou za lokálního umrtvení.

Můžete navštívit stránky Dr. Carla Sanderse: trumpetministries.net

 

Jedním z prvních identifikačních mikročipů byl TX1400L transpondér od firmy Destron (patenty USA 4730188 a 5041826), který byl původně určen pro zvířata, ale jeho prodejce uvedl, že „přestože byl tento transpondér navržen tak, aby byl implantován zvířatům, může být použit i pro jiné aplikace, které vyžadují identifikační tag“.

 

Dr. Daniel Man byl první, kdo v USA dostal patent na mikročipy pro lidi. Chtěl najít ztracené nebo unesené děti…

 

Jack Dunlap, podnikatel z Arizony, navrhoval systém KIDSCAN. Zařízení mělo sloužit k nalezení dětí, kterým byl implantován mikročip vysílající signály družicím. Tento systém díky Bohu nikdy nespatřil denní světlo. Ale nyní takové systémy existují, a dokonce i pro děti. O tom budeme hovořit v další části této studie.

 

Je třeba zdůraznit, že dětem VŽDY byla věnována zvláštní pozornost a často byly cílovou skupinou ve vývoji podkožních mikročipů pro lidi. Důvod tohoto zájmu o děti je popsán v kapitole 5 (bude vyvinuta velká snaha, aby lidé přijali mikročipové implantáty).

 

Implantovány pod kůži injekční stříkačkou a skrze lokální anestesii

 

3. SOUČASNÁ SITUACE (KVĚTEN 2013)

 

Čeho si můžeme povšimnout v současné době, kdy medicína používá mikrochirurgii a začíná používat malé „elektronické pilulky“, které snímají vnitřní prostřední našeho organismu (co se tohoto tématu týče, navštivte stránku www.givenimaging.com , kde dostanete informace o tzv. „pilulkové kameře“, „PillCam“), v době, kdy se stále více mluví o „nanotechnologii“ (technologie, která je miniaturizována na mikroskopickou anebo dokonce molekulární škálu), kdy jsou abortivní pilulky volně prodejné v lékárnách, kdy se používají antikoncepční implantáty a kdy se provádějí genetické experimenty na embryích, kdy se začaly provádět experimenty s klonováním, kdy se masově prodávají mobilní telefony (jejichž vlny a frekvence jsou pro zdraví nebezpečné) ?

 

Především jsme postupně vedeni k tomu, abychom přijímali čárkové kódy, pak mikročipy na kartách (smart karty, bankovní karty, kreditní karty, karty sociálního zabezpečení, občanské průkazy), a nakonec i mikročipové implantáty, které jsou dávány pod kůži zvířat a nazývají se transpondéry. V některých zemích se čipové implantáty pro zvířata staly povinnými.

 

Otázkou je, co bude dalším krokem.

 

Nyní máme orientační a lokalizační systémy, které fungují díky družicím (včetně například reléových antén a GPS – Global Positioning System /Globální polohový systém/).

 

Naše objevy týkající se chemických, bakteriologických nebo jaderných zbraní pokročily.

 

Vládní systémy a jejich instituce překročily národní koncepci a jsou stále více založeny na mezinárodních skupinách (OSN, WTO, OECD, MMF, Světová banka atd.), a tyto mezinárodní skupiny zase více a více přecházejí do světových organizací.

 

Ekonomika ovlivňuje spoustu věcí a přeměňuje se na globalizaci s hegemonií nadnárodních společností, jejichž moc a kapitály jsou tak důležité, že jsou někdy větší než společnosti některých zemí.

 

Sdělovací prostředky mají obrovský dopad na obyvatelstvo, ale často skrývají, překrucují nebo cenzurují životně důležité informace; systémy přenosu dat a informační systémy jsou rychlejší než kdykoli předtím.

 

Ale co je na mikročipech zlé ?

 

Dnes je mikročip součástí něčeho, co se nazývá RFID technologie (rádio-frekvenční identifikační zařízení) nebo ICT implantáty (implantáty internetových a komunikačních technologií).

 

Již jsme pokročili od podkožních čipů a směřujeme k ještě větším hrůzám a nelidskostem v podobě neurálních a mozkových čipů !

 

Hovoříme-li o podkožním čipu pro lidi … jak dnes funguje ?

 

Tento čip se různí velikostí a je o něco větší nebo menší než zrnko rýže. Je obvykle implantován za místního umrtvení pomocí injekční stříkačky, v jejíž jehle je RFID implantát. Čip je téměř vždy pasivní. Pokud se ručním scannerem přejede přes místo, kde byl čip implantován, čip se „probudí“ a vydá informaci: v tomto případě unikátní 16-ti místné číslo. Když se pak připojíme na speciální webovou stránku, která obsahuje centralizovanou databázi, a zadáme 16místné číslo, dostaneme přístup k souboru implantované osoby. Bez této centrální databáze je systém nepoužitelný, alespoň v současné době…

 

Od konce roku 2002 si může každý občan USA pořídit mikročipový implantát za „skromnou“ sumu 200 dolarů (+ měsíční poplatek) !  Společnost ADS (Applied Digital Solutions Inc.) byla prostřednictvím své dceřinné společnosti Verichip Corporation roku 2004 oprávněna americkým Úřadem pro potraviny a léčiva (American Food and Drug Administration – FDA) uvést na trh svůj revoluční mikročipový implantát pro lidi. Schválení FDA na tento podkožní čip můžete nalézt zde: www.mediafire.com .

 

Potom se VeriChip Corporation stala VeriTeQ, takže tento čipový implantát je nyní na trhu pod hlavičkou VeriTeQ. Pokud si myslíte, že se jedná o podvod, podívejte se na tuto webovou stránku: www.veriteqcorp.com/index.html .

 

Můžete si pomyslet: „Ale kde je problém ?  Vždyť přece tito dobří lidé se rozhodli být očipováni naprosto svobodně !?“

 

Problém je zde: Lidé nemají všechny informace, aby mohli učinit informované rozhodnutí, a propaganda v hromadných sdělovacích prostředcích jim předkládá pouze tzv. „pozitivní“ aspekty implantátů. Nebezpečí je vždy skryto nebo minimalizováno. Kromě toho existují návrhy zákonů, které prošly americkým Kongresem a které umožní injekční aplikaci mikročipů dětem od narození k tzv. „identifikačním účelům“. Kromě toho prezident USA má podle § 100 zákona z roku 1986 o kontrole migrace pravomoc stanovit JAKÝKOLI druh identifikace, který bude považovat za nutný (včetně podkožních mikročipů). Mikročipový implantát se používal již během války v Perském zálivu v srpnu 1990. Byl testován na vojácích, vládních úřednících a zaměstnancích některých společností.

 

PODKOŽNÍ MIKROČIP UŽ ZAČAL BÝT ZAVÁDĚN A STÁVÁ SE POVINNÝM! MEXIKO ROZHODLO, ŽE PRACUJÍCÍ A TURISTÉ Z GUATEMALY A BELIZE BUDOU OD BŘEZNA 2008 ČIPOVÁNI !  A TO JE JENOM ZAČÁTEK… NEBEZPEČÍ JE REÁLNÉ A UŽ JE ZDE. JE NA ČASE, ABYCHOM RADIKÁLNĚ ZAREAGOVALI, ABY SE MIKROČIPY STALY NELEGÁLNÍMI A BYLY ÚPLNĚ ZAKÁZÁNY !

 

A CO JE JEŠTĚ HORŠÍ: V LEDNU 2008 VLÁDA ANGLIE ROZHODLA O ČIPOVÁNÍ VĚZŇŮ. I ZDE BUDE ČIPOVÁNÍ POVINNÉ. A TO SE DĚJE ZDE, V EVROPĚ !

 

A zde je další část problému: obdrželi jsme velmi závažnou informaci: RFID MIKROČIPY JSOU RAKOVINOTVORNÉ! Bylo to zjištěno v rámci několika vědeckých výzkumů prováděných na laboratorních zvířatech (krysy, myši a psy). U těchto zvířat došlo k rozvoji zhoubných nádorů přímo v místě, kde byl mikročip implantován, a v jeho okolí. Většina zvířat v následku toho uhynula. Americká organizace Caspian vydala zprávu o 52 stranách týkající se těchto vědeckých experimentech na laboratorních zvířatech. Tato zpráva prokazuje, že rakovinotvorná vlastnost RFID implantátů je fakt a skutečnost. Zprávu je možno si přečíst a stáhnout na www.antichips.com/cancer/albrecht-microc… . Na základě této zprávy organizace Caspian vyzývala k naprostému odmítnutí RFID čipů pro lidi a také k zakázání povinné čipování zvířat i domácích zvířat. Víme, proč jsou tyto implantáty rakovinotvorné: radiofrekvenční vlny, které jsou užívány v každém RFID zařízení, narušují řetězce DNA v buňkách, umožňují mutaci buněk a rozvoj nádorů.

 

Další problém je ten, že lidé, kteří se nechávají očipovat, si často nejsou vědomi velikého rizika, které pro člověka představují podkožní mikročipové implantáty. Než se nechají očipovat, jsou jim podávány pouze tzv. „výhody“.

 

Bývalý generální prokurátor USA (který je zároveň generálem armády), John Ashcroft, dovolil zakládání „internačních táborů pro civilisty“. Na americké půdě jsou nyní stovky těchto táborů a říká se jim FEMA tábory. Ve videu pod názvem „Gulag USA“ bylo dokázáno, že tyto tábory jsou plné mučících zařízení, ale také je zde plánováno používat zařízení k implantaci podkožních mikročipů vězňům. Během druhé světové války nacisté „značkovali“ vězně při vstupu do táborů tetováním, dnes, v USA, v táborech pro civilisty, budou označovat vězně (civilisty!) podkožním mikročipem, aby je mohli identifikovat a slídit za každým jejich pohybem.

 

Ještě děsivější informace: Nezávislý tisk USA varoval veřejnost ohledně existence projektu, který zavede povinné čipování bezdomovců v 5 státech USA, včetně New Yorku a Californie. To znamená, že mikročip se stane povinným počínaje od nejslabších částí společnosti. Pod touto záminkou jsou bezdomovci směšováni se zločinci (bezdomovci „jsou lehce kriminalizováni“) !

 

V říjnu 2004 americký úřad pro potraviny a léčiva (FDA je úřední orgán, jehož úkolem je zkoumat všechny léky a zdravotnické prostředky, a pro americký trh je schválit nebo odmítnout) vydal schválení na použití podkožního čipu RFID pod názvem „VeriChip“ „pro lékařské účely“ v amerických nemocnicích, a to i přesto, že FDA věděl, že tento odporný implantát představuje nebezpečí pro lidské zdraví (viz kapitola 5: Skutečná nebezpečí podkožního mikročipu).

 

Otázka: Kdo se během svého života alespoň jednou neocitl v nemocnici? Pokud se začnou čipovat nemocní lidé v nemocnicích kvůli tzv. „lékařskému sledování“, celá populace bude dříve či později očipována !

 

Americký úřad pro potraviny a léčiva definitivně klasifikoval mikročip jako „zdravotnický prostředek II. třídy vyžadující speciální ovládací prvky“.

 

Američtí intelektuálové a výkonní ředitelé se také začali nechávat čipovat.

 

V současné době se v amerických nemocnicích stále více a více používají čipy, přestože jsou rakovinotvorné! Například Boston-based Beth Israel Deaconess Medical Center umístnilo ve své pohotovosti scannery a čtecí zařízení a je připraveno čipovat pacienty. STOVKY amerických nemocnic a lékařských zařízení už přijaly mikročipové implantáty.

 

Po různých státech v Americe jezdí autobus „Chipmobile“ a jeho posádka se snaží povzbudit lidi, aby se nechávali očipovat. A když najdou místo, kde je dostatečné množství neinformovaných lidí, kteří projeví zájem o očipování, lidé z Verichip corporation tam vybudují své centrum, a tak šíří čipy a svůj vliv.

 

Další znepokojující zprávy z USA: Bývalý guvernér Wisconsinu a ex-sekretář amerického ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb za George Bushe, Tommy Tomphson, se stal členem představenstva Applied Digital Solutions Inc. (ADS je mateřská společnost PositiveID, dříve známou jako VeriChip Corp.) a přislíbil, že se velmi brzy nechá očipovat. Tento zlověstný člověk se účastnil amerických prezidentských voleb roku 2008 a až dodnes odmítal nechat se očipovat – pravděpodobně ho odradila nebezpečí spojená s čipem. ALE NEJSTRAŠNĚJŠÍ JE, ŽE V ČERVENCI 2005 PODAL NÁVRH ZÁKONA, KTERÝ, POKUD BUDE PŘIJAT, UMOŽNÍ OČIPOVÁNÍ VŠECH OBČANŮ USA.

 

V září 2005 po řádění hurikánu „Katrina“ Verichip corporation očipovala ostatky těl obětí tohoto strašného přírodního živlu. Další bezplatná reklama na lůzu z VeriChip Corp. !  Kromě toho některé zásoby mikročipů byly vyrobeny v Louisianě a Mississippi – „jen pro případ dalších přírodních katastrof“.

 

OBČANÉ SPOJENÝCH STÁTŮ JSOU NYNÍ OHROŽENI HROMADNÝM ČIPOVÁNÍM PROSTŘEDNICTVÍM PRÁVNÍHO DOKUMENTU: ZÁKON HR 4872 („Zákon o sladění zdravotní péče a vzdělání“), který lze stáhnout na následujících odkazech:

 

www.gpo.gov/…/BILLS-111hr4872… (oficiální zdroj)

housedocs.house.gov/…/111_hr4872_repo… (oficiální zdroj)

www.mediafire.com/view

 

Na stránkách 2056 a 2057 tohoto zákona o 2310 stránkách, se píše o vytvoření „Národního registru zdravotnických prostředků“, a také si zde můžeme všimnout zmínky o „zdravotnickém prostředku II. třídy, který je implantabilní, život udržující nebo podporující.“

 

§ 2521. Národní registr zdravotnických prostředků.

(a) Registr.

[1] Všeobecně: § 519 federálního zákona pro potraviny, léčiva a kosmetické přípravky (21 USC 360i) se mění:

(A) přemístit odstavec (g) jako odstavec (h), a

(B) za odstavec (f) vložit následující:

Národní registr zdravotnických prostředků

(g) [1] Státní sekretář zřídí Národní registr zdravotnických prostředků (v tomto paragrafu jen „registr“) s cílem usnadnit analýzu poprodejní bezpečnosti a výsledných údajů každého zařízení, které-

(A) je nebo bylo použito u pacienta nebo v něm a

(B) je: (i) zdravotnickým prostředkem III. třídy (ii) prostředkem II. třídy, který je implantabilní, život udržující nebo podporující.

[2] Při vytváření registru musí státní sekretář po konzultaci s komisařem pro potraviny a léčiva, správcem Center pro zdravotní péče o starší a potřebné osoby (Centers for Medicare & Medicaid Services), s vedoucím Úřadu národního koordinátora pro zdravotnickou informační technologii a sekretářem pro záležitosti veteránů určit nejlepší způsoby jak-

(A) začlenit do registru, v souladu s odstavcem (f), odpovídající informace K IDENTIFIKACI každého zařízení popsaného v bodu [1] podle typu, modelu a sériového čísla nebo jiného jedinečného identifikátoru;

(B) legalizovat metody pro analýzu bezpečnosti pacientů a výsledných údajů z více zdrojů a pro propojení těchto údajů s informacemi obsaženými v registru, jak je popsáno v odstavci (A), v možné míře zahrnout využití

(i) údajů poskytnutých sekretariátu podle jiných ustanovení této kapitoly; a

(ii) informací z veřejných a soukromých zdrojů uvedených v bodu [3];

 

Připomínáme, že například implantát VeriChip byl rozhodně uznán americkým úřadem pro potraviny a léčiva jako „zdravotnický prostředek II. třídy“ (srov. www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf3/k033440.pdf a www.mediafire.com/view) !

 

V květnu 2006 tehdejší kolumbijský prezident Uribe navrhl, aby všichni kolumbijští pracovníci, kteří opouští Kolumbii na sezónní práci v USA, BYLI OČIPOVÁNI, aby se zajistilo, že se skutečně vrátí do Kolumbie, a popřípadě BYLO MOŽNÉ JE NAJÍT A VYPÁTRAT v případě, že by chtěli zůstat v USA nelegálně. Mexiko zavedlo od března 2008 povinné čipování pracovníků a turistů z Guatemaly a Belize.

 

USA tento koncept přejalo, a nyní se hovoří o ČIPOVÁNÍ IMIGRANTŮ, KTEŘÍ PŘICHÁZEJÍ ZA PRACÍ, „aby se zajistilo, že se vrátí do své země a nezůstanou v USA jako ilegální imigranti“.

 

Na cestě do Kongresu je návrh na povinné ČIPOVÁNÍ VŠECH ZAMĚSTNANCŮ AMERICKÝCH LETIŠŤ. Po 11. září 2001 byla zavedena paranoidní bezpečnostní „protiteroristická opatření“, která vedla k takzvané nutnosti kontrolovat a sledovat všechny členy letištního personálu.

 

K PRVNÍMU MASOVÉMU ČIPOVÁNÍ BEZ OSOBNÍHO SOUHLASU ČIPOVANÉHO ČLOVĚKA (to znamená POVINNÉ čipování !), DOŠLO V KVĚTNU 2007 NA 200 PACIENTECH S ALZHEIMEROVOU CHOROBOU v infekčním „pečovatelském“ centru pod názvem „Alzheimer’s Community Care“, ve West Palm Beach na Floridě (viz healthinformationtech.blogspot.be/…/free-microchips…). Protože někteří pacienti nebyli duševně schopni čipový implantát vědomě přijmout nebo odmítnout, členové jejich rodin ROZHODLI ZA NĚ.

 

Navzdory protestům proti skandální „péči“ tohoto centra (které je vedeno skutečnými nacisty) bylo rozhodnuto, že 200 pacientů s Alzheimerovou nemocí bude očipováno.

 

Avšak USA není jedinou zemí pustošenou mikročipy. Už nyní můžeme říct, že VŠECHNY ČÁSTI SVĚTA jsou stiženy touto strašnou pohromou.

 

Podívejte se, co přijde dál …

 

Není to tak dlouho, co Applied Digital Solutions (nechvalně známá mateřská společnost, která obchoduje s podkožními mikročipy pro lidi) podepsala s dalšími zeměmi obchodní dohody o dodávce „VeriChip“. Takže Mexiko, Jižní Korea, Venezuela, Argentina, Kolumbie, Karibské ostrovy, Dominikánská republika, Puerto Rico, Paraguay, Uruguay, Brazílie, Chile, Střední Amerika a Jižní Afrika byly během pár měsíců kontaminovány mikročipovými implantáty. V Mexiku a Brazílii, jsou už dokonce čipovány některé děti! Generální prokurátor Mexika si nechal implantovat verichip spolu s některými ze svých zaměstnanců.

 

Malajsie koupila mikročipy různých značek, jiné značky než od Applied Digital Solutions (ADS), které mohou být používány pro různé účely, včetně podkožního použití k lokalizaci a identifikaci lidí.

 

Malajsie také přijala verichip/Health Link, a některé asijské země podepsaly s ADS dohodu na dobu tří let ohledně zakoupení a distribuce minimálně 65825 verichipů/Health Links a 4687 scannerů. Jedná se o Indonézii, Thajsko a Jižní Koreu.

 

Kanada byla také zamořena skrze Britskou Kolumbii. Applied Digital Solutions podala společnosti v britské Columbii nabídku, že ji koupí. Tato společnost se nazývá EXI Wireless Inc. Tímto nákupem Verichip Corporation získala zhruba 200 maloobchodníků a distributorů. Účel, o němž se otevřeně hovoří, je v největší možné míře šířit a distribuovat verichip v amerických a kanadských nemocnicích.

 

Afrika, Singapur, Thaiwan a Saudská Arábie již mají také svého autorizovaného distributora společností Verichip a PositiveID.

 

V listopadu 2003 učinil šéf ADS na veletrhu bezpečnostních zařízení v Paříží senzační prohlášení, když odhalil, že verichip může být „jedinečným prostředkem ochrany“ a že MŮŽE DOKONCE VÉST K BEZHOTOVOSTNÍ SPOLEČNOSTI. Takže se zdá, že cílem podkožních mikročipů pro lidi je zavedení světové měny. Potvrzuje se tak to, před čím Dr. Carl Sanders varoval.

 

Po zemětřeseních a tsunami, která zpustošila Asii na konci roku 2004, byly některé mrtvoly „očipovány“ pro pozdější identifikaci, a také aby „se zabránilo epidemiím“, a aby rodiny pozůstalých, které utrpěly těžkou ránu, netrpěly ještě víc při vědomí, že jeden z nich by měl „odpočívat v anonymním hrobě“. Tyto argumenty jsou ve skutečnosti humanistické nebo lékařské záminky, které mají veřejnému mínění tyto čipy představit jako „užitečné“, „vhodné“ a „nevyhnutelné“. K čipování mrtvol, jak už bylo uvedeno, došlo také v USA po hurikánu Katrina.

 

Co se týče Evropy, Applied Digital Solution našli distributora… ve Španělsku (kde se teroristické útoky odehrály v březnu 2004. Je to „náhoda“ ?); ve Spojeném království (velkém příteli USA) bylo rozhodnuto o následování hnutí celosvětové diktatury, protože ADS, prostřednictvím své plně vlastněné dceřiné společnosti VeriChip Corp., podepsala obchodní dohodu s londýnskou společností Surge IT Solutions ohledně distribuce verichipů: bylo objednáno 9000 podkožních mikročipů pro lidi a 110 scannerů.

 

V některých britských nemocnicích už začali čipovat pacienty (stejně jako v USA, navzdory tomu, že tyto čipy jsou rakovinotvorné!) a musíme poznamenat, že Velká Británie je JEDINOU evropskou zemí, která používá a implantuje dva různé podkožní mikročipy pro lidi. Jedná se o verichip od Verichip Corporation a ID100IH od společnosti Trovan.

 

Švýcarsko a Rusko se také připojilo k „mikročipovým zemím“ a objednalo určitou dodávku mikročpiových implantátů verichip a scannerů. Holandsko, Itálie a Německo byly také zasaženy a novým cílem je Francie. Takže Evropa nebyla ušetřena a podkožní mikročipy pro lidi se již objevily na evropské půdě.

 

NA VÍCE NEŽ 30 ZEMÍ PO CELÉM SVĚTĚ (VČETNĚ EVROPSKÝCH ZEMÍ) UŽ DOLEHLA METLA MIKROČIPŮ. To vše svědčí o „globálním plánu“, který Carl Sanders odsoudil již dávno !

 

V Barceloně ve Španělsku je noční klub pod názvem Baja Beach Club, který používá veričip jako „ELEKTRONICKOU PENĚŽENKU“ pro své stálé zákazníky a VIP členy. Vlastník nočního klubu povzbuzuje lidi, aby se nechali očipovat. Od června 2004 je veričip nabízen také v Baja Beach Club v Rotterdamu v Holandsku. Dokonce se mluvilo o novém Baja Beach Clubu v Kolíně, v Německu, kde by měl být verichip také nabízen. Bar v Glasgow, zvaný Bar Soba, (nezapomeňme, že Spojené království má svého oficiálního distributora verichipů) také nabízí verichip svým pravidelným návštěvníkům a jeho šéf se také nechal očipovat, jaká „náhoda“, … v Baja Beach Clubu v Barceloně !

 

Někteří fanoušci nových technologií v USA a Spojeném království se nechávají čipovat, někdy dokonce i mikročipy, které jsou určeny pro zvířata (!), aby se jim automaticky otevíraly dveře nebo odemykal počítač bez používání hesla (ano, zdá se, že lenost se stává strašnou chorobou)… avšak nevěnují pozornost a ani si neuvědomují strašné riziko a nebezpečí těchto čipů.

 

Může se verichip stát záležitostí módy ?  Všechno směřuje k tomu, aby se to tak stalo…

 

V Itálii byl verichip/Health Link zaveden v dubnu 2004 v nemocnici v Římě a v květnu roku 2005 získal ocenění.

 

Ve Francii po vlnách abnormálních teplot, které způsobily smrt stovek starých lidí, se vláda postarala o to, aby staří lidé, kteří žijí v domovech s pečovatelskou službou, měli RFID náramek nebo … verichipový implantát. Verichip Corporation chtěla najít do konce roku 2005 distributora pro Francii.

 

Vývoj transponderů (podkožních mikročipů) pro zvířata a identifikačních karet obsahujících čipy – převážně jako důsledek takzvané „hrozby terorismu“, která nás prý všechny ohrožuje, ale je pouhou záminkou – jsou jen dalším krokem, který nás vede k čipovým implantátům, a ukazuje, že my lidé půjdeme velmi brzy tou samou cestou jako (očipovaná) zvířata, tím spíše nyní, kdy podkožní mikročipy pro lidi už jsou na naší evropské půdě.

 

Na konci roku 2009 podlá VeriChip Corporation, ve snaze lépe zamést stopy a obnovit dobrou pověst, přejmenovala svůj čip na „Health Link“ (je to hanba, zvláště když víte, že RFID čipy způsobují rakovinu a rozhodně nejsou „zdravé“ !). V listopadu 2009 jsme se dozvěděli, že VeriChip Corporation se spojila se společností s názvem Steel Vault Corporation (společnost, která se zabývá … kreditním monitoringem – tak se pomalu dostáváme k finančním aplikacím – a prevencí krádeží identity) A POKUSILA SE ZÍSKAT DOBROU POVĚST přejmenováním se na „POSITIVE ID“ („pozitivní identita“, naprosto nepravdivý a zavádějící název, protože identifikace navrhovaná touto společností vlastně znamená otroctví, zničení vašeho zdraví a absolutní kontrolu, což rozhodně není pozitivní)! Poslední společností, která byla vytvořena v tomto ďábelském konsorciu, nese název VeriTeQ (viz www.veriteqcorp.com/index.html). Všechny tyto společnosti pracují na podkožním RFID čipu, nebo systémech, které s ním mohou být spojeny.

 

Zločinci z VeriChip / VeriTeQ se také POKUSILI DO EVROPY PRODAT SVÉ KARCINOGENNÍ PODKOŽNÍ MIKROČIPY – KTERÉ UMOŽŇUJÍ ŘÍZENÍ CHOVÁNÍ – BĚHEM SVĚTOVÉHO MEZINÁRODNÍHO KONGRESU O IDENTIFIKACI, KTERÝ SE KONAL 3-5. LISTOPADU 2009 V MILÁNĚ ! Takže toto konsorcium se snaží globalizovat čip a dobýt evropský trh (viz www.blacklistednews.com) !  Hrozba je blíž, než kdykoli předtím…

 

Před několika lety, v roce 2005, „Evropská skupina pro etiku ve vědě a nových technologiích“ poskytla Evropské komisi zprávu o „implantátech“ ICT (ICT = informační a komunikační technologie), jejichž součástí je i podkožní mikročip (srov. www.mediafire.com).

 

V této zprávě „etická“ skupina uznává nebezpečí implantátu, jednak co se týče porušení soukromí, ale také co se týče „lidské identity“ a „individuální subjektivity“ (takže vliv těchto implantátů na svobodu vůle a kontrolu chování je uznán!). Jenže tato „etická“ skupina také uznává „prospěšné“ užívání mikročipu na medicínském poli. A co se týče jiných oblastí, má za to, že pokud je zákonodárce v situaci, kdy je nucen používat technologii za pro STÁLÝ DOHLED nebo i něco více (tento druh extrémní situace se však samozřejmě ve zprávě nerozvádí ani nepopisuje) – mělo by být použití tohoto druhu implantátu dovoleno !

 

Tato zpráva hovoří také o MOZKOVÝCH IMPLANTÁTECH a o „vylepšení člověka“ zejména ve vztahu k těm osobám, které mají lehké genetické vady, nemoci nebo nedostatečnosti či jiné abnormality, které nejsou na první pohled viditelné. Ocitáme se tedy znovu v nacistické éře s její groteskní teorií nadčlověka a s ničením slabých, handicapovaných atd. ?

 

G29 (poradní výbor Evropské komise) vydal zprávu ohledně RFID. Tato zpráva v zásadě uznává, že RFID ohrožuje soukromí, ALE DOPORUČUJE, ABY NEBYLA PŘIJÍMÁNA ŽÁDNÁ OPATŘENÍ NEBO OMEZENÍ PŘEDTÍM, NEŽ DOJDE K JEHO ZNEUŽITÍ.

 

Evropská komise přijala rozhodnutí nestanovovat ŽÁDNÉ OMEZENÍ, co se týče RFID technologií. Obává se, že tato regulace by mohla ohrozit obrovské ZISKY, které jsou plánovány na průmyslové úrovni! Problémem je, že RFID je technologie zabíjející svobodu! Zdá se, že Evropská komise už se rozhodla mezi svobodou evropských občanů a zisky z podniků. A toto její rozhodnutí poškodí práva a svobody evropských občanů !

 

Takže Evropa je více než kdykoli předtím ohrožena ztrátou svobod a touto hyper-nebezpečnou technologií.

 

Důležitá otázka: Je podkožní čip společnosti Applied Digital Solutions/VeriChip Corp./PositiveID/VeriTeQ JEDINÝM mikročipovým implantátem pro lidi ?

 

Ne, rozhodně ne.

 

Jakoukoli ideu (dobrou i špatnou), která vynáší peníze na potenciálně velmi šťavnatém trhu, často následuje několik konkurujících společností (bez ohledu na jakoukoli morálku či etiku). Takže v současné době můžeme vidět další koncerny vyrábějící čipy, které přejaly ty zatracené mikročipové implantáty pro lidi !

 

Například evropská společnost TROVAN také obchoduje s podkožními mikročipy (viz www.eie-korea.com/pdf/ID100IH.pdf či www.mediafire.com). Existují dva modely implantátu – Trovan ID 100 IH a Trovan ID 100 IH/A. Rozdíl mezi těmito dvěma modely není specifikován, ale pravděpodobně je jeden z nich „pasivní“ a druhý „aktivní“ model.

 

Nejhorší je, že Trovan má již mnoho distributorů a jeho výrobky jsou používány 60 vládními orgány (cf. www.trovan.com/Company/Company.html) a desítkami zemí po celém světě: (k 7. květnu 2013) Austrálie, Benelux (Belgie, Nizozemsko a Lucembursko), Brazílie, Bulharsko, Kanada, Čína, Chile, Kolumbie, Kostarika, Česká republika, Německo, Řecko, Ekvádor, Egypt, Guatemala, Dominikánská republika, Indie, Írán, Japonsko, Korea, Kazachstán, Malajsie, Litva, Mexiko, Nový Zéland, Polsko, Peru, Katar, Rumunsko, Srbsko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Jižní Afrika, Španělsko, Portugalsko, Tchaj-wan, Turecko, Srí Lanka, Ukrajina, Spojené arabské emiráty, Trinidad a Tobago, svatý Vincenc, Barbados, Grenada, Jamajka, Spojené království a (samozřejmě) USA již má autorizovaného distributora společnosti Trovan (viz www.trovan.com/contacts.html) !

 

Malajsijský mikročip, který může být, mimo jiné, implantován lidem pod kůži, je vyráběn společností FEC Inc (www.fecinc.co.jp).

 

A samozřejmě, nebezpečí všech těchto podkožních mikročipů jsou stejná, stejně jako možné aplikace a četná rizika !

 

V Belgii v červnu 2006 po unesení a vraždě dvou malých děvčátek Stacy a Natálie, z nichž jedna byla i znásilněna, podal belgický poslanec, neurochirurg pan Brotchi, návrh zákona, aby byly pedofilům a sexuálním násilníkům implantovány velmi nebezpečné podkožní mikročipy (viz www.indymedia.be/index.html?q=node/3390.html a archives.lesoir.be/justice-deux-no…) !

 

Tento návrh je v současné době zmrazen, a pravděpodobně čeká na „tání“, aby vstoupil v platnost !

 

Zde se opět působilo na city lidí a zločin byl použit jako záminka a ospravedlnění pro zavedení čipů. Je to začátek dlouhého seznamu a oné šikmé plochy, která vede k tyranii. Pak budou všichni zločinci, narušitelé zákona a nakonec i všichni občané očipováni podkožními, neurálními a mozkovými čipy, které umožní kontrolu myšlení. Belgický poslanec Jacques BROTCHI již připustil, v rozhovoru pro vydání „Le Vif / L’Express“ z 28 července 2006, že „tyto implantáty budou vyvinuty v oblasti zdraví a bezpečnosti“. Takže cílem nejsou jen zločinci, ale CELÁ POPULACE! Spojené království má také takový plán na čipování pedofilů …

 

Podívejme se teď na neurální a mozkové čipy.

 

4. NEURÁLNÍ ČIPY, MOZKOVÉ ČIPY A „BRAIN MACHINE INTERFACE PROGRAM“

 

Musíme se také zmínit o existenci NEURÁLNÍCH A MOZKOVÝCH ČIPŮ, které jsou implantovány přímo do nervů nebo do mozku. Můžeme zde hovořit o „brain machine interface program“ – zařízení umožňující přenos signálů z mozku do počítače. Jedná se o projekt, který byl vytvořen agenturou DARPA (agentura Ministerstva obrany USA). Můžeme sem zahrnout i „Activa Parkinson’s Control Therapy“ od společnosti Medtronic nebo systémy „Braingate“ a „NeuroPort“ od společnosti Cyberkinetics. Také můžeme vzpomenout velmi nebezpečný mozkový čip MMEA (Multiple Micro Electrodes Array). Samozřejmě, tyto čipy umožňují TOTÁLNÍ kontrolu myšlení, chování a emocí. Mohou také vyvolat v ubohém člověku, jemuž byly implantovány, pocity radosti nebo… BOLESTI podle vůle toho, kdo vysílá signály ze základny !  Tyto čipy jsou nejen účinným prostředkem kontroly populace, ale také strašnou a nebezpečnou ZBRANÍ !

 

Tyto neurální a mozkové čipy již byly používány ve Francii a Belgii pro pacienty s Alzheimerovou nebo Parkinsonovou nemocí, aby potlačily některé symptomy těchto nemocí (je potřeba si uvědomit, že tyto čipy V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ neléčí, jen potlačují nežádoucí symptomy !).

 

Zastavme se u nelidského projektu agentury DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), který chce svázat lidskou mysl a tělo prostřednictvím mozkového čipu. Tento projekt je založen na mikročipech implantovaných do mozku, do nervů, na neurony nebo na měkké tkáně těla (!). Nazývá se „Brain Machine Interface Program“. Díky OBOUSMĚRNÝM MOZKOVÝM ČIPŮM, které fungují jako „dálkové ovládání“, umožňuje totální kontrolu zvířat nebo lidí (něco jako auta ovládaná na dálku!), jimž byl mozkový čip implantován. Tato neslavná metoda se také stala základem pro rozvoj „telepatie“ a „telekineze“ (= transhumanistické „vylepšení“ lidských schopností) skrze tyto čipy, které působí jako relé.

 

Ve skutečnosti tento objev umožňuje člověku působit na okolní svět díky mikročipům a mikroelektrodám. ALE TAKÉ UMOŽŇUJE „VNĚJŠÍMU“ ZDROJI, ABY PŮSOBIL NA JEDNOTLIVCE A KONTROLOVAL HO !

 

DÍKY TOMUTO TECHNOLOGICKÉMU HORORU UŽ NEBUDETE MÍT ŽÁDNOU SVOBODU JEDNÁNÍ, KONTROLU NAD SEBOU, VČETNĚ MYŠLENEK NEBO POHYBŮ! Z ČLOVĚKA SE STÁVÁ LOUTKA, ZOMBIE, A JEHO POHYBY, EMOCE ATD. ŘÍDÍ VNĚJŠÍ OKOLÍ !  A když vezmeme v úvahu velmi jemné, citlivé části těla, ve kterých je toto zařízení umístěno (neurony v mozku nebo nervy), odstranění tohoto implantátu bude velmi nebezpečné, bude vyžadovat složitou operaci a může mít nevratné následky! Tedy ČLOVĚK SÁM TENTO IMPLANTÁT NIKDY NEBUDE MOCI ODSTRANIT… Toto se teď nazývá „TECHNICKÉ OVLÁDÁNÍ“ ČLOVĚKA.

 

V poslední době byli lidští dobrovolníci s Parkinsonem používáni jako pokusní králíci pro tyto ohavné experimenty. To všechno pod záminkou „humanismu“, s cílem „léčby těchto pacientů“ nebo „zlepšení jejich denního života“. … Ale nezapomínejme, že DARPA je vojenská instituce pro obranu, takže tyto projekty nejsou zaměřeny na humanismus nebo na dobro lidí, jak bychom si mohli naivně myslet pod vlivem jejich propagandy! Zkuste si dát tato slova (Brain Machine Interface Program) do vyhledávače a najdete stránky, které píší o tomto strašném programu.

 

Existují i další neurální a mozkové čipy. Vzpomeňme například systém Braingate vytvořený společností Cyberkinetics (srov. www.cyberkineticsinc.com) nebo velmi nebezpečný čip MMEA (Multiple Micro Electrode Array – viz philadelphians.50megs.com/MMEA.html).

 

Tyto hyper-nebezpečné mozkové čipy, jejichž pomocí je možné ovládat chování, emoce a jednání lidí s implantovaným čipem, jsou záludně prezentovány jako něco banálního a ve sdělovacích prostředcích jsou propagovány jako způsob „léčby“ nebo prostředek k získání různých výhod nebo dokonce „nových schopností“ jako např. telepatie (viz www.dailymail.co.uk/…/The-telepathy-c…). Jde o oživení nacistické teorie o nadčlověku, kterou propagují transhumanisté, šílení vědci, kteří pomocí techniky chtějí dělat fyzické úpravy a přetvořit se v „postčlověka“, neboli supermana, nebo dokonce dosáhnout „nesmrtelnosti“ !

 

ROK 2020 BYL URČEN JAKO KONEČNÝ TERMÍN, KDY MAJÍ BÝT ČIPY ZAVEDENY, včetně mozkových čipů. Mezi propagujícími společnostmi je i neslavná společnost Intel (srov. www.computerworld.com/…/Intel_Chips_in_…) !  Postup je již dobře známý: nalákat naivní lidi tím, že se bude mluvit jen o praktických účelech a výhodách mozkových čipů, přičemž se „opomenou“ jejich nebezpečné a drastické stránky. Na to, abychom reagovali a vyhnuli se nejhoršímu, nám zbývá už jen pár let !

 

Pro ty, kdo se chtějí dozvědět více o „brain machine interface program“ a o čipu MMEA, doporučuji fundovaný text (4 části): www.angelfire.com/d20/philadelphians/MMEA.html .

 

Čip v mozku, který z tebe udělá otroka a který už nebudeš moci odstranit… Chceš ?

 

Jak fungují mozkové čipy

 

Obecný princip je poměrně jednoduchý: člověk podstoupí neurochirurgickou operaci (těžká a choulostivá operace). Během operace je člověku implantován do mozkové kůry a povrchu mozku čip. Čip obsahuje řadu mikroelektrod. Tento čip je obvykle čtvercový. Je jen několik málo milimetrů široký, je umístěn na mozek a obsahuje řadu mini „hrotů“, které jsou zasunuty do mozkové kůry (viz níže).

 

Z čipu vychází elektrický vodič a je připojen k bezdrátovému vysílači a přijímači (Wi-Fi nebo Bluetooth). Viz obrázek níže.

 

Mozkový čip: Znak uvnitř čela

 

Vysílač-přijímač je zabudován do lebky z obou stran (zvenčí A TAKÉ zevnitř). Vysílá pokyny zevnitř – ve formě vln – A TAKÉ PŘIJÍMÁ POKYNY ZVENČÍ – funguje tedy obousměrně). Malá poznámka: „bezdrátové“ systémy jsou škodlivé pro zdraví, což obzvlášť platí pro Wi-Fi a Bluetooth (viz např. www.next-up.org/France/Wifi.php).

 

Očipovaný jedinec může z mozku vysílat pokyny: čip pokyn zaznamená a drátem ho vysílá do vysílače-přijímače, který pak přenáší vlny ven. ALE OKOLÍ TAKÉ MŮŽE VYSÍLAT VLNY DO PŘIJÍMAČE. TYTO VLNY PAK ELEKTRICKÝM DRÁTEM DOCHÁZEJÍ DO ČIPU UMÍSTĚNÉHO V MOZKU A TENTO ČIP AKTIVUJÍ !  TO UMOŽŇUJE VYSÍLAT INFORMACE, KTERÉ V ZÁVISLOSTI OD TOHO, KDE JE ČIP IMPLANTOVÁN, MOHOU PŮSOBIT ZÁCHVATY, RŮZNÉ POHYBY, VIZUÁLNÍ NEBO ZVUKOVÉ HALUCINACE, ZVÝŠENÍ NEBO SNÍŽENÍ PRODUKCE HORMONŮ – COŽ MÁ VLIV NA CHOVÁNÍ – NEBO DOKONCE AKTIVOVAT CENTRUM BOLESTI V MOZKU (= mučení) !  A NEJHORŠÍ je, že proti těmto pokynům zvenčí není možné bojovat! Naše vůle proti nim nic nezmůže: pokyny přicházejí a jsou přenášeny v nezastavitelném mechanickém a fyzickém procesu, který aktivuje lidský mozek !

 

Přes všechna tato nebezpečí propaganda pokračuje. Pravdou je, že v USA je centrum zaměřené na PROPAGACI NEURÁLNÍCH A MOZKOVÝCH IMPLANTÁTŮ, které má dokonce svou webovou stránku: sitemaker.umich.edu/cnct/home .

 

Možná si myslíte, že v Evropě jsme v bezpečí, pokud jde o tyto mozkové čipy… ale to je velký omyl. V PAŘÍŽI PROBÍHÁ VÝSTAVBA „ÚSTAVU NEUROCHIRURGIE“ při nemocnici La Pitié-Salpętričre. Mimo jiné bude sloužit pro implantaci prvních mozkových čipů a k ZAVEDENÍ „BRAIN MACHINE INTERFACE PROGRAM“ – – srov. afp.google.com/article/ALeqM5gX1qxrzy7… ! KONCEM ROKU 2008 BYL PODLE INFORMACÍ MOZKOVÝ ČIP IMPLANTOVÁN 16 PACIENTŮM S OBSEDANTNĚ KOMPULZIVNÍ PORUCHOU V RŮZNÝCH NEMOCNICÍCH VE FRANCII z tzv. „lékařských“ důvodů (srov. secure.gn.apc.org/…/viewtopic.php) !

 

Nakonec ti z vás, kteří se ještě vždycky domnívají, že tato vážná věc, o které zde mluvíme, je jenom „chiméra“ či „konspirační teorie“, ať otevřou oči. Režisér Aaron Russo v jednom interview přiznal, že z rozhovoru s Nicholasem Rockefellerem (člen světové „elity“) se dozvěděl, že konečným cílem této „elity“ je, aby světová populace byla naprosto kontrolována, očipována a také zmenšena o 50 % (www.prisonplanet.com/…/290107rockefell…) !  Toto je velmi vážné varování, které nelze zlehčovat…

 

A pokud vám to pořád není jasné, podáváme tvrzení Jose Delgada (šílený vědec, něco mezi Frankensteinem a Mengelem), který vytvořil mozkový čip pro lidi s názvem „stimoceiver“ – implantabilní zařízení používané k přímé komunikaci s mozkem):

 

„Potřebujeme program psycho-chirurgie k politické kontrole naší společnosti. ÚČELEM JE FYZICKÁ KONTROLA MYSLI. KDOKOLIV SE ODCHÝLÍ OD DANÝCH NOREM, MŮŽE BÝT CHIRURGICKY ZMRZAČEN. … Jedinec si může myslet, že tou nejdůležitější skutečností je jeho vlastní existence, ale to je pouze jeho osobní názor. To postrádá jakékoliv historické opodstatnění. ČLOVĚK NEMÁ PRÁVO ROZVÍJET SVÉ VLASTNÍ MYŠLENÍ. Tento způsob liberální orientace má velkou přitažlivost. MUSÍME ELEKTRONICKÝM ZPŮSOBEM OVLÁDAT LIDSKÝ MOZEK. JEDNOHO DNE BUDOU ARMÁDY A GENERÁLOVÉ OVLÁDÁNI ELEKTRICKOU STIMULACÍ MOZKU.“

 

Toto jsou citace z poznámek J. Delgada, které vyšly 24. února 1974 ve vydání Congressional Record, No. 262E, Vol. 118. Démonské úmysly, které zde otevřeně přiznává, jsou: kontrola lidské mysli a kontrola populace.

 

Stojí za zmínku, že José Delgado je také autorem knihy Fyzická kontrola mysli – Směrem ke psychocivilizované společnosti (viz odkaz na prameny v 10. kapitole). V této knize Delgado sdílí svá zjištění o účincích mozkových čipů ve zvířatech a také… v lidech! Delgado píše, že totální biologická kontrola lidí je možná, že člověk není schopný odporovat pokynům vysílaným do mozkového čipu (i když to vůlí chce!) a že skrze mozkové čipy může být manipulován jako loutka. Tento výzkum J. Delgada proběhl před více než 40 lety a bohužel inspiroval další generace šílených vědců.

 

Kromě toho byl dokázán Delgadův vztah k diktátorství, protože sloužil španělskému diktátoru Francovi (srov. fr.wikipedia.org/wiki/Jose_Delgado).

 

Doktor José Delgado dával lidem implantáty do mozku již před více než 40 lety.

 

Lidé čipováni proti své vůli a týráni na dálku

 

Začaly se objevovat první zprávy o čipování lidí bez jejich vědomí a proti jejich vůli. V některých případech šlo dokonce o mozkové čipy !

 

Známý je například případ Jamese Walberta, amerického občana města Wichita (Kansas), kterému byl tajně a proti jeho vůli implantován čip do mozku a který pak vyhrál soud v USA. Tento muž byl týrán na dálku skrze implantáty RFID (tyto čipy byly tedy použity jako ZBRANĚ!), byly mu vysílány elektrické šoky a elektronické tóny.

 

Lékařské důkazy o čipování v případě Walberta byly předloženy soudu.

 

30. prosince 2008 soud v Sedgwick County, Kansas, rozhodl ve Walbertův prospěch a vydal ochranné nařízení, první svého druhu. Navzdory tomuto nařízení zbabělí anonymní mučitelé nadále útočili na Walberta a na dálku ho skrze implantáty trýznili !

 

Ale případ Jamese Walberta není ojedinělý !  Tisíce “vyhlédnutých lidí”, včetně žen, nevinných dětí a mužů, jsou tajně pronásledovány skrze tento typ implantátu! A co je ještě horší: někteří lékaři, psychologové a zubaři měli účast na tomto zločinu proti lidstvu, když tajně dávali implantáty mužům, ženám a dětem například během operací nebo dentálních zákroků, zneužívajíc anestézii.

 

Bližší informace možno najít na webových stránkách Examiner.com (viz www.examiner.com) jako i v aktuálním 4dílném článku – zde jsou odkazy:

 

www.examiner.com/article/secretly-forced…

www.examiner.com/article/secretly-forced…

www.examiner.com/article/secretly-forced…

www.examiner.com/article/secretly-forced…

 

Deborah Dupre, americká žurnalistka a ochránkyně lidských práv, je jednou z těch, kteří odsoudili týraní „vyhlédnutých jedinců“. Více informací na toto téma najdete na:

 

www.deborahdupre.com/targetedindividuals.html .

 

Jednu věc bych chtěl obzvlášť zdůraznit: IMPLANTOVANÉ ČIPY (VČETNĚ MOZKOVÝCH ČIPŮ) JSOU PRO NAŠI SPOLEČNOST BODEM NENÁVRATNA STEJNĚ JAKO I JINÉ TECHNIKY, KTERÉ OVLÁDAJÍ MYŠLENÍ A CHOVÁNÍ JEDINCE. TOTÁLNÍ BIOLOGICKÁ KONTROLA, KTEROU UMOŽŇUJÍ, A S NÍ SPOJENÉ TÝRANÍ V PODSTATĚ LIKVIDUJÍ JAKOUKOLI MOŽNOST DEMOKRACIE.

 

Přestože tento druh zločinu proti lidstvu je veřejně známý a zdokumentovaný, zákaz jeho medializace nebo jakékoliv osvěty přetrvává. Tedy očividně jenom hlas LIDU může dosáhnout zavrhnutí tohoto zločinného systému.

 

Přibližme si teď nebezpečí podkožních čipů…

 

Čipové implantáty jsou bodem nenávratna a zárukou totalitní budoucnosti…

 

5. SKUTEČNÁ NEBEZPEČÍ PODKOŽNÍHO MIKROČIPU

 

Extrémní nebezpečí neurálních a mozkových čipů je očividné. Vraťme se teď k podkožním čipům.

Tato nová technika obnáší několikanásobné riziko:

 

A) Ohrožení soukromí

 

Jak jsme již viděli, mikročipové implantáty obsahují četná data a některá z nich jsou velmi osobní (rodinná genealogie, informace o daňovém přiznání, trestní rejstřík…). Použití takového mikročipu může být vážným porušením práva na soukromý život.

 

V současné době ani policisté nemají tolik detailních informací o jednotlivcích! Vlastně bychom museli posbírat informace od policie, bankovní informace, informace z ministerstva financí, ze soudů, magistrátů, od lékařů i orgánů sociálního zabezpečení, abychom měli tak precizní a komplexní informace, jako je tomu v případě jejich zkoncentrování na mikročipu !

 

B) Ohrožení svobody a lidských práv; nebezpečí sledování, stopování a pronásledování

 

Vzhledem k současným výkonům družic (nejsilnější mohou z vesmíru pročíst text v časopisu, který čteme) a lokalizačních systémů (GPS), se můžeme obávat, že mikročipy budou používány, aby nás špehovaly při nejnepatrnější činnosti. Můžeme být nejen lokalizováni a přesně vystopováni, ale dokonce můžeme být v jakémkoli momentu i filmováni. To je samozřejmě zásah do nejzákladnějšího práva a jde o čistou špionáž. Skutečně se můžeme třást, když si pomyslíme, jakým způsobem může „někdo“ implantát použít. Svoboda shromažďování, svoboda slova nebo dokonce svoboda volby jsou v ohrožení !  Jinými slovy, díky moci zastrašování mikročipové implantáty otevírají královskou cestu „Velkému Bratrovi“ nebo jakékoliv jiné zlovolné moci !

 

C) Ohrožení zdraví

 

Samozřejmě jsou zde i obrovská rizika pro zdraví: První je riziko porušení mikročipu uvnitř organizmu, i když je tato možnost mizivá, což způsobí bolestivou a hnisavou ránu kvůli lithiu, které je obsaženo v baterii, jak jsme už zmínili. Také je zde riziko, že si bude někdo zahrávat s hormony v lidském těle (např. k zastavení produkce hypofýzy, což může být SMRTELNÉ !). A dále, vzhledem k tomu, že vlnění, které mikročip vysílá, má přímý vliv na organismus a na chování, dovedete si představit, jakou zkázu může tento implantát způsobit fyzickému a psychickému zdraví jedince !

 

Toto je dokázáno: Vyšlo několik článků, podle nichž vlny šířené technologií RFID mohou narušovat řetězec DNA uvnitř buněk (srov. www.next-up.org/pdf/ReuterRadioFreq…), což může mít SMRTELNÉ následky a způsobit řadu nemocí, mimo jiné i brzkou demenci nebo rakovinu !

 

Čipový implantát RFID může způsobit RAKOVINU: dokazují to vědecké studie (obsažené v publikaci organizace CASPIAN na www.antichips.com/cancer/albrecht-microc…) !  Americký vynálezce Boy Boyce dostal rakovinu poté, co mu byl implantován verichip (srov. pesn.com/…/9501591_Bob_Boy… a pesn.com/…/9501595_another…). Tedy fakt, že tyto čipy ohrožují vaše zdraví, je jasně dokázán !

 

Zpráva o verichipu uveřejněná FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv) potvrdila zdravotní rizika podkožního mikročipu.

 

Tato rizika jsou: „Nežádoucí reakce tkání“ (= riziko vzniku nádoru), přesun implantovaného transpondéru (tj. vysílače/přijímače), selhání implantovaného transpondéru, elektromagnetické rušení, elektrické nebezpečí, inkompatibilita s magnetickou rezonancí (MRI) a poranění jehlou. Co se týče magnetické rezonance (MRI), elektrický proud procházející vodivým kovovým implantátem může „pacientovi způsobit těžké popáleniny“.

 

Podkožní čip RFID: Znak v pravé ruce…

 

D) Ohrožení myšlení: Potlačování svobodné vůle a demokracie

 

Je zde ale něco mnohem horšího. Nebuďme naivní: není to jen tak pro nic za nic, že CIA a významní členové vlády, kteří byli také zapojeni do kontroly armády, nechali provést výzkum kontroly mysli a chování na bázi vlnění za účelem kontroly lidských bytostí !

 

Tyto čipy jsou přijímače a vysílače radiofrekvenčních vln nebo mikrovln (mikrovlny a radiofrekvenční vlnění jsou stejnými typy elektromagnetické energie, frekvence RFW je 100 kHz – 300 MHz a mikrovlnová frekvence je 300 MHz – 300 GHz).

 

(viz www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc016.htm)

 

Víme, že vlny vysílané na určité frekvenci a během určité doby, mohou stimulovat některé mozkové struktury a mohou spustit nebo zastavit sekreci hormonů (viz www.halexandria.org/dward078.htm).

 

Mikrovlny „způsobují narušení a zastavení produkce hormonů a také narušují hladinu hormonů u mužů a žen“. Také způsobují „náhlé poruchy alfa, theta a delta vzorových signálů mozkových vln u osob vystavených působení mikrovlnových polí“. Narušení vzorů mozkových vln vede k „negativním psychologickým efektům“ jako „ztráta paměti, ztráta schopnosti se soustředit, potlačení emocionálního prahu, zpomalení rozumových procesů a narušení spánku“.

 

Dr. José Delgado, který se smutně proslavil vynálezem prvních mozkových čipů (zejména mozkového čipu „stimoceiver“), potvrdil vážný vliv RADIOFREKVENČNÍCH vln na neurotransmitery, které produkují hormony (a pamatujme, že RFID čipy, včetně podkožních čipů, jsou čipy identifikační na bázi rádiové frekvence!).

 

José Delgado prohlásil:

 

en.wikipedia.org/wiki/Dr_José_Manuel_…

„Mozkové vysílače mohou zůstat v hlavě člověka na celý život. Energie k aktivaci mozkového vysílače je přenášena RADIOFREKVENČNÍ cestou.“

 

(Zdroj: Cannon; Delgado, J.M.R., Intracerebral Radio Stimulation and Recording in Completely Free Patients, Schwitzgebel & Schwitzgebel (vydav.)).

 

Pokud tedy radiové frekvence mají vliv na neurotransmitery a neurotransmitery zase přímý vliv na produkci nebo zastavení produkce hormonů, můžeme například prostřednictvím podkožních RFID čipů ovlivnit produkci adrenalinu, což způsobí, že člověk bude více či méně agresivní nebo více či méně úzkostlivý atd.

 

TO ZNAMENÁ, ŽE OVLÁDÁNÍ LIDSKÉHO CHOVÁNÍ JE MOŽNÁ PROSTŘEDNICTVÍM SPOLUPRÁCE PODKOŽNÍCH ČIPŮ, DRUŽIC A SYSTÉMU RELÉOVÝCH ANTÉN !

 

Jinými slovy, podkožní mikročip se jinak nazývá zařízení pro „kontrolu a ovládání mysli“ a představuje závažnou hrozbu potlačováním svobody vůle a myšlení !

 

Že je tomu skutečně tak, potvrdil i belgický liberální poslanec a neurochirurg Jacques BROTCHI, když navrhoval dva způsoby, jak KONTROLOVAT A OVLÁDAT CHOVÁNÍ pedofilů, a sice: „chemickou kastraci“ (= injekční aplikace látek na snížení produkce hormonů) nebo… PODKOŽNÍ MIKROČIP !

 

JE TŘEBA SI UVĚDOMIT, ŽE JAKMILE TENTO FYZICKÝ PROSTŘEDEK (PODKOŽNÍ, NEURÁLNÍ NEBO MOZKOVÝ ČIPOVÝ IMPLANTÁT) UMOŽNÍ POTLAČENÍ SVOBODNÉ VŮLE, DOSTÁVÁME SE DO BODU NENÁVRATNA. Očipovaní lidé už nejsou sami sebou a pomocí techniky jimi můžou na dálku manipulovat ti, kdo mají moc.

 

Takový systém, když už se stane univerzálním a/nebo rozšířeným, totálně likviduje demokracii, neboť očipovaní jedinci jsou plně manipulováni (= totální biologická kontrola). Toto vede k nastolení TECHNOLOGICKÉ TYRANIE ve společnosti…

 

Proto se také tato studie nazývá „Mikročipové implantáty: extrémní nebezpečí pro lidstvo“ !

 

E) Nebezpečí z hlediska kontroly porodnosti

 

Stejné prostředky, které se používají ke kontrole a ovládání mysli (mikročipy, vlnění určité frekvence, družice, systém GPS, základny a antény), mohou být také použity ke kontrole porodnosti !

 

Pokud je možné stimulovat nebo zastavit hormonální produkci, je také možné zastavit produkci estrogenu u žen a tedy způsobit i předčasnou menopauzu! Můžeme si představit strašné následky, které může s sebou přinést taková aplikace podkožního mikročipu, když se dostane do rukou bezcitné vlády (což je pravděpodobné, protože podle tvrzení Sanderse „cílem světových mocností je zredukovat populaci o 90 % – tedy na množství, které je podle nich lehčí kontrolovat a ovládat“).

 

F) Nebezpečí použití čipu jako smrtelné zbraně

 

Hormony jsou pro lidské tělo ŽIVOTNĚ DŮLEŽITÉ. Potlačení produkce některých hormonů může mít vážný nebo dokonce SMRTÍCÍ fyziologický dopad.

 

Můžeme se pak jenom ptát: Co by se stalo, kdyby „někdo“ začal skrze mikročip, který vysílá, ale i přijímá vlnové signály, vysílat nějaké vlnové signály o přesných frekvencích, aby vědomě měnil chování lidí, nebo dokonce, aby to použil jako zbraň ke zničení zdraví vyhlédnutých jedinců ?

 

A co by se stalo, pokud by došlo k masovému očipování populace na celém světě (a to se už děje, jak čteme ve 3. kapitole) ?

 

Odpověď je jednoduchá: Dostali bychom mikročip, který by byl ZBRANÍ, a nastala by světová diktatura, jejíž případní oponenti by byli lehce zničeni, a to ve všech ohledech !

 

Co se týče svobody myšlení a vůle – ta by také brzo vymizela! „Velký bratr“ by vlastnil velkou armádu lidských otroků zbavených jakékoliv vůle a zotročených zhoubným mikročipem!

Ještě v roku 2009 SE SAUDŠTÍ ARABOVÉ POKUSILI V NĚMECKU PATENTOVAT PODKOŽNÍ ČIP, KTERÝ OBSAHOVAL I DÁVKU KYANIDU – smrtelného jedu (srov. www.pointdebasculecanada.ca/breve/2038-allemagne-… anebo www.mediafire.com) !  Naštěstí to bylo zamítnuto, i když teď je možno očekávat, že tito zločinci se budou pokoušet patentovat jejich ďábelský vynález někde jinde… Vidíme však, že ČIPOVÉ IMPLANTÁTY SE DNES POUŽÍVAJÍ JAKO SMRTÍCÍ ZBRAŇ K LIKVIDOVÁNÍ LIDI NA PŘÍKAZ SHORA !

 

Závěr

 

Po všech těchto informacích už není pochyb o tom, že PODKOŽNÍ MIKROČIP JE ZNESVOBODŇUJÍCÍ ZBRANÍ K ZOTROČENÍ NÁRODŮ I JEDNOTLIVCŮ. JE TAKÉ VÝSLEDKEM SVĚTOVÉ KONSPIRACE A TAJNÝCH PROJEKTŮ, KTERÉ SE NA LIDSTVO PŘIPRAVOVALY VÍCE NEŽ 35 LET !!!

 

Samozřejmě mikročipový implantát ještě není všude, snahy o jeho zavedení jsou zatím jenom v USA a Mexiku. Ale netýká se to jen jich, týká se to nás VŠECH…

 

Teď je čas, abychom povstali a REAGOVALI, dříve než bude mikročip ZAVEDEN u nás! A k tomu dojde velmi brzy, protože mikročipy se už šíří po celém světě a nabývají takovou „přesvědčující sílu“, že už jen máloco bude možno použít k jejich zastavení, POKUD NEBUDEME REAGOVAT HNED !

 

„Žijeme přece v demokracii, nikdo nám nemůže vnutit mikročip!“ Ano, ale možná jste zapomněli na jednu věc: Některé organizace a ochránci soukromí protestovali proti mikročipu „Digital Angel“. Avšak společnost Applied Digital Solutions smetla jejich argumenty. „Očekávané výhody jsou důležitější než obavy o soukromí“, prohlásil Richard Sullivan, ex-ředitel společnosti Applied Digital Solutions. Jak úžasná „morálka“, nezdá se vám? Tedy vidíte, že kapitalistické a ultraliberální diktátorství triumfuje !

 

Po tzv. „teroristických“ útocích 9. září 2001 Spojené státy odhlasovaly několik „protiteroristických“ zákonů pod názvem „Patriot Act“, které umožňují vládě obejít americkou ústavu (která zaručuje základní práva a svobody občana, jako je svoboda tisku, svoboda projevu, svoboda myšlení, svoboda shromažďování…). Takže Patriot Act je dvousečnou zbraní, která může ničit nebo potlačovat práva a svobody Američanů !

 

Víte však, že USA nejsou jediné, které mají výjimečné antiteroristické zákony ?  Ve Francii je zákon Perben, který, co se týče rizik a pojetí, je „dvojčetem“ vlasteneckého zákona Ameriky. V Belgii byly v červenci 2002 a 19. prosince 2003 přijaty zákony, které jsou také kopiemi Patriot Act. Evropské „protiteroristické“ zákony, které byly přijaty koncem roku 2005, umožňují uchovávaní telefonních, internetových a emailových údajů, což je přímý útok na soukromí člověka. V Kanadě už je podobný projekt na cestě !  To znamená, že i jiné země (včetně našich evropských) zdědily tyto výjimečné zákony, které představují stejná nebezpečí jako Patriot Act. Všechny tyto země tím ztrácejí charakter demokratického státu !

 

Tyto zákony představují REÁLNÉ nebezpečí totality ve všech těchto zemích. A v pseudo-demokratickém totalitním státě bude použití mikročipů také totalitní !

 

Navíc, velcí byznysmeni, kteří usilují o prodej podkožního mikročipu pro lidi, nejsou němí! My jsme si řekli o smrtelných nebezpečích tohoto mikročipového implantátu, ale oni vám o něm budou hovořit nasládlým hlasem, s „dobrými“ úmysly (ale víme, že peklo je dlážděno dobrými úmysly) a budou vám o něm říkat jen to nejlepší !

 

Slovo na závěr pro rozumné: Společnost ADS ve svém projektu nikdy neskrývala fakt, že její mikročip bude kromě jiného použit k VYTVOŘENÍ DOKONALÉHO, ABSOLUTNÍHO A NESELHÁVAJÍCÍHO MODELU ČLOVĚKA. Teď už to víte a byli jste varováni!

 

SKUTEČNĚ chcete přijmout NĚCO TAKOVÉHO !?

 

6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

 

Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto svinstvo implantovat do svého těla, bude konec vašemu svobodnému jednání, vašemu soukromí a svobodě.

 

Zde je pár podlých argumentů, které byly používány firmou ADS a její dceřinou společností Verichip Corporation, k jakým účelům budou používány čipové implantáty:

 

- Zajištění bezpečnosti webových aplikací pro všechny platební transakce týkající se elektronických peněz.

- Vyhledávání a záchrana osob včetně ztracených dětí nebo dětí držených jako rukojmí.

- Lékařské sledování vysoce rizikových pacientů.

- Sledování a dohled nad vojáky, diplomaty nebo jinými významnými členy vlády.

- Sledování, dohled a ověřování pravosti cenin.

- Sledování, lokalizace a dohled nad lidmi, kteří se rádi zabývají extrémními sporty (turistika, lyžování, horolezectví, potápění atd.) a kteří by se mohli v následku nehody vážně zranit.

- Sledování a lokalizace unesených (nebo zavražděných) dětí.

- Použití ve válce proti „terorismu“ (na letištích a kdekoliv jinde).

 

Jaký humanismus !

 

Prosím, všimněte si slov „dohled“, „sledování“, „dozor“, „výzkum“, „lokalizace“ a „ověřování“, které se neustále opakují téměř obsedantním, psychopatickým způsobem.

 

Lidé přijmou mikročip z tzv. „bezpečnostních“ důvodů: budou považovat výše uvedené prospěšné účinky mikročipových implantátů za opatření proti strašným zločinům, k nimž by mohlo dojít, a které se údajně díky mikročipům už nikdy nestanou (tyto zločiny však nakonec budou za tímto účelem konstruovány anebo dokonce záměrně požadovány: Například teroristické útoky, ohavné vraždy nebo skandální únosy !).

 

Mikročip bude rovněž představovat určitá ulehčení, pohodlí, a to zejména co se týče finančních či bezpečnostních záležitostí: „S mikročipem vám nikdo neukradne peníze z vaší platební karty“, „na letištích nebudou žádní teroristé; budou odhaleni a identifikováni ještě dříve, než tam přijdou“ atd.).

Navíc mikročip bude „skvělý“ a „moderní“. Je prý ztělesněním pokroku, „který beztak nemůžeme zastavit“.

 

Ještě tak vědět, o jakém druhu pokroku je zde vlastně řeč !

 

Během veletrhu CeBIT v Hannoveru (Německo) na začátku března 2010 byla návštěvníkům kladena otázka, zda by souhlasili s čipem pod kůži. Přestože 78 % návštěvníků odpovědělo záporně, 16 až 23 % souhlasilo, že by se nechali očipovat, pokud by jim to přineslo nějaký prospěch !

 

To je způsob, jak lidi přimět k tomu, aby přijali čip: svádět je tzv. „výhodami“ a „prospěchem“.

 

Finanční argumenty jsou pro vývoj mikročipových implantátů velmi důležité: Nezapomínejme, že už od počátku se o mikročipech uvažovalo ve spojení s celosvětovou vládou a CELOSVĚTOVOU MĚNOU !

 

Stačí jen dát ruku (nebo čelo) před scanner určený k tomuto účelu a z vašeho „virtuálního bankovního účtu“ bude automaticky odečtena cena vašeho nákupu. Bankovní karty, měny a jejich slabé stránky budou rychle nahrazeny podkožním mikročipem, který je „nepřekonatelný a superpohodlný“. Myslíte, že je to jenom spekulace? Pak byste se nad tím měli pořádně zamyslet. Například jistý profesor, Kevin Warwick, z oddělení kybernetiky na univerzitě v Readingu (Velká Británie), který si nechal implantovat mikročip, 10. 10. 1999 během televizního programu „Usměj se, jsi filmován“ na francouzském telekanálu Arte řekl: „Brzy budou bankovní karty (a samozřejmě i identifikační karty, pasy, karty sociálního systému atd.) nahrazeny elektronickým implantátem.“

 

A co vidíme dnes ?  Podkožní mikročipy zamořily desítky zemí a šíří se po celém světě.

 

Tohoto finančního účelu se již téměř dosáhlo: v USA již lidé přijali bezkontaktní platební karty, které obsahují RFID čipy. Problémem je, že tyto RFID bankovní karty jsou napadnutelné hackery a umožňují krádež identity i peněz. Hacker, který ví, co dělá, může lehce ukrást vaše peníze. Toto bylo odsouzeno americkou organizací Caspian (Consumer Against Supermarket Privacy Invasion And Numbering = Spotřebitelé proti invazi do soukromí a číslování v supermarketech).

 

Ale navzdory obrovskému nebezpečí a přetrvávající možnost hackování RFID smart karet, se nadále šíří po celém světě, a to především proto, že mainstreamová média pouze propagují jejich údajné „výhody“ a skrývají jejich nebezpečí !

 

Jako další krok se bude pravděpodobně říkat lidem, aby si nechali dát tuto bezkontaktní smart kartu POD KŮŽI (podkožní mikročip): „Už ji nikdy neztratíte, a nikdo vám ji nebude moci ukrást.“ (samozřejmě pokud vás… nezmrzačí).

 

Na konci června 2006 jsme se dozvěděli, že americký biometrický systém platby pomocí otisku prstu nazvaný „Pay by Touch“ má být zaváděn v Británii. Takže bezhotovostní společnost se vyvíjí a není žádnou iluzí nebo podvodem.

 

Ve Spojených státech již některé banky nabízejí bankovní karty vybavené RFID čipem. Nicméně podkožní čip patří také do systému radiofrekvenční identifikace RFID !

 

Jak již bylo uvedeno výše, v nočních klubech „Baja Beach Club“ v Barceloně a Rotterdamu, stejně jako v „Bar Soba“ v Glasgow, je propagován podkožní čip a lidé se nechávají čipovat, aby mohli platit bez hotovosti !

 

Buďte ujištěni, že pokud nebudeme reagovat, bude mikročip, určený k dosažení jediné a světové měny, nejdříve navržen, a pak systematicky vnucován jako „právoplatný“ platební prostředek, a to z výše uvedených (falešných) důvodů.

 

A dále si představte ty kolosální zisky, které PositiveID (a jiné společnosti vyrábějící podkožní mikročipy), budou z těchto operací mít. Jde o velmi lukrativní trh. ADS získala patent za „skromnou“ cenu 130 milionů dolarů. Obvykle člověk nevynaloží tak obrovskou sumu peněz, když si není jist, že z toho bude mít zisk.

 

Ale co se ve společnosti, kde čip bude téměř univerzální, stane s těmi, kteří mikročipový implantát odmítnou ?  Nebudou moci bez tohoto implantátu ani kupovat ani prodávat a budou muset žít jako odpadlíci živící se tu a tam výměnným obchodem.

 

Některé teorie a hypotézy tvrdí, že podkožní mikročip nám bude nejdřív pouze nabídnut, a po obrovském krachu, světové ekonomické katastrofě i vnucován; anebo k mikročipovým implantátům dodají ještě nějaké vymoženosti, aby se staly ještě více atraktivními (například možnost sloučit ho s mobilním telefonem).

 

Jaká nešťastná „náhoda“! V současné době procházíme obdobím… světové ekonomické krize.

 

Poslední záminka k čipování lidí je zdravotnický blábol (samozřejmě humánní a „nezpochybnitelný“, protože se týká lidského zdraví). Čipy umožní „zachraňovat životy“ tím, že budou podávat důležité informace o lidech, kteří se dostanou v bezvědomí do nemocnice – o jejich alergiích, krevní skupině, lékařských záznamech atd. Mikročip může měřit hladinu cukru v krvi u diabetiků, identifikovat viry v krvi, nebo „ulehčit“ zpracování záznamů pacientů. To vše je samozřejmě jenom záminkou k rozšíření přístroje, jehož nebezpečí (dokonce i pro zdraví !) již byla odhalena a dokázána.

 

Vezměte prosím na vědomí: současný systém čipů nutně vyžaduje CENTRALIZOVANOU DATABÁZI (jednotný registr) umístěnou na internetu.

 

Není to opravdu „nešťastná náhoda“, že v současné době se prosazuje přechod na elektronické zdravotní záznamy, které jsou umístěny právě v centralizovaných databázích ?

 

Potom, co jste se zde dozvěděli, nechali byste sebe nebo své dítě očipovat ?

 

Děti: Cílová skupina a předmět zájmu

 

Děti a mládež byly vždy určitou „privilegovanou“ skupinou pro ničemy, kteří vyrábějí a prodávají podkožní mikročipové implantáty.

 

PROČ jsou pro ně děti tak důležité ?  Protože jsou ÚSTŘEDNÍM ČLÁNKEM „MIKROČIPOVÉ VÁLKY“.

 

Milujeme naše děti, a proto samozřejmě chceme, aby byly v bezpečí. Toto je velmi výhodná záminka pro společnosti, které se zabývají obchodováním s podkožními mikročipy pro lidi. „Žijeme v nebezpečeném světě plném teroristů, únosců dětí, sexuálních násilníků a dalších zrůd,“ šeptají nám do uší. Přesvědčují vás, že chcete-li bezpečným způsobem chránit své děti, měli byste je nechat elektronicky sledovat nebo jim dokonce nechat aplikovat mikročip. Chtějí, abyste naivně věřili MÝTU A LÁKADLU „naprosté bezpečnosti“, a snaží se vás přesvědčit, že díky tomuto čipu bude problém bezpečnosti „vyřešen“.

 

Zahrávají si s city rodičů. Kromě toho je čipování dětí nepřímým prostředkem, jak se dostat k dospělým. Když rodiče nechají své děti očipovat a všimnou si, že čipování evidentně není nebezpečné, ale naopak „chrání“ jejich děti, budou v pokušení nechat se očipovat také. TO JE VELKÁ CHYBA !  Protože čipy nebezpečné jsou a budou !  V USA a Japonsku již někteří rodiče (často aniž by si toho všimli, avšak často také fakta bagatelizují) obětovali svobodu svých dětí kvůli této tzv. bezpečnosti. V Mexiku a Brazílii (kde jsou únosy dětí „běžné“), se čipovému průmyslu podařilo přesvědčit některé rodiče, aby nechali čipovat své děti.

 

Pokud bude současná dospělá generace nadále lhostejná k tomuto pekelnému implantátu, bude mnohem snadnější vymývat dětem mozky: ony ještě nemají analytickou mysl a může je to velice jednoduše zaujmout. Když se dětem budou promítat filmy a kreslené seriály, v nichž figurují čipy a různá jiná témata týkající se RFID technologií, stanou se k tomuto tématu „vnímatelnější“. Dobře se podívejte na filmy z poslední doby, videohry a kreslené seriály, a budete se divit, co tam uvidíte.

Když budete nechávat vaše děti od útlého věku nosit RFID tagy či dokonce podkožní mikročipy, za jednu nebo dvě generace bude každý z nás považovat nošení podkožního implantátu za „normální“. To je jeden z hlavních cílů, jehož chtějí dosáhnout obchodníci s podkožními mikročipy (příslušníci Nového světového řádu).

 

Proto prosím, buďte velmi bdělí a nenechte se chytit do tak viditelné pasti! NEPŘIPUSŤTE, ABY KDOKOLI ČIPOVAL SVÉ DĚTI. VYCHOVÁVEJTE JE A UČTE JE BÝT VNÍMAVÝMI NA SVOBODY A HODNOTY PRAVÉ DEMOKRACIE. NENECHTE SE OKLAMAT LSTIVÝMI ARGUMENTY PRŮMYSLNÍKŮ A ÚŘADŮ, KTEŘÍ VÁS KVŮLI TZV. „BEZPEČNOSTI“, „HUMANISMU“, „ZDRAVOTNICKÉ OCHRANĚ“ NEBO „POHODLÍ“ (finanční ulehčení, móda) PŘIJDOU SVÁDĚT, ABYSTE NECHALI SVÉ DĚTI NEBO VNOUČATA ČIPOVAT !

 

Výrobci čipových implantátů pro lidi se snaží za sebou zahladit stopy

 

Vzhledem ke sporům a odporu některých lidí vůči čipovým impantátům kvůli bezpočtu nebezpečí, které tyto čipy představují, společnosti, které vyrábějí a prodávají tyto ohavnosti, přijaly obzvláště věrolomnou a pokryteckou taktiku. Buďto:

 

• skrývají skutečnost, že prodávají implantabilní mikročipy pro lidi;

• snaží se obnovit svou reputaci tím, že mění své jméno a / nebo název čipu;

• podávají „humanistická“ a tzv. „lékařská“ opodstatnění (navzdory tomu, že tyto čipy jsou rakovinotvorné !).

 

Například společnost s názvem Trovan, která inzerovala v krátké reklamě své implantabilní RFID čipy pro lidi, 100IH-ID a ID-100IH/A čipy (viz www.mediafire.com/view) urychleně odstranila ze svých internetových stránek jakékoli zmínky o těchto čipech. Nicméně internetoví uživatelé stáhli reklamní brožuru o tom, že tyto čipy Trovan prodával. Takže si můžete tuto brožuru také stáhnout (viz odkaz na Mediafire výše).

 

Nějakou dobu byly určité technické rozdíly v čipech a v politice Digital Solutions (ADS) / Digital Angel / VeriChip Corp. / PositiveID / VeriTeQ. Nenechte se však zmást! Tyto opovrženíhodné společnosti se jen snaží vypadat dobře a zamést za sebou stopy, přičemž odpůrce mikročipů vykreslují jako naprosté idioty, zpátečníky, lháře atd.

 

Společnost se rozdělila na různé subjekty s různými názvy (VeriChip Corp., „PositiveID“, a poslední, VeriTeQ), které koupily celou řadu dceřiných společností. Její čip dokonce měnil jména (není už nazýván VeriChip).

 

V současné době se verichip už neimplantuje na hřbet ruky, ale na zadní stranu ramena (triceps).

To všechno se samozřejmě děje k diskreditování křesťanů, kteří hovoří, že tyto čipy jsou znamením šelmy (které se dává na ruku nebo na čelo – viz kapitola 6).

 

Musíme však vědět, že ADS se pomalu ale jistě vrací ke svým počátečním rozhodnutím. Například projekt směřovaný na použití verichipu k uvolnění spouště inteligentních střelných zbraních (smartguns) předpokládá, že vlastníci zbraní nebo policisté by museli být očipováni na hřbetu ruky (všimněme si, že belgický výrobce zbraní „FN Herstal“ se účastní projektu „smart zbraní“). Takže můžete vidět, jak mazaná je tato zlomyslná společnost a jak snadno vás může nalákat a oklamat !  PROSÍM VÁS TEDY, BUĎTE BDĚLÍ, A AŤ SE STANE COKOLI, NENECHTE SE „OČIPOVAT“ !

 

Verichip, který měl být aktivním čipem (přijímat a vysílat data kdykoli i bez vašeho vědomí), je ve své současné konfiguraci pasivním čipem (který je aktivován, pouze když po něm přejede scannerem).

 

Buďte si však vědomi, že plán učinit z verichipu aktivní RFID čip je stále velmi aktuální a že Verichip, PositiveID a VeriTeQ na tom horlivě pracují. Ve skutečnosti už mají prototypy aktivních RFID čipů, a jediná věc, která jim brání uvést je na trh jako implantáty, je velikost těchto aktivních RFID čipů.

 

Miniaturizace související s nanotechnologií určitě překoná velikostní bariéru, protože první implantabilní RFID nanočipy – nazývané také nanotranspondéry – jsou hotové (a jsou pouze 0,7 cm dlouhé – viz www.trovan.com/…/5c811f33f28f347…) !

 

Společnosti ADS nic nebrání v tom, aby pustila na trh první verzi svého podkožního mikročipu pro lidi, a až bude dostatečně rozšířen a přijat, uvést druhý model, který bude mít všechny charakteristiky zmíněné na počátku této studie. Kromě toho nebezpečí pro vaše zdraví, riziko potlačení vašeho soukromí a obrovské nebezpečí kontroly, tedy ovládání mysli stále trvá !

 

7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

 

I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná.

 

Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední části Bible, která se nazývá kniha Zjevení, její autor, sv. Jan, hovoří o tom, co mu bylo zjeveno ohledně posledních časů, které vedou k návratu Ježíše Krista.

 

Tato část Bible je velmi těžce srozumitelná v přesném slova smyslu, protože Jan užívá mnoho obrazů, skrze něž hovoří o posledních časech. Varuje nás před antikristem, falešným prorokem a „šelmou“ i „znamením šelmy“, která se bude snažit způsobit zavržení lidstva. Jan také popisuje soudný den a způsob, jak bude Bůh varovat a posílat pohromy na zem, čímž protříbí dobré a zlé.

 

Nejzvláštnější je, že tato část Bible, která se vždy zdála být tak záhadná, začíná být v poslední době po částech vykládána a je stále jasnější a jasnější. Mnoho křesťanů učinilo paralelu mezi znamením šlemy a podkožními mikročipy. Sám Dr. Sanders poté, co si uvědomil nebezpečí mikročipů, byl přesvědčen, že mikročipový implantát je skutečně tím prokletým znamením, o němž hovoří Bible.

 

Posuďte sami:

 

Zj 13,4-5; 16-18: „A lidé se klaněli draku, který dal té šelmě moc … A byla jí dána ústa mluvící veliké věci a rouhání … A působí, aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, bylo dáno znamení na pravou ruku nebo na čelo a aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, jedině ten, kdo má znamení nebo jméno té šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je moudrost. Kdo má rozum, ať spočte číslo té šelmy; neboť je to číslo člověka. Jeho číslo je šest set šedesát šest (666).“

 

Když víte, že podkožní mikročip pro lidi pracuje nejefektivněji na hřbetě ruky nebo na čele (protože tato dvě místa v těle mění teplotu nejsnáze, a tak umožňují, aby se malinká lithiová baterie nabíjela termoelektřinou), je to ohromující, že ?  Při zmínce o znamení na ruce člověk hned pomyslí na podkožní mikročipy, a znamení na čele ukazuje na mozkové čipy.

 

A když si uvědomíme, že firmy, které vyrábějí mikročipy, je chtějí generalizovat v celosvětovém měřítku a prostřednictvím mikročipu usilují o vytvoření bezhotovostní společnosti s jedinou světovou, a navíc virtuální měnou, člověk může počítat s tím, že ve společnosti, kde budou mikročipy používány jako platební prostředky, ti, kteří nebudou mít mikročip a nepřijmou jeho implantaci, nebudou moci vůbec nic prodávat ani kupovat. Další znepokojující prvek v souvislosti s knihou Zjevení…

 

A když víme, že součástí mikročipu je číslo 666 (viz 2. kapitola: Historie podkožních mikročipů), začneme si myslet, že existuje až příliš MNOHO „náhod“ (skutečně příliš mnoho) – když porovnáme specifika mikročipů a výše uvedené verše ze Zjevení.

 

Zj 16,2 „První anděl šel a vylil svou nádobu na zem: a zlé a zhoubné vředy padly na lidi, kteří měli cejch šelmy a kteří se klaněli jejímu obrazu.“

 

Když víte, že mikročip má litiovou baterii, která, když je čip porušen, působí bolestivé hnisavé rány, okamžitě si vzpomenete na tento biblický citát.

 

Když víte, že tento RFID čipový implantát je rakovinotvorný a způsobuje zhoubné nádory, verš vám ještě více otevře oči. Vždyť co může být podobnějšího „zlým a zhoubným vředům“ více, než zhoubný nádor ?

 

Nakonec i řecké slovo používané pro znak šelmy „charagma“ se používá pro značku, která se dělá šídlem (stejně jako čip je aplikován hypodermickou injekční stříkačkou, která je také určitým druhem šídla).

 

Je tu něco ještě více udivujícího: totéž slovo, „charagma“, se také může vztahovat k … hadímu uštknutí (viz www.ridingthebeast.com/images/charagma-echidn…) !  A pro všechny věřící had představuje satana. Nyní se podívejte na jedové zuby hada, a porovnejte je s injekční jehlou, a budete překvapeni nápadnou vzájemnou podobností (viz obrázek níže)! A samozřejmě, čipy jsou injekčně zaváděny do těla … injekční stříkačkou a jehlou !

 

Otázka: Myslíte, že žijeme v posledních časech ?

 

Bible nás skrze knihu Zjevení vážně varuje, abychom nepřijímali znamení šelmy a povzbuzuje nás, abychom žili v souladu s Božími přikázáními.

 

Zj 14,9-12: „A za nimi letěl třetí anděl a říkal mocným hlasem: ‚Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na své čelo nebo na svou ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; a bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. A dým jejich muk bude vystupovat na věky věků. A ti, kteří se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a kdokoli přijme znamení jejího jména, nebudou mít odpočinutí dnem ani nocí. Zde je vytrvalost svatých, zde jsou ti, kteří zachovávají Boží přikázání a Ježíšovu víru.“

 

Bible však také říká, že odmítnutí znamení šelmy bude mít určité následky (avšak pouze následky pro tělo nikoli pro nesmrtelnou duši):

 

Zj 20,4: „Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na tisíc let.“

 

To znamená, že konečné vítězství patří těm, kteří nepřijmou znamení šelmy. Ale i zde je otázka: jste připraveni, že nebudete moci ani kupovat ani prodávat a že budete muset žít z výměnného obchodu jako ztroskotanci, protože jste odmítli znamení (= podkožní mikročip) ?  A dále: Jste připraveni na pronásledování a smrt kvůli tomuto rozhodnutí (téma stětí a vzkříšení je rozebíráno výše) ?

Anebo raději ztratíte svou svobodu, svobodnou vůli i svou duši a přijmete mikročip, který vám bude implantován na ruku nebo na čelo a pak budete pít z neředěného Božího hněvu ?

 

Zemřete raději jako očipovaný a tupý otrok, anebo svobodný a uvědomělý člověk ?

 

To je otázka, nad kterou byste se měli do budoucna zamyslet, protože až ten čas přijde, budete si muset zvolit svůj tábor a nebude zde žádná alternativa nebo kompromis. Jedna věc je jistá: ať jste věřící nebo nevěřící nemůžete říci, že jste nebyli včas varováni před riziky a nebezpečími mikročipových implantátů, ať už duchovními nebo neduchovními.

 

Podivná „náhoda“ a ďábelská symbolika: Logo společnosti VeriTeQ obsahuje písmeno Q, které velmi připomíná hadí oko !  VeriTeQ obchoduje s RFID čipy pro lidi

 

NA ruku a na čelo nebo DO ruky a do čela ?

 

Co se týče znamení šelmy, překlady knihy Zjevení (nezapomínejme, že kniha byla napsána starořečtinou) se mírně liší, podle toho, o jakou verzi se jedná, a podle jazyka, v jakém knihu čtete. V některých verzích knihy Zjevení je napsáno, že šelma požadovala, aby lidé přijali (doslovně) „znamení dovnitř ruky nebo čela“. V jiných verzích je řečeno „na povrch ruky nebo čela“.

 

Ve skutečnosti to však není problém. Některé francouzské Bible, například překlad Davida Martina (viz www.biblemartin.com/bible/bible_frm.htm), používají „dovnitř ruky nebo čela“, jiné „na ruku a čelo“. Ve francouzštině většina Biblí překládá „na“, zatímco v angličtině ve většině Biblí stojí „dovnitř“.

 

Je proto logické vysvětlení: Ve starém řeckém textu slovo, které způsobilo rozdílnost v překladech, je slovo epi, které může znamenat i „na“ i „dovnitř“.

 

Věřím, že to není náhoda ale mnohoznačnost, díky níž bychom si měli uvědomit, že znamení šelmy může být něco, co je uvnitř ruky nebo čela (čipový nebo nanočipový implantát zaváděný injekčně pod kůži nebo do mozku) nebo něco, co je na ruce či na čele (čelenka nebo náramek vybavený RFID čipem nebo tetováním RFID; mimochodem, když hovoříme o těchto inkoustových tetováních RFID, které následně pracují s radiofrekvenčními vlnami, které mohou způsobit nádory, navštivte internetové stránky společnosti, která prodává tuto neblaze proslulou technologii – společnost, která se nazývá Somark Innovations: somarkinnovations.com. Všimli jste si této neuvěřitelné „náhody“ ?  Tato společnost má slovo „znamení“ (angl. mark) ve svém samotném názvu!). Také si všimněte existence „dočasného elektronického tetování“ obsahujícího RFID čip (viz www.wired.com/…/skin-printed-el…), které jsou umístěny na hřbetní straně ruky nebo na jiné části těla.

 

Pro lidi, kteří mají zájem o další vysvětlení a zdroje o spojení mezi čipem a znamením šelmy, vřele doporučuji tuto stránku: www.ridingthebeast.com/articles/epi-charagma-ch… .

 

O čísle 666 a k čemu se toto číslo vztahuje ?

 

Starý zákon byl napsán v hebrejštině. Lidé, kteří psali Nový zákon ve staré řečtině, často v úctě ke Starému zákonu používali tuto techniku: když psali, vpisovali do textu drobné odkazy na Starý zákon, aby ukázali, že jejich text je určitým rozšířením základního Starého Zákona. Když sv. Jan psal na ostrově Patmos knihu Zjevení, učinil zde určité propojení s pasáží ze Starého Zákona, a týká se to … čísla 666.

 

Co se týče znamení šelmy a čísla jejího jména v knize Zjevení, kapitola 13, je napsáno: „Je to číslo člověka, a jeho číslo je 666.“

 

Ve staré řečtině číslo 666 uvedené ve 13. kapitole Zjevení je jedním z výjimečných případů, kdy je číslo vyhláskováno: chi-xi-stigma. Všimněte si, že stigma vypadá jako had.

Stigma je číslo 6, ale je to také slovo.

 

Konkordance Jamese Stronga přiřazuje slovu stigma následující definici (srov. www.eliyah.com/cgi-bin/strongs.cgi): stigma stig’-ma ze základního stizo („píchnout“); vyrytí nebo vyražení značky (k rozpoznání vlastníka), tj. (obrazně) jizva služby: znak otroctví. Definicemi píchnutí, vyražení, a označení je stigma velmi blízko k definici slova charagma, které se používá pro znamení šelmy.

 

Proč je nám řečeno, že číslo 666 „je číslo člověka“ ?

 

V Bibli jsou pouze dvě pasáže, které se zmiňují o číslu 666: Jedna je v knize Zjevení, kapitola 13 (Nový Zákon) a pak pasáž ze Starého Zákony.

 

Tato pasáž ze Starého Zákona je v 1. knize královské, kapitola 10, a je to JEDINÉ místo v Písmu kromě Zjevení, které se k číslu 666 vztahuje.

 

V této pasáži královna ze Sáby navštěvuje krále Šalomouna a odhaluje všechno bohatství i obchodní, ekonomický a finanční systém ustanovený Šalomounem.

 

Král Šalomoun splnil královně ze Sáby každé přání, jež vyslovila. Navíc jí dal dary hodné krále Šalomouna. Pak se odebrala i se svými služebníky do své země.

 

VÁHA ZLATA, KTERÉ BYLO PŘIVÁŽENO ŠALOMOUNOVI ZA JEDEN ROK, ČINILA ŠEST SET ŠEDESÁT ŠEST TALENTŮ, mimo zlato od kupců a ze zisku obchodníků i od všech králů západua místodržitelů země.

 

Král Šalomoun dal udělat dvě stě pavéz z tepaného zlata; na jednu pavézu vynaložil šest set šekelů zlata. Dále dal udělat tři sta štítů z tepaného zlata; na jeden štít vynaložil tři hřivny zlata. Král je pak dal uložit do domu Libanónského lesa.

 

Král dal také udělat veliký trůn ze slonoviny a obložil jej ryzím zlatem. Trůn měl šest stupňů, vzadu nahoře byl zaoblen, po obou stranách sedadla měl opěradla a vedle opěradel stáli dva lvi. Na šesti stupních tam stálo z obou stran dvanáct lvů. Nic takového nebylo zhotoveno v žádném království.

Všechny nádoby, ze kterých král Šalomoun pil, byly zlaté a všechny předměty domu Libanónského lesa byly potaženy lístkovým zlatem; nic nebylo ze stříbra, to v Šalomounově době nemělo cenu. Král měl na moři zámořské loďstvo spolu s loděmi Chíramovými. Jednou za tři roky zámořské loďstvo přijíždělo a přiváželo zlato a stříbro, slonovinu, opice a pávy. Král Šalomoun převýšil všechny krále země bohatstvím i moudrostí.

 

Celá země vyhledávala Šalomouna, aby slyšela jeho moudrost, kterou mu Bůh vložil do srdce. Každý přinášel svůj dar: předměty stříbrné i zlaté, pláště, zbroj, balzámy, koně, mezky, a to rok co rok. Tak Šalomoun nashromáždil vozy a jezdecké koně; měl tisíc čtyři sta vozů a dvanáct tisíc jezdeckých koní. Rozmístil je ve městech pro vozbu a u sebe v Jeruzalémě. Král měl v Jeruzalémě stříbra jako kamení a cedrů jako planých fíků, jakých roste mnoho v Přímořské nížině. (1Kr 10,13-27)

 

Všimněte si místa, které ukazuje na váhu zlata, kterou Šalamoun ročně dostával. Bylo to 666 talentů zlata !  V tomto úryvku se tedy číslo šelmy vztahuje k člověku: Ke králi Šalamounovi.

 

A nyní se podívejme, co číslo 666 představuje:

 

Ve výše uvedeném úryvku můžeme vidět, že 666 je spojeno s bohatstvím a finanční, ekonomickou a obchodní silou, které Šalamoun dosáhl.

 

Jinými slovy, číslo 666 je finanční, ekonomický a obchodní systém a znamení šelmy bylo určeno k tomu, aby „nikdo nemohl kupovat ani prodávat, jedině ten, kdo má znamení nebo jméno té šelmy nebo číslo jejího jména.“.

 

Toto je tedy důvod, proč má šelma číslo 666: protože buduje finanční, hospodářský a obchodní systém bohatství !

 

A tak vše směřuje k tomu, že jednou z aplikací čipových implantátů bude, že z nich učiní elektronický platební prostředek, který je naprosto dematerializovaný (bezhotovostní společnost)! Vysvětlení je tedy jasné a spojení zřejmé, tím spíše, že bezhotovostní systémy se v posledních letech stávají stále více rozšířenými (viz marialeroux1.xooit.fr/t114-SOCIETE-SA…).

 

Jakmile se objevily čárkové kódy, elektronické čipy a první osobní počítače, bylo zdůrazňováno číslo 666. Například první PC, které firma Apple dala do prodeje, byl model 666 a byl prodáván za… 666,666 $. Firma Apple také inzerovala svou produkci reklamou vztahující se k biblické pasáži z knihy Genesis: zobrazuje Adama, který drží počítač, aby zakryl svou nahotu. Konečně i ve starém logu Apple je jablko, z něhož kousek chybí – jablko dědičného hříchu, do něhož kousla Eva.

 

Nyní jsou všechny banky a platby řízeny elektronicky a současná elektronika je založena na DIGITÁLNÍM systému, tedy na ČÍSLICÍCH.

 

Pochybné emblémy

 

Na některých čipech můžete najít erby. Abyste je mohli vidět, potřebujete elektronický mikroskop, protože jsou velmi malinké. Toto se nazývá „čipová heraldika“. Mezi erby, které někteří lidé našli na čipech, patří tento, který obsahuje ďábelskou symboliku:

 

Všimněte si tří žab, které silně připomínají úryvek z knihy Zjevení (Zj 16,13): „Tehdy jsem uviděl z úst draka, z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy podobné žabám.“ Všimněte si čísla 666 uprostřed tohoto emblému! Kromě toho má tento erb kulturní význam: takovýto erb se třemi žábami (ale bez čísla 666) je obecně nazýván ďáblovým erbem (srov. en.wikipedia.org/wiki/Common_toad) !

 

RFID čipy a čipové implantáty uznány za znamení šelmy !

 

Je důležité si uvědomit, že někteří křesťanští představitelé oficiálně uznali RFID čipy a mikročipy za znamení šelmy popsané v Apokalypse.

 

Například Byzantský katolický patriarchát na Ukrajině je odsoudil v dopise, který zaslal členům Kongresu Spojených států a také evropským představitelům. Pročtěte si důkazy a dopis na webových stránkách Patriarchátu: vkpatriarhat.org.ua/cz .

 

Řecká pravoslavná církev také odsoudila fyzickou přítomnost čísla 666 v čárkových kódech, ve smart kartách a také v pasech Schengenského prostoru. Z tohoto důvodu, se Synod řecké pravoslavné církve a synod církve na Krétě, stejně jako svatý kinot (řídící orgán) Hory Athos, obrátil na řeckou vládu, aby nepřijímala číselný kód 666 pro elektronické pasy! Viz související článek: www.ukraine.com/…/8467-schengen-z… .

 

Některé křesťanské církve kritizovaly RFID čipy a čipové implantáty jako znamení šelmy, zdaleka však k nim nepatří římskokatolická církev !  Tato církev, která se potýká se závažnými morálními problémy a také čelí obviněním ze zločinů proti lidskosti (pedofilie, genocida, praní špinavých peněz…), v nedávné době nutila kněze a zaměstnance Vatikánu, kteří chtějí mít přístup k archivům, nosit elektronické identifikační karty se zabudovaným RFID čipem !  Otřesné !  Odůvodnění podané Vatikánem souviselo s trapným úniky ve spojitosti se skandálem Vatileaks. Takže aby se zabránilo dalším únikům a byla posílena „bezpečnost“, Vatikán přijal toto totalitní opatření nařizující identifikační karty s vestavěným RFID čipem! Na tomto odkazu můžete najít článek, který dané rozhodnutí dokumentuje: vaticaninsider.lastampa.it/…/vaticano-vatile… .

 

Rozhodnutí Vatikánu o RFID identifikačních průkazech bylo také ostře odsouzeno Byzantským katolickým patriarchátem na Ukrajině. Zde je odkaz na webové stránky patriarchátu, kde je opublikován příslušný dopis, který Patriarchát zaslal do Vatikánu: vkpatriarhat.org.ua/cz .

 

Abychom to shrnuli: nebezpečí RFID čipů a čipových implantátů neohrožují pouze vaše zdraví, ale i všechny svobody a práva občanů. Kromě toho je zde velmi závažná duchovní hrozba, protože tyto čipy byly uznány některými – tedy pravověrnými křesťanskými církvemi za znamení šelmy. Znamení, vydává člověka, který jej přijme, Božímu hněvu.

 

Ze všech těchto důvodů vám mohu jen doporučit, abyste odmítli tento typ technologie a odporovali mu celou svou silou, celou svou duší a celým svým srdcem !

 

Čipové implantáty – znamení šelmy !

 

8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

 

Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je „zdokonalily“ anebo zvýšily možnost manipulace a kontroly mysli, těla a chování.

 

Mějte na paměti, že všechno, co je řečeno v této části studie, již existuje. Jestli jste o tom neslyšeli z masmédií nebo jste o tom do této doby neslyšeli vůbec, neznamená to, že se jisté věci neplánují bez vašeho vědomí.

 

Kybernetika a transhumanismus

 

Tato část technologie je (oficiálně!) pouze v prvních stádiích vývoje. Nicméně některé články, jako například článek, který vyšel ve Washington Post 28. srpna 2001 (francouzská verze: www.lemonde.fr, vydání z 15. listopadu 2001), nás nemůže nechat lhostejnými.

 

Ve zprávě se jedná o objev, který umožňuje interakci živých mozkových buněk s elektrickým obvodem z křemíkových prvků. Experiment spočíval ve vytvoření „částečně živého“ elektrického obvodu pozůstávajícího z četných šnečích neuronů přilepených k malým tranzistorům. Buňky komunikovaly vzájemně mezi sebou a s křemíkovými deštičkami.

 

Oč šlo v tomto vynálezu ?  O vývoj umělé sítnice a protézy, které by byly rozšířením lidského nervového systému (!) a pomáhaly by slepým znovu získat zrak a paralyzovaným „uvést předměty do pohybu pouhou myšlenkou“, o vytvoření počítačů, které budou tak vynalézavé a přizpůsobivé jako náš nervový systém, a o vytvoření generace robotů, které budou moci být skutečně nazvány „inteligentními“.

 

Roboti a lidé sdílejí dvě vlastnosti: jsou to OBOUSMĚRNÉ bytosti, a procházejí jimi elektrické impulsy (lidský nervový systém vysílá a přijímá elektrické impulsy). Tato obousměrnost znamená, že co jde jedním směrem, může jít také opačným. Roboti i lidi se řídí jak příkazy přicházejícími zevnitř, tak příkazy zvenčí. Zde je ukázka:

 

Příkazy zevnitř: jedná se o příkazy vycházející z mozku člověka nebo z robota. Tyto příkazy vycházejí skrze nervy (nebo skrze kabely robota) a umožňují pohyb končetinami (= motorické příkazy).

 

Příkazy zvenčí: Tyto příkazy jsou přijímány lidskou bytostí nebo robotem zvenčí skrze senzory (u člověka: oči, nos, uši, prsty, kůže a chuťové buňky; u robota: zvukový senzor, ultrazvukový senzor, infračervený senzor, senzor citlivý na světlo, kamery atd.). Tyto příkazy přicházejí zvenčí a jdou do mozku člověka nebo robota.

 

Právě tato obousměrnost a skutečnost, že k výměně informací může docházet díky elektřině procházející křemíkovými čipy a neurony, umožňuje vytvářet kyborgy, tedy bytosti, které jsou složeny částečně z živé organické hmoty, a částečně z elektronické, robotické a neživé hmoty.

 

Již nyní si můžeme představit, vedle úžasných a údajně „humanistických“ aplikací, nebezpečí této technologie, která si opravdu hraje s živými bytostmi! Konec konců, kybernetické paže a ruce byly vyvinuty a testovány na lidech v mnoha částech světa. Některé z těchto kybernetických končetin pracují také díky … mozkovým čipům !

 

Záminky používané pro zavedení kybernetiky jsou vždy stejné: za prvé se jedná o pseudolékařské výmluvy, které tvrdí, že léčí nebo pomáhají lidem prostřednictvím kybernetiky nebo implantátů, dále se jako odůvodnění podává modernost, pohodlí a pokrok, a dokonce je zde i projekt „vylepšení“ lidské bytosti dodáním „nových schopností“. Tento děsivý úmysl (fyzicky „vylepšit“ lidskou bytost) je součástí plánu transhumanistů. Transhumanisté jsou šílení geniální vědci, kteří chtějí jít za hranici lidských možností, aby prostřednictvím technologie učinili z člověka nesmrtelného „nadčlověka“ (tj. obnova starého nacistického mýtu o nadčlověku – Übermensch). Nyní mají transhumanisté (někdy nazývaní technologičtí progresisté) dokonce i své logo „technologické singularity“ reprezentované symbolem H+.

 

Nanotechnologie

 

Nanotechnologie je založena na „dobytí nekonečné malosti“. V tomto druhu technologie vědci pracují na škále nanometrů (nm). Jeden nanometr je miliardtina metru, neboli 80000krát méně než je tloušťka vlasu. Tato technologie tedy pracuje na molekulární či atomové úrovni.

 

Jako všechny ostatní technologie, které vynášejí „velké peníze“, i tato se snaží dosáhnout maxima, přičemž se chvástá „humanistickými“ a humanitárními vlastnostmi, ale ve skutečnosti s tím mohou být spojené nebezpečné aplikace (a už k tomu spějeme, jak uvidíte). Evropa chce vytvořit průmyslovou platformu nanotechnologie, a jen pro rok 2003 EU přidělila 700 000 milionů euro (!) na nanotechnologické výzkumy. Tolik peněz se nepochybně nedává na žádné charitativní účely…

 

Tedy Evropská Komise (včetně svého představitele, Philippe Busquina, bývalého belgického politika, který se stal evropským komisařem pro výzkum) nepokrytě a beze studu financovala mezi jiným projekty „DNA matric a biočipů“, aby byl vyvinut mikročip pro levné analýzy DNA. Je to smutné, ale je to pravda.

 

Naše stará dobrá Evropa tedy rozhodně není uchráněna !

 

Závažná otázka: Jaká jsou rizika zavedení nanočipů či nanorobotů do našeho těla? Neboť pokud tyto nanočipy mohou být používány k „lokalizování rakovinotvorných buněk“ nebo k léčení nemocí uvnitř lidského těla, proč by nemohly být používány k jeho zničení ?  To je nakonec přece jen otázkou záměru a programování…

 

Také je potřeba vědět, že v době, kdy toto čtete, jsou vyvíjeny technické a technologické snahy vytvořit identifikační nanočipy (které jsou pro lidské oko neviditelné) a implantovat je do lidského těla tím či oním způsobem. Některé projekty na nanoúrovni byly vyvinuty speciálně pro tento účel! Největší nebezpečí spočívá v malé velikosti těchto nanočipů: jsou pouhým okem zcela neviditelné a mohou být zavedeny do těla bez vědomí dané osoby, a to injekčně, požitím, inhalací nebo dokonce skrze póry v kůži !

 

Je třeba také poznamenat, že když se nanočástice dostanou do těla, mohou bez problémů procházet bariérou imunitního systému, a dokonce i hematoencefalickou bariérou, která chrání náš centrální nervový systém (takže jsme proti nim zcela bezbranní !)

 

Největší nebezpečí spočívá v riziku, že během pár let budeme schopni vyvíjet nanočipy určené k identifikaci, sledování a emocionální a hormonální kontrole, neboli ovládání, a rovněž ke kontrole mysli jedince! Zde je tedy další důvod, proč musíme začít bez zbytečného odkladu něco dělat !

 

Biometrie

 

Biometrie je věda, která vypočítává rozměry lidských orgánů, nyní se však používá spíše jako způsob kontroly a ověřování totožnosti. Když se zjistilo, že otisky prstů jsou stálé a unikátní, že jsou vytvořeny ještě před narozením a zůstávají stejné po celý život, náš starý „dobrý“ průmysl je bez jakýchkoli morálních zábran použil k vytvoření identifikačních systémů založených na otiscích prstů, morfologii ruky a na analýze vzorků DNA nebo na snímání a rozpoznávání oční duhovky (což je nejspolehlivější metoda).

 

Znovu nám však jsou sugestivně představovány „úžasné“ výhody a bleskový pokrok, které tato technologie nabízí. Pryč s hesly a chráněnými kódy, které jsou těžko zapamatovatelné – volají. Pryč s nebezpečím krádeže, zapomenutí nebo podvodného převodu atd. Samozřejmě se nepublikují žádné zprávy (nebo nejsou dostatečně zdůrazněny) o závažných důsledcích biometrie, pokud jde o ztrátu soukromí a svobody !

 

Technologie HAARP

 

Vysokofrekvenční aktivní polární výzkumný program (High-frequency Active Auroral Research Project) je projektem americké armády a naftové společnosti Apti-Arco. Tento program nahradil projekt „Star Wars“, s tím rozdílem, že HAARP je pozemní. HAARP je výkonný a polyvalentní; využívá ionosféru (vrstva atmosféry nad stratosférou, složená z ionizovaných částic, které jsou silně elektricky nabité) jako energetickou zbraň.

 

Pro úplnou informaci na toto téma můžete navštívit webové stránky, kde je velmi dobrý článek o HAARP: www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/haarp_mind_weat… .

 

HAARP je obrovské zařízení na několika hektarech a nachází se v Gakonu na Aljašce. Je to obrovská odlesněná a rovná plocha, lemovaná 48 anténami, které jsou 28m vysoké, a každá z nich je napojena na vysílač, který má o něco menší výkon než milión (!) wattů. Použití je následující: bombardují ionosféru extrémně vysokými frekvenčními vlnami, ionosféra se v důsledku toho přetváří na něco jako obrovské virtuální zrcadlo, které působí jako anténa. Tato virtuální anténa přenáší vlny velmi nízké frekvence, čímž dochází k vytvoření jakési „gigantické mikrovlnné trouby“ v určité části ionosféry. Vlny s extrémně nízkou frekvencí jsou pro nervový systém škodlivé a mohou umožnit ovládání i kontrolu mysli, způsobovat halucinace atd.

 

Použití HAARP:

 

- Přerušování všech druhů bezdrátové komunikace a vysílání;

- Zničení střel nebo raket na obloze, či způsobení selhání jejich elektronických radarů;

- Způsobení silných explozí, jejichž rozsah lze srovnat s atomovou bombou;

- Lokální změny počasí

- Ovlivňování lidského chování (Vzhledem k tomu, že již víme, že vlny mohou ovlivnit chování, a vzhledem k síle HAARP, si můžeme představit, k jak strašným věcem jej lze použít! Zde by také mohlo být propojení s mikročipovými implantáty: HAARP by mohl fungovat jako velmi silné relé pro družice nebo jako gigantický vysílač pro kontrolu a ovládání mysli celé populace !)

 

Těm, kteří se zajímají o HAARP, mohu nabídnout knihu napsanou Jeane Manning (pozn. avšak jiné knihy od této autorky rozhodně nedoporučuji) a Dr. Nickem Begichem pod názvem: „Angels don’t play this HAARP“ (srov. www.amazon.fr/…/0964881209).

 

Vakcíny z tekutých krystalů a nanovakcíny

 

Vakcíny z tekutých krystalů jsou jednou z novinek v očkování.

 

DNA se skládá z tekutých krystalů. Myšlenka vakcín z tekutých krystalů spočívá v injekční aplikaci „nahé“ DNA do organismu (například nitrosvalovým podáním). Ta je tvořena opakujícími se sekvencemi DNA, které jsou nosiči buněčné informace (tato DNA může být syntetická). Na tyto opakující se sekvence DNA jsou přesazovány buďto sekvence virové DNA nebo geny kódující virové nebo bakteriální proteiny. Integrace tohoto genetického materiálu do našich buněk je velmi rychlá a nemůžeme kontrolovat syntézu proteinů, které jsou vyrobeny později, protože jsou již včleněny do našeho genetického dědictví.

 

Problém je následující: když vám byla injekčně aplikována vakcína, kdo ví, co přesně obsahuje ?  Kdo ví, zda je to „klasická“ vakcína, nebo vakcína z tekutých krystalů? Dokonce i lékaři, co vám ji aplikuje, je to srdečně jedno.

 

Avšak otázka, která se zde nabízí, má opět vztah k ovládání a kontrole jedinců: není ta „cizí“ DNA, která je implantována prostřednictvím vakcíny, určitým druhem „antény“, která může být programována zvenčí a která je zavedena do našeho organismu, aby dosáhla cílů, které se mohou velmi lišit od humanistických zdravotních cílů ?

 

Jsme si skutečně jisti, že jakmile budou tyto (virové) částice a částice DNA včleněny do našeho organismu, že neexistuje žádné nebezpečí, že budou-li stimulované určitými vnějšími jevy (například přesná vlnová délka vysílaná družicemi, která může být přenášena mikročipovým implantátem v těle), nejenže nebudou aktivizovat náš imunitní systém, ale naopak inhibovat, až jej úplně paralyzují nebo budou produkovat toxiny a smrtelné viry? Bude to tedy určitá masová technika kontroly a ovládání používaná proti lidem, využívajíc jakousi buněčnou anténu, která bude zkratovat vědomí jednotlivce !

 

Někteří lidé se nad tím vážně zamýšlejí hlavně v Quebecku a v USA.

 

Existuje dobrá kniha Anny Givaudan (ve spoluautorství s Dr. Antoine ACHRAM), „Celui qui vient, tome 2 : Les Dossiers sur le Gouvernement Mondial“ („Spisy o světové vládě“), která velmi jasně hovoří o roli vakcín, roli, která rozhodně není ani trochu léčebná (některé mají dokonce velmi závažné nežádoucí účinky !  Tato kniha obsahuje část o mikročipech, avšak její téma – jedna světová vláda neboli nový světový řád – je daleko širší.

 

(Pozn.: Toto je jediná kniha Anny Givaudan, kterou bych doporučil, protože se opírá o závažné tiskové zprávy a podává pádné důkazy. Nicméně bych rozhodně nedoporučoval její další knihy, které jsou silně orientovány na duchovnost New Age, a tudíž nepodávají žádné důkazy nebo informace, jsou škodlivé a jejich četby je třeba se vyvarovat.)

 

Kromě toho V SOUČASNÉ DOBĚ EXISTUJÍ NANOVAKCÍNY OBSAHUJÍCÍ NANOČÁSTICE, KTERÉ JSOU VELMI NEBEZPEČNÉ PRO VAŠE ZDRAVÍ A KTERÉ JSOU TAK MALÉ, ŽE MOHOU PRONIKNOUT DO LIDSKÉHO ORGANISMU FORMOU POSTŘIKU, COŽ JIM UMOŽŇUJE PROSTOUPIT PÓRY KŮŽE NEBO STĚNOU SLIZNICE! Například, nanočástice byly nalezeny ve vakcínách H1N1, které byly uvedeny na trh v roce 2009 (viz mondialisation.ca/index.php) !

 

Navíc farmaceutické společnosti již začínají nanovakcíny vyrábět a testovat, například ruská společnost „Rusnano“ (srov. www.rosnano.ru/Home.aspx) !

 

Pouze „nepatrným“ problémem je, že nanočástice způsobuji velmi vážné zdravotní problémy, a mohou dokonce způsobit smrt !  Studie vypracovaná nemocnicí Chaoyang v Pekingu potvrdila, že nanočástice vyvolávají poškození plic a další maligní onemocnění u lidí (viz mondialisation.ca/index.php) !

 

Takže je zde další nebezpečí, které pod rouškou starostlivosti o „zdraví“, může způsobit velké škody !

 

F) Chemtrails

 

„Chemtrails“ (chemické stopy) jsou stopy chemikálií vypouštěných z reaktorů tryskových a jiných letadel. Avšak nejsou to běžné kondenzační stopy („contrails“) !

 

Naopak, chemtrails se skládají z chemických částic, které padají na obyvatelstvo ve vesnicích, nad nimiž letadlo spustilo svůj nebezpečný náklad !

 

Hlavní charakteristikou těchto chemických stop je jejich rozsah na obloze a jejich „životnost“: zpočátku vypadají jako kondenzační stopy, ale pak se rozšíří tak, že vypadají jako „velké mraky“ a někdy mohou zůstat na obloze více než 30 minut nebo i několik hodin než zmizí. Cíl těchto „chemických operací“ ještě není dobře znám: Testují odolnost populace vůči určitým chemikáliím nebo testují toxicitu těchto chemikálií ?  Mají za cíl šířit viry, nanočástice nebo bakteriologické zbraně nad určitým územím ?  Nebo napomáhat růstu skleníkového efektu ?  Nebo šířit chemikálie, které zvýší sílu a účinnost HAARP ?

 

Každopádně, jedna věc je jistá: vláda je většinou do těchto chemických operací zapojena a Kongres USA dokonce označil chemtrails za „exotické zbraně“. Více informací na téma chemtrails najdete na webové stránce (francouzsky): www.chemtrails-france.com .

 

G) Další prostředky, jak utlačovat nebo zotročovat lidské bytosti

 

V současné době je tolik prostředků, jak používat prostředí, zvířata či lidi jako pokusné králíky nebo jak z nich udělat bezduché zombie, že se nestačíme o všech podrobněji zmínit. Vzpomeňme například geneticky modifikované organismy (GMO), klonování či jiné genetické změny, a též „exotické“ zbraně, zbraně se směřovanou energií (DEW) či zbraně a programy CIA k ovládání a kontrole lidské mysli a chování. Pro přehled těchto programů CIA a globalistů, viz: www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/mind_control_in… .

 

Nedávno „vědci“ vytvořili biologický tranzistor a biologický počítač (viz www.independent.co.uk/…/biological-comp…).

 

Tento biologický počítač umožní „PŘEPROGRAMOVÁNÍ ŽIVÝCH SYSTÉMŮ“, což zjevně představuje riziko totalitních brutálností a totální biologické kontroly a ovládání jedinců !

 

Krátce řečeno, na základě těchto technologií a technik můžeme tvrdit následující: vždy jsou doprovázeny „úžasnými“ a „prospěšnými“ argumenty a úmysly, avšak tyto objevy často vycházejí ze sféry průmyslu nebo z vojenského prostředí, což z nich činí potenciální zbraně, protože jsou určeny výlučně pro účely moci, války a zisku za každou cenu.

 

Největší chybou lidstva je, že dnes jakoukoli věc, jakoukoli bytost a i ten nejvzácnější dar – život – považuje za pouhé zboží, a že podlehlo pokušení obětovat duchovní věci ve prospěch materiálních. Přichází čas, kdy budeme muset učinit důležité rozhodnutí: Buďto si vybereme změnu, která nakonec přinese nazpět skutečné hodnoty, anebo budeme nonšalantní a tolerantní vůči všem těm příšernostem, které se již dějí, ale v tom případě to bude bolestná cesta končící záhubou.

 

Svět skutečně potřebuje být informován, potřebuje, aby lidé reagovali, a potřebuje mnoho pravdivé, obětavé lásky, aby mohl zažít lepší časy.

 

A nyní přejděme k závěru…

 

9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

 

9. Závěr

 

Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě povzbudit, abys i ty informoval co nejvíce lidí o nebezpečí, které je už přede dveřmi a abys POVSTAL proti tomu, co proti nám už zosnovali některé světové organizace …

 

Zdá se ti realita příliš temná ?  Dobře, ale temnota není překážkou, abychom něco dělali. My jsme každého dne tvůrci osudu světa a zločinný systém, který je pro nás připraven, nebude moci uspět, pokud se lidé na celém světě vzepřou. Avšak musíme změnit své postoje a reagovat! Musíme mít odvahu zříci se svého pohodlíčka a projevit svůj nesouhlas. Navíc, musíme být informováni, ale zároveň musíme být prozíraví a podávané informace systematicky prověřovat (nezapomínejme, že masmédia jsou v područí vlády a součástí velkých nadnárodních organizací, které jsou kořenem problému, takže většinou podávají falešné nebo překroucené informace).

 

Jestliže se tvé srdce a mysl zachvěly či procitly při čtení této studie, pak prosím pokračuj v tomto misijním úkolu a informuj své přátele, svou rodinu a své kolegy nebo rozšiřuj tyto informace v největší možné míře skrze masmédia (v angličtině nebo jiném jazyce, neboť to musí slyšet všichni, celý svět to musí vědět a reagovat).

 

Světové katastrofě se můžeme vyhnout pouze tehdy, když všichni povstaneme proti plánům určité skupiny choromyslných lidí. Na druhé straně je mnoho dobrých knih a webových stránek (některé z nich jsou uvedeny v následujícím seznamu odkazů), které podávají doplňující informace. V případě pochybností ohledně faktů uvedených v této studii, ti tyto prameny pomohou přesvědčit se o pravdě.

 

Nezapomeň: Během II. světové války se těch pár lidí, kteří věděli o existenci táborů smrti nebo kterým se podařilo z těchto táborů uprchnout, snažilo upozornit veřejnost. Avšak jen málo lidí jim věřilo. Většina nemohla uvěřit, že lidé mohou být až tak krutí, že by se mohli dopouštět tak strašných věcí. A když tábory byly na konci války otevřeny, lidé byli zhrozeni.

 

Také nezapomeň: Nacisté a jejich nelidský systém se mohli ujmout vlády díky TICHÉMU SOUHLASU německých obyvatel! Pokud lidstvo zůstane lhostejné a bude jen krčit rameny nebo se nechá zmanipulovat propagandou sdělovacích prostředků, které nabízejí mikročip jako „zázračný výrobek“, můžeme si být JISTI, že mikročipový implantát se rozšíří a stane se univerzálním se všemi smutnými důsledky, které to s sebou nese, a že nastoupí světová diktatura!

Tato studie byla napsána s jediným cílem: varovat tě, abychom mohli uniknout strašné budoucnosti, a abys odmítl ten ďábelský mikročipový implantát !

 

MUSÍME POVSTAT A ŽÁDAT, ABY ČIPOVÉ (A NANOČIPOVÉ) IMPLANTÁTY BYLY DEFINITIVNĚ ZAKÁZÁNY A PROHLÁŠENY ZA NEZÁKONNÉ !

 

A prosím, nezakrývejte oči před pravdou: Naše země NEJSOU zaštítěny před touto pohromou. Některá setkání, kterých se Dr. Sanders účastnil a která se týkala „celosvětové vlády a měny“, se konala v Bruselu a Lucemburku, v samém srdci kdysi tak „čisté a čestné“ Evropy, kterou už zasáhla tato pohroma čipového implantátu !

 

Ať se stane cokoli, jestliže vám nebo vašim dětem bude někdo nabízet nebo vnucovat, abyste přijali mikročipový implantát, víte, co máte odpovědět! I KDYBY VÁS TO MĚLO STÁT COKOLIV, řekněte NE vašemu zotročení a zotročení budoucích generací, NE jednotnému myšlení a záhubě vaší nesmrtelné duše, NE znamení šelmy! ODMÍTNĚTE TUTO OHAVNOST MIKROČIPOVÉHO IMPLANTÁTU !

 

Řekni NE podkožním mikročipům !

 

Řekni NE mikročipovým implantátům !

 

10. Prameny a odkazy

 

1) V angličtině:

 

A) Webové stránky:

 

trumpetministries.net (webová stránka Carla W. Sanderse, kde jsou vysvětlena nebezpečí čipových implantátů, včetně ovládání a kontroly mysli)

 

www.angelfire.com/d20/philadelphians/MMEA.html (křesťanská webová stránka, která popisuje děsivá nebezpečí mozkového čipu M.M.E.A. – Multiple Micro Electrode Array – včetně nebezpečí ovládání těla a mysli)

 

www.antichips.com (webová stránka aktivistů, kteří bojují proti podkožním čipům – obsahuje 52stránkový článek s důkazy o tom, že podkožní čipy mohou vyvolat rakovinu)

 

vkpatriarhat.org.ua/en (webová stránka Byzantského katolického patriarchátu, který označil RFID čipy a čipové implantáty za znamení šelmy)

 

www.nocards.org (webová stránka amerického sdružení ochrany spotřebitelů CASPIAN)

 

www.spychips.com (webová stránka proti RFID, autorkami jsou Katherine Albrecht a Liz Mc Intyre)

 

www.veriteqcorp.com/index.html (webová stránka nechvalně známé společnosti VeriTeQ, která obchoduje s podkožními čipovými implantáty)

 

www.trovan.com (webová stránka evropské společnosti Trovan, která se rovněž zabývá obchodem s podkožními čipy)

 

www.prisonplanet.com (známá webová stránka Alexe Jonese; tvrdě odmítá program nového světového řádu a totalitní a znesvobodňující technologie)

 

amsterdam.nettime.org/…/msg00237.html

 

B) Knihy:

 

- Katherine Albrecht & Liz Mc Intyre, Spychips, How major corporations and government plan to track your every purchase and watch your every move (Špionské čipy: Jak velké firmy a vláda plánují sledovat každou vaši koupi a každý váš pohyb), Thomas Nelson, 2005, 288 stran, ISBN-10: 1595550208 ; ISBN-13: 978-1595550200. (Jedna z nejlepších informačních příruček o čipech, oceněna «Lysander Spooner Award» za přínos do literatury svobody. To si musíte přečíst !).

 

- Katherine Albrecht & Liz Mc Intyre, The Spychips Threat: Why Christians Should Resist RFID and Electronic Surveillance (Hrozba špionských čipů: Proč by se křesťané měli vzepřít RFID a elektronickému dohledu), Thomas Nelson, 2006, 288 stran, ISBN-10: 1595550216 ; ISBN-13: 978-1595550217. (Nejnovější verze knihy Spychips, varující zejména křesťany před strašným nebezpečím RFID a podkožních čipů).

 

- Jose M. R. Delgado, Physical Control of the Mind – Toward a Psychocivilized Society (Fyzická kontrola mysli – Směrem ke psychocivilizované společnosti), Harper & Row, 1969, 281 stran, ISBN-10: 0060110163 ; ISBN-13: 978-0060110161 (srov. www.freedomfchs.com/pcofthemindbydrjosed.pdf a www.mediafire.com/view ).

 

2) Ve francouzštině:

 

A) Webové stránky:

 

www.piecesetmaindoeuvre.com (webová stránka francouzské kooperativy z Grenoble, Pičces et Main-d’śuvre, organizace bojující proti čipovým implantátům, RFID, nanotechnologiím, NBIC a jiným „nekrotechnologiím“ – tj. technologiím smrti!)

 

contrelepucage.free.fr (francouzská webová stránka proti čipování zvířat: prohlédněte si informace o tom, co se připravuje, i nejnovější zprávy!)

 

secure.gn.apc.org/…/viewforum.php (francouzské fórum na Bilderberg.org shromažďuje informace proti čipům, novému světovému řádu, znesvobodňujícím technologiím… nepřehlédněte!)

 

catholiquedu.free.fr/…/MARQUE.htm (částečný francouzský překlad svědectví Carla W. Sanderse).

 

B) Knihy:

 

- Collectif Pičces et Main-d’śuvre, Terreur et Possession, Enquęte sur la police des populations ŕ l’čre technologique, Editions l’Echappée, 280 stran ; ISBN-13: 978-2915830-16-3. Viz: www.lechappee.org . Kniha, kterou si určitě musíte přečíst – pomáhá porozumět, k čemu spěje nelidská totalitní technologie.

 

- Collectif Pičces et Main-d’śuvre, RFID : la police totale – Puces intelligentes et mouchardage électronique, Editions l’Echappée, 80 stran ; ISBN-13: 978-2-91583026-2. Viz: www.lechappee.org .

- Collectif Pičces et Main-d’śuvre, Nanotechnologies/Maxiservitudes, éditions L’Esprit Frappeur, 2006, 137 stran; ISBN-10: 2-84405-226-6. (Vynikající kniha, kterou si musíte přečíst, jen za 5 euro !  Většinu textů je možné najít na stránkách francouzské kooperativy “Pičces et Main-d’śuvre”. Pro více informací o knize, viz: www.piecesetmaindoeuvre.com/spip.php . Tato kniha mluví o nebezpečích podkožních čipů, RFID a nanotechnologií.)

- Serge MONAST, Agence Internationale « Presse Libre Nord-Américaine », numéro spécial, volume 2, n° 4-8, avril-aoűt 1994, 153 stran. (srov. fr.scribd.com/…/Vaccins-Cristau… a www.mediafire.com/view). Toto speciální vydání obsahuje informace o čipových implantátech a vakcínách z tekutých krystalů.

 

POSLEDNÍ AKTUALIZACE/LAST UPDATE: KVĚTEN 2013.

 

Vic Flame.

 

Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině a Bělorusku podal tuto aktuální varovnou informaci k odvrácení autogenocidy slovanských národů. Byzantský patriarchát vydává tuto publikaci u příležitosti 1025. jubilea křtu Kyjevské Rusi.

 

Pro tuto východní misii uděluje autoru VICU FLAMOVI požehnání

 

+ Eliáš

patriarcha

+ Timotej OSBMr + Metoděj OSBMr

biskupové-sekretáři

vkpatriarhat.org.ua/cz

Lvov, 1.6.2013

 

 

ŽIVOT BEZ ČIPŮ = SVOBODA A LÁSKA, NEBO ŽIVOT S ČIPY V TĚLE = OTROCTVÍ A NELÁSKA.

2016

https://docplayer.cz/17712705-Zivot-bez-cipu-svoboda-a-laska-nebo-zivot-s-cipy-v-tele-otroctvi-a-nelaska.html

 

Klíčové informace k řešení problému lidmi budované Čipové totality !

 

www.neocipuj-se.cz

www.nejsme-otroci.cz

 

 

BLÍŽÍ SE ČIPOVÁ TOTALITA ?  V ČECHÁCH UŽ JE OČIPOVÁNO NĚKOLIK DESÍTEK LIDÍ

18.6.2017

https://roklen24.cz/blizi-se-cipova-totalita-v-cechach-uz-je-ocipovano-nekolik-desitek-lidi/

 

 

ID PRŮKAZ, PENĚŽENKA, KLÍČE VŠE VE VAŠÍ RUCE: ŠVÉDSKO SE POHYBUJE DO BUDOUCNOSTI S MIKROČIPOVÁNÍM | NOČNÍ NOVINKY

 

ID, WALLET, KEYS ALL IN YOUR HAND: SWEDEN MOVES INTO THE FUTURE WITH MICROCHIPPING | NIGHTLY NEWS

2019

https://www.youtube.com/watch?v=Ksw-arKvMPk

 

 

ČÍNSKÁ UMĚLÁ INTELIGENCE SE STANE NÁSTROJEM ÚTLAKU LIDÍ, VARUJE SOROS

 

https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/495519-cinska-umela-inteligence-se-stane-nastrojem-utlaku-lidi-varuje-soros.html

25.1.2019

 

„Rád bych varoval před smrtelným nebezpečím, které pro otevřené společnosti představuje umělá inteligence a strojové učení v rukou autoritářských režimů. Zaměřím se na Čínu, kde (prezident) Si Ťin-pching hodlá zajistit pokračování vlády jedné strany,“ prohlásil Soros na půdě Světového obchodního fóra v Davosu.

 

Americký miliardář maďarského a židovského původu tvrdí, že Čína pracuje na systematickém shromažďování dat v centralizované databázi, na jejímž základě jsou lidé „bodováni“ podle důvěryhodnosti.

 

„Algoritmy budou lidi na základě získaných dat hodnotit a posuzovat, jaké riziko představují pro vládu jedné strany, a na základě toho s nimi bude následně zacházeno,“ varuje Soros.

 

Umělá inteligence bude podle Sorose shromažďovat informace na základě monitorování chování občanů on-line.

 

Čína podle Sorose není jedinou zemí, která z hlediska vývoje a využití umělé inteligence představuje riziko. Je však nejmocnější a nejbohatší, proto z ní má filantrop největší obavy.

 

 

Čínský prezident je nejnebezpečnější nepřítel otevřené společnosti, prohlásil Soros

 

Americký finančník maďarského původu George Soros označil čínského prezidenta Si Ťin-pchinga za nejnebezpečnějšího protivníka otevřené společnosti. Čínské ministerstvo zahraničí se v pátek podle médií proti Sorosovým slovům ohradilo a obvinění označilo za nesmyslné. Soros svá slova pronesl na Světovém ekonomickém fóru v Davosu.

 

Soros, který skrze svou charitativní činnost podporuje liberální hodnoty, ve svém čtvrtečním projevu prohlásil, že Čína je nejbohatším, nejsilnějším a technologicky nejrozvinutějším autoritářským režimem na světě. „A to ze Si Ťin-pchinga dělá nejnebezpečnějšího protivníka otevřených společností,“ řekl Soros.

 

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí na dotaz novinářů řekla, že poznámky některých lidí, kteří překrucují pravdy i lži, jsou nesmyslné a nestojí za to je vyvracet. „Doufáme, že onen Američan je schopen opravit svůj postoj, nebýt krátkozraký a objektivně, racionálně a správně ohodnotit rozvoj Číny,“ řekla čínská mluvčí, kterou cituje agentura Reuters.

 

Vztahy mezi USA a Čínou zatěžují obchodní spory, které v loňském roce přerostly v obchodní válku, v jejímž rámci na sebe obě země vzájemně uvalovaly cla. Začátkem prosince se Washington a Peking domluvily na devadesátidenním obchodním příměří s tím, že během této doby se budou snažit vyjednat obchodní dohodu a vyhnou se zavádění dalších cel.

 

 

EVROPA JE V NEJVĚTŠÍM NEBEZPEČÍ ZA POSLEDNÍCH 70 LET, VARUJÍ OSOBNOSTI VČETNĚ KUNDERY

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/evropa-je-v-nejvetsim-ohrozeni-za-poslednich-70-let-varuji-o/r~a4b7d1b0215b11e9aaa70cc47ab5f122/

 

"Evropa je ve větším nebezpečí, než kdy byla za posledních 70 let… Pokud jde o Británii, doufám, že bude mít parlament ještě odvahu vyzvat ke druhému referendu. To by mohlo zemi zachránit před kalamitou brexitu a také nastoupit dlouhou cestu k záchraně EU," citoval v pátek deník The Guardian spisovatele Rushdieho.

 

Manifest vyzývá k akci "vpředvečer voleb", které se podle něj nesmí ponechat v rukou těch, kteří "pohřbí evropskou myšlenku". "Naléhavě musíme bít na poplach proti žhářům duše a ducha, kteří si od Paříže po Řím, se zastávkami v Barceloně, Budapešti, Drážďanech, Vídni a Varšavě, chtějí udělat táborák z našich svobod," píše se také v manifestu.

 

Jeho signatáři se označují za "evropské vlastence, kteří chápou, co je nyní v sázce". "Tři čtvrtiny století po porážce fašismu a 30 let po pádu Berlínské zdi nyní bojujeme novou bitvu za civilizaci," uvádí se rovněž v textu, který mimo jiné tvrdí, že na Evropu útočí "falešní proroci".

 

"Evropa byla opuštěna dvěma velkými spojenci, kteří ji v minulém století dvakrát zachránili před sebevraždou - jeden z nich je za Lamanšským průlivem a druhý za Atlantikem. Kontinent je zranitelný vůči nestoudnému zasahování Kremlu. Evropská myšlenka se nám rozpadá před očima," píše se též v textu.

 

Manifest vyzývá k akci před volbami do Evropského parlamentu, které budou letos v květnu. "Pokud se něco nezmění, tyto volby budou největší kalamitou, jakou jsme kdy poznali," varují signatáři. "Politika pohrdání inteligencí a kulturou bude triumfovat, dojde k explozi xenofobie a antisemitismu."

 

Celý text:

 

https://blisty.cz/

25.1.2019

 

Evropský kontinent čelí největší výzvě od třicátých let dvacátého století. Naléháme na evropské vlastence, aby se postavili proti ofenzívě nacionalistů, píší v dnes zveřejněném prohlášení 

 

Milan Kundera, Salman Rushdie, Elfriede Jelinek, Orhan Pamuk, Bernard-Henri Lévy

 

a pětadvacet dalších osobností

 

* * *

 

Myšlenka Evropy je ohrožena.


Ze všech stran přichází kritika, urážky a utíká se od této kauzy.


"Dost 'budování Evropy' !" vládne křik. Spojme se místo toho znovu se svou "duší národa" ! Objevme znovu svou "ztracenou totožnost !" To je agenda, kterou sdílejí populistické síly, jejichž vlna zaplavuje Evropu. Je jaksi jedno, že abstrakce jako "duše" a "totožnost" často existují jen v imaginaci demagogů.


Na Evropu útočí falešní proroci, kteří jsou opilí resentimentem, a v delíriu nad možností dostat se před světla ramp. Evropa byla opuštěna dvěma významnými spojenci, kteří ji v minulém století dvakrát zachránili před sebevraždou: jedním za kanálem La Manche a druhým za Atlantikem. Evropský kontinent je zranitelný vůči stále drzejším zásahům obyvatele Kremlu. Evropa jako myšlenka se nám rozpadá přímo před očima.


Toto je to jedovaté ovzduší, v němž se v květnu budou konat evropské parlamentní volby. Jestliže se něco nezmění, jestliže nenastane něco, co by zvrátilo ten rostoucí, sílící, naléhavý příliv, jestliže nevznikne  nový duch odporu, tyto volby budou nejkatastrofálnějšími, jaké jsme kdy zažili. Zvítězí v nich ničitelé. Pro ty, kdož stále ještě věří v dědictví Erasma, Danteho, Goetha a Komenského, bude jen ponižující porážka. Zvítězí politika pohrdání inteligencí a kulturou. Bude docházet k výbuchům xenofobie a antisemitismu. Postihne nás katastrofa.


My, nížepodepsaní, patříme k těm, kteří odmítají rezignovaně přijmout tuto blížící se katastrofu.


Počítáme se mezi evropské vlastence (skupinu, která je početnější, než se obecně usuzuje, ale která je často příliš mlčenlivá a příliš rezignovaná), kteří chápou, o co tady jde. Tři čtvrtě století po porážce fašismu a třicet let po pádu berlínské zdi vznikl nový boj o civilizaci.


Máme víru ve velkou myšlenku, kterou jsme zdědili a o níž jsme přesvědčeni, že kdysi byla onou jedinou silou, která byla dostatečně mocná na to, aby pozvedla národy Evropy nad sebe i nad jejich minulost plnou válek. Jsme přesvědčeni, že i dnes to zůstává jedinou silou, která je dostatečně ctnostná na to, aby dokázala porazit nové známky totality, která za sebou přitáhne starou bídu temných věků. To, o co všechno jde, nám zakazuje, abychom se vzdali.


Proto publikujeme tuto výzvu, abyste se přidali k nové vlně.


Proto tento apel k činům v předvečer voleb, které nechceme přenechat hrobníkům evropské myšlenky.

Proto tato výzva k tomu, abychom znovu pozvedli pochodeň Evropy, která, navzdory jejím chybám, jejím omylům i jejím občanským činům zbabělství, zůstává majákem pro všechny svobodné muže a ženy na této planetě.


Naše generace se mýlila. Jako stoupenci Garibaldiho v 19. století, kteří opakovali, jako mantru, “Italia se farŕ da sč” (Itálie se sama vytvoří), domnívali jsme se, že evropský kontinent se dokáže sám od sebe spojit, aniž by bylo nutno za to bojovat či pro to pracovat. To, říkali jsme si, je přece "směr historie".


Musíme se odstřihnout od tohoto starého přesvědčení. Nemáme volbu. Musíme nyní za myšlenku Evropy bojovat, anebo být svědky toho, jak zahyne pod vlnami populismu.


V reakci na nacionalistickou a identitářskou ofenzívu musíme znovu objevit ducha aktivismu či akceptovat, že nás obklopí a zahltí resentiment a nenávist. Naléhavě musíme bít na poplach proti těmto žhářům duše a ducha, kteří, od Paříže až po Řím, se zastávkami po cestě v Barceloně, v Budapešti, v Drážďanech, ve Vídni a ve Varšavě, chtějí spálit naše svobody.


V této podivné porážce "Evropy", která se objevuje na horizontu, tato nová krize evropského svědomí, která hrozí, že zničí všechno, co činilo naše společnosti velkými, čestnými a prosperujícími, spočívá větší výzva než kdy předtím od třicátých let dvacátého století: je to útok na liberální demokracii a její hodnoty.


Milan Kundera, Salman Rushdie, Elfriede Jelinek a Orhan Pamuk jsou spisovatelé. Bernard-Henri Lévy je filozof.


Další signatáři: Vassilis Alexakis (Atény), Svetlana Alexievich (Minsk), Anne Applebaum (Varšava), Jens Christian Grřndahl (Kodaň), David Grossman (Jerusalem), Ágnes Heller (Budapešť), Ismaďl Kadaré (Tirana), György Konrád (Debrecín), António Lobo Antunes (Lisabon), Claudio Magris (Terst), Ian McEwan (Londýn), Adam Michnik (Varšava), Herta Müller (Berlín), Ludmila Oulitskaďa (Moskva), Rob Riemen (Amsterdam), Fernando Savater (San Sebastián), Roberto Saviano (Neapol), Eugenio Scalfari (Řím), Simon Schama (Londýn), Peter Schneider (Berlín), Abdulah Sidran (Sarajevo), Leďla Slimani (Paříž), Colm Tóibín (Dublin), Mario Vargas Llosa (Madrid), Adam Zagajewski (Krakov)

 

 

---

 

 

SOCIALNI KREDIT CINA - VYHLEDANO V GOOGLU - TAM LZE SLEDOVAT BUDOVANI CINSKEHO TOTALITNIHO SYSTEMU - CIPOVE TOTALITY


https://www.google.sk/search?ei=l_QAXPnDC4v9kwWyzKSYCw&q=socialny+kredit+cina&oq=SOCIALNI+KREDIT&gs_l=psy-ab.1.0.0i13j0i22i30l4.3526.5977..8696...0.0..0.117.1543.6j9......0....1..gws-wiz.......0j0i131j0i67j0i22i10i30.NG1PbXXaH6U

 

ZDE NAPR. WIKIPEDIE Z 90 % CHVALI TENTO SYSTEM - JE TO JEDNIM Z DUKAZU, ZE ZA NIMI JSOU SILY TEMNA.

 

JINE CLANKY VETSINOU SOCIALNI KREDIT KRITIZUJI A VARUJI PRED VELKYM BRATREM, ORWELEM CI VARUJI Z BIBLE NEBO I Z WEBU www.neocipuj-se.cz

 

PODOBNE LZE SNADNO VYHLEDAT V GOOGLU CLANKY POD HESLEM CIPOVANI LIDI (BEZ MISTA, NEBO VE SVEDSKU, USA ...).

 

 

---

 

CINSKY SOCIAL CREDIT SYSTEM, ktery vam vyrazi dech i se zubama !  George Orwell tise v hrobe bledne zavisti, Cina dovedla jeho roman “1984” nejen do praxe, ale naprosto ho prekonala !  www.neocipuj-se.cz

 

https://aeronet.cz/news/video-cinsky-social-credit-system-ktery-vam-vyrazi-dech-i-se-zubama-george-orwell-tise-v-hrobe-bledne-zavisti-cina-dovedla-jeho-roman-1984-nejen-do-praxe-ale-naprosto-ho-prekonala/

 

Dobre varujeme lidi s Vesmirnymi Prateli z Nebe pred CIPOVOU TOTALITOU. Jiz 20 let.

 

 

 

---

 

 

JEDEN Z POZNATKŮ UŽITEČNÝ PRO LIDSTVO

 

DUTÝ MĚSÍC – HOLLOW MOON – jde o uměle vybudovanou ovládací základnu entit z Temných světů, ze které ovládají již cca 200 000 let do značné míry lidskou mysl pomocí specifických prostorových znaků ve specifických frekvencích pro každého člověka zvlášť (povrch je jen ponechanou kamufláží z původního přírodního tělesa, které je již dávno bez vulkanismu, neboť původní nitro je pryč). Dávným národům to bylo známo, záznamy jsou ve védách a v jiných prastarých zdrojích. Kultury po celém světě odkazují na to, co se nazývá ČAS PŘED MĚSÍCEM. V Africe říká kmen Zulu legendu, že Měsíc je vejce s odstraněným žloutkem a přivezen z dálky nebeskými draky, kteří jej dostali na oběžnou dráhu. Legenda říká, že když se sem přivedl Měsíc, Země se otočila a způsobila kataklyzma, kde velká povodeň téměř zničila lidstvo. Staré i dnešní přírodní národy, ačkoliv neměly mezi sebou spojení, sdílí stejný příběh o našem nejbližším kosmickém sousedovi.

 

Měsíc je draky přebudovaná bojová velká vesmírná loď a povrch má opatřen KLAMAVÝM HOLOGRAMEM (jehož prozrazující vlny byly ze Země nafilmovány – viz níže), který má u omezených lidských bytostí navodit dojem, že je to PŘIROZENÝ souputník planety Země – TAK TO ALE URČITĚ NENÍ !

 

Síly temna sem přišly manipulovat geneticky pozemskou rasu lidí s cílem, aby pro ně sloužili jako OTROCI na Zemi, později i ve Vesmíru. Dnes se mohou citliví lidé snadno napojit a zjistit mentálně, anebo se dozví od Vesmírných Přátel – Andělů z Nebes – viz níže. Obr. 4016, 2000 – 2004, 811, 1243, 2649 a obr. 179 stručné schéma 8,5 milionu let civilizací na Zemi na www.andele-nebe.cz

 

https://www.youtube.com/results?search_query=hollow+moon

 

 

POTVRZENÍ - JEMNÁ MĚSÍČNÍ VLNA NATOČENÁ V NĚMECKU

 

CONFIRMATION - SUBTLE LUNAR WAVE FILMED IN GERMANY

24.7.2014

https://www.youtube.com/watch?v=QBgCn7Kepds&t=56s

 

 

MĚSÍC JE UMĚLÝ A MŮŽEME TO DOKÁZAT: OBSERVATOŘ VETŘELCŮ

 

THE MOON IS ARTIFICIAL AND I CAN PROVE IT: ALIEN OBSERVATORY

11.11.2018

https://www.youtube.com/watch?v=DhTagWzkjHk

 

 

MĚSÍC NENÍ TO, CO SI MYSLÍTE - CO VIDĚLI, JE ŠOKUJE

 

THE MOON IS NOT WHAT YOU THINK - WHAT THEY SAW WILL SHOCK YOU

20.12.2020

https://www.youtube.com/watch?v=IjEwvvzJISQ

 

 

TAJEMSTVÍ MĚSÍCE, JE MĚSÍC UMĚLÁ DRUŽICE ?  NEBO MIMOZEMSKOU OBSERVATOŘ ?

 

SEGREDOS DA LUA, SERÁ A LUA UM SATÉLITE ARTIFICIAL ?  OU UM OBSERVATÓRIO ALIENIGENA ?

 

Zapni si automatický CZ překlad v nastavení videa.

 

https://www.youtube.com/watch?v=gva-g5lkN7k

 

Dutý Měsíc – Hollow Moon – umělá inženýrská konstrukce entit z Temných světů slouží především k ovládání pseudomyslí lidí na 90 – 95 % . Vysílací ovládací antény jsou pod kamuflovaným povrchem Měsíce – pod přivrácenou stranou neustále nasměrované na planetu Zemi – ovládací vlny energií prochází i přes planetu Zemi na opačnou stranu povrchu, kde také ovládá lidské obyvatele. Dávné národy měly hojně ve vědomostech období PŘED Měsícem – to když ještě byli v Nebi, a období PO Měsíci dosud. Tato umělá konstrukce draků sem byla přivezena k ovládání psudomyslí lidí, protože lidé již propadli díky chybným životním volbám z Nebes z Andělských společností do zóny vymístění (tento černý Vesmír) na tuto planetu Zemi. Při přivezení Mesíce došlo k mohutnému gravitačnímu rázu na planetu Zemi, který způsobil obrovské ZEMĚTŘESENÍ a obrovskou POTOPU.

 

Dnešní ovládání lidských myslí dosahuje 90 – 95 % – to je ta logická část mysli, intuitivní mysl – skutečnou a svoji mysl lidé používají jen na 5 – 10 %, např. při venčení psa venku v přírodě. Lidé se sami dopracovali za 200 000 let do pozice 90 %-ních loutkolidí, ale vinu mají v Sobě, nikoli ve vládnících, iluminátech nebo v ještěrech z pekla. Jedině v Sobě, svými chybnými volbami svým ovládačům dělají stále spolehlivější a výkonnější Otroky se stále lepšími technologiemi, které mají původ v Temných světech a jejich autoři chtějí investovanou energii i se ziskem zpět. Jejich cíl je pomocí loutkolidí dobýt Nebeské světy a samotného Stvořitele Prvotního všeho a všech – to se ovšem nikdy nepodaří. To je jen jejich záměr. Záleží jen na lidech, co si zvolí v každodenním životě, jestli Otročení na nějaké nemocné trosky, anebo vnitřně a vztahově hodnotný, harmonický, zdravý a šťastný život.

 

Obr. 4016 na www.andele-nebe.cz

 

Pro doplnění, dnes po 50. roku života jen velmi těžko najdete zdravého člověka, a tento stav se stále zhoršuje. Dnešní český prezident tuto situaci jen zobrazuje a dokumentuje.

 

Viz www.andele-nebe.cz – obr. 2000 – 2003 a další, také v jiných jazycích, také podrobně rozepsáno v textových zdrojích Rozhovory s poučením od mých přátel z vesmíru (4500 stran) a Nové zjevení (860 stran).

 

Viz http://www.co-jist.cz – článek (204) Zdravá životospráva a tam Desatero zdraví (str. 646).

Nikdo se nemůže divit, že takoví “vědci” takto reagují – mlčením – na významné objevy od lidí mimo jejich naprogramované řady.

 

Jedinečné FILMY k objasnění:

 

Den, kdy se zastavila Země – The day the Earth Stood Still (USA - KANADA) 2008

 

Momo – Děvčátko Momo a ukradený čas (DE - IT) 1986

 

Náš domovNosso lar (BR) 2010

 

Nádherná zelenáLa belle verte (FR) 1996 – výjimečně odhalené ovládání lidí, vypnout se ale snadno nedá, jen se loutkolidem vyhnout

 

Další množství doporučených filmů jsou na  www.andele-nebe.cz

 

To vám píše neovladatelný – Ivo A. Benda.

 

 

---

 

 

ČIPOVÁNÍ LIDÍ (POLOŠERO - ČT)

6.9.2018

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10318730018-polosero/218562222000001-polosero-cipovani-lide/titulky

 

 

VÍTEJTE V TOTALITĚ  !

 

https://www.hnuticesta.cz/26-hnuti-cesta/blogy-a-videa/nase-blogy/39-vitejte-v-totalite

 

 

ČÍNA BUDUJE „ORWELLA NA STEROIDECH“ A MĚNÍ POJETÍ LIDSKÝCH PRÁV. MŮŽE TO DOPADNOUT I NA NÁS

 

https://www.info.cz/svet/cina-buduje-orwella-na-steroidech-a-meni-pojeti-lidskych-prav-muze-to-dopadnout-i-na-nas-39800.html

 

Podrobnější popis budované čipové totality.

 

 

CO JE ČÍNSKÝ „SOCIÁLNÍ KREDIT“ A JAK FUNGUJE ?

 

https://www.kybez.cz/clanky/detail?urltitle=co-je-cinsky-socialni-kredit-a-jak-funguje-

 

Schéma čínského sociálního kreditu.

 

 

KYBERNETICKÁ ŠACHOVNICE #3: ČÍNA

 

https://www.kybez.cz/clanky/detail?urltitle=kyberneticka-sachovnice-3-cina

 

Moderní technologie dnes patří mezi nástroje čínské zahraniční politiky. Cílem Pekingu je stát se co nejrychleji globálním technologickým lídrem a využít toho k revizi současného geopolitického uspořádání světa.

 

Marxisté chtějí vytvořit silnou centrální Čínu se soustavou na ní závislých loutkových či spřátelených zemí a kolonizovat spřátelených zemí a kolonizovat co nejvíce států. V rámci 5G sítí drží Číňané obrovský náskok, který používají k tomu, aby získali přístup k datům západních zemí.

To odhalila stále běžící kauza společností Huawei a ZTE. Kromě využití cizích dat uložených v systémech, které Číňané poskytují, se Říše středu zabývá i cílenou špionáží a útoky na své oponenty. S tímto jevem se setkaly vlády Singapuru, USA, Austrálie, Kanady či společnosti Google, LinkedIn, Yahoo nebo Adobe. Peking se všemožně snaží oslabit moc a jednotu Západu, o čemž svědčí i jeho aktivity v Evropě, Africe i v Tichomoří. 

 

Současná rudá Čína je velmi aktivní a pro některé také velice nebezpečnou figurkou na globální kybernetické šachovnici.

Čínských marxistům se povedlo spojit Umění války, Rudou knížku a moderní technologie do jedné efektivní politiky.  

 

Západ dělá totéž, jen s jinou ideologií.

 

 

INFORMAČNÍ PEKLO ANEB ROLE IT V SEVERNÍ KOREJI

 

https://www.kybez.cz/clanky/detail?urltitle=informacni-peklo-aneb-role-it-v-severni-koreji

 

 

GASUDARJON ANTI-ILUMINAT ANDROMEDA

24.2.2019

https://www.youtube.com/watch?v=t_zU9H5IlSg

 

Vatikán a Katolická církev v rukách Jezuitů je genocidní teroristický stroj na zabíjení lidí a likvidace národů.

 

 

ČÍNA – SOCIÁLNÍ KREDIT

 

https://www.google.sk/search?q=%C4%8D%C3%ADna+soci%C3%A1ln%C3%AD+kredit&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjEwO_akNrjAhWEL1AKHQ2bByEQ_AUIESgB&biw=1187&bih=747#imgrc=_

 

Vyhledání: Zde si najdete dostatek informací o čínské totalitním sociálním kreditu.

 

 

VÍTEJTE V TOTALITNÍM IMPÉRIU. JSTE VHODNÝ, NEBO VYVRHEL ?

13.3.2019

https://video.aktualne.cz/social/vitejte-v-totalitnim-imperiu-jste-vhodny-nebo-vyvrhel/r~974aadc8459011e9b2a00cc47ab5f122/

 

 

V ČÍNĚ NASAZUJÍ ROZŠÍŘENÍ VELKÉHO BRATRA. „SOCIÁLNÍ KREDIT“ MÁ ROZHODOVAT O OBČANECH

17.4.2018

https://www.lupa.cz/clanky/v-cine-nasazuji-rozsireni-velkeho-bratra-socialni-kredit-ma-rozhodovat-o-obcanech/

 

 

PRVNÍ DIGITÁLNÍ DIKTATURA ?  ČÍNSKÝ SOCIÁLNÍ KREDIT SE ZAČAL TESTOVAT NA LIDECH

6.12.2018

https://www.svetandroida.cz/cinsky-socialni-kredit/

 

 

JAKO 1984 ?  ČÍNA CHYSTÁ MRAZIVÝ SYSTÉM SOCIÁLNÍCH KREDITŮ

15.1.2017

https://www.forum24.cz/jako-1984-cina-chysta-mrazivy-system-socialnich-kreditu/

 

 

ČÍNA ZNÁMKUJE CHOVÁNÍ LIDÍ NA INTERNETU. TEĎ JE SYSTÉM DOBROVOLNÝ, BUDE POVINNÝ

23.4.2018

https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2458294-cina-znamkuje-chovani-lidi-na-internetu-ted-je-system-dobrovolny-bude-povinny

 

 

STUDENTI A DĚLNÍCI V ČÍNĚ SPOJILI SÍLY A BOJUJÍ ZA PRÁVA PRACUJÍCÍCH. KOMUNISTICKÉ VLÁDĚ SE TO NELÍBÍ

14.2.2019

https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2733464-studenti-a-delnici-v-cine-spojili-sily-a-bojuji-za-prava-pracujicich-komunisticke-vlade

 

 

KNIHA 1984 GEORGE ORWELLA OŽÍVÁ: VELKÝ BRATR SLEDUJE A ZNÁMKUJE MILIONY LIDÍ V ČÍNĚ

 

https://www.elektrina.cz/velky-bratr-v-cine-socialni-kredit

 

 

MILIONY LIDÍ S NÍZKÝM ‚SKÓRE‘ NESMÍ NASEDNOUT DO LETADLA ČI VLAKU. ČÍNA ZABLOKOVALA 23 MILIONŮ LETENEK A LÍSTKŮ

 

https://www.lidovky.cz/svet/miliony-lidi-s-nizkym-skore-nesmi-nasednout-do-vlaku-ci-letadla-cina-zablokovala-23-milionu-listk.A190302_104122_ln_zahranici_zdp

 

http://www.autoforum.cz/zajimavosti/miliony-cinanu-s-nizkym-socialnim-kreditem-maji-zakazano-jakkoli-cestovat/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

https://eurozpravy.cz/zahranicni/asie-a-australie/250616-miliony-lidi-nesmi-do-letadel-a-vlaku-cina-zakazala-cestovani/

 

https://ac24.cz/-/orwell-se-nepletl-a-je-tadz-23-milionu-cinskych-obcanu-zakaz-cestovani?redirect=%2F

 

Pointa v ovládání lidí je v tom, že k oprávněným trestům za zla (i když bez soudu) sociální kredit přidává TRESTY NEOPRÁVNĚNÉ, za činy, keré zly nejsou – svobodné názory a DOBRA, anebo jsou zly zanedbatelnými.

 

 

MAĎARSKO ODHLASOVALO ZVÝŠENÍ PŘESČASŮ Z 250 NA 400 HODIN ROČNĚ - OPOZICE OZNAČILA ZÁKON ZA OTROKÁŘSKÝ


https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/491865-vladni-poslanci-v-madarsku-za-bourlivych-okolnosti-zvysili-lidem-prescasy.html

 

OPOZICE PROTESTOVALA PISKANIM A ROZHAZOVALA SHORA LETAKY - OTROKARSKY ZAKON.

 

NASE INFO SVETELNE O ZOTROCOVANI LIDI JE NAPROSTO AKTUALNI www.nejsme-otroci.cz

 

 

ANI TENTO TEXT NENAPSAL ROBOT. UMĚLÁ INTELIGENCE NAŠTĚSTÍ NEVÍ, CO JE SVOBODA SLOVA

 

https://nazory.aktualne.cz/komentare/tento-text-nenapsal-robot-umela-inteligence-nastesti-nevi-co/r~ceac132c465a11e9819e0cc47ab5f122/

 

 

SENÁT VELMI TVRDĚ ZAÚTOČIL NA ZEMANA: PŘIJAL MIMOŘÁDNĚ OSTROU REZOLUCI PROTI ČÍNĚ

 

https://www.reflex.cz/clanek/komentare/93949/senat-velmi-tvrde-zautocil-na-zemana-prijal-mimoradne-ostrou-rezoluci-proti-cine.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

ČÍNA VYŘEŠILA ZÁŠKOLÁCTVÍ. STUDENTY OBLÉKLA DO STEJNOKROJŮ S GPS LOKÁTORY

 

https://cdr.cz/clanek/cina-vyresila-zaskolactvi-studenty-oblekla-do-stejnokroju-s-gps-lokatory

 

 

BEZHOTOVOSTNÍ NEVOLNICTVÍ

 

https://www.euro.cz/blogy/bezhotovostni-nevolnictvi-1441066

 

 

PROTI BEZHOTOVOSTNÍ EKONOMICE SE STAVÍ STÁLE VÍCE AMERICKÝCH MĚST

 

V článku ovšem není ani slovo o nebezpečné možnosti totální kontroli lidí – sledování, kdo, kolik, kdy, kde komu a za co platí.

 

http://ekonomicky-denik.cz/bezhotovostni-ekonomice-se-stavi-stale-vice-americkych-mest/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu&fbclid=IwAR0kbkDse5iN7x_yU2KDF1izkbdBvUNy4G7b6usR6FlxuQCnibBhQSJpqJg

 

 

BOJ PROTI HOTOVOSTI SE VYOSTŘUJE

 

https://pravyprostor.cz/boj-proti-hotovosti-se-vyostruje/?fbclid=IwAR2Dm5TIMZfARcwiEfKeM32HB3VGVT0TuWPFU0-YvKrFmSza6u1uDJBuA0w

 

 

ZMÍTÁME SE MEZI WORKOHOLISMEM A PROKRASTINACÍ. UŽ SE NEUMÍME FLÁKAT, TO JE ZLÉ

 

Lidé jsou stále větší otroci.  www.nejsme-otroci.cz

 

https://nazory.aktualne.cz/komentare/zmitame-se-mezi-workoholismem-a-prokrastinaci/r~d658c3664edb11e9b5e8ac1f6b220ee8/

 

 

ANALYTIK: JSME JAKO OVCE NA PORÁŽKU, ZRUŠTE SI FACEBOOK. UKRADL VAŠI IDENTITU A JE NEBEZPEČNĚJŠÍ NEŽ RUSKO

 

https://www.reflex.cz/clanek/prostor-x/94098/analytik-jsme-jako-ovce-na-porazku-zruste-si-facebook-ukradl-vasi-identitu-a-je-nebezpecnejsi-nez-rusko.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

FACEBOOK PO CELÉM SVĚTĚ LOBBOVAL PROTI OCHRANĚ SOUKROMÍ, TVRDÍ SERVER

3.3.2019

https://www.novinky.cz/internet-a-pc/498788-facebook-po-celem-svete-lobboval-proti-ochrane-soukromi-tvrdi-server.html

 

 

PRŮLOM VE VÝVOJI KVANTOVÝCH POČÍTAČŮ PŘICHÁZÍ Z ČESKA

 

https://kryptomagazin.cz/prulom-ve-vyvoji-kvantovych-pocitacu-prichazi-z-ceska/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

NEJLEPŠÍ TELEFON OD XIAOMI SE VYPRODAL ZA MINUTU

 

https://www.novinky.cz/internet-a-pc/mobil/499347-nejlepsi-telefon-od-xiaomi-se-vyprodal-za-minutu.html

 

 

KONEC INTERNETU, JAK HO ZNÁME. NOVÁ SMĚRNICE EU ŽENE PŘED VOLBAMI DO ULIC DAVY LIDÍ

26.2.2019

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/konec-internetu-jak-ho-zname-nova-smernice-eu-zene-pred-volb/r~17cc248a38ea11e9a305ac1f6b220ee8/

 

Další krok budování čipové totality pomocí UI (dřív to technicky nešlo) www.neocipuj-se.cz

 

 

ROZRUCH VE SNĚMOVNĚ. KLAUS MLADŠÍ PŘIROVNAL PŘIJÍMÁNÍ ZÁKONŮ KVŮLI EU K ŽIDOVSKÝM TRANSPORTŮM

12.3.2019

https://www.lidovky.cz/domov/klaus-mladsi-prirovnal-prijimani-zakonu-kvuli-evropske-unii-k-zidovskym-transportum.A190312_170101_ln_domov_ele

 

Klaus ml.:

 

„57 procent návrhů zákonů jsou nařízení EU, kde my jako ovce pro to zdviháme ruku a v nějaké podobě to posíláme dál“. Nařízení GDPR označil jako kravinu.

 

 

AUTA OVLÁDNE ‚VELKÝ BRATR‘. MAJÍ MÍT OMEZOVAČE RYCHLOSTI A ALKOHOLOVÉ ZÁMKY

16.3.2019

https://www.lidovky.cz/byznys/auto/auta-ovladne-velky-bratr-budou-mit-omezovace-rychlosti-a-alkoholove-zamky.A190315_181856_ln-auto_vlh

 

 

UŽ ZA TŘI ROKY NÁM BUDOU AUTA AKTIVNĚ HLÍDAT RYCHLOST

27.3.2019

https://www.garaz.cz/clanek/uz-za-tri-roky-nam-budou-auta-aktivne-hlidat-rychlost-21001426?dop-ab-variant=0&seq-no=1&source=hp

 

A hlavně velmi chtějí lidem šmírovat život v autech – počínaje automobilkami, přes tzv. bezpečnostní služby, až po nejrůznější špicly.

 

K čemu je tu právní systém a právníci, právo na soukromí atd. ???  K ničemu.

 

 

AUTA MAJÍ MÍT POVINNĚ OMEZOVAČ RYCHLOSTI

30.3.2019

https://www.novinky.cz/ekonomika/501223-auta-maji-mit-povinne-omezovac-rychlosti.html

 

 

HROMADENÍM ZBRANÍ PROTI ICH POUŽITIU. DOKEDY EŠTE ?

25.3.2019

Zotročování lidí zbrojením a vzájemné zastrašování zbraněmi – kdy loutkolidé skončí s loutkováním řízeném entitami z Temných světů ?

 

www.nejsme-otroci.cz

 

https://zurnal.pravda.sk/neznama-historia/clanok/506589-hromadenim-zbrani-proti-ich-pouzitiu-dokedy-este/

 

 

ZAGER & EVANS - IN THE YEAR 2525

4.10.2014

Píseň varuje před možností čipové totality v roce 2525. Pod písní je en text (překladačem Google cz lze přeložit)

 

https://www.youtube.com/watch?v=zKQfxi8V5FA

 

 

JAK ZNĚL POSLEDNÍ VZKAZ STEPHENA HAWKINGA ?  JEDNOHO DNE NÁS ZNIČÍ SUPERLIDÉ

20.4.2021

https://www.flowee.cz/civilizace/5256-naplni-se-posledni-vzkaz-stephena-hawkinga-pry-nas-znici-superlide?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

Varování před touto situací není nové, mnohem podrobněji je uvedeno v knize NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA na www.andele-nebe.cz a za uvedenými zájmy jsou pseudotvůrci – velmi zlé entity z Temných světů.

 

http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/cz_nove_zjeveni_pana_jezise_krista.htm

 

 

5G SPUSTÍME VÁLKU PROTI LIDSTVU !  SILNÉ VAROVÁNÍ VYSOCE POSTAVENÝM ČLENŮM V OSN

23.3.2019

https://ac24.cz/-/5g-spustime-valku-proti-lidstvu-silne-varovani-vysoce-postavenym-clenum-v-osn?redirect=%2F

 

Veteran MD Drops Bombshell About 5G Technology Dangers At 5G Hearing

31.10.2019

https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=1Qt5B39LB7c

 

Tyto technologie podstrčili lidem ještěři z pekel za účelem jejich zotročení. Ničení zdraví lidí je pro ně podružné.

 

Předpokládá se, že 5G je obzvláště nebezpečná ze čtyř různých důvodů:

 

1.   Mimořádně velký počet antén, které jsou plánovány.

2.   Velmi vysoké energetické výstupy, které budou použity pro zajištění průniku.

3.   Mimořádně vysoká úroveň pulsace.

4.   Zjevná vysokoúrovňová interakce frekvence 5G na nabitých sestavách, pravděpodobně zahrnujících nabité sestavy snímače napětí.

 

Nejprve hovoří o současných bezpečnostních pokynech pro technologie 2g/3g /4g, a správně poukazuje na to, že vládou schválené pokyny ignorují jakékoliv nežádoucí účinky, které se vyskytnou v dávkách nebo vystavování se jim pod hranicí těchto uvedených pokynů. Jinými slovy, jak profesor Pall upozornil, pokud jde o bezpečnost, postrádají tyto pokyny smysl.

 

Dále pokračuje diskusí o osmi způsobech, kterými tato technologie nepříznivě ovlivňuje lidské zdraví, a cituje rozsáhlou vědeckou dokumentaci:

 

  1. Snížená plodnost
  2. Neurologické/neuropsychiatrické účinky
  3. Poškození buněčné DNA
  4. Aptóza - naprogramovaná smrt buněk
  5. Oxidační stres a poškození volných radikálů
  6. Endokrinní (hormonální) účinky
  7. Nadbytek intracelulárního vápníku
  8. Rakovina

 

Profesor Pall se v závěru zprávy vyjadřuje při popisování 5G naplno, a tvrdí, že „zavedení 5G je naprosto šílené“.

 

Následující prezentace je mimořádně cenná pro všechny, kdo chtějí lépe pochopit, o co se jedná, a také jak s tím bojovat.

 

Dr. Pall je pouze jedním z mnoha profesionálů, kteří vydali stejné varování, přesto zavádění technologie 5G pokračuje bez jakýchkoliv prodlev.

Dr. Martin Blank z katedry fyziologie a buněčné biofyziky na Kolumbijské univerzitě shrnuje jeho hodnocení:

 

„Vytvořili jsme něco, co nám škodí, a vymyká se kontrole. Před Edisonovou žárovkou bylo v našem prostředí jen velmi málo elektromagnetického záření. Úrovně, které máme dnes, jsou mnohonásobně vyšší, než úrovně v přirozeném prostředí, a rychle rostou kvůli všem novým zařízením, která toto záření vydávají. Pokud to řeknu otevřeně, poškozují živé buňky v našem těle a mnoho z nás to předčasně usmrtí.“ ~ Dr. Martin Blank

 

Dr. Sharon Goldbergová, interní lékařka a profesorka, se vyjádřila k 5G, když měla projev k americkému Senátu.

 

„Bezdrátové záření má biologické účinky. Tečka. To už není předmětem diskuse, když se podíváte na PubMed (tj. volně přístupná databáze z oblasti medicíny, pozn. překl.) a nezávislé posudky. Tyto účinky jsou pozorovány u všech životních forem; rostliny, zvířata, hmyz, mikroby. V případě lidí máme nyní jasné důkazy o rakovině: o tom není pochyb. Máme důkazy o poškození DNA, kardiomyopatii, která předchází městnavému srdečnímu selhání, neuropsychiatrických účincích… 5G je netestovaná aplikace technologie, o které víme, že je škodlivá; víme to na základě vědy. V akademických kruzích se to nazývá výzkum lidských subjektů.“ ~ Dr. Sharon Goldbergová 

 

 

PO MYNÁŘOVI JE NA ŘADĚ PREZIDENT ZEMAN. SENÁTOR LÁSKA NA NĚJ CHYSTÁ ÚSTAVNÍ ŽALOBU

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/po-mynarovi-je-na-rade-prezident-zeman-senator-laska-chysta-ustavni-zalobu-65243?seq-no=6&dop-ab-variant=&source=article-detail

 

 

VE SVĚTĚ SE SPOUŠTÍ NOVÁ ŽELEZNÁ OPONA. NA KTERÉ STRANĚ ZŮSTANE ČESKO ?

 

https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/ve-svete-se-spousti-nova-zelezna-opona-na-ktere-strane-zustane-cesko.A190122_161046_firmy-trhy_kain

 

 

USA A RUSKO ZLIKVIDOVALY OD ROKU 1987 TISÍCE BALISTICKÝCH RAKET. NYNÍ SMLOUVA KONČÍ

 

https://infografiky.ihned.cz/balisticke-rakety/r~0a189100296011e991e8ac1f6b220ee8/

 

 

KAM MIZÍ PENÍZE Z PLATU - JDE O PROCENTUÁLNI ČÁSTKY


https://eurozpravy.cz/domaci/zivot/247800-cista-versus-hruba-mzda-kam-presne-mizi-penize-z-naseho-platu/

 

NĚCO JINÉHO BY BYLO, KDYBY BYLY STANOVENY PEVNÉ CASTKY, NIKOLI PROCENTUÁLNÍ.

 

TAKTO JE ČLOVĚK DOKONALE VYSÁVÁN.

 

www.nejsme-otroci.cz

 

 

PROTI CENZUŘE. KLAUS ML. ŽÁDÁ AŽ TŘI ROKY VĚZENÍ ZA PORUŠENÍ SVOBODY PROJEVU NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

 

https://echo24.cz/a/Sxpwp/proti-cenzure-klaus-ml-zada-az-tri-roky-vezeni-za-poruseni-svobody-projevu-na-socialnich-sitich

 

Klaus ohlásil přípravu předlohy už loni v létě. „Svoboda slova je jedním ze základů naší civilizace. Lidé mají právo sdělovat své názory, chytré i hloupé, inspirativní i provokativní. Hranice je velmi tenká,“ uvedl tehdy Klaus. Svobodný internet je podle něho důležitou součástí svobody slova, když naboural monopol tradičních médií.

 

Poslední dobou podle Klause vzniká tlak dostat internet pod kontrolu. „Spousta lidí je blokována za naprosto nevinné názory nebo prostě názory vyplývající z jejich smýšlení,“ soudí. Odmítl argumenty, že sociální sítě provozují soukromé společnosti, které si mohou nastavit podmínky tak, jak chtějí.

 

 

SOCIÁLNÍ SÍTĚ OMEZUJÍ SOVOBODU PROJEVU, TVRDÍ SKUPINA POSLANCŮM S KLAUSEM. CHTĚJÍ TO TRESTAT


https://www.e15.cz/domaci/socialni-site-omezuji-sovobodu-projevu-tvrdi-skupina-poslancum-s-klausem-chteji-to-trestat-1355728

 

 

MAZÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ NA FACEBOOKU BY MOHL BÝT TRESTNÝ ČIN, NAVRHUJE KLAUS MLADŠÍ

 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/mazani-prispevku-na-facebooku-by-mohl-byt-trestny-cin-navrhu/r~d265cd36216c11e990fd0cc47ab5f122/

 

Nový trestný čin nazvaný porušování svobody projevu by se vztahoval na sociální sítě s více než 100.000 uživateli. Trestné by podle návrhu bylo neoprávněné odstranění nebo jiné znepřístupnění příspěvku týkajícího se otázek veřejného zájmu, který by nebyl v rozporu s trestními předpisy, mezinárodními smlouvami nebo s dobrými mravy. Zásah by zároveň musel být veden úmyslem ztížit nebo zmařit svobodnou veřejnou diskusi.

 

 

JE TO PASKVIL, ŘÍKAJÍ PRÁVNÍCI O KLAUSOVĚ NÁVRHU TRESTAT MAZÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ

 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/experti-klausuv-zakon-je-nesmysl.A190201_181343_domaci_lva

 

Zde má každý důkazy o tom, že sociální sítě jsou ve „svobodné demokracii“ jen mhohem lepší a rafinovanější kamufláží likvidace svobody projevu a slova, než jak to dělal komunistický režim – ten to také kamufloval, ale méně, takže bylo více zřejmé, že lidé nemají svobodu slova.

 

Všechny režimy, které si tu loutkolidé vytvořili ze své svobodné vůle, se vyznačují omezováním svobody projevu a slova, liší se jen v míře omezení a v míře a způsobu kamuflování tohoto omezení !  Tyto pseudorežimy jsou loutkolidem nastrčovány z Temných světů a to tak, aby byli lidé více a více ovladatelní a zárověň aby toto podvodné ovládání bylo co nejvíce kamuflováno – podobně, jak je kamuflován Měsíc svým „přirozeným“ povrchem a přitom je celý vykuchaný pseudotvůrci – ještěry z pekel a pod povrchem jsou technologické struktury za účelem ovládání myslí všech lidí. Dnes to probíhá v míře 90 – 95 %, a tato míra se stále zvyšuje tak, jak loutkolidé baští ovládací programy a klamy Sil temna z Temných světů. Tedy s tím, jak loutkolidé si zvolili a volí NEspolupráci se Stvořitelem Prvotním všeho a všech.

 

 

NOVÝ SYSTÉM BIOMETRICKÉHO OVĚŘENÍ V TELEFONU VÁS POZNÁ PODLE CHŮZE

Další krok k čipové totalitě – www.neocipuj-se.cz


https://www.e15.cz/magazin/novy-system-biometrickeho-overeni-v-telefonu-vas-pozna-podle-chuze-1356546

 

 

MUSK SI 15.11.2018 PRIVLASTNIL SVETOVOU SIT 5G ZAMEREM 7500 DRUZIC STARLINK, KTERE CHCE VYPUSTIT SPACE-X – TO JE SKUTENYM DUVODEM KONKURENCNIHO BOJE PROTI HUAWEI, KTERY CHCE TOTEZ – TATO BUDOUCI SIT 5G JE HLAVNI SITI NA OVLADNUTI CELEHO LIDSTVA – ZAKLAD SVETOVE CIPOVE TOTALITY – A O TO BOJUJI USA S CINOU – O NADVLADU NAD SVETEM

 

https://aeronet.cz/news/vime-prvni-americane-si-potichu-privlastnili-5g-satelitni-frekvence-pro-celosvetovou-internetovou-sit-starlink-huawei-s-tim-nesouhlasil-ostre-protestoval-a-zbytek-uz-znate/

 

 

PROJEKT STARLINK: SPACEX VYŠLE NA OBĚŽNOU DRÁHU ZEMĚ PŘES TISÍC SATELITŮ

 

https://insmart.cz/starlink-spacex-elon-musk-satelity/

 

STARLINK OD SPACEX SOUTEZI S CINSKOU HUAWEI O GLOBALNI 5G INTERNET – ZA PAR TYDNU PO VZNIKU CLANKU SE ROZHOREL MEDIALNI BOJ MEZI OBEMA SOUPERI.

 

TEDY SOUTEZ O GLOBALNI OVLADANI LIDSTVA POMOCI 5G INTERNETU S VLASTNENIM VSECH JEJICH DAT.

 

 

FIRMA TELESAT VYUŽIJE NEW GLENN – PRO BUDOVÁNÍ 5G SÍTĚ

 

https://www.kosmonautix.cz/2019/01/firma-telesat-vyuzije-new-glenn/

 

 

ZABIJÁK 5G INTERNETOVÁ SÍŤ – TESTY A REAKCE MĚST – VIDEO

 

https://aeronet.cz/news/video-milimetrovy-zabijak-5g-radiace-z-mobilnich-vezi-5g-americke-spolecnosti-verizon-vyvolala-poskozeni-mozku-u-celeho-personalu-hasicske-stanice-mesta-v-kalifornii-prijimaji-zakazy-vystaveb-5g/

 

 

ČÍNSKÉ SILICON VALLEY SE ZA 10 LET EKONOMICKY VYROVNÁ BRITÁNII. MÍSTNÍ Z TOHO MAJÍ HRŮZU

 

https://www.euro.cz/byznys/cinske-silicon-valley-budi-obavy-do-roku-2030-bude-mit-region-velikost-ekonomiky-britanie-1441168?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#

 

 

DRONY NA ČUNDRÁKY, OČIPOVANÉ DĚTI I VYSAVAČ. PROJDĚTE SI NOMINACE NA ČMUCHALA ROKU

 

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/chytry-naramek-vysavac-i-klicenka-projdete-si-kandidaty-na-c/r~f7af64782e9e11e98854ac1f6b220ee8/

 

www.slidilove.cz

 

 

ČERNÁ LISTINA SE PLNÍ. ČÍNSKÝ VELKÝ BRATR UŽ ROZHODUJE, KDO SMÍ DO VLAKU

 

https://www.euro.cz/light/cinane-chteji-byt-dobri-pohlida-je-velky-bratr-1439074

 

 

PŘIBÁŇ: ČÍNA JE SCI-FI, MIZÍ TAM LIDÉ, MAJÍ NEUVĚŘITELNÉ TECHNOLOGIE NA ŠPEHOVÁNÍ

 

https://video.aktualne.cz/dvtv/dan-priban-cina-je-sci-fi-mizi-tam-lide-maji-neuveritelne-te/r~d1702490252b11e9aaa70cc47ab5f122/

 

Studium Číny je jako studium jedovatého hada.

 

 

ŽIVOT V ČÍNSKÉ RODINĚ ?  POLITIKU NEŘEŠÍ, MAJÍ VLASTNÍ ČÍNSKOU PLANETU, ŘÍKÁ VRÁTNÁ

 

https://video.aktualne.cz/dvtv/zivot-v-cinske-rodine-politiku-neresi-maji-vlastni-cinskou-p/r~1a9243c630a611e9813eac1f6b220ee8/

 

HUTONG – ve středu Pekingu – slumové čtvrtě.

 

https://mapy.cz/letecka?x=116.3921692&y=39.9200938&z=14&l=0&q=HUTONG

 

Ubytována proti své vůli v čínském slumu. Domy na sebe nalepené bez oken ! Rodina velmi přátelská a vstřícná.

 

 

ČÍNSKÝ VELKÝ BRATR PŘITVRZUJE. APLIKACE POZNÁ, ZDA JE V BLÍZKOSTI DLUŽNÍK A VYZVE K JEHO NAHLÁŠENÍ

 

https://www.lidovky.cz/svet/cinsky-velky-bratr-pritvrzuje-aplikace-pozna-zda-je-v-blizkosti-dluznik-a-vyzve-k-jeho-nahlaseni.A190128_121103_ln_zahranici_ele

 

 

ČÍNA SE SINGAPUREM BUDUJÍ MĚSTO PRO PŮL MILIONU LIDÍ, FARMÁŘE Z POLÍ PŘESOUVAJÍ DO START-UPŮ


https://www.e15.cz/zahranicni/cina-se-singapurem-buduji-mesto-pro-pul-milionu-lidi-farmare-z-poli-presouvaji-do-start-upu-1355932

 

Jde o pilotní projekt, kde Čína chce násilím farmáře z venkova nahnat do těchto výškových měst, aby již nežili v kontaktu s přírodou, ale stali se z nich otroci tentokrát na technologických projektech.

 

 

EVROPSKÁ KOMISE ZVAŽUJE ZÁKAZ ZAŘÍZENÍ HUAWEI PRO SÍTĚ 5G. DŮVODEM JSOU OBAVY ZE ŠPIONÁŽE

 

https://echo24.cz/a/iGhSU/evropska-komise-zvazuje-zakaz-zarizeni-huawei-pro-site-5g-duvodem-jsou-obavy-ze-spionaze

 

 

GRAFIKA: STRACH Z HUAWEIE. ZÁPAD BURCUJE KVŮLI ŠPIONÁŽI, ČÍNA VYRAZILA DO PROTIÚTOKU

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/huawei-prehledne-o-sporu/r~6464075a261011e996370cc47ab5f122/

 

Pod článkem další články o Huawei. Samozřejmě, o špionáži západních firem se nedočtete ani řádku. Nesmí se to psát ani říkat.

 

 

4G AJ 5G BUDE MOŽNÉ POUŽÍVAŤ NARAZ. ČAKÁ SA NA ZARIADENIA

 

https://zive.azet.sk/clanok/138068/4g-aj-5g-bude-mozne-pouzivat-naraz-caka-sa-na-zariadenia/?utm_campaign=cross&utm_content=box-tech-hp&utm_medium=zona-hp&utm_source=aktuality.sk

 

 

KOMENTÁR ZOLA MIKEŠA: USA VYČÍTAJÚ ČÍNE HUAWEI. KONAJÚ VŠAK PODOBNE

 

https://www.aktuality.sk/clanok/656368/komentar-zola-mikesa-usa-vycitaju-cine-huawei-konaju-vsak-podobne/

 

 

JDE NEJEN O VAŠE ZDRAVÍ - MEZINÁRODNÍ VÝZVA – ZASTAVME BUDOVÁNÍ 5G INTERNETU (I V ČR)

27.1.2019

 

https://ideablog.cz/clanky/mezinarodni-vyzva-zastavme-budovani-5g-internetu-vcetne-ceske-republiky/?fbclid=IwAR20q-ONbBuz1-ZPWofcPkTXktLCkNAzZ4u9_IjB1jAx0fOzWGHg51AGmbc

 

Podpořte mezinárodní výzvu na zastavení budování 5G sítí v zájmu zdraví našeho i našich dětí. Tato výzva se opírá o studie mnoha odborníků, které hovoří o extrémní škodlivosti násobně zesíleného RF záření z nově zaváděných 5G sítí na zdraví každého z nás. V ČR se má s budováním 5G sítí začít v nejbližších měsících.

Aby 5G sítě mohly fungovat, je nutné překročit 10 krát až 100 krát už tak škodlivé stávající hodnoty, které byly stanoveny pro současné pozemní přenosové stanice.

Zákonodárci záměrně nevzali vědecké důkazy o škodlivosti v potaz.

Buďme aktivní jako občané v Polsku, kteří začínají s organizováním protestů proti budování 5G síti v jejich zemi:

https://gloria.tv/video/WoGzEj1QefZg6khpVguwMboDU

 

Text mezinárodní výzvy zde:
http://www.elektrosmog-zony.cz/download/5G_mezinarodni_vyzva_1118.pdf

 

Zde je možné výzvu podepsat:
https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal/

 
Nové mobilní a internetové 5G sítě. Co je na nich natolik hrůzu nahánějícího ?
https://ideablog.cz/clanky/nove-mobilni-a-internetove-5g-site-co-je-na-nich-natolik-hruzu-nahanejiciho/

 

Vybudování 5G sítí do roku 2020 požaduje EU po svých členských státech:
https://www.cnews.cz/nove-cile-eu-v-roce-2020-chce-5g-site-v-roce-2...

 

Firma Huawei chtěla v ČR v blízké době investovat do rozvoje 5Gsítí 8,5 miliardy korun:

https://www.novinky.cz/domaci/494153-cina-chysta-kvuli-huawei-odvet...

 

První soudní případ Spojeného království proti sítím 5G – lidé vyhráli:

https://steemit.com/cesky/@sione/prvni-soudni-pripad-spojeneho-kral...


Zdroj: 
ZDE.

 

Časť z týždenného prekladu: http://prekladyodlesa.sk/rok-prasata-sa-zacne-velkou-odmenou-pre-ludi

 

Jedna z tém sa týka zatknutia Meng Wanzhouovej, finančnej riaditeľky čínskej spoločnosti Huawei Technologies. Ukazuje sa, že skutočný dôvod, prečo západná spravodajská komunita nariadila jej zatknutie, nebol podvod, ale skôr preto, že Huawei napreduje v zavádzaní bezdrôtovej technológie 5G zarážajúcou rýchlosťou, hoci vedci zistili, že poškodzuje ľudský mozog a narušuje prirodzené životné systémy.

 

* Otrava mobilními telefony (článek je určen k dalšímu šíření) Uvedeno ZDE.
* Wi-fi signál zabíjí: Zjistily to dánské středoškolačky, panika se
šíří po celé Evropě Uvedeno ZDE.

 

http://inner-light.ning.com/profiles/blogs/jde-nejen-o-vase-zdravi-mezinarodni-vyzva-zastavme-budovani-5g-in?xg_source=activity

 

 

SKRYTÁ VLASTNOST 5G SÍTĚ

 

https://tadesco.cz/skryta-vlastnost-5g-site/

 

 

NOVÉ MOBILNÍ A INTERNETOVÉ 5G SÍTĚ. CO JE NA NICH NATOLIK HRŮZU NAHÁNĚJÍCÍHO ?

 

https://ideablog.cz/clanky/nove-mobilni-a-internetove-5g-site-co-je-na-nich-natolik-hruzu-nahanejiciho/

 

 

VE VELKÉ BRITÁNII JIŽ VYHRÁLI SOUD PROTI 5G

 

https://steemit.com/cesky/@sione/prvni-soudni-pripad-spojeneho-kralovstvi-proti-sitim-5g-lide-vyhrali?fbclid=iwar2e9ddocuc-dzxcsogufbw8sig8ylkfst4d4zc1tw1cvgyxjyxti2qkzue

 

 

SVĚTOVÝ ZÁVOD V ROBOTICE: NEZAOSTANE EVROPA V UMĚLÉ INTELIGENCI ZA USA A ČÍNOU ?

 

https://www.info.cz/evropska-unie/svetovy-zavod-v-robotice-nezaostane-evropa-v-umele-inteligenci-za-usa-a-cinou-40217.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

Ve skutečnosti jde transfer technologií i ovládání lidí entitami z Temných světů.

 

„Soustředění na lidskou bytost“ je heslo, které je základem přístupu Evropské unie při stanovení pravidel pro využití umělé inteligence. Někteří zástupci průmyslu ale varují, že tato hezká fráze může zbrzdit využití umělé inteligence v Evropě. Hrozí, že starý kontinent předhoní Čína a Spojené státy a Evropa zaostane v této změně srovnávané s průmyslovou revolucí. V Číně a USA totiž nehledí na lidská práva, jen okrajově.

 

 

SLOVENSKO PRI ČIPOCH PORÁŽA AMERICKÉ SILICON VALLEY. POZRITE SI VIDEO S EXPERTOM

 

https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/500907-video-slovensko-pri-cipoch-poraza-americke-silicon-valley/

 

 

ODTLAČOK PRSTA ČI PODOBA TVÁRE. SLOVÁCI DOSTANÚ NOVÉ OBČIANSKE PREUKAZY

 

https://slovensko.hnonline.sk/1886923-obcianske-maju-byt-s-odtlackom-prsta

 

www.neocipuj-se.cz   www.neocipuj-sa.sk

 

 

HYUNDAI PŘEDSTAVIL NAVIGACI PRACUJÍCÍ S ROZŠÍŘENOU REALITOU

 

https://www.garaz.cz/clanek/hyundai-predstavil-navigaci-pracujici-s-rozsirenou-realitou-21001077?dop-ab-variant=3&seq-no=1&source=hp

 

 

LIDÉ, KTEŘÍ NEEXISTUJÍ. POČÍTAČ GENERUJE NEEXISTUJÍCÍ OBLIČEJE, UČÍ SE OD SEBE SAMÉHO

 

https://www.lidovky.cz/relax/veda/tenhle-clovek-neexistuje-pocitac-generuje-neexistujici-obliceje-uci-se-od-sebe-sameho.A190218_091910_ln-zajimavosti_form

 

 

DŮCHOD V 67 LETECH - KRÁTKÝ ROZHOVOR S EKONOMEM


https://www.facebook.com/ftvprimazpravodajstvi/videos/1983037652000360/UzpfSTEwMDAwMjQ2Njk5Mzg0NDoyMTI2NzM5MTkwNzM4OTE1/?_rdr=p

 

S úsměvem z vás sedřou kůži.  www.nejsme-otroci.cz

 

 

BOJ PROTI HOTOVOSTI JE ZÁVAŽNĚJŠÍI, NEŽ LIDÉ TUŠÍ

 

http://www.infovojna.sk/article/konspiracna-teoria-sa-meni-na-realitu-boj-proti-hotovosti-je-zavaznejsi-ako-tusime?fbclid=IwAR3hepobnV4mGGMq8wUdypd-Qb3Eahv8ngbFYB_UlTFVbfmfdYNBapAvRQo

 

 

OMEZENIE HOTOVOSTI NA SLOVENSKU

 

https://openiazoch.zoznam.sk/cl/181297/Pellegrini-Prichadza-cas-zamysliet-sa-nad-este-vacsim-obmedzenim-hotovosti?fbclid=IwAR0b_RqjZQcz2zWktmoDowVGQ4qTIm4LY7Nk52OzvppMstcujksVoI1AFDY

 

 

EVROPSKÉ BANKY PŘESTALY TISKNOUT PĚTISETEUROVKY. BOJÍ SE JEJICH ZNEUŽITÍ TERORISTY

 

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/vetsina-centralnich-bank-prestava-davat-do-obehu-bankovky-50/r~c0ee84c8225511e98854ac1f6b220ee8/

 

 

MÍSTO POKLADNÍCH JEN STROJE. BANKY ZAČALY VE VELKÉM MĚNIT POBOČKY NA BEZHOTOVOSTNÍ

 

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/cashless-pobocky-se-stavaji-novym-trendem-ceskeho-bankovnict/r~f39ae4f2ddf411e8a181ac1f6b220ee8/

 

 

VLÁDA SCHVÁLILA ELEKTRONICKÉ DÁLNIČNÍ ZNÁMKY. STÁT MAJÍ STÁLE NEJVÝŠE 1500 KORUN ZA ROK, ELEKTROMOBILY A HYBRIDY BUDOU JEZDIT ZDARMA

 

https://domaci.ihned.cz/c1-66463250-vlada-schvalila-elektronicke-dalnicni-znamky-limit-poplatku-zustane-1500-korun-hybridni-auta-a-elektromobily-budou-jezdit-zdarma

 

Krok za krokem k čipové totalitě.  www.neocipuj-se.cz

 

 

MOBIL KONTROLUJÚCI ČI HO NEUKRADLI PODĽA ŠTÝLU CHÔDZE JEHO MAJITEĽA

 

https://pc.zoznam.sk/novinka/mobil-kontrolujuci-ci-ho-neukradli-podla-stylu-chodze-jeho-majitela

 

 

DAVOS: ROBOTY ĽUDÍ NENAHRADIA

 

https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/499450-davos-roboty-ludi-nenahradia/

 

„V súčasnosti sa z istého uhla pohľadu nachádzame na bojisku medzi robotmi a ľudstvom. Určite sa nechceme stať otrokmi nových technológií,“ povedal jeden zo zakladateľov ekonomického fóra Klaus Schwab.

 

Už dnes môžu nadnárodné koncerny na základe dát z mobilných telefónov presne analyzovať nákupné zvyklosti a preferencie daného používateľa. Zneužitie týchto dát môže ovplyvniť nielen preferencie nakupovania, ale aj hlasovanie vo voľbách. Napríklad pred poslednými voľbami amerického prezidenta predala spoločnosť Facebook dáta svojich používateľov firme Cambridge Analytica. Získané informácie boli následne bez vedomia užívateľov použité na zostavenie kampane podporujúcej neskoršieho víťaza Donalda Trumpa.

 

 

CELY SVET MA BYT BRZY POD DOHLEDEM KAMER – 45 MILIARD – PROTOZE LOUTKOLIDE JE CHTEJI

 

https://ac24.cz/-/zpravy-ze-sveta/10890-cely-svet-brzy-dohled-kamer-45-miliard-smartphon?fbclid=IwAR3q4zNoPGJWIdK9dRZwgF5yY3HyDo8kYubT5Yg19WRFi7OUFvnD6AsVtGU

 

2018 – 14 MILIARD

 

2019 – 21 MILIARD

 

2020 – 36 MILIARD

 

2022 – 45 MILIARD

 

ROCNE SE PRODA 1,5 MILIARDY SMARTPHONU, TO JE 3 MILIARDY KAMER.

 

V NOVYCH AUTECH MA BYT V ROCE 2022 PRES 25 KAMER.

 

V ROBOTICE SE POCET KAMER ZA 5 LET ZNASOBI 20x.

 

 

 

MESTÁM PO CELOM SVETE HROZÍ VEĽKÉ NEBEZPEČENSTVO. TIETO METROPOLY UŽ HACKERI PARALYZOVALI

 

https://glob.zoznam.sk/mestam-po-celom-svete-hrozi-velke-nebezpecenstvo-tieto-metropoly-uz-hackeri-paralyzovali/

 

O čo viac sú mestá pripojené k internetovým sieťam a stúpa miera ich digitalizácie, o to viac sa stávajú zraniteľnejšími.

 

 

OSTRAVA PRŮKOPNÍKEM. DOPRAVNÍ PODNIK PŘESTANE POUŽÍVAT PAPÍROVÉ JÍZDENKY – 1.2020

 

https://www.novinky.cz/ekonomika/495110-ostrava-prukopnikem-dopravni-podnik-prestane-pouzivat-papirove-jizdenky.html

 

Znamená to, že IDENTITA KAŽDÉHO cestujícího bude sledována. To v článku nepíší.

 

 

ČÍNSKÝ SYSTÉM SPOLEČENSKÉHO KREDITU: VELKÝ BRATR VŠECHNO UVIDÍ "JAKO BŮH". KDO NENÍ DŮVĚRYHODNÝ, NEUDĚLÁ ANI KROK, HLÁSÁ SI ŤIN-PCHING

 

https://ekonom.ihned.cz/c1-66551760-cinsky-system-spolecenskeho-kreditu-velky-bratr-ma-novou-hracku

 

 

POŘÁDAL PROTESTY, KTERÉ ROZPRÁŠILY TANKY: ČÍNA VYMÝVÁ MOZKY, MLADÍ JSOU JAKO ROBOTI

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/kazdy-rok-slysime-nova-jmena-obeti-rika-vudce-protestu-na-na/r~90f8ad66604e11e9ab10ac1f6b220ee8/

 

 

JOUROVÁ VARUJE PŘED TECHNOLOGICKÝM VAZALSTVÍM UNIJNÍCH ZEMÍ: NEDOPUSŤME, ABY NÁS ČÍNA VYPNULA

 

Přeloženo: OCHRANA SÍTÍ NENÍ NIC JINÉHO NEŽ ÚPLNÁ KONTROLA VŠECH LIDÍ – JEJICH ZOTROČENÍ – ČIPOVÁ TOTALITA !!!

 

https://www.lidovky.cz/noviny/jourova-varuje-pred-technologickym-vazalstvim-unijnich-zemi-nedopustme-aby-nas-cina-vypnula.A190503_194759_ln_noviny_vag

 

„Platí‚ já pán – ty pán‘. Vůči Číně je to naprosto jasný požadavek reciprocity. Pokud bychom se měli dostat do situace, kdy nás Čína může vypnout v životních funkcích kritické infrastruktury, ale my jí to udělat nemůžeme, je asi někde něco špatně,“ říká Jourová.

 

Vysvětleno: Čína nemusí nikoho vypínat, stačí, když bude kohokoliv vydírat a určovat mu, co má dělat. Technicky to probíhá na nejvyšší státní úrovni - tedy mezi prezidenty a premiéry států, často mezi čtyřma očima.

 

Stejně to dělali ovládači z Moskvy nebo ze Západu.

 

Lidé se dostávají do propasti, opět si dnes sami svobodně volí, ale to si zřejmě zažijí na vlastní kůži, kam to dopracovali - stát se naprostými otroky, to není jen tak.

 

Viz info světelné na  www.andele-nebe.cz

 

 

 

VŠICHNI LIDÉ NA SVĚTĚ DOSTANOU ČIP !

 

https://ceskoaktualne.cz/2018/08/top-10/vsichni-lide-svete-dostanou-cip/?fbclid=IwAR0SSz-Z6Fls7FYBMo4ZJAQXdJp_kGDqd1inyyWJheSnAbjJ7ccV3OLsRQE

 

 

VYTVÁŘÍ EU VELKÉHO BRATRA ?  EVROPSKÝ PARLAMENT SCHVÁLIL VYTVOŘENÍ OBROVSKÉ BIOMETRICKÉ DATABÁZE


https://eurozpravy.cz/zahranicni/eu/255744-vytvari-eu-velkeho-bratra-evropsky-parlament-schvalil-vytvoreni-obrovske-biometricke-databaze/

 

 

JDE TO I BEZ HUAWEI. JIŽNÍ KOREA SPOUŠTÍ JAKO PRVNÍ NA SVĚTĚ SÍŤ 5G

https://www.e15.cz/byznys/technologie-a-media/jde-to-i-bez-huawei-jizni-korea-spousti-jako-prvni-na-svete-sit-5g-1357757

 

 

ZOTROČENÍ LIDSTVA STROJI ?  TŘETINA ČECHŮ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH MÁ STRACH Z UMĚLÉ INTELIGENCE

 

https://eurozpravy.cz/veda-a-technika/internet/254549-zotroceni-lidstva-stroji-tretina-cechu-na-socialnich-sitich-ma-strach-z-umele-inteligence/#photoInArticle-49772

 

 

BERTE MOŽNOST PRACOVAT 12 HODIN DENNĚ JAKO POŽEHNÁNÍ, VZKÁZAL ŠÉF ALIBABY ZAMĚSTNANCŮM


https://www.e15.cz/byznys/technologie-a-media/berte-moznost-pracovat-12-hodin-denne-jako-pozehnani-vzkazal-sef-alibaby-zamestnancum-1358020

 

 

REVOLUČNÝ PLÁN BEZOSA. GLOBÁLNY INTERNET MU MÔŽE PRINIESŤ AŽ ŠTYRI MILIARDY NOVÝCH ZÁKAZNÍKOV

 

https://finweb.hnonline.sk/zahranicna-ekonomika/1923412-revolucny-plan-bezosa-globalny-internet-mu-moze-priniest-az-styri-miliardy-novych-zakaznikov

 

 

JUDR. ROBOT. DO ADVOKACIE PŘICHÁZÍ UMĚLÁ INTELIGENCE

 

https://www.euro.cz/byznys/judr-robot-1446690

 

 

V ESTONSKU MÁ VZNIKNOUT SOUDCE-ROBOT. BUDE POSUZOVAT DROBNÉ DELIKTY

 

https://www.euro.cz/politika/v-estonsku-ma-vzniknout-robot-soudce-bude-posuzovat-drobne-delikty-1445196

 

 

NONSTOP POD DOHLEDEM. V ČÍNĚ BUDE HLÍDAT VĚZNĚ UMĚLÁ INTELIGENCE

 

https://www.euro.cz/udalosti/nonstop-pod-dohledem-v-cine-bude-hlidat-vezne-umela-inteligence-1446860

 

 

NESÚPERME SO STROJMI. SVET PLNÝ TECHNOLÓGIÍ TREBA POĽUDŠTIŤ

 

https://ekonomika.sme.sk/c/22080954/makke-zrucnosti-budu-v-buducnosti-najviac-cenene.html

 

 

MUŽI V OBLECÍCH SPÍ HOUFNĚ NA ULICÍCH A JE TO ÚPLNÁ NORMÁLKA. JAPONCE DRTÍ K SMRTI NESNESITELNÉ PRACOVNÍ NASAZENÍ

 

https://www.lui.cz/lide-zivot/15519-muzi-v-oblecich-spi-houfne-na-ulicich-a-je-to-uplna-normalka-japonce-drti-k-smrti-nesnesitelne-pracovni-nasazeni?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

TRUMP: MUSÍME VYHRÁT ZÁVOD V BUDOVÁNÍ 5G SÍTÍ

https://www.e15.cz/byznys/technologie-a-media/trump-musime-vyhrat-zavod-v-budovani-5g-siti-1358025

 

Viz komentáře – 5G je již o ovládnutí lidstva, předchozí nižší sítě byly jen přípravou k tomuto kroku. Za všemi těmito technologiemi jsou entity z Temných světů – jejich investice sem na Zemi do loutkolidí, kterou chtějí se ziskem zpět v podobě části zotročeného lidstva – které otročí tak, jak chtějí dle svých zlých záměrů jejich ovládači. Patří tam i ovládání lidí v autech atd.

 

Viz také např. kniha Hovory s Bohem 4. kniha, N. D. Walsch, kde se uvádí odpověď na to, jak to že zlí mimozemšťané jsou tak technologicky vyspělí, avšak jsou bojovní a zlí, nikoli vyspělí duchovně, morálně.

 

Odpověď je i v dnešním lidstvu, které stojí na křižovatce, část z lidí se může vydat na cestu, ze které budou tyto zlé entity s technologiemi, ale se zničenými planetami v podzemních děrách a s velmi zlými vztahy navzájem.

 

Jiná část lidí se vydává na cestu vnitřního - duchovního rozvoje, tedy neupřednostňuje technologie před morálními otázkami každodenního života.

 

Velmi poučné, velmi aktuální pro 8 miliard lidí dnes na této planetě Zemi.

 

 

PROČ CHYTRÉ TELEFONY POSTUPNĚ MĚNÍ NAŠE ŽIVOTY K HORŠÍMU

 

Člověk nepřítmoný. Kritické nemyšlení. Drží lidi v šachu. Chytré telefony odlučují uživatele od skutečnosti natolik, že si v rámci jejich užívání neuvědomují, kde se nacházejí, co prožívají, kým a s kým právě jsou.

 

https://www.flowee.cz/civilizace/6150-proc-chytre-telefony-postupne-meni-nase-zivoty-k-horsimu?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

VOJENSKÉ ZPRAVODAJSTVÍ CHCE ODPOSLOUCHÁVAT VŠECHNY UŽIVATELE ČESKÉHO INTERNETU, …

 

https://aeronet.cz/news/vojenske-zpravodajstvi-chce-odposlouchavat-vsechny-uzivatele-ceskeho-internetu-vojenska-rozvedka-ma-dostat-zakonem-nevidane-pravomoci-internetovi-operatori-budou-muset-do-svych-siti-nasadit-sondy/

 

 

RECEPT NA ÚSPĚCH MILIARDÁŘE JACKA MA VYVOLAL VÁŠNĚ. PRACUJTE 12 HODIN DENNĚ 6 DNÍ V TÝDNU, PORADIL ČÍŇANŮM

 

www.nejsme-otroci.cz

 

https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/uspesny-clovek-musi-pracovat-12-hodin-denne-sest-dni-v-tydnu-mysli-si-zakladatel-cinske-alibaby.A190419_153332_firmy-trhy_ele

 

 

FACEBOOKOVÉ DĚTI JDOU DO PUBERTY. A TVRDĚ POCIŤUJÍ DŮSLEDKY CHLUBIVÝCH FOTEK RODIČŮ

 

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/facebookove-deti-jdou-do-puberty-a-tvrde-pocituji-dusledky-c/r~e3e37ebc65a711e9b6a9ac1f6b220ee8/

 

 

ŽÁDNÉ KASY, ŽÁDNÉ PENĚŽENKY. ZKUSILI JSME, JAK SE BUDE NAKUPOVAT V ROCE 2030

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zadne-kasy-zadne-penezenky-zkusili-jsme-jak-se-bude-nakupovat-v-roce-2030-70909?dop-ab-variant=6&seq-no=1&source=hp

 

 

MOSKEVSKÉ METRO OTESTUJE SYSTÉM ROZPOZNÁVAJÍCÍ OBLIČEJE CESTUJÍCÍCH

 

https://21stoleti.cz/2019/04/30/moskevske-metro-otestuje-system-rozpoznavajici-obliceje-cestujicich/

 

 

AUTA JSOU NECHRÁNĚNÉ SCHRÁNKY S VAŠIMI DATY. HACKEŘI VYTÁHLI Z TESLY CENNÉ INFORMACE

 

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/auto/auta-jsou-nechranene-schranky-s-vasimi-daty-hackeri-vytahli/r~0ede1258653511e9be22ac1f6b220ee8/

 

 

NAVYKANIE ĽUDÍ NA ČIPOVANIE NABERÁ OBRÁTKY

 

https://zemavek.sk/navykanie-ludi-na-cipovanie-nabera-obratky/?fbclid=IwAR2q0Etoe6lMnRz3BkdcPaDPiiK2M4tHLuOL7bu60IHqN4fApYCdl_jwbRU

 

 

INTERNET PRO VŠECHNY OD SPACEX DOSTAL ZELENOU

 

https://www.letemsvetemapplem.eu/2019/04/30/internet-pro-vsechny-od-spacex-dostal-zelenou/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

NÍZKÉ MZDY VYLOUČILY ČECHY Z BĚŽNÉHO ŽIVOTA: „JSME ZVÁLCOVANÍ TÍM, ŽE MÁME VÍC PRACOVAT.“

 

https://www.info.cz/cesko/nizke-mzdy-vyloucily-cechy-z-bezneho-zivota-jsme-zvalcovani-tim-ze-mame-vic-pracovat-41550.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

VYŽDÍMANÁ STŘEDNÍ TŘÍDA. CHUDNE, ZADLUŽUJE SE A MLADÝM SE DO NÍ ZAVÍRAJÍ DVEŘE

 

https://www.info.cz/svet/vyzdimana-stredni-trida-chudne-zadluzuje-se-a-mladym-se-do-ni-zaviraji-dvere-41279.html

 

 

NAD DĚTMI NA INTERNETU KROUŽÍ PREDÁTOŘI. RODIČE BY SE MĚLI PROBUDIT, VARUJÍ ODBORNÍCI

 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/dokument-vsiti-klusak-kybergrooming-internet-deti-zneuzivani/r~ac8682566ff311e98a200cc47ab5f122/

 

 

PRŮLOMOVÝ VÝVOJ: JIŽ BRZY SE NAŠE MOZKY PŘIPOJÍ K POČÍTAČŮM A VYTVOŘÍ TAK INTERNET MYŠLENEK

 

https://tech.instory.cz/681-prulomovy-vyvoj-jiz-brzy-se-nase-mozky-pripoji-k-pocitacum-a-vytvori-tak-internet-myslenek.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

NOVÉ SKENERY V ČESKU ČLOVĚKA ‚SVLÉKNOU‘, ANIŽ BY O TOM VĚDĚL. MOHOU BÝT NA LETIŠTÍCH I STADIONECH

 

https://www.lidovky.cz/domov/vybusniny-na-tele-a-zbrane-pod-bundou-do-ceska-prisel-skener-jenz-nahledne-pod-obleceni.A190507_171029_ln_domov_rsa

 

 

ŽIVOT BEZ HOTOVOSTI PŘICHÁZÍ DO ČESKA. NA PRVNÍCH MÍSTECH UŽ MINCE ČI BANKOVKY NEPOTŘEBUJETE

 

https://www.peak.cz/zivot-bez-hotovosti-prichazi-do-ceska-na-prvnich-mistech-uz-mince-ci-bankovky-nepotrebujete/17193/

 

 

VIDEO: JE PŘESNĚJŠÍ NEŽ BĚŽNÁ NAVIGACE. GALILEO PŘILÁKAL DO PRAHY ODBORNÍKY Z CELÉ EU

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/evropsky-parlament/video-navigace-galileo-prilakala-do-prahy-experty-z-cele-eu/r~00fc0170756311e9a305ac1f6b220ee8/

 

 

VÝZNAMNÝ PROFESOR BIOCHEMIE VARUJE: MOBILNÍ SÍŤ 5G JE NEJHLOUPĚJŠÍ NÁPAD V DĚJINÁCH

 

https://www.vylectese.cz/vyznamny-profesor-biochemie-varuje-mobilni-sit-5g-je-nejhloupejsi-napad-v-dejinach/?fbclid=IwAR22hJlTtMpf4v2o9GORohXl9CdCFv8rQArROXfUbCT63P8lU7n7eNc_OxE

 

 

VELKÝ BRATR SE PLÍŽÍ. EVROPSKÝ SOUDNÍ DVŮR ZPŘÍSNIL KONTROLU PRACOVNÍ DOBY PRO VŠECHNY

 

https://ac24.cz/-/velky-bratr-se-plizi-evropsky-soudni-dvur-zprisnil-kontrolu-pracovni-doby-pro-vsechny?redirect=%2F

 

 

STÁTY VYVÍJÍ ZBRANĚ, KTERÉ UMÍ ZABÍJET SAMY. EXPERTI VARUJÍ PŘED NOVÝMI ZÁVODY VE ZBROJENÍ

 

https://zahranicni.ihned.cz/c1-66571780-staty-vyviji-zbrane-ktere-umi-zabijet-samy-experti-varuji-pred-novymi-zavody-ve-zbrojeni

 

 

AMERICKÉ SAN FRANCISCO ZAKÁZALO ELEKTRONICKOU IDENTIFIKACI OBLIČEJŮ

 

https://tadesco.cz/americke-san-francisco-zakazalo-elektronickou-identifikaci-obliceju/

 

V článku není, že právě tato oblast San Francisca v Kalifornii je regionem Silicon Valey, tedy místem, kde je nejvíce největších západních, amerických firem, které vyvíjí čipové technologie a bohatnou na tom. Tedy právě tito aktéři nechtějí být sledováni, zato zbytek světa sledován být má díky jimi vyvíjenými čipovými technologiemi dodávanými ještěry z Temných světů !  Tak jsou vychytralí.  www.neocipuj-se.cz

 

 

OPERÁTOŘI MOHOU DÁL UKLÁDAT DATA O HOVORECH ČI SMS, ROZHODL ÚSTAVNÍ SOUD. PODLE PIRÁTŮ JE TO SLEDOVÁNÍ

 

https://domaci.ihned.cz/c1-66576020-udaje-o-komunikaci-po-telefonu-ci-o-lokaci-muzou-operatori-i-nadale-ukladat-rozhodl-ustavni-soud

 

 

Z OSTUDY KABÁT: V ČÍNĚ SE O DLUZÍCH OBČANA DOZVÍ KAŽDÝ, KDO SE MU POKUSÍ ZAVOLAT

 

https://cdr.cz/clanek/z-ostudy-kabat-v-cine-se-o-dluzich-obcana-dozvi-kazdy-kdo-se-mu-pokusi-zavolat?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

SNĚMOVNA CHCE, ABY STÁT KOMUNIKOVAL ELEKTRONICKY

https://www.e15.cz/domaci/snemovna-chce-aby-stat-komunikoval-elektronicky-1359281

 

 

VĚDCI, LÉKAŘI, ODBORNÍCI A EXPERTI NA MIKROVLNY POŽADUJÍ ZASTAVIT BEZDRÁTOVOU TECHNOLOGII 5G. ČLEN PERSONÁLU OSN ŘÍKÁ: 5G JE VÁLKA PROTI LIDSTVU !  PROBUĎTE SE VŠICHNI

 

https://tadesco.cz/vedci-lekari-odbornici-a-experti-na-mikrovlny-pozaduji-zastavit-bezdratovou-technologii-5g-clen-personalu-osn-rika-5g-je-valka-proti-lidstvu-probudte-se-vsichni/

 

 

ODHALENÍ, ŽE 5G JE ÚTOČNOU ZBRANÍ URČENOU K NIČENÍ LIDSTVA. INFORMUJTE SE !

 

https://ac24.cz/-/odhaleni-ze-5g-je-utocnou-zbrani-urcenou-k-niceni-lidstva-informujte-se-?redirect=%2F

 

https://ac24.cz/en/-/odhaleni-ze-5g-je-utocnou-zbrani-urcenou-k-niceni-lidstva-informujte-se-?fbclid=IwAR19C79xtftwqfT3_GNwGWLNt1-uTv0XkAwi1ORtcuFnYmn1Zpyca8gAqhI

 

 

PUTIN ŘEKL, KDO SE STANE VLÁDCEM SVĚTA

 

https://ac24.cz/en/-/putin-rekl-kdo-se-stane-vladcem-sveta?redirect=%2Fen%2F

 

 

VĚRA VÁRADY, JAK NÁS OVLÁDÁ DIGITÁLNÍ SVĚT ?

 

https://www.cestyksobe.cz/vera-varady-jak-nas-ovlada-digitalni-svet/30712

 

Lidé jsou jako roboti, zombie – neustále připojeni k mobilům a netu. Jsou jako loutky ovládané loutovodiči – nadnárodními korporacemi.

 

Jen blbec sleduje cizí smyšlenky. Je to iluzorní, nereálný, svět.

 

Lidé jak upíři vysávají planetu Zemi, lidé tolik plýtvají a ničí.

 

 

RUSKO SE PŘIPRAVUJE NA VIRTUÁLNÍ ŽELEZNOU OPONU, ODPOJÍ SE OD GLOBÁLNÍ SÍTĚ

 

https://cdr.cz/clanek/rusko-se-pripravuje-na-virtualni-zeleznou-oponu-odpoji-se-od-globalni-site

 

Rusko má rádo vše pod kontrolou, a proto se mu nelíbí, že je součástí globálního internetu. Z toho důvodu chce mít možnost v případě potřeby se odpojit a fungovat jen na vlastním vnitrostátním RUSNETu. I této iniciativy se však dá zneužít v podobě cenzury. Další krok budování čipové totality. www.neocipuj-se.cz

 

 

SNĚMOVNA SCHVÁLILA ROZŠÍŘENÍ EET. PLATIT BUDE NOVĚ I PRO LÉKAŘE NEBO ŘEMESLNÍKY

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/poslanci-popate-hlasuji-o-eet-blizi-se-zaverecny-verdikt-73726?dop-ab-variant=8&seq-no=3&source=hp

 

Protože lidé neustále LŽOU A KRADOU, sami na sebe si budují ČIPOVOU TOTALITU – totální kontrolní a ovládací systém celého jejich pseudoživota – to ještě netuší, co to znamená a co si na vlastní kůži zažijí, neboť s tím nemají žádnou zkušenost a vyciťování mají mizerné díky svému negativnímu stavu, který nijak zvlášť neřeší.   www.neocipuj-se.cz

 

 

SNĚMOVNA SCHVÁLILA ROZŠÍŘENÍ EET. HYENISMUS, ZNÍ Z ODS
 

https://eurozpravy.cz/ekonomika/ceska-republika/259892-snemovna-schvalila-rozsireni-eet-hyenismus-zni-z-ods/

 

 

EET SE ROZŠÍŘÍ I NA ŘEMESLNÍKY. TVRDÝ ODPOR OPOZICE NEPOMOHL, KAPŘI ZÍSKALI VÝJIMKU

 

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/snemovna-schvalila-vyneti-socialnich-sluzeb-z-eet-ministerst/r~97e2c95c88ff11e998d70cc47ab5f122/

 

TAK DLOUHO KRADLI, AZ DOKRADLI - SNEMOVNA SCHVALILA ROZSIRENI EET.

 

 

FACEBOOK, WHATSAPP A INSTAGRAM NA MOBILECH HUAWEI KONČÍ

 

https://www.novinky.cz/internet-a-pc/software/507002-facebook-whatsapp-a-instagram-na-mobilech-huawei-konci.html

 

Vrcholí válka aktivátorů a udržovatelů negativního stavu - pseudotvůrců o to, která firma a stát ovládne lidstvo pomocí mobilů a dalších podobných zařízení.

 

 

UMĚLÁ INTELIGENCE JEŠTĚ VÍCE ROZDĚLÍ BOHATÉ A CHUDÉ, VARUJE ZKUŠENÝ EXPERT

 

https://connect.zive.cz/clanky/umela-inteligence-jeste-vice-rozdeli-bohate-a-chude-varuje-zkuseny-expert/sc-320-a-194999/default.aspx

 

 

DRAŽBA FREKVENCÍ PRO 5G SÍTĚ V NĚMECKU VYNESLA SKORO 170 MILIARD. OPERÁTORŮM VYSOKÉ NÁKLADY VADÍ

 

https://zahranicni.ihned.cz/c1-66589240-drazba-frekvenci-pro-sit-5g-v-nemecku-vynesla-pres-sest-a-pul-miliardy-eur-mnohem-vice-nez-se-predpokladalo

 

 

BEZPEČNOSTNÍ RIZIKO: VYSAVAČ JAKO NÁSTROJ ŠPEHOVÁNÍ OBČANŮ, UPOZORŇUJE POLITIK

 

https://zpravy.denikplus.cz/domaci/1165-bezpecnostni-riziko-vysavac-jako-nastroj-spehovani-obcanu-upozornuje-politik.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

V HONG KONGU DEMONSTUJI 2 MILIONY LIDI PROTI VYDAVANI DO CINSKYCH PREVYCHOVNYCH TABORU

 

https://www.lidovky.cz/Fhgg?url=https%3A%2F%2Fwww.lidovky.cz

 

K DEMONSTRACIM SE PRIDAVAJI I NA TCHAI-WANU, NEBOT JIM HROZI PO OBSAZENI CINOU TOTEZ. HONG KONG MA 7 MILIONU LIDI.

 

V PRIPADE, ZE BY CINA POSTUPNE OVLADALA DALSI STATY, ZAVADELA BY STEJNE OVLADACI A PREVYCHOVNE PRAKTIKY VSUDE JINDE - CIPOVA TOTALITA.

 

www.nejsme-otroci.cz

www.neocipuj-se.cz

 

 

CHINA MOBILE A SAMSUNG ZAHAJUJÍ VÝVOJ 6G SÍTĚ

 

https://dotekomanie.cz/2019/06/6g-china-mobile-tsinghua-university-samsung-research-company/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

Další krok k čipové totalitě budované lidmi.

 

www.neocipuj-se.cz

www.nejsme-otroci.cz

 

 

NOVÉ JEDNOTNÉ EVROPSKÉ OBČANSKÉ PRŮKAZY: DVA OTISKY PRSTŮ, FOTOGRAFIE A VELIKOST PLATEBNÍ KARTY

 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/obcansky-prukaz-evropska-unie-otisk-karta_1906062153_och?fbclid=IwAR2R8R1Mts3_ugjVU7sl-qMJukIr6nMNYhPUwVQ_K9xXD97WVeVdpEoXVQw

 

Z důvodu množství zel, které lidé provádí, si sami na sebe přivozují čipovou totalitu. Tento občanský průkaz ovšem nemusí být posledním krokem, záleží jen na lidech, co si budou volit.

 

www.neocipuj-se.cz

www.nejsme-otroci.cz

 

 

HONGKONGSKÝ ÚNIK PŘED ČÍNSKÝM VELKÝM BRATREM. ŽÁDNÉ SELFIE ČI PLATBY KARTOU A ZAKRÝT SI OBLIČEJ

 

https://www.lidovky.cz/svet/unik-pred-cinskym-velkym-bratrem-zadne-prukazky-ani-karty-a-zakryjte-si-oblicej.A190619_134514_ln_zahranici_mha

 

Letošní masivní demonstrace, kterých se v neděli zúčastnilo až dva miliony lidí, vypukly kvůli návrhu nového zákona hongkongské vlády. Ten by umožnil vydávání odsouzených z Hongkongu do Čínské lidové republiky.

 

Návrh zákona předložený hongkongskou vládou podle prodemokratických kritiků narušuje právní nezávislost poloautonomního regionu. Lidé vydaní do Číny by tam mohli podle demonstrantů čelit vágním obviněním z ohrožení národní bezpečnosti a nespravedlivým procesům. Správkyně města Carrie Lamová v úterý demonstrantům ustoupila a návrh zákona stáhla.

 

„Otáčejí kamery na obličeje demonstrantů, jako by to byly zbraně,“ napsal na Twitter novinář Allan Wong žijící v Hongkongu. A nejde jen o pouliční kamerový systém. Podle vyjádření hongkongské policie se bezpečnostní složky zaměřily i na zpravodajské záznamy, aby mohli identifikovat demonstranty.

 

Šifrované konverzace

 

Z důvodu ochrany bezpečnosti také nikdo nepoužívá Facebook, Twitter či WhatsApp, ale spoléhají se na textovací službu Telegram. Na rozdíl od zbývajících aplikací mohou zprávy na Telegramu rozšifrovat jen příjemci a odesílatelé zpráv a komunikační platforma tak umožňuje téměř bezpečné prostředí. Skrze skupinový chat se tak šíří i další tipy a bezpečnostní opatření.

 

Spoléhejte se na analog

 

Vyhnout se chytrým technologiím je základní předpoklad skrytí vlastní identity. Obyvatelé Hongkongu si tak například navzájem doporučují, aby nikdo nepoužíval průkazku na městskou hromadnou dopravu zvanou Octopus, ale raději si koupil papírový lístek. Ve vestibulech metra se tak v neděli před demonstracemi tvořily velké fronty před automaty. Účastníci protestů se také vyhýbají placení kartou. 

 

 

Řada Hongkongčanů si také pořídila předplacené SIM karty na smyšlená jména, aby mohli bezpečně komunikovat. Absolutním tabu se také staly selfie (fotografie sebe sama) a ostatně jakékoliv snímky ukazující obličeje.

 

Místní policie v posledních letech značně vylepšila svůj kamerový systém se softwarem na rozpoznávání obličejů, který by podle kritiků nemohl být natolik efektivní, kdyby bezpečnostní složky nespolupracovaly s kolegy z pevninské Číny. Ti jsou mistry v oblasti digitálního sledování. 

Demonstranti se samozřejmě před systémem snaží ukrýt a používají například chirurgické roušky. Poslední zprávy o vývoji této technologie však ukazují, že čínská vláda je již v mnoha případech schopna rozpoznat tvář člověka i přesto, že má roušku.

 

LIDE SE SNAZI UNIKNOUT VELKEMU BRATROVI - V HONG KONGU SE DEJE TO, CO SE DOSUD NIKDE NIKDY V LIDSKE SPOLECNOSTI NEDELO !

 

POPRVE SE MASY LIDE SNAZI UNIKNOUT PRED CIPOVOU TOTALITOU, JINDE TOMU TAK V DRTIVE VETSINE NENI.

 

OVSEM LIDE V HONG KONGU TO NEMAJI JEDNODUCHE A PROPAD DO PASTI CINSKE CIPOVE TOTALITY JE ZREJMY !

 

JEDINOU MOZNOSTI VYZVOBOZENI JE ZMENA NEGATIVNIHO STAVU V POZITIVNI STAV.

 

JEN SE PODIVEJTE NA UJGURY, CO JE S NIMI CINANY PROVADENO !

 

www.neocipuj-se.cz

 

www.nejsme-otroci.cz

 

 

MILIONŮM LIDÍ JDE O PŘEŽITÍ A SVĚT MLČÍ. PREZIDENT SI CHCE BÝT BOHEM, ŘÍKÁ UJGURKA

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/jde-o-preziti-a-existenci-ujguru-rika-o-situaci-ujguru-v-sin/r~d8f4db9e86d211e9819e0cc47ab5f122/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽE ZE SEVERNÍ KOREJE. MILAN ŠÍMA NATÁČEL V NEJIZOLOVANĚJŠÍ ZEMI SVĚTA

 

https://www.televizeseznam.cz/video/svet-bez-obalu/exkluzivni-reportaze-ze-severni-koreje-milan-sima-natacel-v-nejizolovanejsi-zemi-sveta-63931102?dop_ab=1&dop_source_zone_id=1&dop_req_id=i5DM0McF9o5-201906211217&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=boxik&utm_campaing=abtest128_clanky_typu_galerie_varB

 

Severní Korea překonává Orwella již po řad desetiletí, pro zahraniční turisty či novináře je ukazována jen Potěmkinova vesnice – tedy naaranžováno uměle to málo, co smí vidět. Skutečný pkelený život Severokorejce však vidět nesmí nidky. Přesto o něm existuje již množství informací a výpovědí těch, kteří utekli z pekla.

 

 

JAPONSKO ODPOUŠTÍ OD ROZVOJE 5G SÍTÍ KVULI ZDRAVÍ OBČANŮ

 

https://stop5g.cz/japonsko-odpousti-od-rozvoje-5g-siti-kvuli-zdravi-obcanu/?fbclid=IwAR0myofuqmswigduj5xnHok2FPNvmT-WsX_qdj2DtVMZ-bzrjAI5Ea9NwW4

 

 

VYŠŠÍ RYCHLOST, NIŽŠÍ LATENCE. V ČESKU SE JIŽ TESTUJE 5G PŘIPOJENÍ

 

https://www.novinky.cz/internet-a-pc/mobil/508377-vyssi-rychlost-nizsi-latence-v-cesku-se-jiz-testuje-5g-pripojeni.html?fbclid=IwAR0FT4Obc0gq1VB14CnQ7WwvbicrahS38J1nrCem2xJ-qeWtZUP2q_KxMJc#utm_content=freshnews&utm_term=%C4%8Cesko%20testuje%205G%20technologie&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz

 

 

DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNICTVÍ NIKDO NECHCE. BYLO BY DO NĚJ MOC VIDĚT, ŘÍKÁ MAJITEL KLINIKY OLDŘICH ŠUBRT


https://www.e15.cz/rozhovory/digitalni-zdravotnictvi-nikdo-nechce-bylo-by-do-nej-moc-videt-rika-majitel-kliniky-oldrich-subrt-1360034

 

 

TRPÍTE NEMOCEMI ?  LÉKAŘI TO NYNÍ ZJISTÍ Z PŘÍSPĚVKŮ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

 

https://21stoleti.cz/2019/06/19/trpite-nemocemi-lekari-to-nyni-zjisti-z-prispevku-na-socialnich-sitich/

 

 

HUAWEI: 5G SIEŤ PRINÁŠA VEĽKÉ VÝZVY V KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI

 

https://hnonline.sk/pr-clanky/1928586-huawei-5g-siet-prinasa-velke-vyzvy-v-kybernetickej-bezpecnosti

 

 

MIKULÁŠ MINÁŘ V OBLEČENÍ A BARVÁCH NSDAP A HITLERJUGEND

 

https://aeronet.cz/news/mikulas-minar-skryte-propaguje-nsdap-a-hitlerjugend-proc-ten-mladik-nosi-hnede-kalhoty-a-kosili-jako-fuhrer-ctenarka-aeronetu-v-uctyhodnem-veku-mozna-odkryla-neco-co-melo-zustat-tajemstvim/

 

https://aeronet.cz/news/milionovy-chlivek-na-letne-vital-na-podiu-rimsko-katolickeho-jahna-ze-sudet-ale-vetsina-zmanipulovaneho-davu-netusila-ze-v-pozadi-ridi-vsechny-demonstrace-proti-babisovi-3-mocenske-skupiny/

 

Existuje PETICE proti spolku "Milion chvilek pro demokracii", je v diskusi pod článkem. Adresa petice:

 

https://www.petice24.com/petice_proti_spolku_milion_chvilek_pro_demokracii?a=2&uv=16203167

 

 

ČÍNA VYHAZUJE Z REGÁLŮ BOTY NIKE. JEJICH DESIGNÉR PODPOŘIL HONGKONGSKÉ PROTESTY

 

https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/cina-nike-boty-undercover-hongkong.A190626_172732_eko-zahranicni_mato

 

 

PRUHY, BEZ KTERÝCH NELZE NIC KOUPIT. ČÁROVÝ KÓD SLAVÍ 45 LET

https://www.e15.cz/byznys/obchod-a-sluzby/pruhy-bez-kterych-nelze-nic-koupit-carovy-kod-slavi-45-let-1360121

 

Čárový kód je jen předstupněm před očipovávím všeho, co lze očipovat – to je záměr Sil temna. Je to klíčová technická část budované čipové totality ještěry z Temných světů díky lidské hlouposti omezenosti a nevědomosti. Cílem je maximálně dálkově OVLÁDAT život člověka pekelnými entitami z Temných světů.

 

Andělé v Nebi žádné čárové kódy ani žádné čipy ve věcech nemají – nepotřebují to, NIKOHO NEOVLÁDAJÍ, KAŽDÝ SE OVLÁDÁ SÁM.

 

www-neocipuj-se.cz

 

 

STŘEDOVĚCÍ ROLNÍCI MĚLI VÍCE ČASU NEŽ MODERNÍ LIDÉ, PRÝ TAKÉ MÉNĚ PRACOVALI

 

http://extrastory.cz/stredoveci-rolnici-meli-vice-casu-nez-moderni-lide-pry-take-mene-pracovali.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu&fbclid=IwAR0t7yStz_EE2ai4cAglPif7rB95PEjDbrLe_VSMqFFQJlgb6iOilr6T028

 

Nová studie říká, že moderní člověk je nevolník.

 

Zemědělská práce je sezónní a zdaleka netrvá celý rok. Lidé pracující na poli tak měli podle ní minimálně devět a půl týdne v roce volno. Srovnejte s pěti týdny dovolené, které dává dnes zaměstnancům většina zaměstnavatelů.

 

Svou roli hrála také církev, která vyhlašovala poměrně mnoho svátků, kdy se nepracovalo. I těchto dní byl vyšší počet, než kolik jich máme dnes.

 

Navíc lidé byli podle Schoorové v mnohem menším stresu než dnes. S jídlem se nespěchalo, žádná půlhodinka na oběd a pak zpět na pole. Jídlo bylo posvátné a jedlo se tak dlouho, jak bylo potřeba. Středověký člověk nespěchal, protože neměl schůzky, mobily, nikam se nehnal, práce na poli mu neutekla. Lidé sice nebyli bohatí, ale byli šťastnější a více v pohodě, než jsme dnes.

 

Kam jsme se od středověku posunuli ?  Je to zcela zásadní otázka. Nemusíme pracovat v kancelářích a nejsme nevolníky ve smyslu, že by měl někdo absolutní moc nad našimi životy. Ale na druhou stranu jsme vystresovaní, mnoho lidí má více než jednu práci nebo jí věnuje často celý den ve snaze vydělat co nejvíce peněz a zabezpečit rodinu. Tento krysí závod je prakticky nekonečný a stojí spoustu sil. Dovolená je jen organizované a velmi nákladné cestování někam, kde si člověk sice na chvíli odpočine, ale vzápětí se vrátí do práce a opět ho pohltí ještě větší stres, protože se mu práce mezitím nakupila. Nejsme přes všechny vymoženosti moderního světa ani šťastnější, ani nemáme více času než středověký rolník. Možná bychom se jako civilizace měli nad sebou vážně zamyslet.

 

 

Již 22 let nám to říkají Vesmírní přátelé – Andělé Nebe.  www-andele-nebe.cz

 

 

PENTAGON MÁ LASER, KTERÝ UMÍ IDENTIFIKOVAT TERORISTU PODLE JEHO SRDEČNÍ AKCE

 

https://fzone.cz/clanky/pentagon-ma-laser-ktery-umi-identifikovat-teroristu-podle-jeho-srdecni-akce-700

 

Srdeční akce je další biometrický znak člověka. Další krok budování čipové totality.

 

 

SKUTOČNE ŽIJEME V SIMULÁCII ?  TREBA TO BRAŤ VÁŽNE, DÔKAZ PROTI TOMU NEMÁM, HOVORÍ ZNÁMY FUTUROLÓG

 

https://style.hnonline.sk/tech/1966342-zijeme-v-pocitacovej-simulacii-a-je-matrix-vobec-realny-odpovedal-nam-znamy-futurista

 

Ve skutečnosti je jedna ze 2 hemisfér mozku – PSEUDOMYSL – drtivé většiny lidí dálkově odládána na cca 90 – 95 % , budováním čipové totality lidé zvyšují své ovládání k 99,9 % - to je cíl Silm temna z temných světů.

 

Viz  www.andele-nebe.cz  –  CO JE S VAŠÍM DUCHEM, DUŠÍ A FYZICKÝM TĚLEM.

 

Lze se vysvobodit – viz  www.andele-nebe.cz  –  DUCHOVNÍ CESTA

 

 

4KA CHCE BUDÚCI TÝŽDEŇ UKÁZAŤ 5G SIEŤ. ČO VIEME O TESTE A MOŽNOSTIACH

 

https://zive.aktuality.sk/clanok/141120/4ka-chce-buduci-tyzden-ukazat-5g-siet-co-vieme-o-teste-a-moznostiach/?utm_campaign=cross&utm_content=box-tech-hp&utm_medium=zona-hp&utm_source=aktuality.sk

 

 

ČTYŘICET LET PŘIBÝVÁNÍ LEDU ZVRÁTILY TŘI ROKY. ANTARKTIDA TAJE, VĚDCI NEVĚDÍ PROČ

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/antarktida-taje-vedci-nevi-proc/r~18d56c029ccb11e9a305ac1f6b220ee8/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

VAROVNÉ SVĚDECTVÍ Z FOSILIÍ: NA ANTARKTIDĚ ROSTLY STROMY, EMISÍ BYLO STEJNĚ JAKO DNES

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/varovne-svedectvi-z-fosilii-na-antarktide-rostly-stromy-emis/r~bb714e3456c811e9b38a0cc47ab5f122/

 

Tepleji v průměru o tři až čtyři stupně Celsia, hladiny moří vyšší až o 20 metrů, Grónsko i velká část Antarktidy byly bez ledu, a dokonce i na jižním pólu rostly stromy. Takhle Země vypadala před 2,5 až 5 miliony lety v období pliocénu. A může tak vypadat i v budoucnu.

 

Právě v pliocénu bylo ve vzduchu stejně vysoké množství oxidu uhličitého jako dnes. Tehdejší doba by podle britských vědců proto měla sloužit jako varování. Jde o analogii toho, co nás v budoucnosti může čekat.

 

 

ČÍNA POMOCOU APLIKÁCIE VYKRÁDA TURISTOM Z MOBILOV DÁTA. MÁ TAK O NICH PREHĽAD

 

https://finweb.hnonline.sk/zahranicna-ekonomika/1970458-cina-pomocou-aplikacie-vykrada-turistom-z-mobilov-data-ma-tak-o-nich-prehlad

 

Pohraničná stráž turistom odoberie telefóny, do ktorých tajne nainštaluje aplikáciu sťahujúce emaily, kontakty a ďalšie cenné informácie.

 

Turisti vypovedali, že im úrady vopred neoznámili, čo bude softvér v ich telefóne hľadať, alebo či bude získané informácie zo zariadení sťahovať. Vyšetrovanie preukázalo, že čínski pohraničníci úplne bežne kontrolujú telefóny turistov na hraničnom priechode Irkeštam.

 

Podľa Edina Omanoviča z ľudskoprávnej organizácie Privacy International sú nové zistenia alarmujúce, pretože v Číne môžete podľa neho skončiť kvôli nevhodnému novinovému článku alebo aplikácii v telefóne vo väznici.

 

Kým telefóny iPhone kontrolóri zapoja do čítačky, ktorá ich podrobne prehľadá, do telefónov so softvérom Android nainštalujú aplikáciu, ktorá urobí to isté. Hoci vo väčšine prípadov pohraničníci aplikáciu z telefónu odstraňujú ešte pred jeho vrátením, niektorí cestujúci ju vo svojom mobile objavili.

 

Podľa The Guardianu zatiaľ nie je jasné, kam získané informácie putujú alebo na ako dlho sa archivujú. Hoci neexistujú dôkazy o tom, že by sa dáta používali pri sledovaní ľudí na ich ceste po Číne, podľa expertov by zhromaždené údaje spoločne s lokalizáciou telefónu umožnili úradom nájsť konkrétneho človeka.

 

 

PŮL ROKU V ŘETĚZECH A BEZ MYTÍ. UJGUR LÍČÍ POMĚRY V ČÍNSKÉM TÁBORU PRO MUSLIMY

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/pul-roku-v-retezech-a-bez-myti-omir-bekali-vypovida-o-cinsky/r~09d85d2a23fb11e996370cc47ab5f122/

 

 

ZLODĚJI SENA NARAZILI, BALÍKY BYLY OČIPOVANÉ

 

https://www.novinky.cz/krimi/509950-zlodeji-sena-narazili-baliky-byly-ocipovane.html

 

 

ODEJDĚTE Z FACEBOOKU, VYZVAL UŽIVATELE SPOLUZAKLADATEL APPLU

 

https://www.novinky.cz/internet-a-pc/510159-odejdete-z-facebooku-vyzval-uzivatele-spoluzakladatel-applu.html

 

 

VYSLANCI 22 ZEMÍ VYZVALI ČÍNU, ABY PŘESTALA UTLAČOVAT UJGURY. ŽIJÍ V BEZPEČNÉM A ŠŤASTNÉM REGIONU, VZKÁZAL PEKING

 

https://zahranicni.ihned.cz/c1-66606880-vyslanci-z-22-zemi-vyzvali-cinu-aby-prestala-utlacovat-ujgury-podle-pekingu-jsou-opatreni-nutna-pro-bezpecnost-zeme

 

 

IGOR NĚMEC: VELKÝ BRATR TADY UŽ FUNGUJE, NENÍ CESTY ZPĚT

 

https://www.youtube.com/watch?v=nBNxIjFFNKg

 

 

ZAČNOU ČEŠI ODCHÁZET NA SLOVENSKO ?  MÉNĚ SE TAM PORUŠUJÍ PRÁVA PRACOVNÍKŮ, ZJISTILA STUDIE

 

https://eurozpravy.cz/zahranicni/eu/263070-nejhorsi-mista-pro-zamestnance-cr-je-na-tom-hure-nez-slovensko/

 

 

DATA O MILIONECH LIDÍ UKRADLI Z BULHARSKÉ FINANČNÍ SPRÁVY HACKEŘI

 

https://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/510650-data-o-milionech-lidi-ukradli-z-bulharske-financni-spravy-hackeri.html

 

 

BUDE MOZEK PROPOJEN S POČÍTAČEM ?  MUSKŮV NEURALINK KONEČNĚ ODHALÍ VÝSLEDKY SVÉ DOSAVADNÍ PRÁCE

 

https://vtm.zive.cz/clanky/bude-mozek-propojen-s-pocitacem-muskuv-neuralink-konecne-odhali-vysledky-sve-dosavadni-prace/sc-870-a-199355/default.aspx?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

Jde o přípravu dalšího zotročení lidstva v čipové totalitě.

 

www.neocipuj-se.cz

 

www.nejsme-otroci.cz

 

 

MUSK PŘEDSTAVIL IMPLANTÁT PRO OVLÁDÁNÍ POČÍTAČE MYŠLENKAMI. FUNGOVAL U OPICE, NA LIDECH HO CHCE TESTOVAT ZA ROK

 

https://zahranicni.ihned.cz/c1-66609350-musk-predstavil-implantat-pro-ovladani-pocitace-myslenkami-fungoval-u-opice-na-lidech-ho-chce-testovat-za-rok

 

Jde o přípravu dalšího zotročení lidstva v čipové totalitě.

 

www.neocipuj-se.cz

 

www.nejsme-otroci.cz

 

 

EVROPA MÁ VÍC SILNIČNÍCH KAMER NEŽ ZBYTEK SVĚTA DOHROMADY. ČESKO JE PATNÁCTÉ

 

https://www.novinky.cz/auto/510641-evropa-ma-vic-silnicnich-kamer-nez-zbytek-sveta-dohromady-cesko-je-patnacte.html

 

 

ČAPUTOVÁ PŘIJALA ČÍNSKÉHO MINISTRA ZAHRANIČÍ, KRITIZOVALA PORUŠOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/caputova-prijala-cinskeho-ministra-zahranici-kritizovala-por/r~f403362aa31411e9a049ac1f6b220ee8/

 

 

ČÍNA PŘITVRDILA. KOLIK BERETE A KDE BYDLÍ VAŠE MATKA, CHCE VĚDĚT OD ŽADATELŮ O VÍZUM

 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/cina-pritvrdila-kolik-berete-a-kde-bydli-vase-matka/r~1592f4e2a70211e9b5e8ac1f6b220ee8/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

V ANGLII SE ŘIDIČI UDÁVAJÍ NAVZÁJEM. POLICISTÉ JSOU NADŠENI

 

https://www.garaz.cz/clanek/v-anglii-se-ridici-udavaji-navzajem-policiste-jsou-nadseni-21002189?dop-ab-variant=8&seq-no=2&source=hp

 

Loutkolidé otročí nejen v práci, ale jestě i po práci, například za policisty.

 

www.nejsme-otroci.cz

 

 

VIDEO: SINGULARITA PŘED BRANAMI SE JMENUJE NEURALINK !  ELON MUSK PŘEDSTAVIL PRVNÍ NEURONOVÝ IMPLANTÁT, KTERÝ ČLOVĚKU UMOŽNÍ OVLÁDAT STROJE A KOMUNIKOVAT S UMĚLOU INTELIGENCÍ !

21.7.2019

https://aeronet.cz/news/video-singularita-pred-branami-se-jmenuje-neuralink-elon-musk-predstavil-prvni-neuronovy-implantat-ktery-cloveku-umozni-ovladat-stroje-a-komunikovat-s-umelou-inteligenci-bionicke-rozhrani-cloveka/

 

Všechny tyto technologie vám, loutkolidem připravují ještěři z Temných světů, jelikož loutkolidé svobodně každodenně přijímají NEGATIVNÍ STAV – volí zle a žijí převrácený negativní život. Konzum je jen součást tohoto zlého života, který ničí přírodu, životní prostředí a sebe sama – výsledkem jsou masy nemocných lidí, po 50. roce života již není téměř nikdo zdravý.

 

Okouzlení technologiemi je zvrácenost negativního stavu.

 

Lidé v pozitivním stavu tohle nechtějí a nepotřebují a je jim to odporné. Tito pozitivní lidé se nepotřebují hlásit v robotické továrně o práci, jak je na konci článku uvedeno, nemají tam co dělat. JEJICH ŽIVOT JE V PŘÍRODĚ, V ZAHRADÁCH A PARCÍCH, a ne zavřeni v továrnách – tohle lidé v negativním stavu nechápou. Všechny tyto zlé technologie pozitivní lidé chápou jako zbytečné a nadbytečné a navíc zotročující samotného člověka !

 

www.neocipuj-se.cz

 

www.nejsme-otroci.cz

 

www.co-jist.cz

 

 

HUAWEI V ČESKU SBÍRÁ DATA O LIDECH A ROZEBÍRÁ JE S PRACOVNÍKY ČÍNSKÉ AMBASÁDY, TVRDÍ EXMANAŽEŘI FIRMY

 

https://domaci.ihned.cz/c1-66611900-zamestnanci-ceske-pobocky-huawei-sbiraji-citliva-data-o-klientech-cinska-firma-obvineni-odmita

 

 

NĚKTEŘÍ ZAMĚSTNANCI HUAWEIE ZÁROVEŇ PRACUJÍ PRO ČÍNSKOU ARMÁDU, TVRDÍ STUDIE. JEJÍ AUTOŘI ZKOUMALI ŽIVOTOPISY PRACOVNÍKŮ FIRMY

 

https://zahranicni.ihned.cz/c1-66604630-nekteri-zamestnanci-huaweie-zaroven-pracuji-pro-cinskou-armadu-tvrdi-studie-jeji-autori-zkoumali-zivotopisy-pracovniku-firmy

 

 

VELKÁ KARETNÍ REVOLUCE. BRZY BUDEME PLATIT JEDNODUŠE OTISKEM PRSTU

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/brzy-budeme-platit-jednoduse-otiskem-prstu-72477

 

Na podzim začíná platit další část nařízení PSD2. Tentokrát vynucuje při platbách kartou na internetu opravdové dvoufaktorové ověření zákazníka. I když to zní jako další komplikace či administrativa navíc, v praxi to bude mít opačný účinek.

 

Skončí totiž současný způsob ověřování. Tedy přepisování kódu zaslaného SMS zprávou do počítače nebo mobilu. To nebylo příliš uživatelské přívětivé a zákazníky to často vedlo k předčasnému ukončení nákupu.

 

Nově se bude identita ověřovat jinak. Pro majitele chytrých telefonů tím, že místo SMS dostanou notifikaci, po jejímž rozkliknutí jednoduše potvrdí svou totožnost buď otiskem prstu, nebo skenem obličeje. Tak jak to už dnes dělají v internetovém bankovnictví. Kdo chytrý telefon nemá, bude to řešit pravděpodobně prostřednictvím zadání vlastního hesla nebo jiným alternativním způsobem.

 

 

PRŮLOM DO SOUKROMÍ. ČESKÉ ZPRAVODAJSKÉ SLUŽBY CHTĚJÍ VLASTNÍ DATABÁZI ROZPOZNÁVÁNÍ OBLIČEJŮ

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/prulom-do-soukromi-ceske-zpravodajske-sluzby-chteji-vlastni-databazi-rozpoznavani-obliceju-76242?utm_source=Seznamzpravy_static&utm_medium=Nejsledovanejsi_sidebar&utm_campaign=variantaC&utm_content=5&autoplay=1

 

 

MÁ SA TO UDIAŤ DO ROKU 2030 - DAVID ICKE - SK TITULKY

10.7.2019

ttp://www.youtube.com/watch?v=7fUZsNnxT4c

 

DAVID ICKE VARUJE PŘED OČIPOVÁNÍM LIDÍ A ČIPOVOU TOTALITOU – VARUJE STEJNĚ, JAKO IVO A. BENDA.

 

www.neocipuj-se.cz

 

www.nejsme-otroci.cz

 

 

SROVNÁNÍ PLATŮ ČR VS. ČÍNA: PLATY NA VÝCHODĚ ASIE SE VÝRAZNĚ LIŠÍ

 

https://www.fondik.cz/zajimavosti-ze-sveta-financi/srovnani-platu-cr-vs-cina-platy-na-vychode-asie-se-vyrazne-lisi?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

996 – od 9 hodin rána do 9 hodin večer 6 dni v týdnu – tak je běžně vyžadována pracovní doba komunistickým režimem – proto se tam toho tolik buduje !

 

Čínský otrok je opravdu skvělý prototyp čipové totality na planetě Zemi v dnešní době 7.2019.

 

Psát o nějakých platech je blud – kdy ty peníze užije, když je stále otrok v otrokárně ?

 

 

ČÍNA A RUSKO UPEVŇUJÍ SVOJI POZICI V AFRICE, USA JEN BEZRADNĚ PŘIHLÍŽÍ

 

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/afrika-spojene-staty-usa-rusko-cina-vliv-obchod-vojenska-zakladna-summit-forum-bezpecnost.A190719_114635_zahranicni_dtt

 

 

ZA ŠPATNÉ CHOVÁNÍ ZÁKAZ CESTOVÁNÍ I LEPŠÍCH ŠKOL. ČÍNSKÝ SYSTÉM SOCIÁLNÍCH KREDITŮ SE MÁ DO ROKA ROZJET NAPLNO

 

https://zahranicni.ihned.cz/c1-66614780-za-spatne-chovani-zakaz-cestovani-i-lepsich-skol-cinsky-system-socialnich-kreditu-se-ma-do-roka-rozjet-naplno

 

 

AMAZON CHYSTÁ DALŠÍ ÚDER PRODEJNÁM. BRZY ZŘEJMĚ OTEVŘE DOSUD NEJVĚTŠÍ OBCHOD BEZ POKLADEN

 

https://www.e15.cz/byznys/technologie-a-media/amazon-chysta-dalsi-uder-prodejnam-brzy-zrejme-otevre-dosud-nejvetsi-obchod-bez-pokladen-1360990

 

Senzory v regálech zaznamenávají vybrané zboží a připisují je na účet aplikace ve smartfonu.

 

Další krok v budování čipové totality lidmi.

 

www.neocipuj-se.cz

 

www.nejsme-otroci.cz

 

 

AKCELEROMETR V TELEFONECH O VÁS PROZRAZUJE VÍCE, NEŽ SE MYSLELO

 

https://mobilizujeme.cz/clanky/akcelerometr-v-telefonech-o-vas-prozrazuje-vice-nez-se-myslelo?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

Akcelerometr je miniaturní a velmi levná součástka, kterou dnes najdeme prakticky ve všech smartphonech, i těch naprosto nejlevnějších. Zajišťuje totiž například automatické otáčení obsahu na displeji po přetočení telefonu v ruce, automatické probuzení displeje po zvednutí ze stolu či kapsy, nebo třeba počítá kroky na základě počtu otřesů, ať už máte telefon v kapse nebo v ruce. Z pohledu soukromí se při těchto příkladech zdá být celkem neškodná, ovšem opak je pravdou.

 

Vědci z univerzity Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) totiž zjistili, že pokud předvídají osobnostní rysy pomocí protokolů telefonních hovorů a zpráv a pak k tomu ještě přidají údaje získané z akcelerometru, výrazně tím zvýší přesnost určení typu osobnosti.

 

Hlavní zjištění studie

 

 

 

KDOPAK TO VOLÁ ?  UMĚLÁ INTELIGENCE DOKONALE NAKLONUJE VÁŠ HLAS

 

https://www.flowee.cz/ditevsiti/bezpeci/6679-kdopak-to-vola-umela-inteligence-dokonale-naklonuje-vas-hlas

 

Je obtížné rozeznat, co je skutečné a co umělé. A s tím přicházejí i snahy o vytváření umělé pravdy.

 

 

VLADIMÍR DLOUHÝ A PODNIKATELÉ SVÉ UČNĚ NESEŽENOU. NENARODILI SE

 

https://www.forum24.cz/vladimir-dlouhy-a-podnikatele-sve-ucne-nesezenou-nenarodili-se/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

Vaši novodobí otrokáři pocházejí z PROGNOSTICKÝCH ÚSTAVŮ (bývá jeden ve státě) a rádi by VÍC A VÍC OTROKŮ. Jen NEPOCHOPILI, že zotročené pseudorodiny – většinou rozvedené či nefungující – a to již prognostiky pramálo zajímá – JIŽ NECHTĚJÍ MÍT NÁKLADNÉ DĚTI !

 

Takže, řečeno řemeslnicky, je vymalováno. Lidí není dost z toho nejbanálnějšího důvodu, prostě se jich dost nenarodilo.

 

www.nejsme-otroci.cz

 

 

ČÍNA ZAKÁZALA MILIONŮM NEPOSLUŠNÝCH OBČANŮ CESTOVAT, MAJÍ NÍZKÉ SKÓRE

 

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/cina-kamery-zakaz-cestovani.A190302_213230_zahranicni_chtl

 

 

ČÍNSKÝ SOCIÁLNÍ KREDIT V PRAXI: „NEDŮVĚRYHODNÍ“ NESMÍ DO VLAKŮ A LETADEL

 

https://www.idnes.cz/technet/veda/cina-socialni-skore-doprava-vlak-letadlo-letenka.A180319_121924_veda_mla

 

 

ANONYMNÍ CHATOVACÍ APLIKACE SICE PODPORUJÍ SVOBODU PROJEVU, ALE I KYBERŠIKANU

 

ttp://www.flowee.cz/ditevsiti/bezpeci/6966-anonymni-chatovaci-aplikace-sice-podporuji-svobodu-projevu-ale-i-kybersikanu

 

 

MRTVÉ VČELY, PTÁCI A UMÍRAJÍCÍ STROMY. TAKOVÉ JSOU PRVNÍ DŮSLEDKY, KDE BĚŽÍ 5G

 

https://ac24.cz/en/-/mrtve-vcely-ptaci-a-umirajici-stromy-takove-jsou-prvni-dusledky-kde-bezi-5g?redirect=%2Fen%2F

 

 

ČEŠI JSOU V PRÁCI NESPOKOJENÍ. TŘEBA I PROTO, ŽE JE NIKDO NEPOCHVÁLÍ

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/cesi-jsou-v-praci-nespokojeni-treba-i-proto-ze-je-nikdo-nepochvali-76939?seq-no=1&dop-ab-variant=3&source=article-detail

 

Ať žije otroctví !  To je vnitřní heslo většiny dněšních lidí. A jinak to prý nejde.

 

 

HUAWEI PŘEDSTAVIL VLASTNÍ OPERAČNÍ SYSTÉM. PŮJDE S NÍM PROTI ANDROIDU I WINDOWS

 

https://www.novinky.cz/internet-a-pc/software/clanek/huawei-predstavil-vlastni-operacni-system-pujde-s-nim-proti-androidu-i-windows-40292668

 

 

5G SÍTĚ BY MOHLY OHROZIT PŘESNOST PŘEDPOVĚDI POČASÍ. MŮŽE JÍT DOKONCE O LIDSKÉ ŽIVOTY, VARUJÍ VĚDCI

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/5g-site-by-mohly-ohrozit-presnost-predpovedi-pocasi-muze-jit-dokonce-o-lidske-zivoty-varuji-vedci-77053?dop-ab-variant=7&seq-no=2&source=hp

 

 

U NÁDRAŽÍ Z HARRYHO POTTERA SKENUJÍ OBLIČEJE. OBAVY ZE ZNEUŽITÍ ŠMÍROVACÍ TECHNOLOGIE MAJÍ I JINDE

 

https://www.e15.cz/byznys/technologie-a-media/u-nadrazi-z-harryho-pottera-skenuji-obliceje-obavy-ze-zneuziti-smirovaci-technologie-maji-i-jinde-1361474

 

Samotnou identifikací to navíc celé vůbec nemusí končit. Amazon před pár dny oznámil, že jeho technologie rozpoznání obličeje jde ještě dál. Umí na základě skenu tváře nejen identifikovat daného člověka, ale poznat na něm i sedm druhů emocí. Nejen tedy, že se o daném člověku bude vědět, kdo je, ale ještě bude možné určit, jak se aktuálně má.CHINA INTERNET REPORT: ASIJSKÁ VELMOC SE CHLUBÍ, V ČEM UŽ NÁS PŘEDBĚHLA

 

https://connect.zive.cz/clanky/china-internet-report-asijska-velmoc-se-chlubi-v-cem-uz-nas-predbehla/sc-320-a-199814

 

 

HUAWEI CHYSTA KTERÁ MAPY – AMERICKE OD GOOGLU JSOU NA 5 MLD ZARIZENICH


ttp://www.zive.cz/clanky/huawei-chysta-vlastni-mapy-rika-jim-map-kit-a-vytvori-je-spolecne-s-ruskem/sc-3-a-199799/default.aspx?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu


NOVÁ TECHNOLOGIE UKAZUJE, PROČ NEMŮŽETE VĚŘIT NIČEMU, CO UVIDÍTE VE ZPRÁVÁCH A TV  

 

ttp://ac24.cz/en/-/zpravy-ze-sveta/7795-realita-editovana-v-realnem-case-nova-technologie-ukazuje-proc-nemuzete-verit-nicemu-co-uvidite-ve-zpravach?redirect=%2Fuvod%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_lCcnss25eNbm%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_lCcnss25eNbm_delta%3D12%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_lCcnss25eNbm_cur%3D824&fbclid=IwAR0mCkvPd72DK9joXKtkTAfg-JdEapbW8OhgaOp86yyHwkityvRfxvWqOZY

 

 

STARTUP VYVINUL NEJVĚTŠÍ POČÍTAČOVÝ ČIP NA SVĚTĚ. POSLOUŽÍ UMĚLÉ INTELIGENCI

 

https://www.novinky.cz/internet-a-pc/hardware/clanek/startup-vyvinul-nejvetsi-pocitacovy-cip-na-svete-poslouzi-umele-inteligenci-40293726

 

Čipy pro UI vyvíjí v roce 2019 na 50 firem.

 

Další krok v budování čipové totality lidmi.

 

www.neocipuj-se.cz

 

www.nejsme-otroci.cz

 

 

KONIEC SLOBODY: CHCÚ NÁM ZRUŠIŤ PAPIEROVÉ PENIAZE

 

ttp://www.napalete.sk/koniec-slobody-chcu-nam-zrusit-papierove-peniaze/

 

ŠVÉDSKO KTERÁ PRVÝ ŠTÁT V EURÓPE PLÁNUJE ÚPLNÉ ZRUŠENIE HOTOVOSTNÝCH PLATIEB.

 

ĽUDIA PRÍDU O SVOJU SLOBODU A DOSTANÚ SA POD ÚPLNÚ KONTROLU ŠTÁTOV, BÁNK A KONCERNOV.

 

ŠTÁT BUDE VEDIEŤ O KAŽDOM NAŠOM CENTE A MÔŽE NAŠE FINANCIE NIELEN KONTROLOVAŤ, ALE NÁM Z NICH AJ PODĽA VLASTNÉHO UVÁŽENIA VYDEĽOVAŤ.

 

Další krok v budování čipové totality lidmi.

 

www.neocipuj-se.cz

 

www.nejsme-otroci.cz

 

 

ORANGEU UŽ NESTOJÍ NIČ V CESTE: DOSTANE SA K 5G FREKVENCIÁM OD KONKURENTA

 

https://zive.aktuality.sk/clanok/142051/orangeu-uz-nestoji-nic-v-ceste-dostane-sa-k-5g-frekvenciam-od-konkurenta/?utm_campaign=cross&utm_content=box-tech-hp&utm_medium=zona-hp&utm_source=aktuality.sk

 

 

PSYCHOLOG: LIDÉ JSOU ZÁVISLÍ NA MOBILECH, ZVYKLI JSME SI BÝT NEUSTÁLE VE SPOJENÍ

 

https://magazin.aktualne.cz/psycholog-lide-jsou-zavisli-na-mobilech-navykli-jsme-si-byt/r~475b87a4c40911e9b6a9ac1f6b220ee8/

 

 

MAJITELÉ PSŮ V ČESKU MAJÍ UŽ JEN PÁR MĚSÍCŮ NA SPLNĚNÍ NOVÉ POVINNOSTI, JINAK JIM BUDOU HROZIT VYSOKÉ POKUTY

 

https://www.prazskypatriot.cz/majitele-psu-v-cesku-maji-uz-jen-par-mesicu-na-splneni-nove-povinnosti-jinak-jim-budou-hrozit-vysoke-pokuty/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sbrowser

 

 

ČÍNA CHCE UPLATŇOVAT SYSTÉM SOCIÁLNÍHO KREDITU I NA ZAHRANIČNÍ FIRMY

 

https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/cina-chce-uplatnovat-system-socialniho-kreditu-i-na-zahranicni-firmy-40294607

 

 

STANOU SE ZE ZAMĚSTNANCŮ KYBORGOVÉ ?  FIRMY UŽ OČIPOVALY STOVKY ZAMĚSTNANCŮ

 

https://www.peak.cz/stanou-se-ze-zamestnancu-kyborgove-firmy-uz-ocipovaly-stovky-zamestnancu/19327/

 

 

ZAMĚSTNANCI HUAWEI POMÁHALI AFRICKÝM VLÁDÁM SLEDOVAT OPOZICI, PÍŠE AMERICKÝ LIST

 

https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/zamestnanci-huawei-pomahali-africkym-vladam-sledovat-opozici-pise-americky-list-40293314

 

 

UNIE CHCE DATA CESTUJÍCÍCH TAKÉ Z RYCHLOVLAKŮ A LODÍ

 

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/unie-chce-data-cestujicich-take-z-rychlovlaku-a-lodi-40295672

 

 

LIDÉ JAKO ČÍSLA. ČÍNSKÝ VELKÝ BRATR TESTUJE SOCIÁLNÍ KREDITOVÝ SYSTÉM

 

https://www.lidovky.cz/byznys/statni-pokladna/lide-jako-cisla-cinsky-velky-bratr-testuje-socialni-kreditovy-system.A170127_154007_statni-pokladna_ele?recommendationId=00000000-0000-5000-8000-000000000000

 

Článek z 28.1.2017.

 

 

170 MILIONŮ KAMER A KREDITY PODLE CHOVÁNÍ. ČÍNSKÝ VELKÝ BRATR BUDE SLEDOVAT VŠECHNY, I ZAHRANIČNÍ FIRMY

 

https://www.lidovky.cz/svet/budou-kredity-stacit-cinsky-velky-bratr-bude-sledovat-i-zahranicni-firmy-ty-ale-nejsou-pripraveny.A190906_142717_ln_zahranici_mha

 

 

TELEPATIE SE STANE BRZY REALITOU. PODLE ODBORNÍKŮ JDE O PŘIROZENÝ VÝVOJ KOMUNIKACE

 

https://morezprav.cz/svetodeni/telepatie-se-stane-brzy-realitou-podle-odborniku-jde-o-prirozeny-vyvoj-komunikace

 

Ještěři z pekel – pseudotvůrci připravují loutkolidem vnitřní loutko-komunikaci na bázi čipů propojených přímo do nervové soustavy člověka. Pro lidi, kteří tohle zbaští i s navijákem, je to cesta do Temnot. Jejich ovládání se zvýší z dněšních 90 – 95 % na 99,9 % , čož je již strašlivý loutkoúděl.

 

 

ČÍNA ŠPEHOVALA UJGURY POMOCÍ VIRU V JEJICH MOBILECH. CITLIVÁ DATA SBÍRALA DVA ROKY

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/cina-spehovala-ujgury-pomoci-viru-v-jejich-mobilech/r~eaafcf10cd8611e98d520cc47ab5f122/

 

 

STANOU SE ZE ZAMĚSTNANCŮ KYBORGOVÉ ?  FIRMY UŽ OČIPOVALY STOVKY ZAMĚSTNANCŮ

 

https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/stanou-se-ze-zamestnancu-kyborgove-firmy-uz-ocipovaly-stovky-zamestnancu.A190914_121930_firmy-trhy_rkj

 

 

INDIE ZAČALA S VÝSTAVBOU NOVÝCH SUPERPOČÍTAČŮ. ZATÍM DOKONČILA 3 Z PLÁNOVANÝCH 60

 

ttp://spravy.pravda.sk/svet/clanok/526222-obama-podporil-thunbergovu-ty-a-a-ja-sme-tim/

 

 

REVOLUČNÁ NOVINKA V KOSTOLOCH: PLATBA DAROV BEZKONTAKTNE

 

https://www.tvnoviny.sk/zahranicne/1929578_revolucna-novinka-v-kostoloch-platba-darov-bezkontaktne?fbclid=IwAR0UqSAghmN1o0kqrvYc8em-8BpSuzCO9Yd6SzOT8gPsRWYjQ_lcr9DV48E

 

 

ČÍNSKÝ VELKÝ BRATR MÁ LIDI V HRSTI

 

https://tech.instory.cz/802-cinsky-velky-bratr-ma-lidi-v-hrsti.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

Je to velký experiment komunistické Číny, který se ve zkratce nazývá systém sociálního kreditu. Zavedl škálu prohřešků a odměn a tím pádem sestavuje společenské skóre každého občana. V podstatě jde o to, že z veřejných služeb je přiděleno na základě tohoto kreditu každému jen to, co si zaslouží. Čínská vláda přitom využívá dat sebraná z aplikací a umělé inteligence.

 

Velké objemy dat nasbíraných od uživatelů mobilních a internetových aplikací, tzv. big data, a pak umělá inteligence (Al). Třetím faktorem ve hře jsou ještě systémy masivního dohledu nad občany. A k tomu dochází prostřednictvím průmyslových kamer. Počítá se i s využitím softwaru na rozpoznávání obličejů.

 

 

VIDEO: RTVS PROPAGUJE ČIPOVANIE ĽUDÍ, ARGUMENTUJE PRITOM VÝHODAMI

 

https://www.infovojna.sk/article/video-rtvs-propaguje-cipovanie-ludi-argumentuje-pritom-vyhodami

 

JEN MALO LIDI BYLO SCHOPNO KTERÁ TIMTO PROBLEMEM – CIPOVANI LIDI A JEJICH ZOTROCOVANI VAROVAT LIDI VCAS, ABY SE MOHLI NA TUTO DOBU PRIPRAVIT, TEDY ABY SI SEHNALI SPRAVNE INFO A PROSTUDOVALI SI JE.

 

KTERÁ SAMOZREJME KTERÁ TOM, JAK JSOU DNES KTERÁ VICE HONENI A ZOTROCOVANI A SOUCASNE ZAVALENI VADNYMI INFORMACEMI JIZ NEMAJI CAS, ABY TOTO ZVLADLI.

 

POUZE MALA MENSINA LIDI SI SPRAVNE INFORMACE VCAS OPATRILA A PROSTUDOVALA A SPRAVNE PRIPRAVILA NA TOTO GLOBALNI NEBEZPECI, KTERÁ MA PUVOD V NEGATIVNIM STAVU LIDI, A TENTO STAV ZAKONITE SE VYVIJI TAK, ZE LIDE PROVADI TRANSFER TECHNOLOGII ENTIT – PSEUDOTVURCU Z TEMNYCH SVETU SEM, NA PLANETU ZEMI.

 

www.neocipuj-se.cz

 

www.neocipuj-sa.sk

 

www.nejsme-otroci.cz

 

www.nie-sme-otroci.cz

 

KTERÁ VICE NEZ 100 LETY LIDE DOSTALI VAROVANI VE FATIME – VIZ www.andele-nebe.cz , KDE BYLO ANDELY NEBE RECENO, ZE POKUD LIDE SE NEZMENI, VZNIKNOU OBROVSKE KTERÁ, A TO JAKO KTERÁ VAROVANI KTERÁ KTERÁ HORSIMI UDALOSTMI – OCIPOVANI A ZOTROCENI LIDI. VSE OD DABLA, KTEREMU LIDE SVYMI CHYBNYMI VOLBAMI TOTO UMOZNUJI DELAT.

 

SAMOZREJME, TYTO INFORMACE BYLY UTAJOVANY MOCNYMI, KTERÁ VEDENIM KATOLICKE KTERÁ VE VATIKANU. TO BYLA A JE JEJICH SPOLUPRACE S PSEUDOTVURCI.

 

NO A V NEPOSLEDNI RADE SE DNES KTERÁ VICE ODHALUJE, JAKOU DULEZITOU ROLI V TOMTO PROCESU KTERÁ VELKA MEDIA – ZCELA SPOLUPRACUJI S DABLEM – PSEUDOTVURCI A DELAJI REKLAMU JEJICH KROKUM NA OCIPOVANI A ZOTROCENI LIDSTVA NA PLANETE ZEMI. BYLO TO I DRIVE, DNES SE TO JEN VICE A VICE ZVIDITELNUJE A ODHALUJE TEM VEDOMYM LIDEM. NEVEDOMI LIDE TO KTERÁ NEVIDI A NECHAPOU – K JEJICH SKODE A BUDE TO MIT PRO NE OHROMNE DUSLEDKY V JEJICH OSOBNICH ZIVOTECH V DALSIM OBDOBI – KTERÁ SI VZDYCKY CESTU NAJDE.

 

 

GPS III BUDE SPUŠTĚNA V ROCE 2023. PŘINESE TŘIKRÁT LEPŠÍ PŘESNOST A VYŠŠÍ SPOLEHLIVOST

 

https://vtm.zive.cz/clanky/gps-iii-bude-spustena-v-roce-2023-prinese-trikrat-lepsi-presnost-a-vyssi-spolehlivost/sc-870-a-200334/default.aspx?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

EMIRATES VYUŽIJE NA ODLETOVÝCH BRANÁCH TECHNOLOGII ROZPOZNÁVÁNÍ OBLIČEJE

 

https://21stoleti.cz/2019/09/24/emirates-vyuzije-na-odletovych-branach-technologii-rozpoznavani-obliceje/

 

 

FIRMA HUAWEI ZAČALA VYRÁBĚT STANICE PRO 5G, SOUČÁSTKY Z USA MUSÍ OŽELET
 

https://eurozpravy.cz/ekonomika/svet/firma-huawei-zacala-vyrabet-stanice-pro-5g-soucastky-z-usa-musi-ozelet.d9661422/

 

 

RAKUŠANÉ CHTĚJÍ DO ÚSTAVY PRÁVO NA PLATBU V HOTOVOSTI

 

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/rakusane-chteji-do-ustavy-pravo-na-platbu-v-hotovosti-40298020?seq-no=7&dop-ab-variant=3&source=article-detail

 

„Platby moderními platebními prostředky, například kartami či mobily, je neodůvodněné zasahování do občanských svobod a práva na soukromí,“ odůvodňují svobodní nápad na zakotvení nároku na hotovost v ústavě.

 

ELON MUSK PŘEDSTAVIL MOZKOVÝ IMPLANTÁT. OPICE JÍM OVLÁDALY POČÍTAČ POUHOU MYSLÍ

 

https://cdr.cz/clanek/elon-musk-predstavil-mozkovy-implantat-opice-jim-ovladaly-pocitac-pouhou-mysli

 

 

DESÍTKY ČESKÝCH MĚST CHTĚJÍ TESTOVAT 5G SÍTĚ

 

https://www.novinky.cz/internet-a-pc/clanek/desitky-ceskych-mest-chteji-testovat-5g-site-40299140

 

 

SYSTÉM ZUŘÍ: I PO VYHRANÉM SOUDNÍM SPORU HROZÍ BRITSKÉMU VĚDCI VĚZENÍ ZA VAROVÁNÍ VEŘEJNOSTI PŘED ÚČINKY SÍTĚ 5G

 

https://www.cestyksobe.cz/system-zuri-i-po-vyhranem-soudnim-sporu-hrozi-britskemu-vedci-vezeni-za-varovani-verejnosti-pred-ucinky-site-5g/32307?fbclid=IwAR0hziwTKYvcpGJQORNMktLoAW1IRtrXOKtW0frFzNhYQufAlfiEn1MYCoI

 

 

IDENTITÉ CONFIRMÉE. FRANCIE ZAČNE JIŽ BRZY DIGITÁLNĚ IDENTIFIKOVAT OBLIČEJE SVÝCH OBČANŮ

 

https://www.czechcrunch.cz/2019/10/identite-confirmee-francie-zacne-jiz-brzy-digitalne-identifikovat-obliceje-svych-obcanu/

 

 

FIRMA ELONA MUSKA PREZENTOVALA POKROKY V OBLASTI PREPOJENIA MOZGU A POČÍTAČA

 

https://www.teslamagazin.sk/neuralink-prepojenie-mozog-pocitac-elon-musk/

 

ELON MUSK REVEALS HIS PLAN TO LINK YOUR BRAIN TO YOUR SMARTPHONE

 

https://www.vox.com/future-perfect/2019/7/17/20697812/elon-musk-neuralink-ai-brain-implant-thread-robot

 

 

POTVRZENO: GOOGLE DOSÁHL KVANTOVÉ NADŘAZENOSTI. BĚHEM MINUT SPOČÍTÁ TO, CO BY JINAK ZABRALO 10 TISÍC LET

 

https://zahranicni.ihned.cz/c1-66645650-google-pry-dosahl-kvantove-nadrazenosti-jeho-pocitac-behem-tri-minut-provede-vypocet-ktery-by-dosud-trval-10-tisic-let

 

 

FIRMA IBM PŘEDSTAVILA SVŮJ PRVNÍ KVANTOVÝ POČÍTAČ. TECHNOLOGIE, KTERÁ JINAK ZABERE CELOU LABORATOŘ, SE VEŠLA DO SKLENĚNÉ KOSTKY

 

https://tech.ihned.cz/c1-66422670-firma-ibm-predstavila-svuj-prvni-kvantovy-pocitac-technologie-ktera-jinak-zabere-celou-laborator-se-vesla-sklenene-kostky

 

 

ČÍNA SPUSTILA 5G SÍTĚ V PADESÁTI MĚSTECH, CHCE BÝT SVĚTOVÝM LÍDREM. VZBUDILA ZÁJEM DESÍTEK MILIONŮ OBYVATEL

 

https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/cina-spustila-5g-site-chce-byt-svetovym-lidrem-zajem-o-sluzby-uz-projevilo-deset-milionu-lidi.A191102_192807_firmy-trhy_ele

 

Spuštění 5G bylo 1.11.2019.

 

 

MŮŽEME STVOŘIT ARMÁDU BYTOSTÍ S OBROVSKOU SÍLOU. VĚDCI SI HRAJÍ NA BOHY, VARUJE ADAM

 

https://video.aktualne.cz/dvtv/vedci-si-hraji-na-bohy-zmenou-dna-muzeme-vytvorit-humanoidni/r~31b61f9cff2111e9926e0cc47ab5f122/

 

 

PERSONALISTI SE CHOVAJÍ HŮŘ NEŽ AGENTI STB, KARIÉRNÍ ŘÁD PŘIPOMÍNÁ TOTALITU, ŘÍKÁ SEDLÁČEK

 

https://www.televizeseznam.cz/video/strunc/personalisti-se-chovaji-hur-nez-agenti-stb-karierni-rad-pripomina-totalitu-rika-sedlacek-63987561?dop_ab=5&dop_source_zone_id=1&dop_req_id=shybURoNoqk-201911121419&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=boxik&utm_campaing=_var

 

 

DALŠÍ ZEMĚ PO VZORU ČÍNY MONTUJE DO ULIC CHYTRÉ KAMERY

13.11.2019

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/dalsi-zeme-po-vzoru-ciny-montuje-do-ulic-chytre-kamery-82611?dop-ab-variant=7&seq-no=3&source=hp

 

Kyrgyzská policie dostala z Číny novou technologii na rozpoznávání tváří.

 

 

VYNÁLEZ JAKO Z MATRIXU. ELON MUSK CHCE TÍMTO ZPŮSOBEM PŘIPOJIT LIDSKÉ MOZKY K POČÍTAČI

17.7.2019

https://inteligentnisvet.cz/clanky/vynalez-jako-z-matrixu-elon-musk-chce-timto-zpusobem-pripojit-lidske-mozky-k-pocitaci

 

Pseudotvůrci z Temných světů pilně pracují díky chybným volbám dálkově ovládaných lidí (antény na Měsíci – pseudotvůrci) na plnosti negativního stavu – chtějí, aby se již sami loutkolidé navzájem ovládali přímo do mozku.

 

Odhaleno v 7 knihách NOVÉ ZJEVENÍSvětelná knihovna na  www.andele-nebe.cz

 

http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/cz_nove_zjeveni_pana_jezise_krista.htm

 

http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/cz_zaklady_lidske_duchovnosti.htm

 

 

FORBES: ČÍNA HODLÁ ZAVÉST SVOU KRYPTOMĚNU UŽ V LISTOPADU. SPUŠTĚNÍ URYCHLUJE ZŘEJMĚ KVŮLI FACEBOOKOVÉ LIBŘE

28.8.2019

https://byznys.ihned.cz/c1-66631070-cina-by-mohla-uz-v-listopadu-zavest-vlastni-kryptomenu-peking-jeji-spusteni-urychlil-patrne-kvuli-facebookove-libre

 

 

ČÍNA DO NĚKOLIKA MĚSÍCŮ SPUSTÍ VLASTNÍ DIGITÁLNÍ MĚNU. CÍLEM JE VYŠŠÍ KONTROLA NAD TRANSAKCEMI A OSLABENÍ DOLARU

14.11.2019

https://zahranicni.ihned.cz/c1-66676120-cina-do-nekolika-mesicu-spusti-vlastni-digitalni-menu-cilem-je-vyssi-kontrola-nad-transakcemi-a-oslabeni-dolaru

 

Další krok při budování čipové totality některými lidmi na planetě Zemi.

 

 

PŘIJDE DEN, KDY STROJE PŘEDSTIHNOU LIDSKOST ?  RIZIKO, PŘED KTERÝM VAROVAL UŽ EINSTEIN

18.11.2019

https://tech.instory.cz/847-prijde-den-kdy-stroje-predstihnou-lidskost-riziko-pred-kterym-varoval-uz-einstein.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

„ABSOLUTNĚ ŽÁDNÉ SLITOVÁNÍ,“ ŘEKL SI. UNIKLY ČÍNSKÉ DOKUMENTY, JAK NAKLÁDAT S UJGURY

17.11.2019

https://echo24.cz/a/S4aYs/absolutne-zadne-slitovani-rekl-si-unikly-cinske-dokumenty-jak-nakladat-s-ujgury?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

PŘESNOST LOKALIZACE NA DESET CENTIMETRŮ. I TAK HUAWEI LÁKÁ NA 6G

19.11.2019

https://www.idnes.cz/mobil/tech-trendy/huawei-konference-pariz-6g.A191107_135603_mob_tech_oma

 

 

KAMERY NA ROZPOZNÁVÁNÍ OBLIČEJŮ V PRAZE JSOU JAK VELKÝ BRATR, KRITIZUJÍ NÁPAD POLITICI

20.11.2019

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/kamery-na-rozpoznavani-obliceju-v-praze-jsou-jak-velky-bratr-kritizuji-napad-politici-40304288

 

 

PŘICHÁZÍ ÉRA NOVÉHO ČLOVĚKA. KYBORGOVÉ PŘEDSTAVUJÍ BUDOUCNOST LIDSTVA

19.11.2019

https://zajimavaevropa.cz/ceska-republika/prichazi-era-noveho-cloveka-kyborgove-predstavuji-budoucnost-lidstva/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

Co si lidé zvolí, to budou mít.

 

www.neocipuj-se.cz

www.neocipuj-sa.sk

www.nejsme-otroci.cz

www.nie-sme-otroci.cz

 

 

MĚŘIČE TEPLA BUDOU MUSET BÝT DÁLKOVÉ

21.11.2019

https://www.novinky.cz/finance/clanek/merice-tepla-budou-muset-byt-dalkove-40304339?dop-ab-variant=100&seq-no=4&source=hp&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null

 

 

BRITSKÝ ORWELL UŽ DORAZIL I DO PRAHY, PRAŽSKÁ POLICIE POŽADUJE PO MAGISTRÁTU ZPŘÍSTUPNĚNÍ KAMER PRO VYUŽITÍ SOFTWAREM PRO ROZPOZNÁVÁNÍ OBLIČEJŮ !

 

https://aeronet.cz/news/britsky-orwell-uz-dorazil-i-do-prahy-prazska-policie-pozaduje-po-magistratu-zpristupneni-kamer-pro-vyuziti-softwarem-pro-rozpoznavani-obliceju-za-projektem-stoji-americka-detektivni-agentura/

 

Podrobný článek o postupu budování čipové totality tak, jak si to volí nevědomí lidé.

 

Co si lidé zvolí, to budou mít.

 

www.neocipuj-se.cz

www.neocipuj-sa.sk

www.nejsme-otroci.cz

www.nie-sme-otroci.cz

 

 

PRAŽSKÁ POLICIE CHCE TESTOVAT AUTOMATICKÉ ROZPOZNÁVÁNÍ OBLIČEJŮ. PRAHA SE KVŮLI TOMU OBRÁTÍ NA ÚŘAD PRO OCHRANU ÚDAJŮ

20.11.2019

https://domaci.ihned.cz/c1-66680630-prazska-policie-chce-vyzkouset-automaticke-rozpoznavani-obliceju-vyvolava-to-ale-strach-ze-zneuziti

 

 

BUDOU KAMERY V PRAZE POZNÁVAT OBLIČEJE? VE VELKÉM BY TO ŠLO ZA PÁR LET, MÍNÍ EXPERT

21.11.2019

https://domaci.hn.cz/c1-66681000-budou-kamery-v-praze-poznavat-obliceje-ve-velkem-by-to-slo-za-par-let-mini-expert

 

 

KONTROLA STÁTU. TELEFONY A POČÍTAČE SE BUDOU V RUSKU PRODÁVAT JEN S RUSKÝM SOFTWAREM

22.11.2019

https://echo24.cz/a/SqkLs/kontrola-statu-telefony-a-pocitace-se-budou-v-rusku-prodavat-jen-s-ruskym-softwarem

 

 

JAK DLOUHO POTRVÁ, NEŽ V PRÁCI ZESTÁRNETE ?

22.11.2019

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/jak-dlouho-budete-v-praci-statistici-vedi-83288?dop-ab-variant=100&seq-no=1&source=hp&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null

 

Neboli, jak dlouho otročíte na ještěry z pekel ?

 

 

ZDÁNLIVĚ JEDNODUCHÁ TECHNOLOGIE Z JAPONSKA, KTERÁ OVLÁDLA ČÍNU A PROMĚNILA SVĚT. QR KÓDY SLAVÍ 25 LET

27.10.2019

https://www.czechcrunch.cz/2019/10/zdanlive-jednoducha-technologie-z-japonska-ktera-ovladla-cinu-a-promenila-svet-qr-kody-slavi-25-let/

 

 

ROZPOZNÁVÁNÍ OBLIČEJŮ Z KAMEROVÉHO SYSTÉMU BUDE MOŽNÁ NASAZENO V PRAZE

21.11.2019

https://cdr.cz/clanek/rozpoznavani-obliceju-z-kameroveho-systemu-bude-mozna-nasazeno-v-praze

 

 

NOVÝ MALWARE POZNÁ PIN POMOCÍ MIKROFONU. ZVUKOVÉ VLNY Z DOTYKŮ PŘIŘADÍ K ČÍSLŮM

6.6.2019

https://cdr.cz/clanek/novy-malware-pozna-pin-pomoci-mikrofonu-zvukove-vlny-z-dotyku-priradi-k-cislum

 

 

LIDSKÁ PRÁVA V ČÍNĚ ?  PO TOMTO ALARMUJÍCÍM VIDEU PŘEHODNOTÍTE NÁZOR

25.9.2019

https://ac24.cz/en/-/lidska-prava-v-cine-po-tomto-alarmujicim-videu-prehodnotite-nazor?redirect=%2Fen%2F-%2Fdokument-wikileaks-odhaluje-americkou-zakladnu-na-mesici%3Fredirect%3D%252Fen%252F

 

 

LIDÉ MIZÍ DO PŘEVÝCHOVNÝCH TÁBORŮ, TĚLA LIKVIDUJÍ JAKO V KONCENTRÁCÍCH, ŘÍKÁ UJGURSKÁ AKTIVISTKA

8.6.2019

https://www.lidovky.cz/svet/pribeh-ujguru-guantanamo-prevychova-a-krematoria.A190606_114121_ln_zahranici_mha?recommendationId=00000000-0000-5000-8000-000000000000

 

 

ČÍNA CHCE PŘEVYCHOVAT MUSLIMY, TVRDÍ AKTIVISTA, KTERÝ ZASTUPUJE UJGURSKÉHO DISIDENTA TOHTIHO

13.10.2019

https://www.lidovky.cz/svet/cina-chce-prevychovat-muslimy-tvrdi-aktivista-ktery-zastupuje-ujgurskeho-disidenta-tohtiho.A191010_103648_ln_zahranici_ele?recommendationId=00000000-0000-5000-8000-000000000000

 

 

ČÍNA V PŘEVÝCHOVNÝCH TÁBORECH UJGURŮM ‚VYMÝVALA MOZKY‘, UKAZUJÍ DOKUMENTY

25.11.2019

https://www.lidovky.cz/svet/cina-v-ujgurum-vymyvala-mozky-v-prevychovnych-taborech-ukazuji-dokumenty.A191125_135141_ln_zahranici_mha

 

 

BANKY ZAČNOU NAHRAZOVAT PLASTOVÉ KARTY VIRTUÁLNÍMI. ČEŠI STÁLE ČASTĚJI VYUŽÍVAJÍ CHYTRÉ HODINKY A MOBILY

26.11.2019

https://archiv.ihned.cz/c1-66683910-banky-zacnou-nahrazovat-plastove-karty-virtualnimi-cesi-stale-casteji-vyuzivaji-chytre-hodinky-a-mobily

 

 

ČÍNSKÉ PŘEVÝCHOVNÉ TÁBORY BY PODLE NĚMECKA MĚLA VYŠETŘIT OSN, PŘIPOMÍNAJÍ KONCENTRAČNÍ TÁBORY

26.11.2019

https://ceskoaktualne.cz/2019/11/zpravy-k-zamysleni/cinske-prevychovne-tabory-by-podle-nemecka-mela-vysetrit-osn-pripominaji-koncentracni-tabory/

 

 

ČÍNA JIŽ BRZY SPUSTÍ PLOŠNÉ SLEDOVÁNÍ VŠECH OBČANŮ. KDO PŘIJDE O SOCIÁLNÍ BODY, NEBUDE MOCI TÉMĚŘ NIC

25.11.2019

https://tech.instory.cz/857-cina-jiz-brzy-spusti-plosne-sledovani-vsech-obcanu-kdo-prijde-o-socialni-body-nebude-moci-temer-nic.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

Dokážete si představit, že žijete v zemi, kde jste sledováni úplně všude a za každý drobný přestupek se vám snižuje kredit vašeho osobnostního hodnocení ?  Pokud navíc ztratíte příliš bodů, ocitnete se na černé listině. A v ten moment vás v podstatě úplně vyřadí ze společnosti a vy nebudete moci skoro nic.

 

Přesně taková situace má v roce 2020 naplno nastat v Číně, kde chtějí všechny své občany hodnotit na základě jejich „sociálních kreditů“. Bohužel nejde o vtip. Systém již běží, jen ne naplno, doposud již byly za nespolehlivé občany označeny miliony lidí v Číně.

 

Situace v Číně nyní

 

Čína již nějakou dobu používá (zatím jen v rámci testování) systém, díky kterému sleduje své občany a každý z nich je hodnocen. Jde o jakýsi pomyslný bodový systém, který hodnotí jejich chování a špatná životní rozhodnutí. Za různorodé a sebemenší přestupky jsou lidem ubírány body a pokud se dostanou na černou listinu, pak už si v podstatě nikde „neškrtnou“. Každý ví, že patří mezi „nedůvěryhodné“ občany.

 

A kde už systém napolo funguje ?  V květnu 2018 byl spuštěn pilotní kreditní systém v Pekingu, také v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang je moderní technologie využívána v boji proti separatismu. Se systémem se mohou lidé setkat také ve vysokorychlostních vlacích a v letadlech, kde je sledováno možné ohrožující chování cestujících.

 

Kolik lidí již bylo omezeno

 

Úřad, který byl pověřený shromažďováním a vyhodnocováním dat o každodenním chování občanů a firem, prý jen v roce 2018 zjistil asi 14 milionů příkladů „nedůvěryhodného chování“. Čína v rámci zavádění systému „sociálního kreditu“ zakázala „nespolehlivým“ občanům zaznamenaným v testovacím provozu například cestovat letadlem či vlakem, podle oficiálních čísel od čínské vlády tak pocítilo v roce 2018 omezení v dopravě přes 6 milionů lidí. Čínská vláda je se systémem spokojená a vychvaluje ho, díky němu prý splatila daně a dluhy 3,5 milionu firem a občanů, informuje o tom deník Le Figaro.

 

Jak to má vypadat v budoucnu

 

Budoucnost však bude ještě mnohem horší. Takzvaný „sociální kredit“ neboli hodnotící systém má být totiž naplno spuštěn během roku 2020, kdy mají být hodnoceni úplně všichni. Bude tedy sledována celá 1,4 miliarda Číňanů ?  A ptáte se, jak budou občané monitorováni ?  Umělá inteligence bude analyzovat velké množství dat o chování každého občana, záznamy budou získávány z milionů bezpečnostních kamer, technologií na rozpoznávání obličejů, sociálních sítí, mobilních telefonů jedinců či z úředních záznamů. Tím půjde nejspíš o největší datový soubor na světě. Monitoring budou ale moci provádět i policisté s inteligentními brýlemi, díky nimž rozpoznají obličeje občanů, a tak si je dokážou spojit s informacemi v databázích. Jednoduše budou úplně všichni občané sledovaní, a tak budou neustále pod dozorem státu.

 

Důvod čínské vlády

 

Čína musela do moderních technologií a umělé inteligence investovat obří množství peněz, aby svůj záměr mohla realizovat. Politici ani čínská média nezpochybňují kreditní systém a nikdo z vlády neřeší a zřejmě ani nehodlá řešit možné omezování základních práv a svobod. Proč systém Čína chce ?  Čínská vláda prý chce skrz systém zlepšit chování obyvatel. Toho hodlá dosáhnout odměňováním „spořádaných“ občanů a naopak trestáním zdiskreditovaných.

 

Cílem je podle dokumentu vládního webu umožnit libovolný pohyb „důvěryhodným“ a lidem na černé listině v libovolném pohybu zabránit, informoval o tom Le Figaro. Čínská vláda rovněž tvrdí, že má systém dohlížet i na lidi u moci a že by mohl být „všelékem“ na ekonomické i společenské problémy. Zatímco čínské vedení systém obhajuje a chválí, západní média plán úplného kreditního systému kritizují a přirovnávají ho k Orwellovu Velkému bratrovi.

 

Jak se dostat na černou listinu ?

 

Jakmile se člověk prohřeší, může očekávat zhoršení svého „sociálního kreditu“. Dostat se na seznam „nedůvěryhodných“ občanů nebude vůbec těžké, což ostatně můžete posoudit sami. Mezi ty ještě pochopitelné přestupky patří třeba nezaplacení daní, složenek či pokuty, nebo přecházení ulice na červenou či mimo přechod. Za to vše se lidem strhnou body. Pro to, aby se někdo z nich stal „špatným“ občanem podle čínského systému, stačí ale také jen například venčit psa bez vodítka, kouřit v nekuřáckých zónách, řídit špatně auto či online zveřejňovat „falešné“ zprávy.

 

Hodnocení ale ovlivní také koníčky, finanční stabilita, rodinné poměry či zapojení se do komunity a společenského života, oblíbenost a hodnocení v práci či způsob života, ale dokonce i třeba to, zda jedinec upřednostňuje dovážené zboží před tovarem z Číny nebo si třeba pořizuje kvanta videoher. V Číně není možné vyjadřovat nesouhlasné politické názory, protože i za to jsou minusové body. Budou rozhodovat ale i další faktory, všechny zatím nejsou známé.

 

Co nebudou moct „nedůvěryhodní“

 

Ti občané, kteří budou označeni za „špatné“, budou čelit velkému množství omezení a zákazů. Budou mít například velké omezení v dopravě (například bude problémové sehnat letenku), dále budou mít pomalejší přístup na internet či nebudou mít možnost získat lepší práci. Dále „nepořádní“ občané nebudou mít možnost vzít si půjčku či koupit si byt a děti těchto občanů se zase nedostanou na lepší školy.

 

Hodnocení tedy ovlivní celý život a může člověka přivést do velice tíživé situace, nemluvě o strachu a psychickém tlaku, který systém přinese. Kromě jednotlivců pak systém hodnotí i firmy. V roce 2018 například čínské úřady zakázaly „nedůvěryhodným“ pracovníkům vycestovat ze země, dále si pak lidé na černé listině nesměli po celý rok zakoupit lístky na vlak či do letadla. V budoucnu to chce Čína ještě vylepšit tím, že by „špatní“ občané nemohli celý rok používat vůbec žádný prostředek hromadné dopravy.

 

Jaké budou benefity pro věrohodné občany

 

„Spořádaní“ občané budou mít mnoho výhod, dalo by se říct, že ve všem budou upřednostňováni před „nedůvěryhodnými.“ Budou mít například přístup do lepších škol a hotelů, slevy v internetových obchodech, lepší umístění v seznamkách či dokonce kratší čekací lhůty na zákrok v nemocnici.

 

Rizika systému

 

V souvislosti se zavedením sociálního hodnocení se nabízí i řada otázek, ať už těch etických, tak i těch technických. Jak to celé dopadne, když takový sledovací systém zavádí země, která zakazuje svobodu slova a myšlení? Je rizikem, že se v Číně (a možná časem nejen v Číně) situace zvrtne a půjde jen o veřejné stíhání a trestání lidí, kteří budou pro zemi potencionální hrozbou. Co když bude „sociální kredit“ jen nástrojem na nepohodlné ?

 

A jak bude systém zabezpečen proti hackerům a podvodům ?  V databázi budou velice citlivá data o 1,4 miliardě lidí a přístup k nim bude mít velké množství osob, už jen to je znepokojivé. Tchajwanský matador IT byznysu Kai-Fu Lee, který působil například v Applu, Microsoftu a Googlu, sdělil, že Čína klade důraz hlavně na výkon a cíle, ochraně osobních dat a morálním otázkám prý ve srovnání s USA nevěnuje takovou pozornost. Dalším problémem může být chybovost systému, obzvlášť pokud bude hodně osob nosících stejné příjmení. Kdo jim pak zaručí, že systém neudělá chybu ?  A co když navíc půjde systém obejít ?  Někteří Číňané již prý nyní platí hackerům za to, aby jim změnili jejich hodnocení a oni tak měli vyšší kredit.

 

Máme se bát ?

 

Otázkou je, zda se i v jiných zemích časem nezavede systém hodnotící a omezující  občany. Není vyloučeno, že se  mohou inspirovat i další autoritářské režimy. I když by tyto země nebyly tolik technologicky vyspělé jako Čína, stačilo by jim ke kontrole občanů jen rychlé šíření chytrých telefonů. Mobily by totiž rovněž mohly umožnit dohled nad lidmi kdekoliv na světě. Kreditní skóre ovlivňuje už nyní životy lidí na Západě, například takové černé seznamy neplatičů či sledování jednotlivců existují i v demokratických zemích.

 

Bodové hodnocení používají například finanční instituce při posuzování žádostí o úvěry v USA a v EU, čínský systém je jakousi obdobou, ale s rozšířením do všech sfér. Například vyšetřování agentury AP, ověřené vědci z Princetonské univerzity, nedávno poukázalo na to, že společnost Google ukládá údaje o poloze mobilů, jenž využívají její aplikace, a to i přesto, že se tomu uživatelé snaží předejít změnou nastavení. A jiným příkladem je zase třeba studie Georgetownské univerzity, která mapuje databáze tváří v USA. Jde přitom o obří úložiště s daty o více než 117 milionech Američanů. A co je více zarážející, je fakt, že jsou v databázích i lidé, kteří nikdy nespáchali žádný trestný čin. V současné době neexistují pravidla upravující, jak s daty zacházet.

 

Podrobný článek o postupu budování čipové totality tak, jak si to volí nevědomí lidé.

 

Co si lidé zvolí, to budou mít.

 

www.jak-prezit.cz

 

www.neocipuj-se.cz

 

www.neocipuj-sa.sk

 

www.nejsme-otroci.cz

 

www.nie-sme-otroci.cz

 

V článku není ani slovo o tom, že v budoucnu mohou autoři totalitního systému zavádět další a další zrůdné omezení svobod životů stovek milionů lidí a také trestů, včetně zavírání do převýchovných, pracovních či koncentračních táborů – KDE JE TOHO KONEC ?

 

 

PUTIN PODEPSAL REVOLUČNÍ ZÁKON: VE SMARTPHONECH BUDOU POVINNĚ RUSKÉ APLIKACE

3.12.2019

https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/ruske-aplikace-jako-povinnost-ve-smartphonech-putin-podepsal-novy-zakon.A191203_114839_firmy-trhy_opp

 

 

APPLE: RADĚJI Z RUSKA ODEJDEME, NEŽ ABYCHOM MUSELI NA IPHONE INSTALOVAT RUSKÉ APLIKACE

4.12.2019

https://jablickar.cz/apple-radeji-z-ruska-odejdeme-nez-abychom-museli-na-iphone-instalovat-ruske-aplikace/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

Doplnění, Ivo A. Benda:

 

Toto je jeden z konkrétních projevů bojů Sil temna o loutkolidi na planetě Zemi – pomocí čipových technologií, které Síly temna dálkově metodou ovládání strkají lidem. Jde jim ovšem o to, která z těch 4 ovládacích skupin ve vzájemném soupeření o ovládnutí světa vyhraje – to je jejich smýšlení, nikoli celá realita, ta zahrnuje ještě Síly světla, které pracují na vysvobození loutkolidí z otroctví a z ovládacích programů, ve kterých dnesj jsou lidé na 90 % ovládáni přímo do mysli z podpovrchových antén na Měsíci.

 

Do této dnešní situace se lidé dostali vlastními chybnými volbami v minulých a tomto životech. A tato situace samozřejmě dále vyvíjí, není to konečná stanice.   www.andele-nebe.cz

 

 

AMERICKÁ POLICIE POTAJÍ TESTUJE ROBOTICKÉHO PSA V AKCI, VYVOLÁVÁ OBAVY ZE ZNEUŽITÍ PROTI LIDEM

2.12.2019

https://echo24.cz/a/SYw9v/americka-policie-potaji-testuje-robotickeho-psa-v-akci-vyvolava-obavy-ze-zneuziti-proti-lidem?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

ČÍNA MŮŽE „VYPNOUT“ FILIPÍNY. KDYKOLIV, JEDINÝM STISKNUTÍM TLAČÍTKA

1.12.2019

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/cina-muze-vypnout-filipiny-kdykoliv-jedinym-stisknutim-tlacitka-83793?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

MAJITELÉ NOVÝCH MOBILNÍCH TELEFONŮ V ČÍNĚ SI MUSEJÍ NECHAT NASKENOVAT OBLIČEJ

1.12.2019

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/majitele-mobilnich-telefonu-v-cine-si-budou-muset-naskenovat-obliceje-83783

 

 

TELEVIZE SLEDUJÍ A POSLOUCHAJÍ, CO SE U VÁS DOMA DĚJE ?  FBI BIJE NA POPLACH

3.12.2019

https://eurozpravy.cz/veda-a-technika/technika/televize-sleduji-a-poslouchaji-co-se-u-vas-doma-deje-fbi-bije-na-poplach.863a193c/

 

 

BUDOU NÁS MASAKROVAT DRONY ?  DĚSIVÉ VIDEO VARUJE PŘED AUTONOMNÍMI ZBRANĚMI

23.11.2017

https://vtm.zive.cz/clanky/budou-nas-masakrovat-drony-desive-video-varuje-pred-autonomnimi-zbranemi/sc-870-a-190628/default.aspx

 

 

EXPERT DARPA: „INŽENÝŘI MUSÍ ZASTAVIT VÝVOJ AUTONOMNÍCH ZBRANÍ !“

5.12.2019

https://vtm.zive.cz/clanky/expert-darpa-inzenyri-musi-zastavit-vyvoj-autonomnich-zbrani/sc-870-a-201489/default.aspx?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

ČÍNA BUDE SKENOVAT OBLIČEJE VŠECH, KTEŘÍ SE BUDOU CHTÍT PŘIPOJIT K INTERNETU

14.10.2019

https://mobilizujeme.cz/clanky/cina-bude-skenovat-obliceje-vsech-kteri-se-budou-chtit-pripojit-k-internetu

 

 

ČÍNA ZAČÍNÁ SKENOVAT VŠECHNY UŽIVATELE MOBILNÍCH TELEFONŮ

3.12.2019

https://mobilizujeme.cz/clanky/cina-zacina-skenovat-vsechny-uzivatele-mobilnich-telefonu?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

ČTEČKA OBLIČEJE VE VIDEU NA NOVÉM PIXELU 4, PODÍVEJTE SE

3.10.2019

https://mobilizujeme.cz/clanky/ctecka-obliceje-ve-videu-na-novem-pixelu-4-podivejte-se

 

 

DALEKÁ BUDOUCNOST ?  NĚMECKO CHCE SKENOVAT OBČANKY DO SMARTPHONU

22.6.2019

https://mobilizujeme.cz/clanky/hodne-daleka-budoucnost-nemecko-chce-skenovat-obcanky-do-smartphonu

 

 

OBČANKY NOVÉ GENERACE: NFC, OTISKY PRSTŮ A SPOJENÍ SE SMARTPHONEM

4.8.2019

https://mobilizujeme.cz/clanky/obcanky-nove-generace-nfc-otisky-prstu-a-spojeni-se-smartphonem

 

 

ČÍNA VYVÍJÍ NÁSTROJ, KTERÝ Z DNA BUDE UMĚT SESTAVIT OBLIČEJ. VE VÝVOJI SLEDOVACÍCH TECHNOLOGIÍ NEVĚDOMKY POMÁHÁ ZÁPAD

8.12.2019

https://zahranicni.ihned.cz/c1-66689810-cina-vyviji-nastroj-ktery-z-dna-bude-umet-sestavit-oblicej-ve-vyvoji-sledovacich-technologii-nevedomky-pomaha-zapad

 

 

ČÍNSKÉ ÚŘADY NEBUDOU SMĚT POUŽÍVAT ZAHRANIČNÍ POČÍTAČE A PROGRAMY

9.12.2019

https://www.novinky.cz/internet-a-pc/software/clanek/cinske-urady-nebudou-smet-pouzivat-zahranicni-pocitace-a-programy-40306421

 

Pokračuje zápas pseudotvůrců o „ovládnutí“ světa.

 

 

V USA PŘIPADÁ NA JEDNOHO OBYVATELE STEJNÝ POČET KAMER JAKO V ČÍNĚ

10.12.2019

https://cdr.cz/clanek/v-usa-pripada-na-jednoho-obyvatele-stejny-pocet-kamer-jako-v-cine

 

 

FISCHER: MÁM OBAVU O BEZPEČNOST SVOJÍ RODINY I ČESKA, NECHCI V TAKOVÉM SVĚTĚ ŽÍT

18.12.2019

https://video.aktualne.cz/dvtv/fischer-mam-obavu-o-bezpecnost-svoji-rodiny-i-ceska-nechci-v/r~a6d5960a21b711ea858fac1f6b220ee8/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

Z ČESKÉ REPUBLIKY SE MÁ STÁT TOTALITNÍ STÁT, KTERÝ BUDE ŠPEHOVAT SOUKROMÍ SVÝCH OBČANŮ. VLÁDA POTAJÍ PRACUJE NA DRAKONICKÉM SYSTÉMU MASIVNÍHO SBĚRU DAT. INSPIRACI HLEDALA U AMERICKÉ NSA !

29.11.2016

https://aeronet.cz/news/z-ceske-republiky-se-ma-stat-totalitni-stat-ktery-bude-spehovat-soukromi-svych-obcanu-vlada-potaji-pracuje-na-drakonickem-systemu-masivniho-sberu-dat-inspiraci-hledala-u-americke-nsa/

 

ŠIŘTE, NEŽ BUDE POZDĚ. ČESKÁ VLÁDA SE ROZHODLA ZMĚNIT ČR V TOTALITNÍ STÁT. TOHLE ČEKÁ KAŽDÉHO OBČANA…

30.11.2016

https://www.lajkit.cz/zpravy/item/810-sirte-nez-bude-pozde-ceska-vlada-se-rozhodla-zmenit-v-totalitni-stat-tohle-ceka-kazdeho-obcana

 

ČESKÁ VLÁDA SE ROZHODLA ZMĚNIT ČR V TOTALITNÍ STÁT. TOHLE ČEKÁ KAŽDÉHO OBČANA…

 

https://zpravy.dt24.cz/domaci/ceska-vlada-se-rozhodla-zmenit-cr-v-totalitni-stat-tohle-ceka-kazdeho-obcana/?fbclid=IwAR2LR0GdQyjRcO6NAh35oRutYtXPNZW4UHR1S4T8TZt528DVDy_I3iJEfcU

 

V Poslanecké sněmovně prošla novela telekomunikačních zákonů, která dala vojenské kontrarozvědce neuvěřitelné pravomoci. Bez souhlasu soudu bude moci vojenská tajná služba hromadně sbírat veškerá data o českých občanech a jejich komunikacích. Informaci přinesl iDnes. Týkalo by se to sběru a shromažďování veškerých emailů obyvatel ČR, které odešlou ze svých zařízení.

 

Dále by docházelo ke kolekci všech SMS zpráv odeslaných z mobilních zařízení. Operátoři mobilních sítí a poskytovatelé internetu by byli povinni do svých sítí nainstalovat tzv. black boxy, resp. černé schránky, které by archivovaly veškerá protékající data a následně je třídily pomocí algoritmu na tzv. „Big Data“, což je nové odvětví v IT, které se zabývá hromadným zpracováním obrovských dat. Mělo by tedy jít o stejný systém špehování občanů, který probíhá v USA v rámci programů XkeyScore a Prism, které odhalil Edward Snowden.

 

Redakce AE News získala k celé kauze výbušné interní informace z blízkosti bezpečnostních složek a je velice alarmující, že sběr dat a jejich analýzu by měla zajišťovat infrastruktura americké firmy Oracle, která spolupracuje s americkou agenturou pro národní bezpečnost (NSA) na realizaci programů XkeyScore a Prism v USA. Vyvstává tady hned dvojí riziko. Kromě toho, že je naprosto skandální, že po 27 letech od revoluce se z České republiky stane totalitní stát špehující veškerou soukromou komunikaci svých občanů, tak zároveň zde vyvstávají obavy, že nashromážděná data budou zpracovávána algoritmem a programovým cloudově založeným řešením vyvinutým pro americké tajné služby. Zpracování velkých dat se v poslední době stává prioritou pro tajné služby, které v analýze těchto dat vidí obdobu „Minority Report“ efektu, předvídání teroristických útoků. Problémem je, že země, která vymění svojí svobodu za bezpečnost, si nezaslouží ani svobodu, ani bezpečnost.

 

Systém hromadného sběru dat a soukromých komunikací občanů je počátek konce demokracie v České republice. Je to počátek vzniku policejního státu, který bude nejen číst vaše emaily a esemesky, ale bude je i archivovat po celá dlouhá desetiletí. Data budou moci být využívána k vydírání, k manipulování a donucování politiků a významných osob v budoucnu, protože díky nashromážděným datům budou tajné služby vědět, že dotyčný politik má milenku, nebo že má nezvyklou sexuální úchylku, nebo že třeba jel v kurzovém sázení na nelegálním sázkovém serveru. Když se podíváte do Německa, jak poslušně Angela Merkel poslouchá globalisty, musí vám dojít, že nasbírané informace o Merkelové jsou neocenitelným nástrojem ovládání Německa.

 

Další hrozbou je navrhovaná koncepce špehování komunikace. Krabička u mobilního operátora nebo ISP poskytovatele by de facto fungovala jako MITM prvek pro útok skrze prostředníka. V programu XkeyScore bylo podvrhování bezpečnostních certifikátů pro SSL komunikaci realizováno přímo s certifikačními autoritami. Takže ani šifrovaná HTTPS komunikace v prohlížeči není v takovém případě bezpečná. Tajná služba tak získá přístupy k vašim zabezpečeným stránkám, k přihlašovacím účtům např. na Skype a pochopitelně i k emailům. Systémy XkeyScore a Prism tato data četly přímo z nešifrovaných cloudových úložišť Google a dalších velkých internetových firem. Jenom pouhá představa, že stejný hromadný sběr chce realizovat vojenská tajná služba ČR, je opravdu znepokojující.

 

Je třeba si uvědomit, že vojáci pochopitelně nemají sami o sobě kapacity na uchovávání a zpracovávání Big Data. Nepřekvapuje nás proto, že v celé věci se bude angažovat Oracle a podle všeho i IBM. Jenže to znamená, že data s největší pravděpodobností opustí Českou republiku a v rámci cloudových analýz a metadatových operací budou data českých občanů rotovat mezi americkými a zahraničními servery. Je zde i velmi významná souhra se systémem EET. Špehování občanů rozvědkou a sběr soukromých dat bez souhlasu soudu je v rozporu s právními principy republiky na ochranu soukromí. Sběr dat by podle novely se měl týkat veškerých uživatelských dat, takže nejenom emailů a SMS zpráv, ale i webových stránek a v neposlední řadě diskusí a diskusních příspěvků. Tato povinnost sběru by přímo vyplývala z novely zákona.

 

Takto nashromážděná data se potom mohou stát předmětem kšeftů na černém trhu, protože tímto způsobem půjde špehovat členy vlády, poslance, obchodníky, podnikatele, prezidenta republiky. Big Data jsou obrovský trychtýř, do kterého spadne úplně všechno o vás. Analytické rozhraní Oraclu potom o vás vytvoří profil, vaše zvyky, kam chodíte, co kupujete, s kým se stýkáte. Rozvětvená síť vazeb, GPS souřadnic, platebních údajů, SMS zpráv a emailů potom nabídne tajné službě a vládě kompletní rekonstrukci vašeho soukromí a rodinných vztahů. Jak je možné, že 27 let po revoluci je něco takového jako novela v poslanecké sněmovně ?  Špehování občanů a hromadný sběr dat, emailů, SMS a webových stránek je začátkem návratu předlistopadové éry StB.

 

Shromažďování dat ve velkém o občanech je jedním z hlavních symbolů diktatury. Pod záminkou boje proti teroru a posílení bezpečí se tajné služby zmocní vašeho soukromí. A pokud se stanete nepohodlným, vytáhnou na vás špínu z vašeho soukromí z doby před mnoha lety. Nikdo už mainstreamu pomalu nevěří. Lidé se obrací k alternativě. Volby v USA to jen potvrdily. Tajné služby tak musí začít špehovat celý národ, aby měly kontrolu nad lidmi, aby tajné služby viděly do budoucna a mohli odhadovat z emailů a SMS, kde se domlouvá jaká demonstrace, kde bude jaké setkání aktivistů v jakém bytě, v jakém domě, aby tam zavčas tajná služba mohla nainstalovat odposlechy.

 

Data bude zpracovávat americká technologie a americká infrastruktura. Kdo dal tajné službě mandát k takovým pravomocem? Proč poslanci nesmetli tento návrh novely ze stolu jako neakceptovatelný a v rozporu s ochranou soukromí občanů? Proč Česko potají a potichu zavádí systémy odvozené od amerických programů XkeyScore a Prism ?  Co chtějí tajné služby vyčíst z komunikací občanů ?  Že jsou lidé naštvaní ?  Že jsou nespokojení, že 27 let po revoluci berou jenom 32 % mzdy, než kolik berou zaměstnanci v Německu, ale nájmy a ceny zboží jsou v ČR s Německem srovnatelné ?  Není to náhodou tak, že režim se nebojí ani tak teroristů, jako spíš vlastních občanů, kteří by mohli začít volat po exitech podobně jako Britové nebo američtí voliči ?  Kdopak cinkal v listopadu 1989 klíči, aby za 27 let tajná služba četla lidem soukromé zprávy a poštu ?  Zamysleme se nad tím, co se děje se svobodou v České republice. Zamysleme se, dokud je čas.

 

STB bude oproti tomuto čipovému masovému špiclování lidí naprosto dětinské – pokud současné nové metody masového špehování lidé nezastaví.

 

Země, která vymění svojí svobodu za bezpečnost, si nezaslouží ani svobodu, ani bezpečnost. Navíc získá novodobé otroctví.

 

Co si lidé zvolí, to budou mít.

 

www.jak-prezit.cz

www.neocipuj-se.cz

www.neocipuj-sa.sk

www.nejsme-otroci.cz

www.nie-sme-otroci.cz

 

 

NOVINÁŘI ROZEBRALI PALUBNÍ SYSTÉMY AUTA A JEN SE DIVILI, CO VŠE ZA ÚDAJE UKLÁDÁ O ŘIDIČI

19.12.2019

https://www.autoforum.cz/zajimavosti/novinari-rozebrali-palubni-systemy-auta-a-jen-se-divili-co-vse-uklada-za-informace-o-ridici/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

Automobilky houfně monitorují životy zákazníků, přitom o tom nikomu neříkají.

 

 

POUŽITÍ POZEMNÍCH RELÉ SE STARLINK

 

USING GROUND RELAYS WITH STARLINK

21.12.2019

https://www.youtube.com/watch?v=m05abdGSOxY

 

 

PERSONALISTI SE CHOVAJÍ HŮŘ NEŽ AGENTI STB, KARIÉRNÍ ŘÁD PŘIPOMÍNÁ TOTALITU, ŘÍKÁ SEDLÁČEK

12.12.2019

https://www.televizeseznam.cz/video/strunc/personalisti-se-chovaji-hur-nez-agenti-stb-karierni-rad-pripomina-totalitu-rika-sedlacek-63987561

 

JAK OVLÁDAJÍ PERSONALISTÉ LIDI V PRÁCI – STB JE PROTI TOMU BŘÍDIL !

 

DNES MÁ FIRMA VETŠÍ AKČNÍ RÁDIUS OVLÁDAT A ZOTROČOVAT LIDI POMOCÍ ČIPOVÝCH TECHNOLOGIÍ.

 

 

10 NEJVĚTŠÍCH VÝROBCŮ ČIPŮ NA SVĚTĚ: ČÍNSKOU FIRMU MEZI NIMI NENAJDETE

11.8.2019

https://connect.zive.cz/clanky/10-nejvetsich-vyrobcu-cipu-na-svete-cinskou-firmu-mezi-nimi-nenajdete/sc-320-a-199682/default.aspx#part=1

 

Zatím je čínská firma SMIC na 11. místě – 12.2019, čínské firmy výrobu čipů rozjíždí za mohutné podpory státu v pošetilém zápase o prvenství a ovládnutí světa.

 

SMIC je ve vývoji stále čtyři až pět let pozadu oproti současným lídrům z Jižní Koreje – Samsung – obrat 222 mld. dolarů a SK Hynix – obrat 35 mld. dolarů, USA – Intel – 70 mld. dolarů a další, z Japonska a Tchaj-wanu.

 

 

NOVÁ ČÍNSKÁ KONKURENCE PRO INTEL A AMD: ZHAOXIN CHYSTÁ MODERNÍ 7NM PROCESORY S 32 JÁDRY, DDR5 A PCIE 4.0

19.12.2019

https://www.zive.cz/clanky/nova-cinska-konkurence-pro-intel-a-amd-zhaoxin-chysta-moderni-7nm-procesory-s-32-jadry-ddr5-a-pcie-40/sc-3-a-201650/default.aspx

 

 

VÝKONNÉ ČÍNSKÉ ČIPY ZHAOXIN UŽ BĚŽÍ NA ČÍNSKÉM OPERAČNÍM SYSTÉMU UOS. ČÍNA SE ZBAVÍ I ZÁVISLOSTI NA WINDOWS

27.12.2019

https://www.zive.cz/clanky/vykonne-cinske-cipy-zhaoxin-uz-bezi-na-cinskem-operacnim-systemu-uos-cina-se-zbavi-i-zavislosti-na-windows/sc-3-a-201760/default.aspx

 

 

„POLICEJNÍ“ MONTESSORI. AMERICKÁ SÍŤ ŠKOLEK CHCE MONITOROVAT KAŽDÝ POHYB DÍTĚTE

7.1.2020

https://www.euro.cz/byznys/sit-skolek-montessori-sazi-na-technologie-chteji-monitorovat-kazdy-pohyb-ditete-1478689

 

 

FREELANCEŘI ČI DIGITÁLNÍ NOMÁDI V PASTI. STÁT SI NEVÍ S NOVÝMI FORMAMI PRÁCE RADY

16.1.2020

https://zpravy.aktualne.cz/finance/trh-prace-se-meni-zakonna-pravidla-pro-nove-typy-uvazku-ale/r~a60ce554379a11ea9d020cc47ab5f122/

 

 

RÁMY, ČIPOVÉ KARTY NEBO KURZY SEBEOBRANY. DIVADLA I NEMOCNICE SE OPEVŇUJÍ

17.1.2020

https://www.lidovky.cz/domov/divadla-i-nemocnice-se-opevnuji.A200116_195414_ln_domov_ele

 

 

POSLANCI ZŮSTALI V ÚŽASU: BRUSEL NÁM VNUCUJE NOVOU ZÁKEŘNOU PAST. ZANEDLOUHO BUDEME VŠICHNI OČIPOVÁNI

7.5.2019

https://ac24.cz/en/-/poslanci-zustali-v-uzasu-brusel-nam-vnucuje-novou-zakernou-past-zanedlouho-budeme-vsichni-ocipovani?redirect=%2F&fbclid=IwAR0gz_Ebe3CuAqGlQND8fOI_hmAfT0uWEXu-fA0I-jHvI4dJ4_HH79RJwFc

 

 

VLÁDA SCHVÁLILA MATERIÁL K IMPLEMENTACI A ROZVOJI 5G SÍTÍ

17.1.2020

https://www.technickytydenik.cz/rubriky/denni-zpravodajstvi/vlada-schvalila-material-k-implementaci-a-rozvoji-5g-siti_49302.html

 

5G sítě chtějí přednostně testovat v pěti vybraných městech: Bílině, Jeseníku, Karlových Varech, Plzní a Ústí nad Labem.

 

 

ADAC: ČO VŠETKO O VÁS VEDIA AUTOMOBILKY ?  PARANOJA JE NA MIESTE

24.1.2020

https://auto.pravda.sk/magazin/clanok/539997-adac-co-o-vas-vedia-automobilky-paranoja-je-na-mieste/

 

 

KONEC SOUKROMÍ, JAK HO ZNÁME. APLIKACE UMÍ ODHALIT IDENTITU I NÁHODNÉHO KOLEMJDOUCÍHO

24.1.2020

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/nova-aplikace-muze-znamenat-konec-soukromi-varuje/r~236449d43cff11eaa24cac1f6b220ee8/

 

 

ZEMĚ PLNÁ KAMER. V ČÍNĚ PŘIBÝVÁ SKENOVÁNÍ OBLIČEJŮ, VČETNĚ ZOO I VEŘEJNÝCH ZÁCHODŮ

4.12.2019

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/cina-kamery-rozpoznavani-obliceje-skenovani-technologie/r~16b70d6a151411ea84c6ac1f6b220ee8/

 

www.neocipuj-se.cz

 

 

KAŽDÁ JÍZDA, KAŽDÝ DEN. NEUNIKNE NIKDO. STÁT BUDE PŘES ELEKTRONICKÉ DÁLNIČNÍ ZNÁMKY ŠPICLOVAT ŘIDIČE

29.1.2020

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/kazda-jizda-kazdy-den-neunikne-nikdo-stat-bude-pres-elektronicke-dalnicni-znamky-spiclovat-ridice-40311601?seq_no=1&source=hp&dop_ab_variant=292330&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null

 

Nikde není zaručeno a zajištěno, že se informace o autech lidí dle SPZ nedostanou mimo bezpečnostní složky – buď je někdo ukradne anebo prodá.

 

 

OBAVY ZE ŠMÍROVÁNÍ ?  DATA Z E-VINĚT OTEVŘEL PRO BIS UŽ LOŇSKÝ ZÁKON

29.1.2020

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/obavy-ze-smirovani-data-z-e-vinet-otevrel-pro-bis-uz-lonsky-zakon-87511

 

 

VŠECHNO TUTLAT. VIRUS ROZTOČIL KOLA ČÍNSKÉ CENZURY, SOCIÁLNÍ SÍTĚ JSOU PLNÉ HNĚVU

30.1.2020

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/koronavirus-jak-cinska-cenzura-maze-prispevky/r~f8bac5b441d611ea84260cc47ab5f122/

 

 

ČÍNA SKRZE PŘEVÝCHOVNÉ TÁBORY BUDUJE ČÁSTEČNĚ TOTALITNÍ STÁT, TVRDÍ NĚMECKO

1.2.2020

https://eurozpravy.cz/zahranicni/eu/cina-skrze-prevychovne-tabory-buduje-castecne-totalitni-stat-tvrdi-nemecko.0257d246/

 

Podle dokumentu z 22. prosince loňského roku je hlavním cílem komunistické vlády udržení moci a vnitřní stability. Nekompromisně proto postupuje proti komukoliv, koho považuje za ohrožení těchto priorit, ať už to jsou režimu kritičtí spisovatelé, blogeři nebo aktivisté za lidská a občanská práva. Jakýkoliv politický dialog, a to i s umírněnými silami, čínské vedení odmítá.

 

„Podle odhadů je v zemi 75.000 až 100.000 lidí, kteří se živí jako cenzoři,“ stojí dále ve zprávě, podle níž sílí potlačování nepohodlných názorů i elektronické sledování.

 

Jako dramaticky horší hodnotí německá diplomacie situaci menšin, a to zejména těch muslimských. Řeč je o převýchovných táborech pro Ujgury, v nichž je zřejmě přes milion osob. „Z internačních táborů přicházejí zprávy o zneužívání, sexuálním násilí a případech úmrtí,“ stojí také ve zprávě.

 

Muslimská menšina je v táborech podle dokumentu, který se v této pasáži odvolává na očité svědky, podrobena převýchovným metodám připomínajícím vymývání mozku, vynucené sebekritice, popírání vlastní víry i mnohahodinovým výslechům.

 

O stavu lidských práv v Číně při svých návštěvách s tamními politiky pravidelně hovoří německá kancléřka Angela Merkelová. Němečtí i evropští politici také kritizovali převýchovné tábory pro Ujgury, žádná konkrétní opatření, například v podobě sankcí, ale dosud nepřijali.

 

 

E-SHOP NA DÁLNIČNÍ ZNÁMKY BYL ZÁSTĚRKOU PRO TAJNÝ SLEDOVACÍ SYSTÉM

3.2.2020

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/e-shop-na-dalnicni-znamky-byl-zasterkou-pro-tajny-sledovaci-system-87866?seq_no=1&source=hp&dop_ab_variant=291601&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null

 

 

VELKÝ BRATR, POLICEJNÍ STÁT. OPOZICE KRITIZUJE ZÁJEM STÁTU TAJNĚ ŠPICLOVAT ŘIDIČE

3.2.2020

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/velky-bratr-policejni-stat-opozice-kritizuje-zajem-statu-tajne-spiclovat-ridice-40312139

 

 

ČÍNA, NÁŠ VZOR. ŠMÍROVÁNÍ LIDÍ V AUTECH VLÁDA ZŘEJMĚ POVAŽUJE ZA ÚPLNOU SAMOZŘEJMOST

5.2.2020

https://nazory.aktualne.cz/komentare/cina-nas-vzor-smirovani-lidi-v-autech-jako-samozrejmost/r~d6a19b04474611ea9ec9ac1f6b220ee8/

 

 

SMRT LÉKAŘE Z WU-CHANU VYVOLALA V ČÍNĚ VLNU ROZHOŘČENÍ, CENZURA MÁ NAPILNO

7.2.2020

https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/smrt-lekare-z-wu-chanu-vyvolala-v-cine-vlnu-rozhorceni-cenzura-ma-napilno-40312698

 

 

KAŽDÝ MAJITEL MOBILU MUSÍ VĚDĚT, ŽE JEHO SOUKROMÍ NEEXISTUJE, ŘÍKÁ ŘEDITEL NATO STRATCOM

7.2.2020

https://hlidacipes.org/nerekl-bych-ze-zijeme-v-mirovych-casech-popisuje-ruskou-propagandu-reditel-nato-stratcom/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

STOVKÁM SLOVÁKOV UKRADLI NA DOVOLENKE IDENTITU, ABY MOHLI PODVÁDZAŤ S ICH POISTKAMI

9.2.2020

https://www.aktuality.sk/clanok/762094/stovkam-slovenskych-a-ceskych-dovolenkarov-ukradli-identitu-podvodnici-klamali-poistovne/

 

 

PŘIBLÍŽIL SE K VÁM ČLOVĚK NAKAŽENÝ KORONAVIREM, VARUJE ČÍŇANY „VELKÝ BRATR“

11.2.2020

https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/cina-koronavirus-aplikace-sledovani-soukromi.A200211_132925_eko-zahranicni_svob

 

 

OSN: CELÉMU LIDSTVU BUDE DÁN ČIP, KDO HO ODMÍTNE, BUDE VYLOUČEN ZE SPOLEČNOSTI

4.2.2020

http://morezprav.cz/svetodeni/osn-celemu-lidstvu-bude-dan-cip-kdo-ho-odmitne-bude-vyloucen-ze-spolecnosti

 

Internetem se šíří informace o tom, že Organizace spojených národů (OSN) chce, aby byl do roku 2030 každý člověk na Zemi vybaven biometrickou identifikací. Informace o každé osobě by se pak ukládaly do databáze, která bude umístěna v Ženevě ve Švýcarsku.

 

Vrchní představitelé OSN již údajně oslovili vlády jednotlivých zemí, aby sjednali podmínky zavedení „univerzální biometrické identifikace“ pro všechny své občany. V oficiálním prohlášení, které obdržela každá země stojí například i to, že tento nový program je součástí Nového Světového Řádu. Pokud se jednotlivé země k těmto globálním projektům nepřipojí, budou muset čelit vyloučení ze společnosti.

 

Představitelé OSN se také odvolávají na situaci s uprchlíky, které v masách přecházejí evropské hranice. Už v současné době jsou údajně uprchlíkům snímány obličeje, duhovky a otisky prstů, které se ukládají v podobě biometrických údajů a jsou archivovány v Ženevě.

 

Úřady rovněž očekávají, že tato technologie biometrických údajů bude implementována všem do roku 2030. Ve skutečnosti už jsme součástí tohoto projektu jen si to mnozí z nás neuvědomují. Biometrické ověřování dnes používá mnoho Světových bank a jiné organizace pod záštitou OSN. Tyto organizace mají za úkol získat skutečnou identitu všech lidí.  Pokud by snad někdo odmítl poskytnout informace o své identitě, může se stát, že budete mít problém s vytvořením účtu v bankách, se získáním určitého zaměstnání, se získáním hypotéky a dalších věcí.

 

Lidé mohou záměry Sil temna zvrátit, záleží jen na nich – jejich životních volbách – JAKÝ vedou život.

 

www.neocipuj-se.cz

 

 

ČÍNĚ PRIMÁRNĚ O SVÉ LIDI NEJDE, JEN SI BUDUJE IMAGE, ŘÍKÁ ČESKÁ SINOLOŽKA

12.2.2020

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/cine-primarne-o-sve-lidi-nejde-jen-si-buduje-image-rika-ceska-sinolozka-89007

 

 

TVÁROVÁ BIOMETRIA ČI UMELÁ INTELIGENCIA. AKÉ ZMENY ČAKAJÚ LETISKÁ DO ROKU 2030 ?

14.2.2020

https://www.aktuality.sk/clanok/764484/tvarova-biometria-ci-umela-inteligencia-ake-zmeny-cakaju-letiska-do-roku-2030/

 

Stovky letísk po celom svete už v dnešnej která testuje identifikáciu pasažierov prostredníctvom biometrie. Robia tak s využitím odtlačkov prsta alebo skenovaním rysov tváre.

 

Biometriu podľa IATA využívalo v roku 2019 až 46 percent pasažierov, najmä tých, ktorí absolvovali počas roka viac která 10 letov.

 

Do budúcna by biometria mala výrazne urýchliť procesy bezpečnostných kontrol a nástupu do lietadla.

 

 

VÝVOJ SEXUÁLNYCH ROBOTOV SA VYMYKÁ SPOD KONTROLY, VARUJÚ VEDCI

15.2.2020

https://vat.pravda.sk/technologie/clanok/542572-vyvoj-sexualnych-robotov-sa-vymyka-spod-kontroly-varuju-vedci/

 

 

ČÍNY SE NEBOJME, TAMNÍ KOMUNISTICKÉ STRANY ANO, ŘÍKÁ SINOLOŽKA LOMOVÁ

20.2.2020

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/sinolozka-olga-lomova-rozstrel-cina-koronavirus.A200214_142859_domaci_lesa

 

 

CHCETE SI NAKOUPIT ?  MUSÍTE MÍT ZELENÝ KÓD. ČÍNA BOJUJE S KORONAVIREM TECHNOLOGIEMI

22.2.2020

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/cina-bojuje-s-koronavirem-technologiemi-barevne-qr-kody/r~7967996e53e111ea9a42ac1f6b220ee8/

 

Dva nové obdobné programy do smartphonu vytvořili čínský technologický gigant Alibaba a firma Tencent (jih Číny) a na jejich vývoji spolupracovala i čínská vláda. Aplikace slibuje, že dokáže odhalit, zda je člověk zdravý, nebo jestli bude lepší, když zahájí karanténu.

 

Nyní je používán týden v několika městech, zanedlouho má být nasazen v celé Číně.

 

Lidé ve speciálním dotazníku vyplní jméno, národní identifikační číslo, telefonní kontakt, informace o svém pohybu v posledních týdnech a svůj zdravotní stav – jestli mají dýchací problémy nebo třeba zvýšenou teplotu. Zbytek informací, jako například, kde pracují, si aplikace doplní ze zdrojů, ke kterým má přístup.

 

Poté aplikace přidělí člověku barevný QR kód. Zelená barva znamená, že je jedinec zdravý a může jít do práce a volně se pohybovat. Po získání žlutého kódu Číňané dostanou pokyn k zahájení preventivní sedmidenní karantény. Červená přináší rovnou 14-ti denní pobyt doma.

 

Výsledek závisí na několika kritériích: Historii cestování, době strávené v oblasti s rozšířenou nákazou a vztazích s lidmi, kteří by mohli být přenašeči nemoci. Podle čínské státní zpravodajské agentury Sin-hua se data každého člověka automaticky nahrají na platformu pro kontrolu a prevenci nemocí.

 

Pokud program někoho označí červeně neoprávněně, nikdo se s ním ze softwarove firmy nebaví.

 

Lidé své barevné QR kódy mají ukazovat před vstupem do firem, ve stanicích MHD nebo na jiných veřejných místech.

 

Kromě toho byly zavedeny drony ke sledování a upozorňování lidí policisty, aby šli domů a dali si masku – roušku na tvář – viz video v článku.

 

Toto je již krůček k očipování lidí, což je jen doplnění tohoto vybudovaného systému. Lidé totiž nyní mohou zadávat nepravdivé údajě o svém zdravotním stavu. Čip v těle však dává hlášení zcela pravdivé a okamžitě a nositel jej nemůže nijak ovlivnit, s výjimkou odstranění čipu z těla ven – na to by ovšem systém ihned přišel.

 

Vybudovaný systém pak může Čína snadno prodávat do dalších zemí, hlavně rozvojových zemí. Tak mohou být loutkolidé rychle očipováni před příchodem pseudotvůrců na základě svého negativního stavu, který si tále a opakovaně volili jak v tomto životě, tak i v předcházejících životech.

 

Upozorňuji na to od roku 1998 spolu s Vesmírnými přáteli – čipové technologie totiž byly podstrčeny loutkolidem ještěry z pekel jako investice, kterou chtějí i se ziskem zpět. Záměr očipování lidí je již dávno ze strany Sil temna.

 

www.neocipuj-se.cz

 

 

MAP 275 BRUSELŠTÍ EURO-KOMISAŘI ZAVÁDÍ KAMEROVÝ SYSTÉM NA SBĚR BIOMETRICKÝCH DAT. BUDOU VŠUDE SLÍDIT

 

https://www.youtube.com/watch?v=jdAfnsNPKRk

 

 

ZABIJÁCI HOTOVOSTI. V BŘEZNU ODSTARTUJE PLÁN NA MASIVNÍ PODPORU BEZHOTOVOSTNÍ EKONOMIKY

1.3.2020

https://www.euro.cz/byznys/zabijaci-hotovosti-v-breznu-odstartuje-plan-na-masivni-podporu-bezhotovostni-ekonomiky

 

 

STE ZÁVISLÁK ?  30 VECÍ, KTORÉ VÁM UNIKAJÚ, KEĎ ČUMÍTE DO MOBILU ALEBO TABLETU

3.3.2020

https://www.topky.sk/cl/13/1861283/Ste-zavislak--30-veci--ktore-vam-unikaju--ked-cumite-do-mobilu-alebo-tabletu

 

 

KORONAVÍRUS AKO NÁSTROJ MOCI. ČÍNA POSILŇUJE KONTROLU NAD ĽUĎMI

7.3.2020

https://www.ta3.com/clanok/1177863/koronavirus-ako-nastroj-moci-cina-posilnuje-kontrolu-nad-ludmi.html

 

 

BEZPEČNOSŤ VERZUS SLOBODA. STOJÍ ROZPOZNÁVANIE TVÁRÍ ZA TO ?

7.12.2019

https://www.ta3.com/clanok/1170810/bezpecnost-verzus-sloboda-stoji-rozpoznavanie-tvari-za-to.html

 

 

KORONAVIRUS POSÍLIL ČÍNSKÉHO VELKÉHO BRATRA. OPATŘENÍ PROTI NÁKAZE ZŮSTANOU I PO JEJÍM KONCI

10.3.2020

https://www.lidovky.cz/svet/koronavir-posilil-cinskeho-velkeho-bratra-opatreni-proti-nakaze-zustanou.A200309_175856_ln_zahranici_mha

 

OPATRENI PROTI NAKAZE V CINE – OMEZENI SVOBOD A SOUKROMI – ZUSTANOU KTERÁ – NEMAJI BYT NIKDY ZRUSENY – BUDOVANI CIPOVE TOTALITY TAM POKRACUJE – APLIKACE ZDRAVOTNIHO STAVU OBCANA (s QR kodem, ma 3 stavy – zeleny – ok, oranzovy – ohrozeni a cerveny – nemoc – nebezpecny obcan) V MOBILECH MUZE BYT EXPORTOVANA DO DALSICH ZEMI, NAPR. INDIE A HLAVNE MUZE BYT DOPLNENA O OCIPOVANI LIDI – TO JE TO, KTERÁ CIM VARUJI OD ROKU 1998  www.neocipuj-se.cz  obr. 2903

 

Každý den, když dorazí do práce, musí projít zdravotní prohlídkou, oskenovat speciální QR kód a registrovat se, než dojde do kanceláře. Stejně jako ona se za poslední dva měsíce musely přizpůsobit nové úrovni vládního sledování i miliony dalších čínských občanů.

 

Uzavírání měst do karantény bylo totiž jen začátek všech opatření, která čínský komunistický systém zavedl. Už jen cesta domů či do práce vyžaduje na člověku zapsání se do několika registrů, které ukládají jméno, číslo občanského průkazu, teplotu i záznamy o cestování.

 

Odměny za „práskání“

 

Telefonní operátoři monitorují pohyb všech lidí, zatímco sociální sítě poskytují horké linky, na nichž mohou lidé nahlásit někoho, kdo se jim zdá nakažený. Některá města dokonce za takovéto „práskání“ nabízejí odměny.

 

Velký bratr ale nespoléhá jen na lidi – čínské společnosti nedávno uvedly do provozu kamery se systémem rozpoznávání obličejů, které jsou schopné detekovat zvýšenou teplotu lidí v davu či označit a identifikovat ty, kdo nenosí roušku. Zprovozněny byly rovněž aplikace s osobními zdravotními informacemi, které upozorní jejich majitele, zda se v jejich okolí nenachází někdo nakažený.

 

Odborníci se obávají, že nařízení setrvají i poté, co hrozba koronaviru odezní nadobro. Podobně tomu bylo i po letních olympijských hrách v Pekingu v roce 2008 či po šanghajském Expu 2010

 

Omezování pohybu občanů se během šíření koronavirové nákazy přeneslo velice rychle z papíru do reality. Využití technologií ke kontrole je mnohem vtíravější a lidé nemají možnost protestovat.

 

 

ČÍNA MĚNÍ TIBET, STĚHUJE PASTEVCE DO SÍDLIŠŤ. MÍSTNÍCH SE NIKDO NEPTÁ, ŘÍKÁ ODBORNICE

10.3.2020

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/cina-meni-tibet-stehuje-pastevce-do-sidlist/r~a2f068185ef611ea9d470cc47ab5f122/

 

 

VAKCÍNAMI SA BUDÚ ZBERAŤ BIOMETRICKÉ ÚDAJE: VEĽKÝ BRAT SA SPÁJA S BIG PHARMOU

15.3.2020

https://www.badatel.net/vakcinami-sa-budu-zberat-biometricke-udaje-velky-brat-sa-spaja-s-big-pharmou/?fbclid=IwAR1_UHw612zq3t7WuRMtsAsX0jwbZboQyWfy0XesHL6fRI7pNP7dHNEVUBY

 

V USA již experimentují na bezdomovcích a migrantech (3000) – texaský Austin – v očipování lidí mj. s kontrolou zdravotního stavu.

 

V Bangladéši chce vláda takto očipovat miliony lidí.

 

www.neocipuj-se.cz

 

 

OZNÁMENÍ O BIOLOGICKÉ ZBRANI JIŽ 20.3.2020 – IVO A. BENDA

 

Poselstvi Andelu Nebe k nakaze koronavirem 20.3.2020 Ivo A. Benda 575MB 27m23s www.andele-nebe.cz

20.3.2020

https://www.youtube.com/watch?v=FzIs1Q4vDzQ&t=1459s

 

The Message of the Angels of Heavens on coronavirus 3/20/2020 Ivo A.Benda 493MB www.space-people.org

20.3.2020

https://www.youtube.com/watch?v=3qJndF4d1Zs&t=3s

 

Poselstvi Andelu Nebe k nakaze koronavirem 2 - 19.4.2020 Ivo A. Benda 318MB 16m54s www.jak-prezit.cz

19.4.2020

https://www.youtube.com/watch?v=Q6D6iNNH4WU&t=12s

 

The Message of the Angels of Heavens on coronavirus 2, 4/19/2020 Ivo A.Benda 303MB www.our-dream.org

19.4.2020

https://www.youtube.com/watch?v=nbDSon3BO94&t=19s

 

www.jak-prezit.cz

www.neocipuj-se.cz

www.nejsme-otroci.cz

www.evakuace-lidstva.cz

 

 

PŘÍSNÝ REŽIM. TCHAJ-WAN KONTROLUJE DODRŽOVÁNÍ KARANTÉNY POMOCÍ MOBILŮ

20.3.2020

https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/prisny-rezim-tchaj-wan-kontroluje-dodrzovani-karanteny-pomoci-mobilu-40317470

 

 

VELKÝ BRATR JE NAHÝ

23.3.2020

https://www.euro.cz/blogy/velky-bratr-je-nahy

 

 

VLÁDA PREDLOŽILA ZÁKON, KTORÝ JEJ UMOŽNÍ VYUŽÍVAŤ LOKALIZAČNÉ DÁTA Z MOBILOV

24.3.2020

https://zive.aktuality.sk/clanok/146031/vlada-predlozila-zakon-ktory-jej-umozni-vyuzivat-lokalizacne-data-z-mobilov/

 

 

VERONIKA ŽIJÚCA V ŠANGHAJI: DO REŠTAURÁCIE MÔŽEŠ VSTÚPIŤ IBA SO ZELENÝM QR KÓDOM

 

https://noizz.aktuality.sk/zaujimavosti/v-sanghaji-mas-pas-prepojeny-s-qr-kodom/3hr3gr2?utm_source=aktuality.sk&utm_medium=zona-hp&utm_content=box-magaziny-top-hp&utm_campaign=cross

 

https://www.facebook.com/ElPortalMultimedia/photos/a.3243377742356487/3347670138593913/?type=3&theater

 

Překlad Google translator:

 

Nedávno jsme hovořili o aplikaci, kterou spustili v Číně pro boj s koronaviry (zpráva ze 4.3.2020). Jedná se o aplikaci, která informuje, zda osoba byla v úzkém kontaktu s infikovanými lidmi.

 

Tato aplikace se používá ve více než 200 městech. Funguje to díky placené aplikaci Alibaba, Alipay. Lidé mohou naskenovat QR kód a získat zelenou, žlutou nebo červenou značku. Zelená značka znamená, že jste zdraví a můžete se toulat po městě bez omezení, žlutá znamená sedmidenní karanténu a červená znamená 14denní karanténu.

 

Systém QR kódu je založen na údajích o občanech nebo migrujících pracovnících, které si sami o sobě hlásí, a je integrován s existujícími informacemi o prevenci epidemie v Číně za účelem vygenerování osobního QR kódu pro každého žadatele.

 

Zdravotní stav uživatele se vyznačuje třemi barvami červená, žlutá a zelená. Držitelé zeleného kódu mohou procházet kontrolními stanicemi, zatímco ti, kteří zobrazují červené nebo žluté kódy, by měli být podle potřeby izolováni pro karanténu.

 

Nyní je s tímto problémem spojen skandál: Podle New York Times, stejně jako je kód viditelný pro lidi, kteří aplikaci používají, jsou tato data sdílena také s policií.

 

NYT prostudoval kód aplikace a zjistil, že pošle polohu osoby, název města a identifikační kód na server, který údajně patří orgánům. Aplikace sdílí tato data se serverem pokaždé, když někdo naskenuje kód. To usnadňuje orgánům sledovat pohyby někoho.

 

Země zjevně používá svůj sledovací a monitorovací systém k identifikaci lidí, kteří jsou virem pravděpodobně zasaženi, a zasílá výstrahy osobám blízkým infikovaným. Přesto různá média provedla testy naznačující, že členové stejné rodiny, kteří byli spolu, získali různé výsledky, což vede k podezření na optimální provoz platformy.

 

Čína je jednou z mála zemí, která může mít takovou aplikaci, protože její zásady ochrany osobních údajů prakticky neexistují. Technologie požadovaná k rozpoznání milionů lidí bez chyb, mnozí z nich nosí ochranné masky, však převyšuje jakoukoli moc na světě.

 

www.neocipuj-se.cz

 

Z takového systému je již jen krůček k očipování lidí s rozpoznáním zdravotního stavu člověka – ten již uživatel nemůže nijak oklamat. Výsledkem je ovšem úplná ztráta soukromí, zvýšení ovládání etitami z Temných světů přes antény v Měsíci ze současných 90 – 95 % na 99,9 % .

 

 

PŘEVÝCHOVNÉ TÁBORY, MIZEJÍCÍ LIDÉ A PLÁNY NA SVĚTOVOU DOMINANCI ?  NATÁČELI JSME V ČÍNĚ

24.3.2020

https://www.televizeseznam.cz/video/voxpot/prevychovne-tabory-mizejici-lide-a-plany-na-svetovou-dominanci-nataceli-jsme-v-cine-64047706?dop_ab=323031&dop_source_zone_id=1&dop_req_id=mwhqjSEhxSN-202003250947&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=_var

 

 

ŠPEHOVANIE SÚKROMIA OBČANOV PRETRVÁ AJ PO KORONAVÍRUSE, VARUJE EDWARD SNOWDEN

27.3.2020

https://www.facebook.com/Infovojna/posts/1572999432858522/

 

 

KORONAVÍRUS ROBÍ ZO SLEDOVANIA NOVÝ NORMÁL

26.3.2020

https://komentare.sme.sk/c/22369156/koronavirus-robi-zo-sledovania-novy-normal.html

 

 

SOCIÁLNÍ SÍTĚ NAHRADILY VZTAHY. BRIT PŘEDPOVĚDĚL TEMNOU VIZI IZOLACE UŽ PŘED 100 LETY

30.3.2020

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/socialni-site-nahradily-vztahy-brit-predpovedel-temnou-vizi/r~849f7850726e11eaaabd0cc47ab5f122/

 

Už v roce 1909 anglický spisovatel Edward Morgan Foster ve své novele THE MACHINE STOPS přišel s popisem světa lidí, kteří žijí v podzemních kójích a dělají vlastně jedinou věc. Komunikují mezi sebou, vše ostatní za ně dělají stroje a umělá inteligence. Udržují mezi sebou kontakt technikou, která je velmi podobná současnému Skypu nebo Messengeru. Sdílejí jen své fantazie a představy, protože reálně už vlastně nic nezažívají.

 

Podobná izolace je v Temných světech – popsal to Emanuel Swedenborg ve svých knihách, třeba NEBE A PEKLO, Peter Daniel Francuch v knihách NOVÉ ZJEVENÍ nebo také Anastasia v knihách ZVONÍCÍ CEDRY RUSKA tohle odhalila. Další varování o negativním, směřování této pseudospolečnosti jsou na www.andele-nebe.cz a režim této možné budoucí společnosti části dnešních jedinců je nazván jako ČIPOVÁ TOTALITA. Před tímto možným budoucím druhem života některých dnešních lidí varuje také Zager and Evans v písni IN THE YEAR 2525datum je však pouze orientační. www.playlist-music.org

 

www.neocipuj-se.cz

www.nejsme-otroci.cz

 

 

V SR SA ZAČÍNA 5G AUKCIA: ŠTÁT ZÍSKA DESIATKY MILIÓNOV EUR, 4KA OSTALA BEZ VÝHOD

1.4.2020

https://zive.aktuality.sk/clanok/146177/v-sr-zacina-5g-aukcia-stat-ziska-desiatky-milionov-eur-4ka-ostala-bez-vyhod/

 

 

VIDEO: BILL GATES V ROZHOVORU PRO TED ODHALIL, ŽE PRO OBNOVU GLOBÁLNÍHO CESTOVÁNÍ PO SVĚTĚ BUDOU LIDÉ MUSET MÍT PRŮKAZ DIGITÁLNÍ IMUNITY, KTERÝ PONESE INFORMACE O TOM, JESTLI JE ČLOVĚK OČKOVANÝ PROTI COVID-19, ANEBO JESTLI V MINULOSTI NEMOC PRODĚLAL A MÁ TUDÍŽ PROTILÁTKY !

 

https://aeronet.cz/news/video-bill-gates-v-rozhovoru-pro-ted-odhalil-ze-pro-obnovu-globalniho-cestovani-po-svete-budou-lide-muset-mit-prukaz-digitalni-imunity-ktery-ponese-informace-o-tom-jestli-je-clovek-ockovany/

 

 

A JE TO TADY !  BILL GATES SE ROZPOVÍDAL! ZNOVU OPAKUJEME: OČKOVAT SE NEDEJTE !  A PRŮKAZ DIGITÁLNÍ IMUNITY NECHTĚJTE! PRAVDĚPODOBNĚ SE UŽ JEDNÁ O V BIBLI OHLÁŠENÉ: ZNAMEMNÍ ŠELMY !  PŘIJETÍ ZNAMENÁ ZTRÁTU DUŠE !  BIBLE I POSELSTVÍ VAROVÁNÍ MLUVÍ ZCELA JASNĚ

5.4.2020

https://petrabostlova.wordpress.com/2020/04/05/a-je-to-tady-bill-gates-se-rozpovidal-znovu-opakujeme-ockovat-se-nedejte-nebo-dusi-ztratite-poselstvi-varovani-mluvi-zcela-jasne/?fbclid=IwAR3fyPOEhuZJugFhQ8Y0P19so12jbGEbGRR-79VDx57ZKkCrErCSABPi97A

 

Průkaz digitální imunity, o kterém mluví Bill Gates v rozhovoru (viz video v originálním článku) může být rovnou i součástí čipu 666 z Apokalypsy svatého Jana !  V každém případě platí: JAK OČKOVÁNÍ, TAK IMPLANTACE ČIPU 666 K PLACENÍ NAKUPOVÁNÍ – PRODÁVÁNÍ A JAKÝKOLI ČIP POD KŮŽI NA PRAVÉ RUCE NEBO NA ČELO, KDEKOLI NA VLASTNÍM TĚLE, JSOU NAPROSTO NEPŘIJATELNÉ !!!!

 

I za cenu pronásledování, i za cenu ztráty života.

 

TOHLE JE BOJ O DUŠE, PŘÁTELÉ !

 

www.neocipuj-se.cz

 

 

CHYTRÝ PODPIS NA DÁLKU. ZMĚŘÍ TLAK PŘI PSANÍ I ZEMĚPISNOU POLOHU

13.4.2020

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/chytry-podpis-na-dalku-zmeri-tlak-pri-psani-i-zemepisnou-polohu-98895?seq-no=3&dop-ab-variant=&source=clanky-home

 

Biometrický podpis zaznamená:

 

Podpis včetně záznamu rychlosti a směru psaní

 

Tlak (u některých zařízení)

 

Typ zařízení a operační systém

 

Zeměpisnou polohu, datum a čas

 

 

MAJITELÉ NOVÝCH MOBILNÍCH TELEFONŮ V ČÍNĚ SI MUSEJÍ NECHAT NASKENOVAT OBLIČEJ

1.12.2019

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/majitele-mobilnich-telefonu-v-cine-si-budou-muset-naskenovat-obliceje-83783

 

Čína už technologie rozpoznávání obličejů ke sledování obyvatel používá. Je v této oblasti světovým lídrem. Intenzivnější využívání těchto technologií v celé zemi v posledních letech vyvolalo mezinárodní kritiku. Rozpoznávání tváří se podle BBC v Číně stává součástí i každodenních obchodních transakcí. Používá se například k placení v obchodech a supermarketech.

 

Při podpisu nových mobilních datových smluv budou podle BBC lidé povinni předložit svůj identifikační průkaz a nechat se vyfotit. Tak tomu je v mnoha zemích. Nově však budou muset také naskenovat svou tvář, aby se ověřilo, že poskytnutý průkaz skutečně danému člověku patří.

 

 

PANDÉMIA JE IBA CESTA K ČIPOVANIU ĽUDÍ, ŠOKUJE SAFIN

14.4.2020

https://sport.pravda.sk/tenis/clanok/548601-pandemia-je-iba-cesta-k-cipovaniu-ludi-sokuje-safin/

 

Štyridsaťročný Rus Marat Safin sa potom venoval politike, po boku súčasného ruského prezidenta Vladimira Putina reprezentoval región Nižného Novgorodu. Aktuálne jeho pohľad na celosvetovú pandémiu koronavírusu je netradičný až poriadne konšpiratívny.

 

Myslí si totiž, že súčasná situácia je prípravou na čipovanie obyvateľstva na celom svete. Povedal to podľa ruského portálu Sports.ru, informuje o tom web Championat.com .

 

 

NOVÁ TECHNOLÓGIA MERANIA TEPLOTY ĽUDSKÉHO TELA

13.3.2020

https://www.tssgroup.sk/aktuality/zaujimavosti/nova-technologia-merania-teploty-u-viacerych-osob-naraz

 

 

ZATÍMCO SE SVĚT HÁDÁ O SÍTĚ 5G, ČÍNSKÁ ARMÁDA SE CHYSTÁ NA 6G. CHCE ZÍSKAT TECHNOLOGICKOU PŘEVAHU

19.4.2020

https://echo24.cz/a/S2GRT/zatimco-se-svet-hada-o-site-5g-cinska-armada-se-chysta-na-6g-chce-ziskat-technologickou-prevahu

 

 

VODAFONE SCHOVÁ ANTÉNY BTS SIETÍ 4G A 5G. DO KANALIZAČNÝCH POKLOPOV

12.12.2018

https://techbox.dennikn.sk/vodafone-schova-anteny-bts-sieti-4g-a-5g-do-kanalizacnych-poklopov/#disqus_thread

 

 

PO KORONAVIRU BUDOU PENĚŽENKY LEHČÍ. NÁKAZA NEJSPÍŠ URYCHLÍ ZÁNIK HOTOVOSTI, UKAZUJE PRŮZKUM

30.4.2020

https://www.euro.cz/byznys/po-koronaviru-budou-penezenky-lehci-nakaza-nejspis-urychli-zanik-hotovosti-ukazuje-pruzkum

 

 

MÁTE TELEFÓN OD XIAOMI ?  SLEDUJE VAŠU AKTIVITU, DÁTA ZJAVNE ANI NEANONYMIZUJE

1.5.2022

https://zive.aktuality.sk/clanok/146651/mate-telefon-od-xiaomi-sleduje-vasu-aktivitu-data-zjavne-ani-neanonymizuje/

 

 

MAP 414 EU FINANCOVALA WUHANSKÝ VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA STVOŘENÍ CHYMÉRY. EVAG – ZKOUMALO SE I V ITÁLII !

 

https://www.youtube.com/watch?v=seN5K2ZwbT0

 

Jak se kuchtil koronavir – USA, AUSTRALIE, CINA, EVROPA ... záminkou je očipování lidstva.

 

 

ALCYON PLEIADES 91: NOAH’S ARKS, BILL GATES, MICROCHIPS, HUNGER, WHO AGENDA, VACCINE, DE-POPULATION

 

https://www.youtube.com/watch?v=nkXPTSr88Ck

 

 

BABIŠ HLÁSÍ PŘECHOD NA CHYTROU KARANTÉNU 2.0. KDO ALE NAHRADÍ KLÍČOVÉ MEDIKY ?

7.5.2020

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/babis-hlasi-prechod-na-chytrou-karantenu-2-0-kdo-ale-nahradi-klicove-mediky-104624?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

TRACE 6666: AMERICKÝ KONGRES ZAČNE PROJEDNÁVAT NÁVRH ZÁKONA, KTERÝ UMOŽNÍ NEZDRAVOTNICKÝM ORGÁNŮM V USA PROVÁDĚT TESTOVÁNÍ OBYVATELSTVA PŘÍMO V DOMÁCNOSTECH A VYHLAŠOVAT KARANTÉNNÍ OPATŘENÍ V RODINÁCH, VČETNĚ ROZDĚLOVÁNÍ RODIN !

 

https://aeronet.cz/news/trace-6666-americky-kongres-zacne-projednavat-navrh-zakona-ktery-umozni-nezdravotnickym-organum-v-usa-provadet-testovani-obyvatelstva-primo-v-domacnostech-a-vyhlasovat-karantenni-opatreni-v-rodinach/

 

Vstupovat do bytů a domů při podezření na nákazu budou moci všechny oprávněné subjekty autorizované ministrem zdravotnictví USA skrze ředitele CDC, mezi které budou patřit neziskové organizace a dokonce i náboženské spolky! Co se stane s rodinami, pokud budou otestovány kontaminovanými testy ?  Návrh zmocňovacího zákona s hrozivým registračním číslem H.R. 6666 vyvolává oprávněné zděšení mezi americkou populací, jak rychle dochází v USA k nasunování procesů NWO pod rouškou ochrany veřejného zdraví !

 

 

ČÍNA VYSLYŠELA VÝZVU BILLA GATESE A NAŘÍDILA PLOŠNÉ A POVINNÉ OTESTOVÁNÍ 11 MILIONŮ OBYVATEL WUHANU, VČETNĚ KOJENCŮ, A TO KVŮLI POUHÝM 6 NOVÝM PŘÍPADŮM S POZITIVNÍM TESTEM NA COVID-19 O VÍKENDU !

 

https://aeronet.cz/news/cina-vyslysela-vyzvu-billa-gatese-a-naridila-plosne-a-povinne-otestovani-11-milionu-obyvatel-wuhanu-vcetne-kojencu-a-to-kvuli-pouhym-6-novym-pripadum-s-pozitivnim-testem-na-covid-19-o-vikendu/

 

Dosud přitom není vyšetřena kontaminace čínských testovacích sad, kterou odhalil na tiskové konferenci prezident Tanzanie !  Peking oznámil, že celé město dokáže otestovat za pouhých 10 dní, odborníci to ale zpochybňují, že testování celého města je neproveditelné !  Podle pozorovatelů jde o pilotní test proveditelnosti, zkoušku nanečisto, která bude posléze použita v USA a v Evropské unii !  Je to generální zkouška na plošné očkování a nucené čipování obyvatelstva !

 

www.neocipuj-se.cz

www.nejsme-otroci.cz

 

 

KORONAVÍRUS, LEGISLATÍVA A ČAS KONCA - PROF. DR. WALTER VEITH

8.4.2020

https://www.youtube.com/watch?v=NPtOZfLme7A

 

Koronavírus, legislatíva a čas konca - Prof. Dr. Walter Veith (www.jak-prezit.cz)

20.1.2021

https://rumble.com/vd2ezn-koronavrus-legislatva-a-as-konca-prof.-dr.-walter-veith-www.jak-prezit.cz.html

 

Existuje úřední dokument Německého spolkového sněmu (Deutscher Bundestag) pod tiskovou zprávou č. 17/12051 ze dne 3.1.2013. Dokument pojednává o tom, jak by měl reagovat stát při výskytu pandemie a katastrof. Druhá polovina dokumentu se zabývá analýzou rizik a ochranou populace před pandemií s následkem virusu jako je např. „Modi-SARS“

 

Uvedený dokument je scénář (plán) toho, co vidíme dnes na světě. Fakticky odráží realitu tak dokonale přesně, že vypadá jako plán. Dokument hovoří o tom, jaká je pravděpodobnost, že se to stane (co vidíme dnes – covid a opatření vlád na celém světě) a odpověď je taková, že je to velmi pravděpodobné. Je to scénář (plán), jak reagovat když se to stane. V dokumentu jsou uvedené následky, škody, počet nezvěstných a další vlivy, které bude mít virus. Je velmi zarážející a zajímavé to, že scénář se shoduje se skutečností, co se dnes děje.

 

Špeciálna epizóda programu What Up, Prof? (Čo nového profesor ?).

 

Diskusia o informáciách obsiahnutých v dokumente nemeckej vlády v súvislosti s pandémiou. Ako sa situácia vyvinie a aké budú jej dôsledky ?  Pohľad na legislatívu, ktorá sa zavádza na celom svete, Noachidské zákony. Odohrávajú sa udalosti času konca ?  Aký postoj máme zaujať ?

 

Diskusiu v programe What's Up Prof? vedie Martin Smith. Natočené v Juhoafrickej republike.

 

Walter Veith je rečníkom spoločnosti Amazing Discoveries.

 

V súčasnosti tiež pôsobí ako kazateľ Cirkvi adventistov s.d. v Transvaalskom združení v JAR.

 

Toto video je produktom Amazing Discoveries Africa. Viac informácií nájdete na www.adcz.cz.

 

 

VIDEO: AUSTRALSKÁ VLÁDA ZAČALA ZBĚSILE MAZAT SVĚDECKÁ VIDEA ZACHYCUJÍCÍ HEJNA PTÁKŮ, KTERÁ ZAČALA ÚTOČIT NA PŘELAĎOVANÉ VĚŽE 4G A 5G VYSÍLAČŮ V MELBOURNE A V SYDNEY !

 

https://aeronet.cz/news/video-australska-vlada-zacala-zbesile-mazat-svedecka-videa-zachycujici-hejna-ptaku-ktera-zacala-utocit-na-preladovane-veze-4g-a-5g-vysilacu-v-melbourne-a-v-sydney-zoufali-papousci-klovou-do-emitoru/

 

 

DAVID ICKE: O KARANTÉNĚ, COVID-19 A CÍLI PANDEMIE [NOVÝ ROZHOVOR – ˝]

17.5.2020

http://www.otevrisvoumysl.cz/david-icke-o-karantene-covid-19-a-cili-pandemie-novy-rozhovor-1-2/

 

www.neocipuj-se.cz

www.nejsme-otroci.cz

www.co-jist.cz

 

 

STOJÍ LIDSTVO TĚSNĚ PŘED VYHLAZENÍM ?

3.5.2020

http://www.nwoo.org/2020/05/03/stoji-lidstvo-tesne-pred-vyhlazenim/

 

https://www.youtube.com/watch?v=_uRs40gHKgM

 

Aneb, strká Člověk dobrovolně hlavu na špalek nebo do oprátky ?

 

Zasaženi panikou a strachem, řeší miliardy lidí v poslední době dennodenně, zda mají správně připevněnou roušku, zda si dobře umyli ruce, nebo nemají horečku, a zda nepřichází o své celoživotní úspory poklesem akciových trhů či v důsledku manipulovaného kolapsu globálního hospodářství a devalvací rezervních měn. Nevšímají si přitom procesů, které se kolem nich odehrávají, byť by to byly procesy na té nejhlubší úrovni existence. Nevšímají si, že kolem nich kulminuje temné spiknutí na planetární úrovni, které může znamenat konec člověka ve světe, jak jej známe. Začínají se totiž naplňovat programované predikce, vnucované lidskému podvědomí od dob průmyslové revoluce (na mysli máme původní literární díla H.G. Wellse, Aldouse Huxleyho, nebo George Orwella, ale i mnoho dalších kterých výčet by byl nad rámec tohoto varování).

 

Body se začínají spojovat podobně jako v nějaké velmi znepokojivé halucinaci, která se stává realitou. V tomto případě by ale bylo namístě říci naopak, že realita se stává spíše znepokojivou halucinací, protože to, co je reálně by brzy mohlo být jen přeludem, jakousi virtuální realitou předkládanou lidské mysli za skutečnost.

 

Tato nová virtuální realita, svět přeludů bude dokonale řízena umělou inteligencí a bude budit zdání, že se ve světě vůbec nic nezměnilo, svět virtuální reality bude k nerozeznání od našeho světa reálného, byť se bude jednat jen o představu, přelud, halucinaci mysli, uzavřené v boxu podobně, jako byly v pohádkách dušičky utopených polapené vodníkem uzavřeny v hrníčkách. Vodníci budou našim dušičkám hluboko pod hladinou reality promítat vlastní, vykonstruovanou realitu na stěny hrníčků, kde polapené dušičky budou spokojeně a nevědomě přežívat dále již jen virtuální životy, nikoliv nepodobné dystopické vizi, prezentované v epochální filmové tvorbě, vhodně označené jako Matrix.

 

Instrumenty ujařmení lidských duší se pod kouřovou clonou různých zástupných událostí dlouhodobě připravují. Vyvrcholením je záměrně zinscenovaná celosvětová nákaza (přezdívaná COVID-1984) a jí doprovázející hospodářský a finanční kolaps, který poskytuje příhodné podmínky pro zavedení globální věřitelské tyranie, diktující nové normy zadluženým a tím zcela deprivovaným společenským celkům, doposud známým jako národní státy.

 

Mezi tyto instrumenty patří zcela nepochybně zavádění telekomunikační sítě páté generace. S ní zdánlivě související sítě satelitní, nyní známe pod názvem Skylink naprosto šíleného „sympaťáka“ Ilona Maska, o jehož lidství panují oprávněné pochybnosti a který protlačuje agendu uvěznění Člověka do matrixu zvanou Neuralink. Dále taktéž projekt pekelného „(pod)vodníka“ v lidském těle, Viléma Gejtse, nahrávání každodenní reality prostřednictvím senzorů, která je patentována pod podivuhodným kódem WO2020060606 což lze interpretovat jako kód pro světový řád, letošní rok a biblické číslo vodníků (nehledě na jeho mnoho dalších dílčích projektů v souvislosti s touto mimozemskou operací proti lidstvu – zejména zhoubná nanotechnologická vakcinace a zavádění globální digitální permanentní identifikace). Název tohoto patentu je systém kryptoměna používající data tělesné aktivity. Bylo by nad rámec našeho varování, zabývat se tímto projektem dopodrobna, lze jen naznačit, že výměnou za jak jinak než virtuální úplatu, budou vodníci získávat podrobná bio-elektronická data lidí, která budou pečlivě uložena a po přesunu do matrixu ve smyčkách přehrávána coby projekce dušičkám již uvězněným v hrníčkách virtuální reality, které díky věrohodnosti a vysokému rozlišení záznamu nahraných denních aktivit budou mít dojem, že žijí nadále v původní realitě. Jak také jinak by mohl být vytvořen virtuální svět umělé inteligence než na základě přesných dat původní, dnešní reality ?

 

Nasnadě je otázka, proč není snadnější lidstvo rovnou vyhubit ?  Lidstvo si přece prošlo mnoha obdobími, kdy samo sebe hubilo ve velké míře, vzpomeňme si na nedávné světové války, uvědomme si probíhající hladomory a přerušení těhotenství… Odpověď ale nebude snadno stravitelná: Protože by byla porušena karma. Byl by to zločin proti univerzálním pravidlům bytí. Uvěznit duše a manipulovat karmu je jediná cesta, jak tento zločinný plán realizovat, bez vážnějších karmických následků pro jeho pachatele, bez významnějších perturbací univerzálního kontinua. Jak to ale souvisí s předchozím vyjádřením o válkách, hladomorech a dobrovolných potratech? Snadno, protože uvedené zločiny proti lidskosti páchá člověk sám na sobě, byť k tomu může být ponoukán cizími prvky. Je to bohužel svobodná vůle člověka, ať už sebenesmyslnější. Je to karma člověka a o tu se právě hraje. Protihráč lidstva, ta entita, která se z vlastních pohnutek chce zhostit lidského světa, ze závažných důvodů nemůže porušit univerzální zásady a narušit vlastní karmu. Lidská duše musí být zachována, nesmí a ani nemůže být zničena. Může být nicméně vodníky uvězněna do hrnečku pod hladinou reality, přesunuta do virtuálního světa projekcí, šalby a mámení, kde bude živořit věčně, aspoň do doby, než přijde nějaký Ježíš vysvobodit duše zemřelých z evangelického předpeklí, nebo v moderním jazyce, než přijde nějaký vyvolený Neo a vysvobodí lidstvo z matrixu.

 

Všechno shora uvedené by se mohlo jevit jako výplod bujné fantazie, jako snaha o povídku žánru SciFi, nebo jako výplod poblouzněné mysli, kdyby neexistovala svědectví, která přesně na to, co se v této době děje neupozorňovala již dříve, s předstihem 14 let. Na mysli máme konkrétní knihu, která sama o sobě působí jako SciFi, nikoliv ale z dnešní perspektivy, kdy se naplňuje mnoho z podrobně uvedených plánů nepřátelské entity, popsaných autorkou Jennie Gosbell, jenž knihu napsala pod pseudonymem Susan Reed. Nepřátelská entita podle jejích slov z roku 2003 hodlá Člověka očipovat: „nechceme, aby zůstal kdokoliv, kdo není „očipovaný“. „Opatříme vás všechny implantátem s nastaveným časovačem a ten implantát vás všechny vymaže“. Ve svém vyprávění se autorka při setkání s entitou táže „Jak budou lidé souhlasit s tímto implantátem?“. Entita jí odpovídá: „Budou to chtít, protože si budou myslet, že je to dobrá věc. Právě na tom pracujeme – peníze holka – není to bezpečné – krádež, podvod, praní špinavých peněz, odcizení peněženek, podvody s kreditními kartami, ztracené pin-kódy. Implantovaný mikročip bude vypadat jako lepší volba – budete naprosto v bezpečí, čip nikdy nebude moci býti odcizen – to je naše druhá možnost, naše volba číslo jedna je průkaz totožnosti, to je plán A – ten nahradí úplně všechno – váš pas, číslo zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení, řidičský průkaz atd., to je další způsob, jak můžeme vnutit implantát“.

 

Podobné rozhovory vedla autorka na téma dematerializace mezinárodních měn, kterou dnes vidíme ve světle uzákoněním digitálního dolaru a digitálního Eura na blockchainového principu. Z rozpravy vyplývá, že zrušení hotovosti je pilíř plánu entity na zničení starého řádu Člověka a v důsledku i zničení lidské společenské struktury. Odmítnutím zrušení hotovosti lze plán nepřátelské entity zmařit. Entita hodlá v případě úspěchu obydlet Zemi bytostmi, které byly geneticky vytvořeny na bázi člověka tak, aby umožnily entitě jako její nositelé obydlet náš svět a vymýtit zbytky jeho lidské populace, která nebyla přemístěna do virtuální reality. Nepřátelská entita má údajně absolutní kontrolu nad světovými měnovými systémy. Stejně tak autorka odhaluje přiznání nepřátelské entity k šíření virových nákaz mezi lidmi (kromě jiných energických a skalárních zbraní, které jsou umístěny v orbitu Země). „Jsme zodpovědní za některé virové infekce. Vyrábíme je a poté lidi úmyslně infikujeme. HIV – zmutovali jsme původní kmen a učinili jej virulentnějším, povedlo se nám tím potlačit lidskou sexualitu, dále například SARS a nejrůznější kmeny chřipky, herpetické viry, které oslabují nervovou soustavu a mysl. Život Člověka se díky tomu stává neatraktivním. Jeho bdělost a intelekt jsou potlačovány, duchovno nelze být rozvíjeno“. V otázce záměrného potlačování duchovního růstu Člověka se autorka odvolává na svědectví Capt. W. B. Robertsona, vysoce postaveného člena scientologické církve L. Rona Hubbarda. Autorka dále cituje entitu v tomto smyslu: „Uzavíráme tuto planetu sítí silového pole, takže nikdo z vás nebude moc odejít – je to něco jako silové pole. Budete zde všichni uvězněni – nikdo se nedostane na druhou stranu, na vyšší rovinu vědomí. Bude nám to trvat asi 20 let – osvícení vám pak už nijak nepomůže – budete jen zde uvěznění navždy dokud vás neodstraníme.“. Autorka dále odhaluje, že entita úmyslně oddaluje povznesení duší pančováním jejich karmického záznamu. Tím prodlužuje jejich cyklus na Zemi do doby, kdy je bude schopna uvěznit. A tato doba se blíží…

 

V tomto světle lze současné působení nepřátelské entity nalézt v jejím prediktivním programování člověka v mnoha SciFi filmech. Jako, dle našeho názoru, dobrý, ba až děsivý příklad lze uvést filmy Nevědomí z r. 2019 (pův. Oblivion, pracovní název Horizons), nebo Na hraně zítřka z. r. 2014 (On the Edge of Tomorow),ve kterých hraje hlavní roli její Tomáš Cruiz. Z těch starších filmů lze odkázat mimo jiné na film Johna Carpentera z roku 1988, Oni Žijí (They Live).

 

V tomto kontextu je nasnadě i další otázka, proč by nepřítel sděloval, byť pod rouškou zábavy a SciFi své záměry a plány ?  Opět je nutno odkázat na ony univerzální principy a řád karmy, který nesmí být porušen a o jehož mechanizmech má nepřítel zjevně mnohem větší povědomí než Člověk, který je o toto vědění systematicky a dlouhodobě ochuzován. Jedná se o princip svobodné vůle. Člověk musí vědět, co jej čeká, aby mohl svému osudu informovaně svolit. To, že je informace podávána jako kratochvilná povídka z budoucnosti, je samozřejmě lest a podvod, který se na člověku páchá od jeho prvopočátku – například od biblického symbolického svedení Adama a Evy reptilem ke konzumaci plodu stromu poznání dobrého a zlého. Nepřítel je v některém ohledu člověku nadřazen, nejen v ohledu technologickém (jeho technologie se uplatňují v současném vývoji umělé inteligence), ale také v ohledu lsti, klamu a bezskrupulóznosti.

 

Nyní je nasnadě odložit předsudky, nalézt způsob, jak tuto informaci uchopit a uvést v souvislost s právě probíhajícími procesy. Lidstvo možná nyní hraje o celou svoji další existenci. Tato hrozba je mnohem naléhavější než globální oteplování, které je jen cyklickým jevem. Snaha o snižování zcela běžného uhlíku v atmosféře může mít naopak souvislost s adaptací planety pro technologie nepřátelské entity. Jaká škoda, že se Člověk nechá tak snadno ošálit. Na druhé straně je z informací předaných Jenny zřejmé, že lidský intelekt a spiritualita jsou dlouhodobě záměrně potlačovány. Naší jedinou výhodou je množstevní přesila. Je tedy nutné odvrátit se od potlačujících technologií, které jsou lidem podbízeny příslibem jednoduššího života a obrátit se k životu duchovního růstu a rozvoje. Jakou cenu má materiální blahobyt, když povede lidstvo do záhuby? Opravdu se neobejdeme bez telekomunikačních technologií páté generace a bez tisíců satelitů šíleného sympaťáka Ilona Maska, které vysoko nad našimi hlavami spřádají hustou síť silového pole, jež nám má zabránit v posmrtném nanebevzetí ?  Chceme snad dobrovolně volit věčné vězení našich duší a luxusní peklo virtuální reality ?

 

Odkazy Jenny uvedené v její knize:

 

Book of Enoch. The Old Testament. TGS Publishing, Frankston, Texas ph 903-876-3256

Capt. Bill Robertson: Sector 9; Astar (CBR). www.freezone.org

Andrew Hennessy: Monkeys of Eden – The telepathic Overlords and the Slaves of Earth www.whale.to/b/monkeys.html

Branton: The Dulce wars. Global communications. Available through http://hiddenmysteries.com/ ph 903-8763256

Angelica Tapestro: The Universal Seduction volumes 1 to 3. The Rose Garden.

Mark L Prophet: The Lost Teachings of Jesus, Vol. 2. Summit University Press.

Stewart Swerdlow: Montauk, the Alien Connection. Sky Books – Available through http://hiddenmysteries.com/ . com ph 903-8763256

www.nibiruanouncil.com

David Icke: Children of the Matrix. Bridge of Love, 2001. Available through http://hiddenmysteries.com. Com ph 903-8763256

David Ashworth: Dancing with the Devil, as you channel in the light. Crucible, 2001

https://youtu.be/giQ8xEWjnBs

 

Autor varování: Aurelian Vellus

 

Poznámka redakce: Jména soudobých osob vědomě či nevědomě spolupracujících s nepřátelskou entitou, jsou autorem článku záměrně komolena i v českém překladu.

 

 

ORWELLOVO KONEČNÉ UPOZORNĚNÍ - OBRÁZEK BUDOUCNOSTI

 

ORWELL'S FINAL WARNING - PICTURE OF THE FUTURE

18.4.2020

https://www.youtube.com/watch?v=9k_ptxWsadI

 

 

TÉMĚŘ POLOVINA VOLIČŮ TRUMPA VĚŘÍ, ŽE BILL GATES VYUŽIJE VAKCÍNU PROTI COVID-19, ABY JE OČIPOVAL

26.5.2020

https://www.lidovky.cz/svet/pres-40-procent-volicu-trumpa-veri-ze-bill-gates-vyuzije-vakcinu-proti-covid-19-aby-je-ocipoval.A200525_164244_ln_zahranici_mha

 

www.neocipuj-se.cz

www.nejsme-otroci.cz

www.co-jist.cz

 

 

PLEXISKLO MEZI PARTNERY I SKLENÍKY U HOSPOD. JAK DODRŽENÍ OSOBNÍ ZÓNY POJALI VE SVĚTĚ

24.5.2020

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/obrazem-udrzovani-socialni-distance-v-praci-pohled-do-zahran/r~00ba2c0a991111ea95caac1f6b220ee8/r~95b0aea8990f11ea95caac1f6b220ee8/

 

Takto se vyvíjí ovládání lidstva entitami z Temných světů, díky negativním stavu velké většiny lidí – značné ovladatelnosti, dnes, 24.5.2020.

 

 

BILL GATES A SÍŤ KONTROLY POPULACE

26.5.2020

https://www.otevrisvoumysl.cz/bill-gates-a-sit-kontroly-populace/

 

https://www.youtube.com/watch?v=0bEuOuM0K2w&feature=emb_logo

 

Hlavní cíl Sil Temna: OČIPOVÁNÍM VŠECH LIDÍ PROVÉST TOTÁLNÍ KONTROLU LIDSTVA – TOTÁLNÍ OVLÁDÁNÍ LIDSTVA – TO JE ČIPOVÁ TOTALITA.

 

www.neocipuj-se.cz

www.nejsme-otroci.cz

www.co-jist.cz

 

 

KDO JE BILL GATES ?  ODHALENÍ TEMNÉ AGENDY A IDEOLOGIE

29.5.2020

http://www.otevrisvoumysl.cz/kdo-je-bill-gates-odhaleni-temne-agendy-a-ideologie/

 

Ta odpověď se stává jednou z nejdůležitějších otázek našich životů.

 

Ta odpověď na otázku „KDO JE BILL GATES ?“ nám nejen řekne o světě, kde  žijeme, ale i o světě, do kterého nás tlačí, a jak se mu můžeme vyhnout.

 

www.neocipuj-se.cz

www.nejsme-otroci.cz

www.co-jist.cz

 

 

BILL GATES A „IMPLANTABILNÍ TOBOLKY“ VE VAKCÍNĚ COVID19 – OZNAČENÍ ŠELMY („666“)

29.4.2020

https://tadesco.org/bill-gates-a-implantabilni-tobolky-ve-vakcine-covid-19-oznaceni-selmy-666/?fbclid=IwAR0ratY84g9l4bt05LBk3DtdOxUZjtgaS6mZ2ZpnOrNz48aeVdgoy9NzomE

 

 

JEŠTĚ NEMÁME 5G, ALE VE SVĚTĚ UŽ ŘEŠÍ 6G. KDY PŘIJDE A CO PŘINESE ?

24.11.2019

https://www.mobilmania.cz/clanky/jeste-nemame-5g-ale-ve-svete-uz-resi-6g-kdy-prijde-a-co-prinese/sc-3-a-1346811/default.aspx

 

 

DAVID ICKE: KORONAVIRUS JE MONSTRÓZNÍ PODVOD ELIT, KTERÝM CHTĚJÍ ZNIČIT EKONOMICKÝ SYSTÉM A NAHRADIT HO NOVÝM. VŠEM, KTEŘÍ POŘÁD VĚŘÍ, ŽE JE TO JEN NÁHODA

27.3.2020

https://www.arfa.cz/david-icke-koronavirus-je-monstrozni-podvod-elit-kterym-chteji-znicit-ekonomicky-system-a-nahradit-ho-novym-vsem-kteri-porad-veri-ze-je-to-jen-nahoda/#.XuIuCuhR3Vh

 

“Iluze epidemie a hoax klimatické změny představují problém, na který má elita řešení. A tím je nový globální ekonomický systém. Vytvořili iluzi problému, aby mohly nabídnout jeho řešení. A tím je centrálně řízená světová ekonomika pomocí vyspělých technologií a umělé inteligence.”

 

“Součástí iluze epidemie je, že jde o naléhavý problém, který si žádá drastické kroky. Teď všechno zavřeme, teď bude karanténa. Je to proto, že se brzy ukáže, že šlo o pouhý trik, že nešlo o žádnou epidemii, protože prostě neumřelo víc lidí, než předtím v jiných letech.”

 

 

DÁLKOVÉ AKTUALIZACE JSOU JEN ŠPIČKA LEDOVCE. KYBERBEZPEČNOST AUT CELKOVĚ KULHÁ

12.6.2020

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/auto/dalkove-aktualizace-jsou-jen-spicka-ledovce-kyberbezpecnost/r~1a5fb0c0ab2811eaa25cac1f6b220ee8/

 

 

SOUKROMÍ JAKO DALŠÍ OBĚŤ KORONAVIRU ?  SLEDOVACÍ APLIKACE MOHOU BÝT BEZPEČNOSTNÍM RIZIKEM

17.6.2020

https://www.euro.cz/politika/soukromi-jako-dalsi-obet-koronaviru-sledovaci-aplikace-mohou-byt-bezpecnostnim-rizikem

 

 

ANGLIE MÁ NOVÉ REGULE PRO HOSPODY. HOSTÉ BUDOU MUSET PŘI OBJEDNÁVCE PIVA UVÉST SVÉ JMÉNO

 

https://www.lidovky.cz/svet/anglie-ma-nove-regule-pro-otevrene-hospody-beze-jmena-vam-pivo-nenatoci.A200624_192635_ln_zahranici_ele

24.6.2020

Další mocný krok v budování čipové totality lidmi ve své hluboké nevědomosti v negativním stavu.

 

www.neocipuj-se.cz

www.nejsme-otroci.cz

 

 

ČÍNSKÁ APLIKACE TIK TOK TAJNĚ SLEDUJE MILIONY UŽIVATELŮ. DATOVÝ TUNEL ODHALILA AKTUALIZACE SYSTÉMU

29.6.2020

https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/aplikace-tik-tok-sleduje-data-milionu-svych-uzivatelu-jejich-chovani-odhalila-aktualizace-systemu-io.A200629_094440_ln_zahranici_ele

 

 

„BOJÍME SE ŠPEHOVÁNÍ.“ NAKAŽENÍ COVID-19 MUSÍ POVINNĚ POUŽÍVAT TRASOVACÍ APLIKACI

12.7.2020

https://echo24.cz/a/S65AE/bojime-se-spehovani-nakazeni-covid-19-musi-povinne-pouzivat-trasovaci-aplikaci

 

 

ŠIŘTE, NEŽ BUDE POZDĚ. ČESKÁ VLÁDA SE ROZHODLA ZMĚNIT ČR V TOTALITNÍ STÁT. TOHLE ČEKÁ KAŽDÉHO OBČANA...

30.11.2016

https://www.lajkit.cz/zpravy/item/810-sirte-nez-bude-pozde-ceska-vlada-se-rozhodla-zmenit-v-totalitni-stat-tohle-ceka-kazdeho-obcana

 

 

ČESKÁ VLÁDA SE ROZHODLA ZMĚNIT ČR V TOTALITNÍ STÁT. TOHLE ČEKÁ KAŽDÉHO OBČANA…

 

https://zpravy.dt24.cz/domaci/ceska-vlada-se-rozhodla-zmenit-cr-v-totalitni-stat-tohle-ceka-kazdeho-obcana/?fbclid=IwAR2LR0GdQyjRcO6NAh35oRutYtXPNZW4UHR1S4T8TZt528DVDy_I3iJEfcU

 

 

6G BUDE DUPLIKOVAT LIDI. VIRTUÁLNÍ KLONY SE MAJÍ OSAHÁVAT

16.7.2020

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/6g-bude-duplikovat-lidi-virtualni-klony-se-maji-osahavat-112672

 

 

PRYMULA: LIDÉ SI BUDOU MUSET VYBRAT APLIKACI, NEBO KARANTÉNU. OPOZICE ZUŘÍ

9.7.2020

https://tn.nova.cz/clanek/budeme-si-vybirat-mezi-karantenou-a-aplikaci-straseni-kritizuje-opozice.html?fbclid=IwAR1-PG3xJmmKDgByHOYuigghg3hRmPyqZmZMa04cku-AANQDxrq0GTAC8zU

 

Je to připravovaný celoevropský systém obdobný čínské aplikaci – 3 barvy – zelená, oranžová a červená a detekce blízkých osob s totuto aplikací – další podstatný krok v budování čipové totality a v záměru Sil temna očipovat všechny lidi.

 

Záleží na lidech, co udělají, co si zvolí !

 

Viz  obr. 4015  na  www.andele-nebe.cz

 

www.jak-prezit.cz

www.co-jist.cz

 

 

VIDEO: ČESKÝ PRIMÁŘ ZE SOUKROMÉ KLINIKY VE ŠVÝCARSKU POTVRDIL INFORMACE AERONETU A PTÁ SE, PROČ JSOU LIDÉ NUCENI NOSIT ROUŠKY, KDYŽ DLOUHODOBÝM NOŠENÍM SI LIDÉ POŠKOZUJÍ VLASTNÍ ZDRAVÍ !

19.7.2020

https://aeronet.cz/news/video-cesky-primar-ze-soukrome-kliniky-ve-svycarsku-potvrdil-informace-aeronetu-a-pta-se-proc-jsou-lide-nuceni-nosit-rousky-kdyz-dlouhodobym-nosenim-si-lide-poskozuji-vlastni-zdravi/

 

Pozitivně otestovaní lidé na Covid-19 bez příznaků nemoci by ve skutečnosti měli ostatní lidi imunizovat podobně, jako bezpříznakoví nositelé chřipky imunizují širokou veřejnost proti chřipce !  V Česku začíná znovu propukat nákaza, ale ve skutečnosti jde pouze o pozitivně testované osoby, které ale až na výjimky nejsou nemocné !  Celé to směřuje k povinným covidovým pasům ve společnosti !

 

Viz  obr. 4015  na  www.andele-nebe.cz

 

www.jak-prezit.cz

 

www.co-jist.cz

 

 

SARA CUNIAL, PROSLOV V PARLAMENTU ITÁLIE ZE DNE 14.5.2020, COVID-19

15.5.2020

https://www.youtube.com/watch?v=ocIeeNwdRpA

 

Poslanec italského parlamentu SARA CUNIAL:

 

„Budou moct chodit do školy jedině s náíramkem, aby si zvykly na podmínku, na otrokářské nedobrovolné zacházení a virtuální tábory. To vše výměnou za koloběžku a iPad. To vše k ukojení chutí finančního kapitalismu, jehož hnací silou je střet zájmu, střet v podání WHO, jejímž hlavním investorem je známý „filantrop“ a spasitel světa – Bill Gates. Bill Gates již v roce 2018 předvídal pandemii, v říjmu 2019 dělal simulaci na Události 201, společně s Davosem (Švýcarsko). Gtaes desítky let v rámci globální politiky pracuje na plánu depopulace a diktatury s cílem získat nadřazenost v zemědělství, technologii a energetice.“

 

 

„Hlavním cílem je ABSOLUTNÍ KONTROLA. ABSOLUTNÍ OVLÁDÁNÍ LIDÍ, udělat z nich OTROKY a VZÍT JIM SUVERENITU A SVOBODNOU VŮLI.

 

To vše díky vašim podvodům zamaskovaným jako politické kompromisy.

 

Ztaímco jak porušujete Norimberský kodex nucenou léčbou, pokutami a deportací, rozpoznáváním obličejů a zastrašováním, podpořené dogmatickým scientismem, chráněné naším „multi-prezidentem“ republiky, který je skutečnou kulturní epidemií této země, MY LIDÉ ZNÁSOBÍME POŽÁR ODPORU TAKOVÝM ZPŮSOBEM, ŽE NÁS VŠECHNY NEBUDETE SCHOPNI UTLAČIT.

 

Proslov italské poslankyně ve sněmovně ze 14. května 2020 týkající se Billa Gatese, očkování, korupce a současné epidemie.

 

Co říká Bill Gates:

 

TED 2015: https://youtu.be/6Af6b_wyiwI    (ČESKÉ TITULKY)

 

GT 2020:   https://www.gatesnotes.com/Health/Pan...

 

GF 2020: https://www.gatesfoundation.org/Media...

 

Bill a Melinda Gates slibují 10 miliard dolarů ve výzvě k desetiletí vakcín Nadace Billa a Melindy Gatesové

 

www.nejsme-otroci.cz

 

www.neocipuj-se.cz

 

www.co-jist.cz

 

 

KONEC SLUCHÁTEK. HUDBU PŘÍMO DO MOZKU PUSTÍ MŮJ IMPLANTÁT, TVRDÍ MUSK

21.7.2020

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/konec-sluchatek-hudbu-primo-do-mozku-pusti-muj-implantat-tvrdi-musk-113067

 

Ve skutečnosti to je jen zaminková zpráva, tam se mají chytat mladí lidé i za cenu poškození mozku disharmonickými, škodlivými energiemi a cizím kovovým předmětem. Tato technologie je ve skutečnosti vyvíjena kvůli CELKOVÉMU OVLÁDÁNÍ MOZKU – MYSLI LIDÍ Z INTERNETU, DRUŽIC, např. muskových družic Starlink. Vše z dílny Sil temna, za účelem ZOTROČENÍ LIDÍ.

 

www.nejsme-otroci.cz

 

www.jak-prezit.cz

 

 

АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ Метка дьявола чипизация планеты часть 1 автор Джули По

 

DNEŠNÍ APOKALYPSA, ZNAMENÍ ĎÁBLA, ČIPIZACE PLANETY, ČÁST 1, AUTOR JULIA PO

20.1.2021

https://www.youtube.com/watch?v=hJY7p_C5qn0

 

www.nejsme-otroci.cz

 

www.neocipuj-se.cz

 

www.co-jist.cz

 

Ruská vláda stanovila v roce 2007 cíl očipovat Rusy v letech 2020 – 2025 na ruku a do mozku.

 

Video z 9.7.2020, uvádí, že čipizace lidí již začala ve Stavropolském kraji na jihu evropské části Ruska.

 

Má být vytvořena jednotná vláda elektronického bankovnictví.

 

 

KRYPTOMĚNOVÝ SYSTÉM – PATENT W02020060606 – BIO DATA – RFID ČIP – ID2020 – ZNAK BESTIE – 5G / 6G – SATELITY

24.4.2020

https://stop5g.cz/kryptomenovy-system-patent-w02020060606-bio-data-rfid-cip-id2020-znak-bestie-5g-6g-satelity/?fbclid=IwAR2CvTfgbFNYrJTW215OyOe4OBlKLPrYGoF1P7yplZlieTH4Zs-gV8pswHI

 

Článek má mnoho odkazů na další takové články – hnědý text.

 

TOTO PŘEČÍST, BY MĚLO BÝT POVINNÉ:

 

Chcete být Bio robotem bez svobody ?  Kdo je za RFID čipováním ?  Kde jsou uloženy Vaše Bio data ?  Kdo kontroluje Vaše Bio data ?  Kdo nastavuje kryptoměnový, peněžní systém, který Vám zadává úkoly ?  Proč už nemůžete platit papírovými penězi? Proč není tento problém otevřeně diskutován ?  Proč to není v médiích ?  Kdo stanovuje podmínky ?  Co se stane, když nesplníte podmínky ?  Kdo ověřuje Vaše Bio údaje ?  Kdo je teď pod kontrolou ?  Kdo ovládá Vaše tělo ?  Kdo ovládá Vaše peníze ?  Je to ještě Vaše fyzické tělo ?

 

 

Patent W02020060606 – Krypto-měnový systém využívající údaje o činnosti Vašeho těla

 

Činnost, odezva, reakce Vašeho lidského těla mohou být spojeny s úkolem, za který vytěžíte online kryptoměnu. Komunikativně je přes 5G sítě (5G Sítě v České republice). NWO počítač Vám může poskytnout úkol, který je spojen s Vámi a třeba zneužitou umělou inteligencí (Google, Facebook, Neuralink jsou zažalování za ozbrojování AI Technologických přenosů, spoluúčasti na genocidě v Číně a ohrožení lidstva zneužitím AI). Kdo je za počítačem ?  Senzory, RFID čipy ve Vás nebo Vašich IoT zařízeních mohou snímat Vaši tělesnou, duševní aktivitu. Co dál ještě mohou ?  Údaje o tělesné, duševní aktivitě mohou být generovány, změněny, ovlivňovány a to třeba na základě Vaši vnímané tělesné aktivity, nebo jak myslíte. Systém kryptoměny, který komunikuje a je spojený třeba s nano-zařízením, mikro-zařízením, s Vašim RFID, s IoT může ověřit, zda data aktivity Vašeho těla splňují jednu nebo více podmínek stanovených systémem kryptoměny. A co když nesplňují ?  Systémy Vám mohou udělit, nebo neudělit kryptoměnu. Vaše data, aktivita těla jsou neustále monitorovány. Sledování je, i když spíte. Jste pod kontrolou, nic se Vám nestane, znáte z reklamy, jen pro Vaše dobro (US20200097951 – CRYPTOCURRENCY SYSTEM USING BODY ACTIVITY DATA).

 

Ovládání Vás z úrovně genetické informace

 

Implantát čipu RFID jakmile je vstříknut pod Vaši kůži, tak Vám začíná nový život v éře nového světového řádu, nebo v éře ekonomického a biologického teroru. Možná budete mít pocit, že najednou toho víc víte, ale za jakou cenu ?  Jak moc si vážíte Vašeho života ?  Přijetím značky šelmy se začnete automaticky rozkládat, zpomalovat každý den a nakonec se stanete zombie jako ve filmech. To co vidíte ve filmech je prediktivní programování, programování toho, co si máte myslet… (Koronavirus – Nové vakcíny – Bio Hackování – Zadní Dvířka do Vaší DNK – Nanotechnologie – Kontrola Pomocí 5G)

 

Vlastnosti čipu NWO RFID jsou následující:

 

1)

S čipem RFID můžete nakupovat nebo prodávat. Čip RFID můžete propojit s různými elektronickými zařízeními. S čipem RFID a správným elektronickým zařízením můžete mít přístup k Vašemu bankovnímu účtu.

 

2)

Na čipu RFID jsou zaznamenávána všechna Vaše biologická a osobní data, vše co si myslíte. Na čipu RFID je Vaše virtuální peněženka. (V NWO je jedna světová virtuální měna.) Na čipu RFID je Vaše osobní identifikace. Na čipu RFID je Váš řidičský průkaz. Nepotřebujete ani klíče od Vašeho domu.

 

3)

Čip RFID můžete použít k interakci se smartphonem a různými aplikacemi. K odemykání dveří můžete použít čip RFID. Na čip RFID mohou být uložena všechna data potřebná pro lékaře a nemocnici.

 

4)

Čip RFID má vestavěný systém GPS a vlastnost ke sledování Vaší polohy a aktivit.

 

5)

Čip RFID může vědět vše o Vašem zdravotním stavu, co si myslíte a jakou máte náladu – ID2020.

 

6)

Čip RFID má vlastnost vzdáleně ovlivnit Váš zdravotní stav, Vaše myšlení a stav nálady (5G Satelity – Akustické Zbraně – Infrazvuk – Ultrazvuk – DEW).

 

7)

Čip RFID Vás může vzdáleně oslepit, takže nic neuvidíte.

 

8)

Čip RFID Vás může na dálku učinit hluchým, abyste nic neslyšeli.

 

9)

Čip RFID Vás může vzdáleně učinit hloupým, takže nebudete nic mluvit.

 

10)

Čip RFID Vás může vzdáleně sledovat nebo zaznamenávat vše, co vidíte.

 

11)

Čip RFID Vás může vzdáleně sledovat nebo zaznamenávat vše, co slyšíte.

 

12)

Čip RFID Vás může vzdáleně sledovat nebo nahrávat vše, co mluvíte.

 

13)

Čip RFID může vzdáleně vymazat nebo manipulovat s Vašimi vzpomínkami.

 

14)

Čip RFID Vám může vzdáleně vložit falešné vzpomínky do Vašeho mozku.

 

15)

Čip RFID je schopen vzdáleně vyvolat pocit bolesti na vybrané části těla.

 

16)

Čip RFID je schopen Vás vzdáleně sledovat, pokud máte hlad nebo žízeň.

 

17)

Čip RFID je schopen Vás vzdáleně sledovat, pokud chcete jít na záchod.

 

18)

Čip RFID může vzdáleně ovlivnit Vaše chování, pocity a rozhodnutí.

 

19)

Čip RFID tajně pošle všechna data o Vás vládě One World Government.

 

20)

Čip RFID může absolutně sledovat vše o Vás a ve Vašem okolí.

 

21)

Čip RFID Vám může na dálku způsobit úmrtí, nebo nemoc (Studie: Účinky Neionizujícího Elektromagnetického Záření a Mikrovln na Zdraví).

 

22)

Čip RFID Vás může vzdáleně zabít (Riziko 5G: Vědecká Perspektiva).

 

23)

Čip RFID ve Vašem těle už nepotřebuje Váš souhlas.

 

 

K výše uvedenému je zapotřebí výkonná síť, která zvládne velké kvantum dat ve vysoké rychlosti. K tomu je zapotřebí výkonná síť 5G / 6G se satelity (SpaceX zažádal o dalších 30 000 Satelitů – celkem 42000 Satelitů – Země v Mikrovlnné Troubě). Satelity jsou důležité pro zpracování tolika dat ve vysokorychlostních přenosech. Tento koncept je totalita z úrovně Vaši genetické informace, průlomem v hromadném sledování lidí. Ekonomický a biologický terorismus a v masové kontrole lidí. Tento systém má potenciál být průlomem v hromadné manipulaci s lidmi, s jejich vědomím. Co uděláte pro to, aby se to nestalo ?  Chcete to ?  (Vlády a Organizace proti bezdrátové Technologii – Rusko má Záporný Postoj k 5G)

 

A nejlepší na tom je … že asi většina lidí bude mít zoufalou potřebu mít toto zařízení, protože jim to dá pocit, že jsou najednou chytří, ale neví o některých tajných funkcích uvedených zde. RFID, 5G / 6G má potenciál změnit vše ve Vašem životě (Elektromagnetická „šílená zóna“ 5G připravená k sebezničení: 5G „Dementoři“ splňují 4G „Zombí Apokalypsu“).

 

Lidé s čipem RFID s největší pravděpodobností přijmou znak Bestie, protože čip RFID bude manipulovat s Vaší myslí, takže budete cítit, že znak Bestie je pro Vás jako droga, kterou musíte mít za každou cenu.

 

Váš život s RFID už nikdy nebude stejný. RFID je jenom začátek… Jak se rozhodnete, co uděláte, co uděláte pro Vaši rodinu, děti ?  (Švýcarská Agentura pro Životní Prostředí Omezuje Nasazení 5G a Vyžaduje Studium – Únor 2020)

 

Google, Facebook, Neuralink jsou zažalování za ozbrojování AI Technologických přenosů, spoluúčasti na genocidě v Číně a ohrožení lidstva zneužitím AI – 5G Používá stejné Frekvence jako Vojenská Zbraň Způsobující Bolest – 5G Technologie – Zaměřená Mikrovlnná Radiace – Tichá Válka.

 

 

ČIPOVÉ TECHNOLOGIE sem podvodně strkají dálkově (přes antény na jejich Měsíci) do myslí lidí (při vývoji, výrobě, spotřebě) ještěři z pekel – draci, kteří takto investují své pekelné technologie do lidí a chtějí je i v budoucnu se ziskem zpět – JEJICH ZISK JE OTROČENÍ LIDÍ PRO NĚ SE STÁLE VÝKONNĚJŠÍMI TECHNOLOGIEMI A SE STÁLE VYŠŠÍM STUPNĚM DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ – Z 90% až 95 % na maximum 99,9 %. Lidé v tom nejsou nevinně, dávno a sami si svými chybnými každodenními volbami způsobili svůj NEGATIVNÍ STAV s odpovídajícími NÍZKOVIBRAČNÍMI ENERGIEMI, které jsou podmínkou pro dálkové ovládání z Temných světů.

 

www.nejsme-otroci.cz

 

www.neocipuj-se.cz

 

www.co-jist.cz

 

 

AMERICKÝ PENTAGON SI NECHÁ VYRÁBĚT VAKCÍNY NA COVID-19 V BÝVALÉM ČESKOSLOVENSKÉM ZÁVODĚ SEVAK V BOHUMILI U PRAHY, AMERICKÁ FARMACEUTICKÁ SPOLEČNOST NOVAVAX PODEPSALA KONTRAKT S AMERICKÝM MINISTERSTVEM OBRANY NA 10 MILIONŮ DÁVEK ZKUŠEBNÍ VAKCÍNY NVX-COV2373, VEŠKERÁ PRODUKCE PŮJDE VÝHRADNĚ DO USA !

23.7.2020

https://aeronet.cz/news/americky-pentagon-si-necha-vyrabet-vakciny-na-covid-19-v-byvalem-ceskoslovenskem-zavode-sevak-v-bohumili-u-prahy-americka-farmaceuticka-spolecnost-novavax-podepsala-kontrakt-s-americkym-ministerstvem/

 

 

VITTORIO SGARBI O KORONAVÍRU A KARANTÉNE [CZ TITULKY]

1.5.2020

http://cztube.eu/video/287/vittorio-sgarbi-o-koronaviru-a-karantene-cz-titulky

 

COVID-19 zneužit jen jako politický nástroj k posílení stability chřadnoucích vlád a garnitur v Evropě.

 

Už to prasklo: “Koronavirus je podvod !  Zneužíváte smrti k zavedení diktatury !  Lžete !  Falšujete statistiky. Tady je důkaz !” VIDEO. 25 tisíc mrtvých ?  Ne – jen 925 !  Italský poslanec odpálil bombu. Čtěte: Proč to všechno ?

 

 

OSN CHCE DO ROKU 2030 OČIPOVAT CELÝ SVĚT, KDO ODMÍTNE, BUDE VYLOUČEN ZE SPOLEČNOSTI

6.7.2020

https://morezprav.cz/mix/osn-chce-do-roku-2030-ocipovat-cely-svet-kdo-odmitne-bude-vyloucen-ze-spolecnosti

 

Internetem se šíří informace o tom, že Organizace spojených národů (OSN) chce, aby byl do roku 2030 každý člověk na Zemi vybaven biometrickou identifikací. Informace o každé osobě by se pak ukládaly do databáze, která bude umístěna v Ženevě ve Švýcarsku.

 

Vrchní představitelé OSN již údajně oslovili vlády jednotlivých zemí, aby sjednali podmínky zavedení „univerzální biometrické identifikace“ pro všechny své občany. V oficiálním prohlášení, které obdržela každá země stojí například i to, že tento nový program je součástí Nového Světového Řádu. Pokud se jednotlivé země k těmto globálním projektům nepřipojí, budou muset čelit vyloučení ze společnosti.

 

Představitelé OSN se také odvolávají na situaci s uprchlíky, které v masách přecházejí evropské hranice. Už v současné době jsou údajně uprchlíkům snímány obličeje, duhovky a otisky prstů, které se ukládají v podobě biometrických údajů a jsou archivovány v Ženevě.

 

Úřady rovněž očekávají, že tato technologie biometrických údajů bude implementována všem do roku 2030. Ve skutečnosti už jsme součástí tohoto projektu jen si to mnozí z nás neuvědomují. Biometrické ověřování dnes používá mnoho Světových bank a jiné organizace pod záštitou OSN. Tyto organizace mají za úkol získat skutečnou identitu všech lidí.  Pokud by snad někdo odmítl poskytnout informace o své identitě, může se stát, že budete mít problém s vytvořením účtu v bankách, se získáním určitého zaměstnání, se získáním hypotéky a dalších věcí.

 

KDO MŮŽE, ALE NEZABRÁNÍ KŘIVDĚ, JE STEJNĚ VINNÝ JAKO TEN, KDO JI SPÁCHAL. (Zákon Apačů, Gironimo)

 

TEN, KDO ZLU NEODPORUJE, SÁM HO PODPORUJE.

 

 

ČAKÁ NÁS MENA PEŇAZÍ ?

7.7.2020

https://www.youtube.com/watch?v=RLi7_0wqYlQ&t=2s

 

https://www.youtube.com/watch?v=RLi7_0wqYlQ

 

 

17.07.2020 V USA SA PRIPRAVUJE ROZSIAHLA KONFIŠKÁCIA POMOCOU MENOVEJ REFORMY

17.7.2020

https://cz24.news/v-usa-sa-pripravuje-rozsiahla-konfiskacia-pomocou-menovej-reformy/

 

Byl by to nástup ČIPOVÉ TOTALITY a KONEC KAPITALISMU i KOMUNISMU.

 

www.nejsme-otroci.cz

www.neocipuj-se.cz

www.co-jist.cz

www.evakuace-lidstva.cz

 

 

PATOLÓG DR. STOJAN ALEXOV: „NEEXISTUJE ŽIADNY DÔKAZ, ŽE KORONAVÍRUS ZABÍJA“

23.7.2020

https://www.badatel.net/patolog-dr-stojan-alexov-neexistuje-ziadny-dokaz-ze-koronavirus-zabija/?fbclid=IwAR3aEPQJZzJ3_2A62uywUcpcFZ1F7-XX-jPT0gRD5qYPjfJv6-5d-SVpfuc

 

 

VIDEO NA YOUTUBE SMAZALI, ZDE JE. NIKDO NA CELÉ ZEMI NEZEMŘEL NA CORONAVIRUS !  DŮLEŽITÁ ODHALENÍ DR. ​​STOJANA ALEXOVA, VIDEO TITULKY CZ

15.7.2020

https://www.topcz.net/nikdo-cele-zemi-nezemrel-coronavirus-dulezita-odhaleni-dr-%E2%80%8B%E2%80%8Bstojana-alexova-video-titulky-cz/

 

VSECHNA OPATRENI OHLEDNE PANDEMIE JSOU UMELOU ZAMINKOU SIL TEMNA – Z TEMNYCH SVETU – K OCIPOVANI A ZOTROCENI VSEHO LIDSTVA, SAMOZREJME PRI LIKVIDACI SVOBOD, KTERE LIDE JESTE MAJI.

 

www.nejsme-otroci.cz

www.neocipuj-se.cz

www.co-jist.cz

www.evakuace-lidstva.cz

 

 

SEDLÁK: ČIPY NEJSOU SCI-FI, ČÍNA JE TESTOVACÍ PROSTOR, ČASEM BUDEME SAMI TECHNOLOGIE

3.8.2020

https://video.aktualne.cz/dvtv/sedlak-cipy-nejsou-sci-fi-cina-je-testovaci-prostor-casem-bu/r~cf218148d59211ea9d74ac1f6b220ee8/

 

Čína je především ZAVÁDĚCÍ PROSTOR V BUDOVÁNÍ ČIPOVÉ TOTALITY SILAMI TEMNA Z TEMNÝCH SVĚTŮ – kdo to nepochopil, je mimo realitu.

 

 

NEPOUŽÍVEJTE PRODUKTY Z UJGURSKÝCH TOVÁREN, VYZÝVAJÍ AKTIVISTÉ SVĚTOVÉ ZNAČKY

5.8.2020

https://www.euro.cz/politika/nepouzivejte-produkty-z-ujgurskych-tovaren-vyzyvaji-aktiviste-svetove-znacky

 

 

ЧИПИРОВАНИЕ + ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ = КОНЕЦ | РАССЛЕДОВАНИЯ США | ИЛОН МАСК – ЛЖЕЦ

 

ČIPOVÁNÍ + UMĚLÁ INTELIGENCE = КОNЕC | VYŠETŘOVÁNÍ USА | ELON МUSK LHÁŘ

17.5.2020

https://www.youtube.com/watch?v=nf5wn-xlpfg

 

A další podobná varovná ruská videa !

 

 

Z ČÍNSKÉHO TÁBORA NAPSAL UJGURSKÝ MODEL RODINĚ. O MUČENÍ I ŠPATNÉ HYGIENĚ

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/z-cinskeho-tabora-napsal-ujgursky-model-rodine-o-muceni-i-spatne-hygiene-114946#seq_no=1&source=hp&dop_ab_variant=398810&dop_req_id=J7XeMDtpnh5-202008060316&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

 

 

VŠETCI TO VEDIA …

13.8.2020

https://www.youtube.com/watch?v=C6Gpp9V00G4

 

PYRAMIDA MOCI – DLHOVÍ OTROCI

 

Obrázek

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3157005711073939&set=a.102579579849916

 

VŠETCI TO VEDIA

 

Všetci to vedia, že tento režim je darebácky a zločinecký.

 

Všetci to vedia, že naša sloboda a demokracia je len virtuálna.

 

Všetci to vedia, že môžeme hovoriť, kričať, písať petície, demonštrovať a stáť aj na hlavách pred parlamentom, ale nič nemôžeme zmeniť.

 

Všetci to vedia, že korupcia je systémovým prvkom, a nedá sa odstrániť.

 

Všetci to vedia, že ak niekoho za korupciu potrestajú, že ide len o amatérov z dolných poschodí.

 

Všetci to vedia, že sa nám rozpadla a ďalej upadá – materiálne i duchovne – rodina, mládež; že sa dehonestuje život starších i starých ľudí. Všetci vedia, že naše ženy, aby prežili ich rodiny, robia nedôstojnú prácu posluhovačiek a slúžok v západných krajinách, lebo tamojšie deti úctu a lásku k svojim rodičom vymenili za konzum.

 

Všetci to vedia, že z absolútnej väčšiny terajších dôchodkov, z minimálnej, ale aj priemernej mzdy sa nedá (!) slušne a dôstojne existovať. Všetci to vedia, že chudoba a bieda sa už dá krájať.

 

Všetci to vedia, že byť chorým a uzdraviť sa, je luxusom.

 

Všetci to vedia, že z nášho národného majetku, rozkradnutého a zdevastovaného v privatizácii,

žijú a parazitujú na bezpracných príjmoch úzke skupiny domácich a zahraničných úžerníkov. Všetci to vedia, že banky a poisťovne z nás vytiahli a vyťahujú posledné reálne peniaze, a v povinných poplatkoch im za to ešte aj platíme.

 

Všetci to vedia, že eurofondy sú peniaze ukradnuté z našej krajiny cez vykorisťovanie, cez to, že vlastnia naše fabriky, banky, pôdu, našich hlupáčikov za montážnymi linkami.

 

Všetci vedia, že eurofondy sú len hrou a pákou na riadenie vládnucich politických strán, a na ohlupovanie rastúcej masy domácich hlupákov a idiotov.

 

Všetci to vedia, že parlamentné politické strany sú len výťahom k funkciám, k rozdeľovaniu a kontrole štátnych zákaziek, k moci a sofistikovanej korupcii.

 

Všetci vedia, že tie isté politické strany nehája ani národné, ani sociálne, duchovné, ani kresťanské hodnoty a záujmy bežného, chudobného a dezorientovaného občana.

 

Všetci vedia, že tie isté strany sa len podieľajú na vytváraní stále neprehľadnejšieho chaosu nájomným bojom, masou nepodstatných informácií a permanentným prílivom nových papierových hláv z psychiatrických kliník.

 

Všetci to vedia, že vstup do únie a NATO bol vynútený, aby nás mohli úplne a bez zábran vykorisťovať a okrádať, a zároveň vojensky mať pod kontrolou. Všetci vedia, že naša armáda je len formalita, že má viac úradníkov a generálov ako skutočných vojakov.

 

Všetci vedia, že nás nemá kto ochrániť v prípade útoku tzv. utečencov, ale ani pri možných prírodných katastrofách.

 

Všetci to vedia, že americký tlak na zvyšovanie výdajov na obranu je len tlakom, aby sa ich zbrane u nás predávali ešte viac než doteraz.

 

Všetci vedia, že mier sa nedá zabezpečiť len hromadením zbraní.

 

Všetci vedia, že Rusko nie je pre nás hrozbou, že je to len umelo, na majdanský spôsob, vytváraný nepriateľ.

 

Všetci vedia, že Rusko vojny nikdy nezačínalo, ale ich končilo.

 

Všetci to vedia, že náš štát nemá vlastnú zahraničnú politiku.

 

Všetci to vedia, že misie našich vojakov v zahraničí sú len internacionalizáciou agresívnej politiky USA a ich pokrvných kolonizačných spojencov.

 

Všetci to vedia, že utečenecká kríza bola naplánovaná a zorganizovaná v USA a západných krajinách.

 

Všetci to vedia, že terorizmus je dieťaťom agresie NATO a rozvratu pokojných krajín. Všetci to vedia, že terorizmus je aktom zúfalstva a bezmocnosti.

 

Všetci to vedia, že sa mu nedá zabrániť, pokiaľ sa neodstránia jeho príčiny.

 

Všetci mlčia ?  Mlčíme ?  Čakáme na čo ?  Sme ako Židia, už s pripnutou hviezdou, ešte sa môžeme ako tak pohybovať po našom meste, blúdime, chodíme, čudujeme sa a neveríme neodvratnému osudu.

 

Hlup